EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0938

A Bizottság (EU) 2023/938 végrehajtási rendelete (2023. május 10.) az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája új élelmiszer felhasználási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2023/2990

HL L 125., 2023.5.11, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/938/oj

2023.5.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 125/16


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/938 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 10.)

az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendeletnek a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája új élelmiszer felhasználási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2015/2283 rendelet értelmében csak engedélyezett és az uniós jegyzékbe felvett új élelmiszerek hozhatók forgalomba az Unióban.

(2)

A Bizottság az (EU) 2015/2283 rendelet 8. cikke alapján elfogadta az engedélyezett új élelmiszerek uniós jegyzékét megállapító (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendeletet (2).

(3)

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletében szereplő uniós jegyzékben engedélyezett új élelmiszerként szerepel a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája.

(4)

Az (EU) 2019/760 bizottsági végrehajtási rendelet (3) engedélyezte a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszájának a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (4) meghatározott étrend-kiegészítőkben új élelmiszerként történő forgalomba hozatalát, a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt étrend-kiegészítők kivételével.

(5)

2020. július 27-én a Skotan S.A. vállalat (a továbbiakban: kérelmező) az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája új élelmiszer felhasználási feltételeinek módosítása iránt. A kérelmező a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája felhasználásának kiterjesztését kérte a felnőtt népességnek szánt, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerekre. A kérelmező az új élelmiszer élelmiszerek jelölésén szereplő megnevezésének módosítását is kérte.

(6)

Az (EU) 2015/2283 rendelet 10. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2020. december 21-én konzultált az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (a továbbiakban: Hatóság), és felkérte, hogy adjon tudományos szakvéleményt a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája új élelmiszer felhasználási feltételeinek módosításáról.

(7)

2022. július 1-jén a Hatóság az (EU) 2015/2283 rendelet 11. cikkének megfelelően elfogadta a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája mint az (EU) 2015/2283 rendelet szerinti új élelmiszer biztonságosságáról szóló tudományos szakvéleményét (5).

(8)

Tudományos szakvéleményében a Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a javasolt módosítás a javasolt felhasználási feltételek mellett biztonságos, ezért a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája alkalmazási feltételeinek módosítása helyénvaló.

(9)

A Yarrowia lipolytica élesztő biomasszáját tartalmazó, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszereknek a kérelmező által javasolt és a Hatóság által értékelt felhasználási feltételeivel összhangban a fogyasztókat megfelelő jelölés segítségével tájékoztatni kell arról, hogy a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszáját tartalmazó, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszereket csak 18 évesnél idősebb személyek fogyaszthatják, valamint hogy azok nem fogyaszthatók egy napon más, hozzáadott Yarrowia lipolytica élesztő biomasszáját tartalmazó étrend-kiegészítőkkel.

(10)

A kérelemben benyújtott információk és a Hatóság véleménye elegendő alapot szolgáltatnak annak megállapításához, hogy az új élelmiszer felhasználási feltételeinek és élelmiszerek jelölésén szereplő megnevezésének (a „hővel elölt” kifejezés törlése révén történő) módosítása összhangban van az (EU) 2015/2283 rendelet 12. cikkének feltételeivel, és azt jóvá kell hagyni.

(11)

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 10-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 327., 2015.12.11., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelete (2017. december 20.) az új élelmiszerek uniós jegyzékének az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról (HL L 351., 2017.12.30., 72. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/760 végrehajtási rendelete (2019. május 13.) a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 125., 2019.5.14., 13. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve (2002. június 10.) az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).

(5)  EFSA Journal 2022;20(7):7450.


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/2470 végrehajtási rendelet mellékletének 1. táblázatában (Engedélyezett új élelmiszerek) a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszájára vonatkozó bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:

Engedélyezett új élelmiszer

Az új élelmiszer felhasználásának feltételei

További különös jelölési követelmények

Egyéb követelmények

Adatvédelem

„A Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája

Adott élelmiszer-kategória

Maximális mennyiségek

1.

Az új élelmiszer megnevezése az azt tartalmazó élelmiszerek jelölésén: „A Yarrowia lipolytica élesztő biomasszája”.

2.

A Yarrowia lipolytica élesztő biomasszáját tartalmazó, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek jelölésén fel kell tüntetni azt a kijelentést, hogy ezeket az élelmiszereket csak 18 évesnél idősebb személyek fogyaszthatják, valamint hogy nem fogyaszthatók, ha ugyanazon a napon a Yarrowia lipolytica élesztő biomasszáját tartalmazó étrend-kiegészítőt is fogyasztanak.”

 

 

A 2002/46/EK irányelvben meghatározott étrend-kiegészítők, kivéve a csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt étrend-kiegészítőket

10 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint a serdülők és a felnőtt általános népesség esetében 6 g/nap

3–9 éves gyermekek esetében 3 g/nap

A felnőtt népességnek szánt, testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, a napi étrend egy részét helyettesítő élelmiszerek

3 g/étel (legfeljebb 2 étel/nap legfeljebb 6 g/nap mennyiségben)


Top