EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0575

A Bizottság (EU) 2021/575 végrehajtási rendelete (2021. március 30.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

C/2021/2381

OJ L 120, 8.4.2021, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/575/oj

2021.4.8.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 120/13


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/575 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. március 30.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul vagy azt bármilyen további albontással kiegészíti, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. március 30-án.

a Bizottság részéről

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás

(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

Kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt termék, amely egy légszivattyúval és fúvókával (töltőberendezéssel) felszerelt műanyag palackból, valamint 100 darab, a palack belsejében lévő többszínű latex léggömbből áll.

A töltőberendezést arra tervezték, hogy vízzel feltöltsék, vizet tartalmazzon és arra használják, hogy vizet pumpáljanak a léggömbökbe. A vízzel töltött léggömböket szabadtéri játék során vízbombaként használják gyermekek/felnőttek szórakoztatására.

(Lásd a képet.) (*1)

9503 00 99

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. c) és 6. általános szabály, valamint a 9503 00 és a 9503 00 99 KN-kód szövege határozza meg.

Objektív jellemzői és tulajdonságai alapján a terméket szórakoztatásra szánják, amikor a töltött léggömbökkel vízi csatát játszanak. A kiskereskedelmi forgalom számára készletben kiszerelt, amelyben a készlet lényeges jellemzőjét meghatározó alkotórész nem állapítható meg. Az egyaránt szóba jöhető vámtarifaszámok közül számsorrendben az utolsó alá kell besorolni. A léggömbök a 9503 vtsz. alá tartoznak. Következésképpen a töltőberendezés szerint a 8414 vagy 8424 vtsz. alá történő besorolás kizárt. A terméket ezért a 9503 vtsz. alá kell besorolni.

Következésképpen a terméket a 9503 00 99 KN-kód alá kell besorolni más játékként.

Image 1


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.


Top