EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D2134

Az EGT Vegyes Bizottság 125/2019 határozata (2019. május 8.) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról [2019/2134]

OJ L 321, 12.12.2019, p. 176–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2134/oj

12.12.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 321/176


AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 125/2019 HATÁROZATA

(2019. május 8.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás IX. mellékletének (Pénzügyi szolgáltatások) és XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem) módosításáról [2019/2134]

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak 98. cikkére,

mivel:

(1)

A HL L 246., 2015.9.23., 11. o. által helyesbített, a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/ЕU európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(2)

Az EGT-megállapodás IX. és XIX. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EGT-megállapodás IX. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 31g. pont (1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32014 L 0017: az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 246., 2015.9.23., 11. o. tartalmazza.”

2.

A szöveg a 31i. pont (1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) után a következő szöveggel egészül ki:

„31j.

32014 L 0017: az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/ЕU irányelve (2014. február 4.) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 246., 2015.9.23., 11. o. tartalmazza.

Az irányelv rendelkezései e megállapodás alkalmazásában a következő kiigazításokkal értendők:

a)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének rendelkezései ellenére és a megállapodás eltérő rendelkezése hiányában a »tagállam(ok)« és az »illetékes hatóságok« kifejezés úgy értendő, hogy az irányelvben szereplő jelentése mellett az EFTA-államokat, illetve azok illetékes hatóságait is magában foglalja.

b)

Az 5. cikk (3) bekezdésének b) pontja »az európai felügyeleti hatósággal (Európai Bankhatóság) (EBH)« szövegrész után kiegészül a »vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatósággal« szövegrésszel.

c)

A 12. cikk (3) bekezdésében és a 27. cikk (3) bekezdésében szereplő »2014. március 20.« dátumon az EFTA-államok tekintetében »a 2019. május 8-i 125/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napja« értendő.

d)

A 14. cikk (5) bekezdésében szereplő »2014. március 20.« dátumon az EFTA-államok tekintetében »a 2019. május 8-i 125/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napja«, a »2019. március 21-ig« dátumon pedig az EFTA-államok tekintetében »az azt követő öt évig« értendő.

e)

A 26. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

»Liechtenstein mentesül a 26. cikk (2) bekezdésében előírt statisztikai jellegű figyelemmel kísérés alól.«

f)

A 34. cikk (2) bekezdésének ötödik albekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában szereplő »EBH az említett cikkben ráruházott hatáskörökkel összhangban eljárhat« szövegrészen az »EBH vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság az említett cikkben ráruházott hatáskörökkel összhangban eljárhat« szövegrész értendő.

g)

A 37. cikkben szereplő »EBH az említett cikkben ráruházott hatáskörökkel összhangban eljárhat, és az EBH által az említett cikkel összhangban hozott kötelező erejű határozat« szövegrészen az »EBH vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság az említett cikkben ráruházott hatáskörökkel összhangban eljárhat, és az EBH vagy adott esetben az EFTA Felügyeleti Hatóság által az említett cikkel összhangban hozott kötelező erejű határozat« szövegrész értendő.

h)

A 43. cikkben szereplő »2016. március 21. előtt«, »2016. március 21-ét megelőzően« és »2014. március 20-át megelőzően« dátumon az EFTA-államok tekintetében »a 2019. május 8-i 125/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésének napja előtt«, továbbá a »2017. március 21-ig« dátumon az EFTA-államok tekintetében »a 2019. május 8-i 125/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésétől számított egy évig«, illetve »a 2019. május 8-i 125/2019 EGT vegyes bizottsági határozat hatálybalépésétől számított egy éven belül« szövegrész értendő.”

2. cikk

Az EGT-megállapodás XIX. mellékletének 7h. pontja (2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv) a következő franciabekezdéssel egészül ki:

„—

32014 L 0017: az Európai Parlament és a Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) (HL L 60., 2014.2.28., 34. o.), amelynek helyesbített szövegváltozatát a HL L 246., 2015.9.23., 11. o. tartalmazza.”

3. cikk

A HL L 246., 2015.9.23., 11. o. által helyesbített 2014/17/EU irányelvnek az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

4. cikk

Ez a határozat 2019. június 1-jén lép hatályba, feltéve hogy az EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megtették (*).

5. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2019. május 8-án.

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Claude MAERTEN


(1)  HL L 60., 2014.2.28., 34. o.

(*)  Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.


Top