EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1706

A Bizottság (EU) 2021/1706 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 14.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5168

OJ L 339, 24.9.2021, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1706/oj

2021.9.24.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 339/56


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1706 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. július 14.)

az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: állategészségügyi rendelet) (1) és különösen annak 131. cikke (1) bekezdésére, 135. cikkére, 136. cikkének (2) bekezdésére, 140. cikkére, 144. cikkének (1) bekezdésére, 147. cikkére és 156. cikkének (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet megállapítja az állatra vagy emberre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályokat. Az említett rendelet IV. része I. címének 3., 4. és 5. fejezete meghatározza a tartott és a vadon élő szárazföldi állatoknak és azok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelményeket.

(2)

A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2) a tartott szárazföldi állatok, a vadon élő szárazföldi állatok és a keltetőtojások Unión belüli mozgatása tekintetében kiegészíti az állatokra vagy az emberekre átvihető állatbetegségek megelőzésére és leküzdésére vonatkozó, az (EU) 2016/429 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében megállapított szabályokat.

(3)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet II. része 3. fejezetének 1. szakasza megállapítja a haszonbaromfi mozgatására vonatkozó követelményeket, beleértve a származási létesítményben való tartózkodási időt is. Megállapítja különösen a konkrét tartózkodási időket a hús és étkezési tojás előállítására szánt haszonbaromfi és a szárnyasvad-állomány utánpótlására szánt haszonbaromfi esetében, ám az egyéb termékek előállítására szánt haszonbaromfi esetében nem. Ezért a haszonbaromfi e kategóriájára vonatkozóan is meg kell határozni konkrét tartózkodási időt.

(4)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikke megállapítja a naposcsibék más tagállamba történő mozgatására vonatkozó követelményeket, 37. cikke pedig a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi – beleértve a naposcsibéket is – mozgatása esetén eltérést ír elő a baromfik mozgatására vonatkozó követelményektől, és különös követelményeket állapít meg az ilyen mozgatásra vonatkozóan. Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 112–114. cikke megállapítja a harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből az Unióba beléptetett keltetőtojásokból kikelt baromfi mozgatására és kezelésére vonatkozó állategészségügyi követelményeket. Az említett követelményeknek való megfelelés érdekében az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet 36. cikke úgy rendelkezik, hogy a harmadik országból vagy területről vagy annak körzetéből az Unióba beléptetett keltetőtojásokból kikelt naposcsibék esetében, amelyeket egy másik tagállamba mozgatnak, a származási tagállam illetékes hatóságának tájékoztatnia kell a tervezett rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságát. Ez a követelmény azonban nem szerepel a szóban forgó rendelet 37. cikkében a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadártól eltérő baromfi mozgatására vonatkozóan, amennyiben a mozgatás naposcsibéket érint. A következetesség érdekében az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglalt tájékoztatási követelményt ezért hasonlóan kell alkalmazni a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi tagállamok közötti mozgatására is.

(5)

Az „összegyűjtés” (összegyűjtési művelet) fogalmának az (EU) 2016/429 rendelet 4. cikkének 49. pontjában szereplő meghatározása olyan, a tartott szárazföldi állatok több létesítményből történő összegyűjtésére szolgáló időszakra utal, amely rövidebb, mint az adott állatfajra vonatkozóan előírt tartózkodási idő. Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet ugyanakkor nem állapít meg konkrét tartózkodási időt a vágásra szánt tartott patás állatok esetében, kivéve az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (4) 45. cikkével összhangban egyedileg nem azonosított, vágásra szánt tartott juh- és kecskeféléket, amelyekre vonatkozóan az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet 18. cikke állapít meg tartózkodási időt. Ezért az összegyűjtési művelet fogalommeghatározásával összefüggésben tartózkodási időt kell meghatározni azon tartott, vágásra szánt patások tekintetében, amelyekre nézve az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet nem állapít meg tartózkodási időt. Ez csak azt követően alkalmazandó, hogy az állatok elhagyták a származási létesítményt.

