EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1721

A Bizottság (EU) 2020/1721 végrehajtási rendelete (2020. november 17.) az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a jövedelem és életkörülmények tárgykörben végzett, az egészségre és az életminőségre vonatkozó mintavételes felmérés adatállományai technikai részleteinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2020/7902

OJ L 386, 18.11.2020, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1721/oj

2020.11.18.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 386/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2020/1721 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. november 17.)

az (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a jövedelem és életkörülmények tárgykörben végzett, az egészségre és az életminőségre vonatkozó mintavételes felmérés adatállományai technikai részleteinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyedi szinten, mintavétel útján gyűjtött adatokon alapuló, személyekre és háztartásokra vonatkozó európai statisztikák közös keretének létrehozásáról, a 808/2004/EK, a 452/2008/EK és az 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint az 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 577/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. október 10-i (EU) 2019/1700 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az életkörülmények tárgykörben végzett mintavételes felmérés pontos végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottságnak meg kell határoznia az adatállomány technikai részleteit.

(2)

A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó uniós statisztikai felmérés (EU-SILC felmérés) kulcsfontosságú eszköz az európai szemeszterrel és a szociális jogok európai pillérével összefüggésben szükséges – különösen a jövedelemeloszlásra, a szegénységre és a társadalmi kirekesztésre vonatkozó – információk biztosításához. A felmérés tájékoztatást nyújt továbbá az egészségre vonatkozó hároméves modul keretében az egészségügyi ellátásról, az egészséget meghatározó tényezőkről, az egészségi állapotról és a fogyatékosságról, illetve az életminőségre vonatkozó hatéves modul keretében a jóllétről, valamint a társadalmi és kulturális életben való részvételről.

(3)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A jövedelem és életkörülmények tárgykörben az egészségre vonatkozó hároméves modul és az életminőségre vonatkozó hatéves modul adatállományának technikai jellemzőit a melléklet tartalmazza, és azok a következőkre vonatkoznak:

a)

a változó azonosítója;

b)

a változó neve;

c)

a modalitási címke és kód;

d)

az adatgyűjtési egység;

e)

az adatgyűjtés módja;

f)

a referencia-időszak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. november 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 261 I., 2019.10.14., 1. o.


MELLÉKLET

A változók technikai jellemzői

Változó azonosítója

Változó neve

Modalitási kód

Modalitási címke

Adatgyűjtési egység

Adatgyűjtés módja

Referencia-időszak

Egészségügyi ellátás

HS200

Orvosi ellátással kapcsolatos anyagi megterhelés (a gyógyszerköltségek kivételével)

1

2

3

Nagyon megterhelő

Némileg megterhelő

Egyáltalán nem megterhelő

Háztartás

Háztartás válaszadója

Utolsó 12 hónap

HS200_F

Orvosi ellátással kapcsolatos anyagi megterhelés (a gyógyszerköltségek kivételével) (jelzőváltozó)

1

-1

-2

-7

Megadva

Hiányzik

Nem alkalmazható (a háztartásban senkinek nem volt szüksége orvosi ellátásra)

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

HS210

Fogorvosi ellátással kapcsolatos anyagi megterhelés

1

2

3

Nagyon megterhelő

Némileg megterhelő

Egyáltalán nem megterhelő

Háztartás

Háztartás válaszadója

Utolsó 12 hónap

HS210_F

Fogorvosi ellátással kapcsolatos anyagi megterhelés (jelzőváltozó)

1

-1

-2

-7

Megadva

Hiányzik

Nem alkalmazható (a háztartásban senkinek nem volt szüksége fogorvosi ellátásra)

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

HS220

Gyógyszervásárlással kapcsolatos anyagi megterhelés

1

2

3

Nagyon megterhelő

Némileg megterhelő

Egyáltalán nem megterhelő

Háztartás

Háztartás válaszadója

Utolsó 12 hónap

HS220_F

Gyógyszervásárlással kapcsolatos anyagi megterhelés (jelzőváltozó)

1

-1

-2

-7

Megadva

Hiányzik

Nem alkalmazható (a háztartásban senkinek nem volt szüksége gyógyszerre)

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH090

Háziorvossal vagy családorvossal folytatott konzultációk száma az elmúlt 12 hónapban

1

2

3

4

5

Nem volt

1–2 alkalom

3–5 alkalom

6–9 alkalom

10 vagy több alkalom

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján) vagy nyilvántartások

Utolsó 12 hónap

PH090_F

Háziorvossal vagy családorvossal folytatott konzultációk száma az elmúlt 12 hónapban (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH080

