EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1487

A Bizottság (EU) 2022/1487 végrehajtási határozata (2022. szeptember 7.) az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2022/6269

HL L 233., 2022.9.8, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1487/oj

2022.9.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 233/85


A BIZOTTSÁG (EU) 2022/1487 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2022. szeptember 7.)

az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő meghosszabbításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 14. cikke (5) bekezdésére,

a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottsággal való konzultációt követően,

mivel:

(1)

Az etofenproxot mint 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagot felvették a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. mellékletébe. Ezért az említett anyag 2020. január 31-ig – a 98/8/EK irányelv I. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelés esetén – az 528/2012/EU rendelet 86. cikke alapján a szóban forgó rendelet értelmében jóváhagyott hatóanyagnak volt tekintendő.

(2)

2018. július 27-én az 528/2012/EU rendelet 13. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás meghosszabbítása iránt (a továbbiakban: a kérelem).

(3)

2018. december 19-én Ausztria értékelő illetékes hatósága arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az 528/2012/EU rendelet 14. cikkének (1) bekezdése alapján úgy határozott, hogy a kérelem teljeskörű értékelésére van szükség. Az említett rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerint az értékelő illetékes hatóságnak a kérelem érvényességének megállapítását követő 365 napon belül el kell végeznie a kérelem teljeskörű értékelését.

(4)

Az 528/2012/EU rendelet 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően az értékelő illetékes hatóság adott esetben előírhatja a kérelmező számára, hogy biztosítson elegendő adatot az értékelés elvégzéséhez. Ebben az esetben a 365 napos időszakot fel kell függeszteni, ugyanakkor a felfüggesztés időtartama összességében nem haladhatja meg a 180 napot, kivéve, ha azt a kért adat jellege vagy rendkívüli körülmények fennállása indokolja.

(5)

Az 528/2012/EU rendelet 14. cikke (3) bekezdésének megfelelően az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) az értékelő illetékes hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított 270 napon belül véleményt dolgoz ki a hatóanyag jóváhagyásának meghosszabbításáról, és azt benyújtja a Bizottságnak.

(6)

Az (EU) 2019/994 bizottsági végrehajtási határozat (3)2022. október 31-ig meghosszabbította az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejét annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a kérelem megvizsgálására.

(7)

2022. április 11-én az értékelő illetékes hatóság arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az értékelés újabb késedelmet szenved, ugyanis az etofenprox endokrin károsító tulajdonságainak meghatározására szolgáló kritériumok értékeléséhez további vizsgálatokra van szükség. Az értékelő illetékes hatóság várhatóan 2025 első negyedévében nyújtja be a hosszabbítási kérelmet értékelő jelentést az Ügynökségnek.

(8)

Következésképpen a jóváhagyás a kérelmező által nem befolyásolható okokból valószínűleg az annak megújításáról szóló határozat meghozatala előtt le fog járni. Ezért a jóváhagyás érvényességi idejét helyénvaló a kérelem értékeléséhez elegendő hosszúságú időszakkal meghosszabbítani. Figyelembe véve az értékelő illetékes hatóságok által készítendő értékelésekre, az Ügynökség véleményének elkészítésére és benyújtására előírt határidőket, valamint a Bizottság számára annak eldöntésére szükséges időt, hogy meghosszabbítsa-e az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyást, a jóváhagyás érvényességi idejét 2026. október 31-ig meg kell hosszabbítani.

(9)

A jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbítását követően az etofenprox – a 98/8/EK irányelv I. mellékletében meghatározott követelményeknek való megfelelés esetén – továbbra is 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználásra jóváhagyott hatóanyagnak minősül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó, az (EU) 2019/994 végrehajtási határozat szerinti jóváhagyás érvényességi ideje 2026. október 31-ig meghosszabbításra kerül.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2022. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 98/8/EK irányelve (1998. február 16.) a biocid termékek forgalomba hozataláról (HL L 123., 1998.4.24., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2019/994 végrehajtási határozata (2019. június 17.) az etofenprox 8. terméktípusba tartozó biocid termékekben történő felhasználására vonatkozó jóváhagyás érvényességi idejének meghosszabbításáról (HL L 160., 2019.6.18., 26. o.).


Top