(6)

A „kutyák, macskák és vadászgörények számára kialakított gyűjtőállomás” fogalmát az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének 7. pontja, a gyűjtőállomások engedélyezésére vonatkozó követelményeket pedig az említett rendelet 10. cikke határozza meg. Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet ugyanakkor nem rendelkezik a kutyák, macskák és vadászgörények ilyen gyűjtőállomásokról más tagállamba történő mozgatásáról. Annak érdekében, hogy a kutyák, macskák és vadászgörények gyűjtőállomása működőképes legyen, meg kell határozni a kutyák, macskák és vadászgörények más tagállamokba történő mozgatására vonatkozó követelményeket arra az esetre, ha a származási létesítmény elhagyását követően több létesítményből származó állatokat gyűjtenek össze.

(7)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet előírja, hogy a más tagállamban megrendezett sporteseményekre mozgatott postagalamboknak meg kell felelniük a fogságban tartott madarak mozgatására vonatkozó követelményeknek, beleértve a tartózkodási időt is, valamint azt, hogy az ilyen állatokat állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ezek a kötelezettségek azonban korlátozzák ezen állatok sporteseményekre való felkészülését és sporteseményeken való részvételét. Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy a más tagállamban megrendezett sporteseményekre mozgatott postagalamboknak ne legyen szükséges megfelelniük a tartózkodási időre vonatkozó követelménynek, valamint azon követelménynek, hogy az ilyen állatokat állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie.

(8)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet 101. cikke meghatározza a vadon élő szárazföldi állatoknak az élőhelyükről egy másik tagállamban lévő élőhelyre vagy létesítménybe történő mozgatásának követelményeit. Az említett cikkben foglalt szabályok a szárazföldi állatok valamennyi fajára vonatkoznak. Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet 101. cikke (4) bekezdésének c) pontjában és 101. cikkének (5) bekezdésében meghatározott állategészségügyi követelmények azonban specifikusabbak, és csak bizonyos fajokhoz tartozó állatokra vonatkoznak, tehát csak rájuk alkalmazandók. Ezért módosítani kell az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendeletet, és egyértelművé kell tenni, hogy az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 101. cikke (4) bekezdésének c) pontja és 101. cikkének (5) bekezdése csak az egyes betegségek tekintetében az (EU) 2018/1882 bizottsági végrehajtási rendeletnek (5) megfelelően jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó vadon élő állatokra vonatkozik.

(9)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet II. melléklete meghatározza a Mycobacterium tuberculosis komplexszel (M. bovis, M. caprae és M. tuberculosis) fertőzöttség tekintetében a kecske-, teve- és szarvasfélékre vonatkozó, mozgatás előtti minimumkövetelményeket. Az olyan létesítményekben tartott kecskefélék és tevefélék esetében azonban, amelyben betegséget jelentettek, a vizsgálati eljárás szigorúbb, mint a szarvasfélék esetében. Ez a különbségtétel szükségtelen és indokolatlan, ezért az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletében a kecske- és tevefélékre vonatkozó vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos rendelkezést úgy kell helyesbíteni, hogy az adott betegség tekintetében ugyanolyan vizsgálatokat lehessen elvégezni, mint a szarvasfélék esetében.

(10)

Ezen túlmenően az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet II. melléklete 1. részének 2. pontja különös feltételek esetén eltérést biztosít a létesítményben tenyésztés céljából tartott minden kecskeféle éves vizsgálatára vonatkozó követelménytől. Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet II. melléklete 1. része 2. pontjának a) alpontját módosítani kell annak egyértelművé tétele érdekében, hogy ilyen eltérés esetén az említett melléklet 1. része 1. pontjának mely rendelkezéseit kell teljesíteni.

(11)

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet bizonyos hivatkozásokat tartalmaz az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (6), amelyek pontatlanok, ezért azokat helyesbíteni kell.

(12)

Az egyszerűség és az átláthatóság érdekében, valamint a szabályok alkalmazásának megkönnyítése és megkettőzésének elkerülése érdekében ezeket a szabályokat célszerű egyetlen jogi aktusban meghatározni, nem pedig több különálló, számos kereszthivatkozást tartalmazó jogi aktusban. Ez a megközelítés összhangban van az (EU) 2016/429 rendeletben elfogadott megközelítéssel is, amely szerint az alkalmazásuk megkönnyítése és az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az uniós szabályok egyszerűsítésére kell törekedni, valamint összhangban van az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendeletben foglaltakkal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 34. cikkben az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

a)

az a) ii. alpont első franciabekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„–

az indulást megelőző 42 napig tenyészbaromfi és hús, étkezési tojás vagy egyéb termék termelésére szolgáló haszonbaromfi esetében”;

b)

az e) pont helyébe a következő szöveg lép:

„e)

az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (1) bekezdésében előírt felügyelet során az indulást megelőző 21 napban nem tártak fel egyetlen megerősített esetet sem az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusokkal való fertőzöttség tekintetében az állatok származási állományában;”.

