EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0254

A Bizottság (EU) 2021/254 végrehajtási rendelete (2021. február 18.) az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletnek, valamint a 218/2007/EK és az 1518/2007/EK rendeletnek az Egyesült Királyságból származó termékek behozatala tekintetében történő módosításáról és e termékeknek a folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensekből való kizárásáról

C/2021/975

OJ L 58, 19.2.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/254/oj

2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/254 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. február 18.)

az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletnek, valamint a 218/2007/EK és az 1518/2007/EK rendeletnek az Egyesült Királyságból származó termékek behozatala tekintetében történő módosításáról és e termékeknek a folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensekből való kizárásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 187. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 66. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a 614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 9. cikke első bekezdésének a)–d) pontjára, valamint 16. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/761 bizottsági végrehajtási rendelet (4) megállapítja a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali és kiviteli vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó szabályokat, továbbá felvált és hatályon kívül helyez bizonyos, e kontingenseket megnyitó jogi aktusokat, valamint különös szabályokat állapít meg.

(2)

Az (EU) 2020/1988 bizottsági végrehajtási rendelet (5) megállapítja az 1308/2013/EU rendelet alkalmazásának szabályait a vám-árunyilatkozatok elfogadásának időbeli sorrendje (az „érkezési sorrend” elve) alapján felhasználandó behozatali vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében.

(3)

A 218/2007/EK bizottsági rendelet (6) egyes borágazati vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(4)

Az 1518/2007/EK bizottsági rendelet (7) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről rendelkezik.

(5)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) (8) értelmében az Egyesült Királyságból származó termékek nem importálhatók az Unióba a megállapodás GOODS.18. cikkében meghatározott meglévő WTO-vámkontingensek alapján. Az említett cikk hatálya kiterjed azokra a vámkontingensekre is, amelyek megosztására az Európai Unió által a G/SECRET/42/Add.2 WTO-dokumentumban (9), az Egyesült Királyság által pedig a G/SECRET/44 WTO-dokumentumban (10) kezdeményezett, a GATT XXVIII. cikke szerinti tárgyalások keretében került sor, az egyes felek vonatkozó belső jogszabályaiban meghatározottak szerint. A szóban forgó cikk előírja, hogy a termékek származó státuszát az importáló félnél alkalmazandó, nem preferenciális származási szabályok alapján kell meghatározni.

(6)

A megállapodás GOODS.18. cikkében meghatározott meglévő WTO-vámkontingensek az Unió azon WTO-engedményeihez kapcsolódó vámkontingensek, amelyek az EU-28-nak a WTO-hoz a G/MA/TAR/RS/506/Add.1 és a G/MA/TAR/RS/506/Add.2. dokumentummal (11) módosított G/MA/TAR/RS/506 dokumentumban (12) benyújtott, a WTO 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezménye szerinti engedményes listája tervezetében szerepelnek.

(7)

Az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendeletet, valamint a 218/2007/EK és az 1518/2007/EK rendeletet ezért módosítani kell annak érdekében, hogy megfeleljenek a megállapodás GOOD.18. cikkének, és kizárják az Egyesült Királyságból származó termékeket a meglévő WTO-vámkontingensekből.

(8)

Mivel az (EU) 2020/761 és az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelet csak a 2021. január 1-jétől kezdődő kontingensidőszakok vámkontingenseire alkalmazandó, az Egyesült Királyságot azon vámkontingensek tekintetében is ki kell zárni, amelyek kontingensidőszaka 2021. január 1-je előtt kezdődött (a 2021. január 1-jén folyamatban lévő kontingensidőszakok), és amelyek esetében a behozatal 2021. január 1-jétől kezdődik. A már kiadott engedélyekre nincs szükség az Egyesült Királyságból származó termékek behozatalához, mivel a megállapodás értelmében lehetőség van vámmentes és kvótamentes behozatalra. Amennyiben az ilyen engedélyeket 2021. január 1-je előtt adták ki, a vonatkozó biztosítékokat az érintett gazdasági szereplők kérésére fel kell szabadítani. 2021. január 1-jétől az említett vámkontingensekre vonatkozóan nem adható ki engedély az Egyesült Királyságból származó termékekre.

(9)

A megállapodás GOODS.18. cikkének való megfelelés biztosítása érdekében e rendeletnek sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján hatályba kell lépnie, és 2021. január 1-jétől alkalmazandónak kell lennie.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A II. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.4131, 09.4133, 09.4120, 09.4121 és 09.4122 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

b)

a 09.4125 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

2.

a III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.4138, 09.4148, 09.4166 és 09.4168 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

b)

a 09.4119 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

India, Pakisztán, Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

c)

a 09.4130 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Ausztrália, Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

d)

a 09.4154 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Ausztrália, Guyana, Thaiföld, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

3.

A IV. mellékletben a 09.4320 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

4.

A VI. mellékletben a 09.4287 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Kína, Argentína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

5.

A VII. mellékletben a 09.4286 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Kína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

6.

A VIII. mellékletben a 09.4003 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

7.

A IX. mellékletben a 09.4595 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

8.

A X. mellékletben a 09.4038 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

9.

A XI. mellékletben a 09.4401 és a 09.4402 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

10.

a XII. melléklet a következőképpen módosul:

a)

a 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 és 09.4422 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

b)

a 09.4213, 09.4216, 09.4260 és 09.4412 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok a következőképpen módosulnak:

i.

a „Származási hely” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Brazília, Thaiföld és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

ii.

„Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Az engedélyek 24. szakaszában fel kell tüntetni a következő nyilatkozatot: »Nem vonatkozik Brazíliából, Thaiföldről és az Egyesült Királyságból származó termékekre.«”

c)

a 09.4218 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat a következőképpen módosul:

i.

a „Származási hely” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Brazília és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

ii.

„Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Az engedélyek 24. szakaszában fel kell tüntetni a következő nyilatkozatot: »Nem vonatkozik Brazíliából és az Egyesült Királyságból származó termékekre.«”

d)

a 09.4263, a 09.4264 és a 09.4265 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok a következőképpen módosulnak:

i.

a „Származási hely” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Származási hely

Thaiföld és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

ii.

„Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés” rovat helyébe a következő szöveg lép:

Az engedélykérelmen és az engedélyen feltüntetendő különleges bejegyzés

Az engedélyek 24. szakaszában fel kell tüntetni a következő nyilatkozatot: »Nem vonatkozik Thaiföldről és az Egyesült Királyságból származó termékekre.«”

2. cikk

Az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelet módosításai

Az (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 09.0138, 09.0132, 09.0135, 09.2903, 09.2905, 09.0071, 09.0072, 09.0073, 09.0074, 09.0075, 09.0076, 09.0089, 09.0070, 09.0043, 09.0083, 09.0139, , 09.0056, 09.0057, 09.0041, 09.0039, 09.0058, 09.0094, 09.0059, 09.0060, 09.0061, 09.0062, 09.0063, 09.0040, 09.0025, 09.0027, 09.0033, 09.0092, 09.0093, 09.0035, 09.0144, 09.0161 (a 09.0144 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0162 (a 09.0144 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0145, 09.0163 (a 09.0145 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0164 (a 09.0145 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0113, 09.0114, 09.0115, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0153, 09.0159 (a 09.0153 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0160 (a 09.0153 rendelésszámú vámkontingens alkontingense), 09.0118, 09.0119, 09.0120, 09.0121, 09.0122, 09.0123, 09.2178, 09.2179, 09.2016, 09.2181, 09.2019, 09.0154 és 09.0055 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

2.

A 09.0128 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

A WTO-ban tagsággal rendelkező harmadik országok Kína, Thaiföld, Indonézia és az Egyesült Királyság kivételével”

3.

A 09.0131 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Kína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

4.

A 09.0142 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Argentína és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

5.

A 09.2171, a 09.2175 és a 09.2015 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

A WTO valamennyi tagja, Argentína, Ausztrália, Új-Zéland, Uruguay, Chile, Grönland, Izland és az Egyesült Királyság kivételével”

6.

A 09.0156 és a 09.0158 rendelésszámú vámkontingensekre vonatkozó táblázatok „Származási hely” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Brazília és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

7.

A 09.0157 rendelésszámú vámkontingensre vonatkozó táblázat „Származás” rovatának helyébe a következő szöveg lép:

Származás

Brazília, Thaiföld és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország”

3. cikk

A 218/2007/EK rendelet módosításai

A 218/2007/EK rendelet 1. cikke a következőképpen módosul:

1.

Az a) pontban az „(erga omnes)” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „(az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország által igénybe vehető)”.

2.

A b) pontban az „(erga omnes)” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „(az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország által igénybe vehető)”.

4. cikk

Az 1518/2007/EK rendelet módosítása

Az 1518/2007/EK rendelet 1. cikkében az „(erga omnes)” szövegrész helyébe a következő szöveg lép: „(az Egyesült Királyság kivételével valamennyi harmadik ország által igénybe vehető)”.

5. cikk

Folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensek

(1)   2021. január 1-jétől nem adható ki engedély az Egyesült Királyságból származó és az 1. cikkben említett azon vámkontingensek alá tartozó termékekre, amelyek kontingensidőszaka 2021. január 1-jén folyamatban van. Ugyanettől az időponttól kezdve az Egyesült Királyságból származó termékek nem hozhatók be a 2. cikkben említett vámkontingensek keretében.

(2)   Azon termékek esetében, amelyeket az 1. cikkben említett, a 2021. január 1-jén folyamatban lévő kontingensidőszakok hatálya alá tartozó vámkontingensek keretében 2021. január 1-je előtt kiadott, az Egyesült Királyságot származási országként feltüntető engedélyek alapján importálnak az Egyesült Királyságból az Unióba, és amelyeket a tagállamok a megállapodásnak megfelelően nem bocsátanak szabad forgalomba, a nyújtott biztosítékokat az érintett gazdasági szereplők kérésére fel kell szabadítani.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  HL L 347., 2013.12.20., 549. o.

(3)  HL L 150., 2014.5.20., 1. o.

(4)  A Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az 1306/2013/EU, az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 185., 2020.6.12., 24. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/1988 végrehajtási rendelete (2020. november 11.) az 1308/2013/EU és az 510/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali vámkontingensek „érkezési sorrend” elve szerinti kezelése tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (HL L 422., 2020.12.14., 4. o.).

(6)  A Bizottság 218/2007/EK rendelete (2007. február 28.) a borokra vonatkozó közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 62., 2007.3.1., 22. o.).

(7)  A Bizottság 1518/2007/EK rendelete (2007. december 19.) a vermutra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezelési módjáról (HL L 335., 2007.12.20., 14. o.).

(8)  HL L 444., 2020.12.31., 14. o.

(9)  https://docs.wto.org

(10)  https://docs.wto.org

(11)  https://docs.wto.org

(12)  https://docs.wto.org


Top