EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1709

A Bizottság (EU) 2018/1709 végrehajtási rendelete (2018. november 13.) az 577/98/EK tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérés tekintetében a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg.)

C/2018/7433

HL L 286., 2018.11.14, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1709/oj

14.11.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/3


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1709 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. november 13.)

az 577/98/EK tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérés tekintetében a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modul technikai jellemzőinek meghatározásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló, 1998. március 9-i 577/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7a. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

Amint azt az Európai Unió munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos, 2014–2020-as stratégiájáról szóló közleményében (2) a Bizottság kiemelte a statisztikai adatgyűjtés javításának szükségességét a munkahelyi balesetek és megbetegedések, a munkahelyi ártalmaknak való kitettség és foglalkozási egészségkárosodás vonatkozásában. Az 1999-ben, 2007-ben és 2013-ban lefolytatott, a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó ad hoc modul megismétlése lehetővé teszi a tagállamok által a 349/2011/EU bizottsági rendelet (3) keretében benyújtott adatok kiegészítését. Ezen túlmenően e modul megismétlése információkat nyújt a testi egészséget és mentális jóllétet fenyegető kockázati tényezőknek való munkahelyi kitettségről.

(2)

A Bizottság (EU) 2016/1851 felhatalmazáson alapuló rendelete (4) határozza meg és írja le a részletesebb információszolgáltatás területeit („almodulokat”), amelyeket be kell foglalni a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modulba.

(3)

A munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó ad hoc modul technikai jellemzőit, valamint az adattovábbításhoz alkalmazandó szűrőket és kódokat, illetve az adattovábbítás határidejét a Bizottság határozza meg.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Statisztikai Rendszer Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A munkahelyi balesetekre és a munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, 2020. évi ad hoc modul technikai jellemzőit, az alkalmazandó szűrőket és kódokat, valamint az adatok Bizottság részére történő továbbításának határidejét e rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 13-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 77., 1998.3.14., 3. o.

(2)  COM (2014) 332 végleges, 2014. június 6.

(3)  A Bizottság 349/2011/EU rendelete (2011. április 11.) a népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 1338/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a munkahelyi balesetek statisztikája tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 97., 2011.4.12., 3. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2016/1851 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 14.) az 577/98/EK tanácsi rendelet szerinti mintavételes munkaerő-felmérésre vonatkozó 2019., 2020. és 2021. évi ad hoc modulprogram elfogadásáról (HL L 284., 2016.10.20., 1. o.).


MELLÉKLET

Ez a melléklet meghatározza a munkahelyi balesetekre és munkával kapcsolatos egyéb egészségügyi problémákra vonatkozó, a tervek szerint 2020-ban végrehajtandó ad hoc modul technikai jellemzőit, valamint az alkalmazandó szűrőket és kódokat. Emellett rögzíti a Bizottságnak történő adattovábbítás határidejét.

Az eredmények Bizottságnak történő továbbítására vonatkozó határidő: 2021. március 31.

Az adatok megküldéséhez alkalmazandó szűrők és kódok: a 377/2008/EK bizottsági rendelet (1) III. mellékletében foglaltak szerint.

Részmintavétel vagy válaszadás elmulasztása esetén használandó opcionális súlyozási tényezőknek fenntartott oszlopok: az egész számokat tartalmazó oszlopok (226–229) és a tizedesjegyeket tartalmazó oszlopok (230–231).

(1)   almodul: „Munkahelyi balesetek”

Szűrő: 15 ≤ÉLETKOR ≤ 74

Név/Oszlop

Kód

Megnevezés

Szűrő

 

 

 

 

ACCIDNUM

 

Munkahelyi balesetek száma az elmúlt 12 hónapban

(WSTATOR = 1,2)

211

 

A bázishét előtti 12 hónapban történt, sérülésekkel végződő munkahelyi balesetek

vagy (WSTATOR = 3-5 és EXISTPR = 1

 

0

Nincs

és YEARPR és

 

1

Egy

MONTHPR nem

 

2

Kettő vagy több

egy évnél

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

korábbi

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

a bázishét előtt)

 

 

 

 

ACCIDTYP

 

A munkahelyi baleset típusa

ACCIDNUM = 1,2

212

 

Közúti baleset volt-e a legutóbbi munkahelyi baleset?

