EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0252

A Bizottság (EU) 2021/252 végrehajtási rendelete (2021. január 29.) a szardella tekintetében rendelkezésre álló portugál halászati kvótának az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

C/2021/394

OJ L 58, 19.2.2021, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/252/oj

2021.2.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 58/12


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/252 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2021. január 29.)

a szardella tekintetében rendelkezésre álló portugál halászati kvótának az előző évben történt túlhalászás miatti csökkentéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 105. cikke (1), (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 9 és 10 övezetben, valamint a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) a szardellára (Engraulis encrasicolus) vonatkozó halászati kvótákat az (EU) 2019/124 tanácsi rendelet (2) állapította meg a 2019. július 1-jétől 2020. június 30-ig tartó időszakra.

(2)

Az ICES 9 és 10 övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) a szardellára (Engraulis encrasicolus) vonatkozó halászati kvótákat az (EU) 2020/123 tanácsi rendelet (3) állapította meg a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra.

(3)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (1) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a Bizottság megállapítja, hogy valamely tagállam túllépte a számára kiosztott halászati kvótákat, a Bizottságnak csökkentenie kell az adott tagállam jövőbeli halászati kvótáit.

(4)

Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) és (3) bekezdése előírja, hogy a következő évre vagy évekre vonatkozó kvótacsökkentéseket az említett bekezdésekben meghatározott szorzótényezők alkalmazásával kell végrehajtani.

(5)

A 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban az ICES 9 és 10 övezetben, valamint a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) Portugália túllépte a szardellára (Engraulis encrasicolus) vonatkozó halászati kvótáját.

(6)

Ezért a túlhalászott állományok tekintetében helyénvaló csökkenteni a Portugália számára a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra és – adott esetben – az azt követő évekre vonatkozóan megállapított halászati kvótát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Portugália számára a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) 9 és 10 övezetben, valamint a Kelet-közép-atlanti Halászati Bizottság (CECAF) 34.1.1 övezet uniós vizein (ANE/9/3411) a szardella (Engraulis encrasicolus) tekintetében az (EU) 2020/123 rendeletben a 2020. július 1-jétől 2021. június 30-ig tartó időszakra rögzített halászati kvótát az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. január 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.

(2)  A Tanács (EU) 2019/124 rendelete (2019. január 30.) egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2019. évre történő meghatározásáról (HL L 29., 2019.1.31., 1. o.).

(3)  A Tanács (EU) 2020/123 rendelete (2020. január 27.) bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós halászhajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2020. évre történő meghatározásáról (HL L 25., 2020.1.30., 1. o.).


MELLÉKLET

Tagállam

Fajkód

Területkód

Faj neve

Terület neve

A 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakra vonatkozó kiinduló kvóta (kilogrammban)

A 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakra engedélyezett kirakodások (teljes kiigazított mennyiség kilogrammban)  (1)

Teljes kifogott mennyiség a 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti időszakban (kilogrammban)

Az engedélyezett kirakodásokhoz viszonyított kvótafelhasználás (%)

Az engedélyezett kirakodásokhoz viszonyított túlhalászás (kilogrammban)

Szorzótényező  (2)

Kiegészítő szorzótényező  (3) ,  (4)

Az előző év(ek)ről fennmaradó csökkentések  (5) (kilogrammban)

A 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti időszakra alkalmazandó csökkentések (kilogrammban)

PT

ANE

9/3411

Szardella

ICES 9 és 10 övezet; a CECAF 34.1.1 övezet uniós vizei

5 343 000

3 779 330

3 858 005

102,08

78 675

/

/

/

78 675


(1)  Az (EU) 2019/124 rendelet értelmében a halászati lehetőségeknek a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.) 16. cikke (8) bekezdése szerinti cseréjének, a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló 847/96/EK tanácsi rendelet (HL L 115., 1996.5.9., 3. o.) 4. cikke (2) bekezdése és az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (9) bekezdése szerint 2018-ról 2019-re átcsoportosított kvótáknak, illetve a halászati lehetőségeknek a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK rendelet (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.) 37., illetve 105. cikke szerinti újrakiosztásának és csökkentésének a figyelembevétele után valamely tagállam számára rendelkezésre álló kvóták.

(2)  Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A túlhalászás × 1,00 mértékű levonás alkalmazandó minden olyan esetben, amikor a túlhalászott mennyiség legfeljebb 100 tonna.

(3)  Az 1224/2009/EK rendelet 105. cikke (3) bekezdésének megfelelően, amennyiben a túlhalászás mértéke meghaladja a 10 %-ot.

(4)  Az „A” azt jelzi, hogy további 1,5-es szorzótényezőt alkalmaztak, mivel a tagállam az elmúlt 2 évben ismételten túlhalászta a kvótáját. A „C” azt jelzi, hogy további 1,5-es szorzótényezőt alkalmaztak, mivel a faj valamely többéves terv hatálya alá tartozik.

(5)  Az előző év(ek)ből fennmaradó mennyiségek.


Top