Fogorvossal, fogszabályozó szakorvossal vagy egyéb fogápolási szakemberrel folytatott konzultációk száma az elmúlt 12 hónapban

1

2

3

4

5

Nem volt

1–2 alkalom

3–5 alkalom

6–9 alkalom

10 vagy több alkalom

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján) vagy nyilvántartások

Utolsó 12 hónap

PH080_F

Fogorvossal, fogszabályozó szakorvossal vagy egyéb fogápolási szakemberrel folytatott konzultációk száma az elmúlt 12 hónapban (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH100

Szakorvossal vagy sebésszel (de nem fogorvossal, fogszabályozó szakorvossal vagy egyéb fogápolási szakemberrel) folytatott konzultációk száma az elmúlt 12 hónapban

1

2

3

4

5

Nem volt

1–2 alkalom

3–5 alkalom

6–9 alkalom

10 vagy több alkalom

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján) vagy nyilvántartások

Utolsó 12 hónap

PH100_F

Szakorvossal vagy sebésszel (de nem fogorvossal, fogszabályozó szakorvossal vagy egyéb fogápolási szakemberrel) folytatott konzultációk száma az elmúlt 12 hónapban (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

Az egészséget meghatározó tényezők

PH110A

BMI 1 testsúly

20–350

tömeg (kg)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH110A_F

BMI 1 testsúly (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH110B

BMI 2 testmagasság

50–250

magasság (cm)

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH110B_F

BMI 2 testmagasság (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH122

Fizikai igénybevétel jellege a munkavégzés során

1

2

3

4

Főként ülőmunka

Főként állómunka

Főként gyaloglással vagy mérsékelt fizikai megerőltetéssel járó feladatok

Főként nehéz, illetve fizikailag megterhelő munka

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Egy szokásos hét

PH122_F

Fizikai igénybevétel jellege a munkavégzés során (jelzőváltozó)

1

-1

-2

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem alkalmazandó (PL032≠1)

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH132

A fizikai tevékenységek gyakorisága (a munkavégzés kivételével)

1

2

3

4

5

6

Naponta legalább kétszer

Naponta egyszer

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Egy szokásos hét

PH132_F

A fizikai tevékenységek gyakorisága (a munkavégzés kivételével) (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH142

Gyümölcsfogyasztás gyakorisága (a gyümölcslevek kivételével)

1

2

3

4

5

6

Naponta legalább kétszer

Naponta egyszer

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Egy szokásos hét

PH142_F

Gyümölcsfogyasztás gyakorisága (a gyümölcslevek kivételével) (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH152

Zöldség- vagy salátafogyasztás gyakorisága (a zöldséglevek kivételével)

1

2

3

4

5

6

Naponta legalább kétszer

Naponta egyszer

Hetente 4–6 alkalommal

Hetente 1–3 alkalommal

Ritkábban mint hetente egyszer

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Egy szokásos hét

PH152_F

Zöldség- vagy salátafogyasztás gyakorisága (a zöldséglevek kivételével)(jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH171

Dohánytermékek fogyasztásának gyakorisága (beleértve az elektronikus cigaretta vagy hasonló elektronikus eszközök használatát is)

1

2

3

4

5

Igen, naponta

Igen, hetente néhány alkalommal

Igen, havonta néhány alkalommal

Igen, évente néhány alkalommal

Egyáltalán nem

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PH171_F

Dohánytermékek fogyasztásának gyakorisága (beleértve az elektronikus cigaretta vagy hasonló elektronikus eszközök használatát is) (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH180

Bármilyen alkoholtartalmú ital fogyasztásának gyakorisága

1

2

3

4

5

Igen, naponta

Igen, hetente néhány alkalommal

Igen, havonta néhány alkalommal

Igen, évente néhány alkalommal

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PH180_F

Bármilyen alkoholtartalmú ital fogyasztásának gyakorisága (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

Egészségi állapot és fogyatékosság – részletek

PH101

Látási nehézség, szemüveg vagy kontaktlencse viselése ellenére

1

2

3

4

Nincs nehézség

Kisebb nehézség

Súlyos nehézség

Egyáltalán nem lát

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH101_F

Látási nehézség, szemüveg vagy kontaktlencse viselése ellenére (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH111

