EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2240

A Bizottság (EU) 2020/2240 végrehajtási határozata (2020. december 23.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2020) 9624. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles) (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/9624

OJ L 436, 28.12.2020, p. 34–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2240/oj

2020.12.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/2240 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. december 23.)

az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2020) 9624. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás (a kilépésről rendelkező megállapodás) 131. cikkével,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Unión belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére, összefüggésben a kilépésről rendelkező megállapodás 131. cikkével,

mivel:

(1)

Az (EU) 2020/1742 bizottsági végrehajtási határozat (3) elfogadására azt követően került sor, hogy az Egyesült Királyság egyes, baromfit vagy más fogságban tartott madarakat tartó gazdaságaiban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitöréseit észlelték, és az Egyesült Királyság illetékes hatósága a 2005/94/EK tanácsi irányelvben (4) előírtaknak megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket hozott létre.

(2)

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy az Egyesült Királyság által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletében védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk.

(3)

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletét a közelmúltban módosította az (EU) 2020/2051 bizottsági végrehajtási határozat (5) azt követően, hogy Észak-Yorkshire és Norfolk megye területén a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza újabb előfordulásait észlelték baromfikban, illetve más, fogságban tartott madarakban, és ezt az említett mellékletnek tükröznie kell.

(4)

Az (EU) 2020/2051 végrehajtási határozat elfogadása óta az Egyesült Királyság a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzának újabb kitöréseiről értesítette a Bizottságot Derbyshire, Norfolk és Dorset megyék, valamint az Orkney-szigetek területén baromfit vagy más, fogságban tartott madarakat tartó gazdaságokban, és meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve az ezen új kitörések körüli védő- és megfigyelési körzetek létrehozását.

(5)

A Bizottság az Egyesült Királysággal együttműködve megvizsgálta ezeket az intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy az Egyesült Királyság illetékes hatósága által létrehozott új védő- és megfigyelési körzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a gazdaságoktól, ahol a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza által okozott megerősített új járványkitörések előfordultak.

(6)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint a harmadik országok által felállított indokolatlan kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében az Egyesült Királysággal együttműködve mihamarabb meg kell határozni uniós szinten az Egyesült Királyságban – a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően – újonnan létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket. Ezért az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletében az Egyesült Királyság tekintetében felsorolt védő- és megfigyelési körzeteket módosítani kell.

(7)

Ennek megfelelően az uniós szintű régiókba sorolás aktualizálásának érdekében módosítani kell az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletét az Egyesült Királyság által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően létrehozott új védő- és megfigyelési körzeteknek és az azokban alkalmazandó korlátozások időtartamának a figyelembevétele céljából.

(8)

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Tekintettel a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza terjedésével kapcsolatos uniós járványügyi helyzet sürgősségére, fontos, hogy az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének az e határozattal való módosítása a lehető leghamarabb hatályba lépjen.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2020. december 23-án.

a Bizottság részéről

Stella KYRIAKIDES

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2020/1742 végrehajtási határozata (2020. november 20.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (HL L 392., 2020.11.23., 60. o.).

(4)  A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2020/2051 végrehajtási határozata (2020. december 11.) az Egyesült Királyságban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU) 2020/1742 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (HL L 420., 2020.12.14., 28. o.).


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikkben említett védőkörzet:

Egyesült Királyság

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Cheshire megyének (ADNS-kód: 00140) az N53.25 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.11.27.

Herefordshire megyének (ADNS-kód: 00051) az N52.17 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.8.

Leicestershire megyének (ADNS-kód: 00152) az N52.78 és a W0.86 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.16.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.26.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.29.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) az N52.49 és az E0.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) az N52.72 és az E0.15 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Derbyshire megyének (ADNS-kód: 00142) az N52.93 és a W1.57 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Az Orkney-szigeteknek (ADNS-kód: 00123) az N59.28 és a W2.44 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Dorset megyének (ADNS-kód: 00143) az N51.06 és a W2.27 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) az N52.52 és az E0.96 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.31.

B. RÉSZ

Az 1. cikkben említett megfigyelési körzet:

Egyesült Királyság

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Cheshire megyének (ADNS-kód: 00140) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N53.25 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.6.

Cheshire megyének (ADNS-kód: 00140) az N53.25 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.11.28-tól 2020.12.6-ig

Herefordshire megyének (ADNS-kód: 00051) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.17 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.17.

Herefordshire megyének (ADNS-kód: 00051) az N52.17 és a W2.81 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.9-től 2020.12.17-ig

Leicestershire megyének (ADNS-kód: 00152) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.78 és a W0.86 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.25.

Leicestershire megyének (ADNS-kód: 00152) az N52.78 és a W0.86 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.17-től 2020.12.25-ig

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.30 és a W1.47 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.24-től 2020.12.31-ig

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Észak-Yorkshire megyének (ADNS-kód: 00176) az N54.29 és a W1.45 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 3 km-es sugarú körön belül eső részei

2020.12.30-tól 2020.12.31-ig

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.49 és az E0.95 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.72 és az E0.15 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei

2020.12.31.

Derbyshire megyének (ADNS-kód: 00142) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.93 és a W1.57 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.

Az Orkney-szigeteknek (ADNS-kód: 00123) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N59.28 és a W2.44 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.

Dorset megyének (ADNS-kód: 00143) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N51.06 és a W2.27 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.

Norfolk megyének (ADNS-kód: 00154) a védőkörzetként meghatározott részeken kívül eső, ugyanakkor az N52.52 és az E0.96 (WGS84 rendszerben megadott) decimális koordináták által meghatározott ponttól tekintett 10 km-es sugarú körön belül található részei.

2020.12.31.


Top