 

 

1

Közúti baleset

 

 

2

Közúti balesettől eltérő baleset

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

ACCIDJOB

 

A balesethez kapcsolódó munka

ACCIDNUM = 1,2

213

 

A sérüléssel végződő munkahelyi baleset végzése közben végzett munka

 

 

1

Jelenlegi főállás

 

 

2

Jelenlegi másodállás

 

 

3

Legutóbb betöltött állás (csak a munkaviszonyban nem álló személyek esetében)

 

 

4

Más egyéb jelenlegi vagy múltbéli állás

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

ACCIDBRK

 

Munkahelyi baleset miatti munkahelyi távollét időtartama

ACCIDNUM = 1,2

214-215

 

A bázishetet megelőző 12 hónapban bekövetkezett, sérülést eredményező munkahelyi baleset okozta munkaképtelen időszak naptári napokban kifejezve (a baleset napját kivéve).

 

 

00

Még nem tért vissza munkahelyére, mert a baleset után nem gyógyult fel, de reméli, hogy később újra dolgozhat

 

 

01

Nem gondolja, hogy a baleset miatt még valaha is visszatérhet munkahelyére

 

 

02

Egy napnál kevesebbet, vagy egyáltalán nem volt távol a munkahelyétől

 

 

03

Legalább egy napot, de négy napnál kevesebbet volt távol

 

 

04

Legalább négy napot, de két hétnél kevesebbet

 

 

05

Legalább két hetet, de egy hónapnál kevesebbet

 

 

06

Legalább egy, de kevesebb mint három hónapot

 

 

07

Legalább három, de kevesebb mint hat hónapot

 

 

08

Legalább hat, de kevesebb mint kilenc hónapot

 

 

09

Kilenc és tizenkét hónap közötti időszakot

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

(2)   almodul: „Munkával összefüggő egészségügyi problémák”

Szűrő 15 ≤ÉLETKOR ≤ 74

Név/Oszlop

Kód

Megnevezés

Szűrő

 

 

 

 

HPROBNUM

 

Az elmúlt 12 hónapban felmerült, a munkahellyel kapcsolatos egészségügyi problémák száma

(WSTATOR = 1,2)

vagy

216

 

Fizikai vagy mentális egészségügyi probléma/problémák, amelye(ke)t a megkérdezett személy az elmúlt 12 hónapban a referencia hét előtt tapasztalt, és amelye(ke)t a munka okozott, illetve súlyosbított, de amely(ek) független(ek) az azt megelőzően nyilvántartásba vett munkahelyi baleset(ek)től.

(WSTATOR = 3-5 és

EXISTPR = 1)

 

0

Nincs

 

 

1

Egy

 

 

2

Kettő vagy több

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBTYP

 

A munkával kapcsolatos egészségi probléma

HPROBNUM = 1,2

217-218

 

a munka által okozott vagy súlyosbított legsúlyosabb egészségügyi probléma típusa

 

 

00

Csont-, ízületi vagy izompanasz, amely főképpen a nyakat, vállat, kart, illetve kezet érinti

 

 

01

Csípőt, térdet, lábat, illetve lábfejet érintő csont-, ízületi vagy izompanasz

 

 

02

Legfőképpen hátat érintő csont-, ízületi vagy izompanasz

 

 

03

Lélegzéssel vagy tüdővel kapcsolatos panaszok

 

 

04

Bőrbetegség

 

 

05

Hallászavarok

 

 

06

Stressz, depresszió, illetve szorongás

 

 

07

Fejfájás, illetve túlerőltetett szem okozta panaszok

 

 

08

Szívbetegség, szívroham, illetve egyéb keringési zavarok

 

 

09

Fertőző betegségek (vírus, baktérium, illetve egyéb fertőzések)

 

 

10

Gyomor-, máj-, vese- vagy emésztési problémák

 

 

11

Más típusú egészségügyi probléma

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBLIM

 

A napi tevékenységet korlátozó egészségügyi probléma

HPROBNUM = 1,2

219

 

A munka által okozott, illetve súlyosbított legkomolyabb egészségügyi probléma korlátozza-e a mindennapi tevékenységek elvégzését a munkahelyen, vagy azon kívül?

 

 

0

Nem

 

 

1

Igen, bizonyos mértékben

 

 

2

Igen, jelentősen

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBJOB

 

Az egészségügyi problémához kapcsolódó munkahely?

HPROBNUM = 1,2

220

 

A legkomolyabb egészségügyi problémát okozó, vagy azt súlyosbító munka.