2.

A 37. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„37. cikk

Eltérés a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi mozgatására vonatkozóan

(1)   A 34., a 35. és a 36. cikkben megállapított követelményektől eltérve a felelős személyek számára engedélyezett a 20 egyednél kevesebb, laposmellű futómadaraktól eltérő baromfi más tagállamba történő mozgatása, amennyiben teljesülnek a következő követelmények:

a)

az állatok olyan állományokból származnak, amelyek a kikelésük óta, vagy pedig az indulást megelőző legalább 21 napos időszakban folyamatosan egyetlen nyilvántartásba vett létesítményben tartózkodtak;

b)

az állatok olyan állományokból származnak, amelyek nem mutatják a faj szempontjából releváns jegyzékbe foglalt betegségek klinikai tüneteit vagy e betegségek gyanúját;

c)

az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelet 3. cikke (1) bekezdésében előírt felügyelet során az indulást megelőző 21 napban nem tártak fel egyetlen megerősített esetet sem az alacsony patogenitású madárinfluenza-vírusokkal való fertőzöttség tekintetében az állatok származási állományában;

d)

az állatok az indulást megelőző 21 napban nem kerültek érintkezésbe újonnan érkezett baromfikkal vagy rosszabb egészségi állapotú madarakkal;

e)

kacsák és libák esetében az állatokat – a vágásra szánt állatok kivételével – a magas patogenitású madárinfluenza kimutatására a IV. mellékletnek megfelelően végzett vizsgálatnak vetették alá, és az negatív eredménnyel zárult;

f)

az állatokat a Salmonella Pullorum, S. Gallinarum és S. arizonae általi, valamint a madármycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum és M. meleagridis) általi fertőzöttség kimutatására az V. mellékletnek megfelelően vizsgálatoknak vetették alá, és azok negatív eredménnyel zárultak;

g)

a baromfi adott kategóriájára vonatkozóan a 41. és 42. cikkben előírt, vakcinázással kapcsolatos releváns követelmények.

(2)   Olyan keltetőtojásokból kikelt naposcsibék esetében, amelyek harmadik országból vagy harmadik országbeli területről vagy annak körzetéből léptek be az Unióba, az említett naposcsibék származási tagállamának illetékes hatósága tájékoztatja a tervezett rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságát arról, hogy a keltetőtojások harmadik országból érkeztek az Unióba.”

3.

A 43. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Vágásra szánt tartott patás állatok esetében – az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 45. cikkével összhangban egyedileg nem azonosított juh- és kecskefélék kivételével – a több létesítményből származó állatoknak a származási létesítmény elhagyását követő 20 napnál rövidebb ideig tartó összegyűjtése összegyűjtési műveletnek minősül.”

4.

Az 53. cikk a következő ponttal egészül ki:

„c)

a származási létesítmény elhagyását követően összegyűjtött állatokat a kutyák, macskák és vadászgörények számára kialakított, az (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet 10. cikke szerint engedélyezett gyűjtőállomásokon gyűjtik össze.”

5.

A 68. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„68. cikk

A postagalambok más tagállamban megrendezett sporteseményekre történő mozgatására vonatkozó különös követelmények

Felelős személyek csak abban az esetben mozgathatnak postagalambokat egy másik tagállamban rendezett sporteseményre, ha az említett állatok megfelelnek az 59. cikkben meghatározott feltételeknek, az 59. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tartózkodási idő kivételével.”

6.

A 71. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Felelős személyek csak abban az esetben mozgathatnak fogságban tartott madarakat (kivéve a sportgalambok sporteseményre való mozgatását), mézelő méheket, poszméheket – az engedélyezett zárt termelő létesítményekből származó poszméhek kivételével –, főemlősöket, kutyákat, macskákat, vadászgörényeket vagy egyéb ragadozókat másik tagállamba, ha azokat a származási tagállam illetékes hatósága által kiállított állategészségügyi bizonyítvány kíséri.”

7.

