EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0520

A Tanács (EU) 2020/520 határozata (2019. november 18.) az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról

ST/13318/2019/INIT

OJ L 117, 15.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/520/oj

15.4.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 117/1


A TANÁCS (EU) 2020/520 HATÁROZATA

(2019. november 18.)

az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 172. cikkére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel Bulgária, Románia csatlakozási okmányára, valamnt Horvátország csatlakozási okmányára és különösen azok 6. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Közösség és tagállamai és Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodást (1) (a továbbiakban: megállapodás) 2005. december 1-jén írták alá, és 2013. december 1-jén lépett hatályba.

(2)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén, Horvátország pedig 2013. július 1-jén az Unió tagállamává vált.

(3)

Bulgáriaés Románia csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdésével, valamint Horvátország csatlakozási okmánya 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a megállapodáshoz való csatlakozásról a megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv útján kell megállapodni. Az említett rendelkezések lehetővé teszik egyszerűsített eljárás alkalmazását, amely szerint a tagállamok nevében egyhangúlag eljáró Tanács és Ukrajna jegyzőkönyvet kötnek.

(4)

A Tanács 2006. október 23-án és 2012. szeptember 14-én felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió és tagállamai által kötött nemzetközi megállapodások jegyzőkönyveinek megkötésére irányuló tárgyalásokat kezdjen az érintett harmadik országokkal.

(5)

A Bizottság és Ukrajna között az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvre (a továbbiakban: jegyzőkönyv) irányuló, szóbeli jegyzékváltás útján folytatott tárgyalásokat a Bizottság sikeresen lezárta.

(6)

A jegyzőkönyvet – figyelemmel annak későbbi időpontban történő megkötésére – az Európai Unió és tagállamai nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására a Tanács felhatalmazást ad, figyelemmel a jegyzőkönyv megkötésére. (2)

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2019. november 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. LEPPÄ


(1)  HL L 125., 2014.4.26., 3. o.

(2)  A jegyzőkönyv szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt hirdetik ki.


Top