EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1775

A Tanács (EU) 2021/1775 végrehajtási határozata (2021. október 5.) a Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról szóló (EU) 2018/789 végrehajtási határozat módosításáról

ST/11645/2021/INIT

OJ L 360, 11.10.2021, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1775/oj

2021.10.11.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 360/110


A TANÁCS (EU) 2021/1775 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2021. október 5.)

a Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról szóló (EU) 2018/789 végrehajtási határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 395. cikke (1) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A 2006/112/EK irányelv 193. cikke úgy rendelkezik, hogy főszabályként az adóztatandó termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást végző adóalany köteles megfizetni az adóhatóságoknak a hozzáadottérték-adót (héa).

(2)

Az (EU) 2018/789 tanácsi végrehajtási határozat (2) felhatalmazta Magyarországot arra, hogy a 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő intézkedést vezessen be a héa megfizetésére kötelezett személy tekintetében olyan esetekben, amikor bizonyos termékértékesítéseket vagy szolgáltatásnyújtásokat valamely, felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalany végez (a továbbiakban: a különös intézkedés).

(3)

A Bizottságnál 2021. február 18-án iktatott levelében Magyarország arra irányuló kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, hogy a különös intézkedés alkalmazására vonatkozó felhatalmazást 2026. december 31-ig hosszabbítsák meg (a továbbiakban: a kérelem). Magyarország a kérelemmel együtt benyújtott egy jelentést, amely tartalmazza a különös intézkedés felülvizsgálatát.

(4)

A 2006/112/EK irányelv 395. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében a Bizottság 2021. április 7-én kelt leveleiben továbbította a kérelmet a többi tagállamnak. A Bizottság 2021. április 8-án kelt levelében értesítette Magyarországot arról, hogy rendelkezik a kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információval.

(5)

Magyarország érvelése szerint a felszámolási vagy más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok gyakran nem fizetik meg az adóhatóságoknak járól héát. Ugyanakkor a vevő – adólevonási joggal rendelkező adóalanyként – a felmerült héát továbbra is levonhatja, ezáltal negatív hatást gyakorolva a költségvetésre és a felszámolást finanszírozva. Magyarország olyan csalásokat is regisztrált, amikor felszámolás alatt álló vállalkozások fiktív számlákat adtak ki működő vállalkozásoknak, és jelentős mértékben csökkentették azok fizetendő adóját bármely garancia nélkül, hogy a számlakibocsátó megfizetné az esedékes adót.

(6)

A 2006/112/EK irányelv 199. cikke (1) bekezdésének g) pontja lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy előírják, a héa megfizetésére kötelezett személy az az adóalany, akinek a részére az ingatlanvagyont a végrehajtó általi kényszereladási eljárás keretében értékesítették (a továbbiakban: a fordított adózási mechanizmus). A különös intézkedés lehetővé teszi Magyarország számára, hogy kiterjessze a fordított adózási mechanizmus alkalmazását a felszámolási vagy bármely más fizetésképtelenségi eljárás hatálya alatt álló adóalanyok által végzett egyéb termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra, nevezetesen a tárgyieszköz-értékesítésekre és a 100 000 HUF-ot meghaladó szabadpiaci forgalmi értékű termékek értékesítésére és szolgáltatások nyújtására.

(7)

A Magyarország által szolgáltatott információk alapján a fordított adózási mechanizmusnak az említett típusú ügyletekre történő alkalmazása eredményesnek bizonyult az adóbeszedés egyszerűsítése és az adócsalás megelőzése terén. A különös intézkedés végrehajtása korlátozta az állami költségvetést érintő bevételkieséseket, és költségvetési többletbevételt eredményezett. Továbbá a Covid19-világjárvány gazdasági hatásai a felszámolások számának ugrásszerű megnövekedéséhez vezethetnek a közeljövőben, aláhúzva a különös intézkedés meghosszabbításának szükségességét.

(8)

A kérelmezett eltérést időben korlátozni kell, az adóigazgatásnak azonban időt kell adni más hagyományos intézkedések bevezetésére, mielőtt a különös intézkedés hatálya lejár, a probléma kezelése és az állami költségvetést érintő bevételkiesések csökkentése céljából, különös tekintettel a csalárd gyakorlatokkal összefüggő bevételkiesésekre, szükségtelenné téve ezáltal a különös intézkedés további meghosszabbítását. A fordított adózási mechanizmus alkalmazását lehetővé tévő eltérés csak kivételesen, a csalások által érintett, meghatározott területekre vonatkozóan engedélyezhető, és az végső eszközt képez. A felhatalmazást ezért csak 2024. december 31-ig kell meghosszabbítani.

(9)

A különös intézkedésnek nem lesz kedvezőtlen hatása az Unió héából származó saját forrásaira.

(10)

Az (EU) 2018/789 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2018/789 végrehajtási határozat 2. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat 2024. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Ez a határozat a róla szóló értesítés napján lép hatályba.

3. cikk

Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje.

Kelt Luxembourgban, 2021. október 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. ŠIRCELJ


(1)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2018/789 végrehajtási határozata (2018. május 25.) Magyarországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére történő felhatalmazásáról (HL L 134., 2018.5.31., 10. o.).


Top