A 81. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A (2) bekezdésben említettektől eltérő, fogságban tartott madarakat kísérő állategészségügyi bizonyítvány, amelyet a származási tagállam illetékes hatósága állít ki a 71. cikk (1) bekezdésével összhangban, tartalmazza a VIII. melléklet 1. részének 1. pontjában előírt általános információkat, valamint az 59. cikkben, illetve adott esetben a 61. és 62. cikkben előírt követelményeknek való megfelelés igazolását, ha azok a madarak adott kategóriájára alkalmazandók.”;

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

8.

A 101. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (4) bekezdés c) pontjában a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az adott betegség tekintetében jegyzékbe foglalt fajokhoz tartozó állatok olyan élőhelyről érkeznek, ahonnan az előírt időtartamokon belül nem jelentették az alábbi betegségek és fertőzések előfordulását:”;

b)

az (5) bekezdésben a bevezető szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   E cikk (4) bekezdésének d) pontjától eltérve, a származási tagállam illetékes hatósága engedélyezheti az Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae vagy Tragulidae családokba tartozó, az (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelet V. melléklete II. része 2. fejezete 1. szakaszának 1–3. pontjában meghatározott, a kéknyelv-betegség vírusával (1–24-es szerotípus) való fertőzöttségre vonatkozó követelmények legalább egyikének meg nem felelő élőhelyről származó, vadon élő szárazföldi állatok olyan más tagállamba vagy annak olyan körzetébe történő mozgatását:”.

2. cikk

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendeletet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően helyesbítésre kerül.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 140. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2019/2035 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. június 28.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatokat tartó létesítményekre és a keltetőkre, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok és keltetőtojások nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 314., 2019.12.5., 115. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2018/1882 végrehajtási rendelete (2018. december 3.) egyes betegségmegelőzési és járványvédelmi szabályoknak a jegyzékbe foglalt betegségek kategóriáira történő alkalmazásáról, valamint a jegyzékbe foglalt betegségek terjedésére nézve számottevő kockázatot jelentő fajok és fajcsoportok jegyzékének megállapításáról (HL L 308., 2018.12.4., 21. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2020/689 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 211. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2020/688 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletét a következőképpen kell helyesbíteni:

1.

Az 1. részt a következőképpen kell helyesbíteni:

a)

a 2. a) pont helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az 1. pont a), b) és c) alpontjában említett elemeket, amelyek az 1. pontban említett, mozgatás előtt esedékes felügyeleti program részét képezik, legalább 24 hónapon keresztül végrehajtották a létesítményben, és az abban tartott kecskefélék esetében nem jelentettek Mycobacterium tuberculosis komplexszel (M. bovis, M. caprae és M. tuberculosis) való fertőzöttséget a szóban forgó időszakban;”

b)

a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Ha a létesítményben tartott kecskefélék esetében az 1. pontban említett Mycobacterium tuberculosis komplexszel (M. bovis, M. caprae és M. tuberculosis) való fertőzöttséget jelentettek, az említett állatok csak akkor mozgathatók más tagállamba, ha a szóban forgó létesítményben tartott összes 6 hetesnél idősebb kecskefélét vizsgálatnak vetették alá, és az negatív eredménnyel zárult. Ezeket a vizsgálatokat kecskeféléken vagy kecskeféléktől vett olyan mintákon kell elvégezni, amelyeket legkorábban az utolsó megerősített esetnek és a diagnosztikai módszerrel pozitívnak bizonyult utolsó állatnak az eltávolításától számított 42. napon vesznek.”

2.

A 2. részben a 3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3.

Ha a létesítményben tartott tevefélék esetében az 1. pontban említett Mycobacterium tuberculosis komplexszel (M. bovis, M. caprae és M. tuberculosis) való fertőzöttséget jelentettek, az említett állatok csak akkor mozgathatók más tagállamba, ha a szóban forgó létesítményben tartott összes 6 hetesnél idősebb tevefélét vizsgálatnak vetették alá, és az negatív eredménnyel zárult. Ezeket a vizsgálatokat teveféléken vagy teveféléktől vett olyan mintákon kell elvégezni, amelyeket legkorábban az utolsó megerősített esetnek és a diagnosztikai módszerrel pozitívnak bizonyult utolsó állatnak az eltávolításától számított 42. napon vesznek.”


Top