Hallókészülék ellenére fennálló hallási nehézség

1

2

3

4

Nincs nehézség

Kisebb nehézség

Súlyos nehézség

Egyáltalán nem hall

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH111_F

Hallókészülék ellenére fennálló hallási nehézség (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH121

Járást vagy lépcsőzést korlátozó nehézség

1

2

3

4

Nincs nehézség

Kisebb nehézség

Súlyos nehézség

Egyáltalán nem képes járni

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH121_F

Járást vagy lépcsőzést korlátozó nehézség (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH131

Emlékezési vagy koncentrációs nehézség

1

2

3

4

Nincs nehézség

Kisebb nehézség

Súlyos nehézség

Az emlékezési/koncentrációs képesség teljes hiánya

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH131_F

Emlékezési vagy koncentrációs nehézség (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH141

Önellátási nehézségek (például a teljeskörű mosakodás vagy a felöltözés terén)

1

2

3

4

Nincs nehézség

Kisebb nehézség

Súlyos nehézség

Egyáltalán nem tud önállóan mosakodni vagy felöltözni

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH141_F

Önellátási nehézségek (például a teljeskörű mosakodás vagy a felöltözés terén)

(jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PH151

Kommunikációs nehézségek (a szokásos beszédhasználat során, mások megértésében vagy önmaga megértetésében)

1

2

3

4

Nincs nehézség

Kisebb nehézség

Súlyos nehézség

Nem képes rá

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Jelenleg

PH151_F

Kommunikációs nehézségek (a szokásos beszédhasználat során, mások megértésében vagy önmaga megértetésében) (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

Jóllét

PW241

Kirekesztettnek érzi magát

1

2

3

4

5

99

Teljes mértékben egyetért

Egyetért

Nincs határozott véleménye

Nem ért egyet

Egyáltalán nem ért egyet

Nem tudja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Jelenleg

PW241_F

Kirekesztettnek érzi magát (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PW030

Pénzügyi helyzettel való elégedettség szintje

0–10

99

Egyáltalán nem elégedett – Teljesen elégedett

Nem tudja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Jelenleg

PW030_F

Pénzügyi helyzettel való elégedettség szintje (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PW160

A személyes kapcsolatokkal való elégedettség szintje

0–10

99

Egyáltalán nem elégedett – Teljesen elégedett

Nem tudja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Jelenleg

PW160_F

A személyes kapcsolatokkal való elégedettség szintje (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PW120

Idő kihasználásával kapcsolatos elégedettség szintje (szabadidő mértéke)

0–10

99

Egyáltalán nem elégedett – Teljesen elégedett

Nem tudja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Jelenleg

PW120_F

Idő kihasználásával kapcsolatos elégedettség szintje (szabadidő mértéke) (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PW230

Magányos

1

2

3

4

5

99

Mindig

Többnyire

Időnként

Ritkán

Soha

Nem tudja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Az utolsó 4 hét

PW230_F

Magányos (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PW090

Boldog

1

2

3

4

5

99

Mindig

Többnyire

Időnként

Ritkán

Soha

Nem tudja

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Az utolsó 4 hét

PW090_F

Boldog (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PW180

Másoktól kapott segítség

1

2

Kap segítséget

Nem kap segítséget

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes meghallgatás

Szokásos

PW180_F

Másoktól kapott segítség (jelzőváltozó)

1

-1

-2

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem értelmezhető (nincsenek rokonok, barátok, szomszédok)

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

Részvétel a társadalmi és kulturális életben

PS010

Mozilátogatások száma

1

2

3

4

5

6

7

8

Legfeljebb 3-szor

Több mint 3-szor

Nem – nem engedheti meg anyagilag

Nem – érdeklődés hiánya

Nem – nincs mozi a közelben

Nem – időhiány

Nem – más módon néz filmet (televízió, internet)

Nem, más okból

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS010_F

Mozilátogatások száma (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS020

Élő előadások (színdarabok, koncertek, operák, balett- és táncelőadások) látogatásának száma

1

2

3

4

5

6

7

Legfeljebb 3-szor

Több mint 3-szor

Nem – nem engedheti meg anyagilag

Nem – érdeklődés hiánya

Nem – nincsenek élő előadások a közelben

Nem – időhiány

Nem – egyéb ok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS020_F

Élő előadások (színdarabok, koncertek, operák, balett- és táncelőadások) látogatásának száma (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS030

