EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1071

A Bizottság (EU) 2021/1071 végrehajtási rendelete (2021. június 29.) az egyes termékek esetében exportengedély bemutatását előíró mechanizmusra vonatkozó (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet és (EU) 2021/521 végrehajtási rendelet módosításáról

C/2021/4653

HL L 230., 2021.6.30, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1071/oj

2021.6.30.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 230/28


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1071 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. június 29.)

az egyes termékek esetében exportengedély bemutatását előíró mechanizmusra vonatkozó (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet és (EU) 2021/521 végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kivitelre vonatkozó közös szabályokról szóló, 2015. március 11-i (EU) 2015/479 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A Bizottság 2021. január 30-án elfogadta az (EU) 2021/111 végrehajtási rendeletet (2), amely az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke értelmében hathetes időtartamra exportengedély bemutatásához köti a Covid19-oltóanyagok, valamint az e vakcinák gyártásához használt hatóanyagok, köztük a törzssejtállomány és szaporító sejtbankok kivitelét. Ezt követően 2021. március 12-én a Bizottság elfogadta az (EU) 2021/442 végrehajtási rendeletet (3), amely az (EU) 2015/479 rendelet 6. cikkének megfelelően 2021. június 30-ig exportengedélyhez köti ugyanezen termékek kivitelét.

(2)

A Bizottság 2021. március 24-én elfogadta az (EU) 2021/521 végrehajtási rendeletet (4), amely az exportengedély megadásának mérlegelésekor figyelembe veendő további tényezőként bevezette annak vizsgálatát, hogy ez az engedély nem veszélyezteti-e az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet hatálya alá tartozó áruk ellátásbiztonságát az Unióban. Ugyanezen rendelettel a Bizottság továbbá ideiglenesen felfüggesztette egyes rendeltetési országoknak az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet hatálya alóli mentességét.

(3)

Az (EU) 2021/521 bizottsági végrehajtási rendelet elfogadására az (EU) 2015/479 rendelet 5. cikke alapján került sor, és az hat hétig volt alkalmazandó. Az említett rendelettel bevezetett intézkedéseket később az (EU) 2021/734 bizottsági végrehajtási rendelet (5)2021. június 30-ig meghosszabbította.

(4)

Az időközben megnövekedett uniós oltóanyag-előállítási kapacitás következtében fokozódott a Covid19-oltóanyagok szállítása az Unióban, ily módon felgyorsult az oltási kampány az Unióban.

(5)

Ez az oltási kampány azonban még folyamatban van, és maradtak még bizonytalansági tényezők is, különösen a Covid19 vírus új változatainak megjelenésével kapcsolatban. Emiatt továbbra is szükség van az exportszállítmányok és az uniós ellátmányok átláthatóságára.

(6)

Továbbra is fennáll annak a kockázata, hogy az export veszélyeztetné vagy az Unió és az oltóanyaggyártók közötti előzetes beszerzési megállapodások végrehajtását, vagy a Covid19-oltóanyagok és hatóanyagaik uniós ellátásának biztonságát.

(7)

Az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelettel és az (EU) 2021/521 végrehajtási rendelettel bevezetett intézkedéseket ezért 2021. szeptember 30-ig továbbra is alkalmazni kell. Ezért a fent említett rendeleteket ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az (EU) 2015/479 rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/442 végrehajtási rendelet 4. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. szeptember 30-ig kell alkalmazni.”

2. cikk

Az (EU) 2021/521 végrehajtási rendelet 3. cikkének második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a rendeletet 2021. szeptember 30-ig kell alkalmazni.”

3. cikk

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021.június 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 83., 2015.3.27., 34. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2021/111 végrehajtási rendelete 2021. január 29. egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről (HL L 31. I, 2021.1.30., 1. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/442 végrehajtási rendelete (2021. március 11.) egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről (HL L 85., 2021.3.12., 190. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2021/521 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az egyes termékek kivitele esetében exportengedély bemutatását előíró mechanizmusra vonatkozó egyedi rendelkezések meghatározásáról (HL L 104., 2021.3.25., 52. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2021/734 végrehajtási rendelete (2021. május 5.) az egyes termékek kivitele esetében exportengedély bemutatását előíró mechanizmusra vonatkozó egyedi rendelkezések meghatározásáról szóló (EU) 2021/521 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (HL L 158., 2021.5.6., 13. o.).


Top