 

 

1

Jelenlegi főállás

 

 

2

Jelenlegi másodállás

 

 

3

Legutóbb betöltött állás (csak a munkaviszonyban nem álló személyek esetében)

 

 

4

Más egyéb jelenlegi vagy múltbéli állás

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

HPROBBRK

 

A munkával kapcsolatos egészségi probléma miatti munkahelyi távollét időtartama

HPROBNUM = 1,2

221-222

 

A bázishetet megelőző 12 hónapban bekövetkezett, legkomolyabb egészségügyi probléma okozta, illetve súlyosbította munkaképtelen időszak naptári napokban kifejezve

 

 

00

Még nem tért vissza munkahelyére, mert az egészségügyi probléma után nem gyógyult fel, de reméli, hogy később újra dolgozhat

 

 

01

Nem gondolja, hogy az egészségügyi probléma miatt még valaha is visszatérhet munkahelyére

 

 

02

Egy napnál kevesebbet, vagy egyáltalán nem volt távol a munkahelyétől

 

 

03

Legalább egy napot, de négy napnál kevesebbet volt távol

 

 

04

Legalább négy napot, de két hétnél kevesebbet

 

 

05

Legalább két hetet, de egy hónapnál kevesebbet

 

 

06

Legalább egy, de kevesebb mint három hónapot

 

 

07

Legalább három, de kevesebb, mint hat hónapot

 

 

08

Legalább hat, de kevesebb mint kilenc hónapot

 

 

09

Kilenc és tizenkét hónap közötti időszakot

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

(3)   almodul: „A testi egészség és/vagy a mentális jóllét kockázati tényezői”

Név/Oszlop

Kód

Megnevezés

Szűrő

 

 

 

 

PHYSRISK

 

A testi egészséget veszélyeztető kockázati tényezőnek való kitettség

WSTATOR = 1,2

223-224

 

A testi egészséget veszélyeztető, alábbi kockázati tényezők közül legalább egynek való kitettség. A testi egészségre legkockázatosabbnak tekintett tényező jelölendő

 

 

01

Igen, legfőképp fárasztó vagy fájdalmas testhelyzetek

 

 

02

Igen, legfőképp ismétlődő kéz- és karmozdulatok

 

 

03

Igen, legfőképp nehéz súlyok emelése

 

 

04

Igen, legfőképp zaj

 

 

05

Igen, legfőképp erős rezgés

 

 

06

Igen, legfőképp kémiai anyagok, por, füst, illetve gázok

 

 

07

Igen, legfőképp erős vizuális koncentrációt igénylő tevékenységek

 

 

08

Igen, legfőképp csúszás, botlás- és esés

 

 

09

Igen, legfőképp a gépek vagy kézi szerszámgépek használata (gépjárművek kivételével)

 

 

10

Igen, főleg gépjárművek használata (a munkavégzés során, kivéve a munkavégzés helyére vagy helyéről történő utazást)

 

 

11

Igen, a testi egészség szempontjából jelentős másik kockázati tényező

 

 

00

A testi egészség szempontjából nem jelentős kockázati tényező

 

 

99

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 

MENTRISK

 

A mentális jóllétet veszélyeztető kockázati tényezőknek való kitettség

WSTATOR = 1,2

225

 

A mentális jóllétet veszélyeztető, alábbi kockázati tényezők közül legalább egynek való kitettség. A mentális jóllétre legkockázatosabbnak tekintett tényező jelölendő

 

 

1

Igen, főképpen időbeni, illetve munkamennyiség okozta nyomás

 

 

2

Igen, főképpen erőszak, illetve erőszakkal való fenyegetőzés

 

 

3

Igen, főképpen zaklatás vagy bántalmazás

 

 

4

Igen, főképpen nem megfelelő tájékoztatás vagy együttműködés a szervezeten belül

 

 

5

Igen, főképpen a nehéz ügyfelekkel, páciensekkel, tanulókkal stb. való kommunikáció

 

 

6

Igen, főképpen a munkahely bizonytalansága

 

 

7

Igen, főképpen az önállóság hiánya vagy a munkatempóra, illetve munkafolyamatokra való ráhatás hiánya

 

 

8

Igen, a mentális jóllét szempontjából jelentős másik kockázati tényező

 

 

0

A mentális jóllét szempontjából nem jelentős kockázati tényező

 

 

9

Nem alkalmazandó (nem szerepel a szűrőben)

 

 

Üres

Nincs válasz/Nem tudja

 

 

 

 

 


(1)  A Bizottság 377/2008/EK rendelete (2008. április 25.) a 2009. évtől kezdve az adattovábbításhoz használandó kódolásra, a strukturális változókra vonatkozó adatok gyűjtéséhez szükséges részminták használatára és a bázisidőszaki negyedévek meghatározására vonatkozóan a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 114., 2008.4.26., 57. o.).


Top