Kulturális helyszínek látogatásának száma

1

2

3

4

5

6

7

Legfeljebb 3-szor

Több mint 3-szor

Nem – nem engedheti meg anyagilag

Nem – érdeklődés hiánya

Nem – nincs kulturális helyszín a közelben

Nem – időhiány

Nem – egyéb ok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS030_F

Kulturális helyszínek látogatásának száma (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS040

Sportesemények látogatásának száma

1

2

3

4

5

6

7

8

Legfeljebb 3-szor

Több mint 3-szor

Nem – nem engedheti meg anyagilag

Nem – érdeklődés hiánya

Nem – nincs sportesemény a közelben

Nem – időhiány

Nem – más módon néz sporteseményt (televízió, internet)

Nem– egyéb ok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS040_F

Sportesemények látogatásának száma (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS041

Művészi tevékenység

1

2

3

4

5

6

Naponta

Hetente (de nem minden nap)

Havonta többször (de nem minden héten)

Havonta egyszer

Évente legalább egyszer (de ritkábban, mint havonta)

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Szokásos

PS041_F

Művészi tevékenység (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS042

Könyvolvasás (ideértve az e-könyveket vagy hangoskönyveket is, egy évben)

1

2

3

4

5

6

7

8

Igen – 1–4 könyv

Igen – 5–9 könyv

Igen – legalább 10 könyv

Nem – nem engedheti meg anyagilag

Nem – érdeklődés hiánya

Nem – időhiány

Nem – nincs hozzáférése

Nem – egyéb ok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS042_F

Könyvolvasás (ideértve az e-könyveket vagy hangoskönyveket is, egy évben) (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS050

Családdal (rokonokkal) való összejövetelek gyakorisága

1

2

3

4

5

6

99

Naponta

Hetente (de nem minden nap)

Havonta többször (de nem minden héten)

Havonta egyszer

Évente legalább egyszer (de ritkábban, mint havonta)

Soha

Nincsenek rokonok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Szokásos

PS050_F

Családdal (rokonokkal) való összejövetelek gyakorisága (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS060

Barátokkal való összejövetelek gyakorisága

1

2

3

4

5

6

Naponta

Hetente (de nem minden nap)

Havonta többször (de nem minden héten)

Havonta egyszer

Évente legalább egyszer (de ritkábban, mint havonta)

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Szokásos

PS060_F

Barátokkal való összejövetelek gyakorisága (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS070

Családdal (rokonokkal) való kapcsolatfelvétel gyakorisága

1

2

3

4

5

6

99

Naponta

Hetente (de nem minden nap)

Havonta többször (de nem minden héten)

Havonta egyszer

Évente legalább egyszer (de ritkábban, mint havonta)

Soha

Nincsenek rokonok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Szokásos

PS070_F

Családdal (rokonokkal) való kapcsolatfelvétel gyakorisága (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS080

Barátokkal való kapcsolatfelvétel gyakorisága

1

2

3

4

5

6

Naponta

Hetente (de nem minden nap)

Havonta többször (de nem minden héten)

Havonta egyszer

Évente legalább egyszer (de ritkábban, mint havonta)

Soha

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Szokásos

PS080_F

Barátokkal való kapcsolatfelvétel gyakorisága (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS110

Formális önkéntes tevékenységekben való részvétel

1

2

3

4

5

6

Igen – jótékonysági szervezetben

Igen – kulturális szervezetben

Igen – sportegyesületben

Igen – valamely vallási szervezetben

Igen – egyéb szervezetben

Nem

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS110_F

Formális önkéntes tevékenységekben való részvétel (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS111

Informális önkéntes tevékenységekben való részvétel

1

2

Igen

Nem

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS111_F

Informális önkéntes tevékenységekben való részvétel (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 

PS102

Aktív polgári szerepvállalás

1

2

3

4

Igen

Nem – érdeklődés hiánya

Nem – időhiány

Nem – egyéb ok

A háztartás összes jelenlegi, 16. életévét betöltött tagja, vagy a kiválasztott válaszadó (ha van ilyen)

Személyes adatfelvétel (kivételes esetekben az ideiglenesen távol lévő vagy adatközlésre nem képes személyeket helyettesítő személy útján)

Utolsó 12 hónap

PS102_F

Aktív polgári szerepvállalás (jelzőváltozó)

1

-1

-3

-7

Megadva

Hiányzik

Nem kiválasztott válaszadó

Nem alkalmazható (a többéves gördülő tervnek megfelelően most nincs adatgyűjtés)

 

 

 


Top