EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0342

A Bizottság (EU) 2018/342 végrehajtási határozata (2018. március 7.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2018) 1509. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg. )

C/2018/1509

OJ L 65, 8.3.2018, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/342/oj

8.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/43


A BIZOTTSÁG (EU) 2018/342 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. március 7.)

az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról

(az értesítés a C(2018) 1509. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állategészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 9. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állategészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 10. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2017/247 bizottsági végrehajtási határozatot (3) a Bizottság azt követően fogadta el, hogy több tagállamban (a továbbiakban: érintett tagállamok) a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza kitörését észlelték, és az érintett tagállamok illetékes hatósága a 2005/94/EK tanácsi irányelv (4) 16. cikkének (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően védő- és megfigyelési körzeteket hozott létre.

(2)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat úgy rendelkezik, hogy az érintett tagállamok illetékes hatósága által a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően kialakított védő- és megfigyelési körzeteknek legalább a szóban forgó végrehajtási határozat mellékletében védő- és megfigyelési körzetekként felsorolt területeket magukban kell foglalniuk. Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat azt is előírja, hogy a védő- és megfigyelési körzetekben a 2005/94/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése, illetve 31. cikke alapján alkalmazandó intézkedéseket legalább az említett végrehajtási határozat mellékletében a szóban forgó körzetekre vonatkozóan meghatározott időpontokig fenn kell tartani.

(3)

Elfogadása óta az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosítására több alkalommal is sor került annak érdekében, hogy a madárinfluenzát illetően tükrözze az uniós járványügyi helyzet alakulását. Többek között az (EU) 2017/696 bizottsági végrehajtási határozat (5) is módosította az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot, a naposcsibe-szállítmányoknak az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletében szereplő területekről való feladására vonatkozó szabályok megállapítása érdekében. Ez a módosítás figyelembe vette, hogy az egyéb baromfiárukhoz viszonyítva a naposcsibék igen alacsony kockázatot jelentenek a magas patogenitású madárinfluenza terjedése szempontjából.

(4)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot később az (EU) 2017/1841 bizottsági végrehajtási határozat (6) szintén módosította, annak érdekében, hogy megerősítse a magas patogenitású madárinfluenza terjedésének fokozott veszélye esetén alkalmazandó járványvédelmi intézkedéseket. A módosítás nyomán az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat jelenleg úgy rendelkezik, hogy a magas patogenitású madárinfluenza kitörését vagy kitöréseit követően a 2005/94/EK irányelv 16. cikke (4) bekezdésének megfelelően az érintett tagállamokban további, korlátozás alatt álló körzeteket kell megállapítani uniós szinten, és meghatározza az utóbbiakban alkalmazandó intézkedések időbeli hatályát. Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat szabályokat határoz meg továbbá az élő baromfi, a naposcsibe és a keltetőtojás szállítmányainak a további, korlátozás alatt álló körzetekből más tagállamokba történő, bizonyos feltételek melletti szállításáról.

(5)

Ezenfelül az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletének módosítására is több alkalommal sor került, különösen annak érdekében, hogy tükrözze az érintett tagállamok által a 2005/94/EK irányelv értelmében létrehozott védő- és megfigyelési körzetek határait érintő változásokat.

(6)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletét legutóbb az (EU) 2018/314 bizottsági végrehajtási határozat (7) módosította, miután Hollandia a magas patogenitású madárinfluenzának a tagállam Groningen tartományában észlelt újabb kitöréseiről értesítette a Bizottságot. Hollandia arról is értesítette a Bizottságot, hogy az említett madárinfluenza-kitörést követően meghozta a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, beleértve a fertőzött baromfitartó gazdaság körüli védő- és megfigyelési körzetek létrehozását.

(7)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat legutóbbi, az (EU) 2018/314 végrehajtási határozat általi módosítása óta Bulgária a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza Dobrics megye egyik baromfitartó gazdaságában észlelt újabb kitöréséről értesítette a Bizottságot. Ezenfelül Olaszország szintén értesítette a Bizottságot, hogy a területén található Lombardia régióban a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenza újabb kitörését észlelte.

(8)

Bulgária és Olaszország arról is értesítette a Bizottságot, hogy a közelmúltbeli madárinfluenza-kitöréseket követően meghozták a 2005/94/EK irányelvben előírt szükséges intézkedéseket, melyek keretében tagállamaikban az összes fertőzött baromfitartó gazdaság körül védő- és megfigyelési körzeteket hoztak létre.

(9)

A Bizottság Bulgáriával és Olaszországgal együttműködve megvizsgálta az említett intézkedéseket, és meggyőződött arról, hogy a Bulgária és Olaszország illetékes hatóságai által létrehozott védő- és megfigyelési körzetek határai elegendő távolságra vannak azoktól a baromfitartó gazdaságoktól, amelyekben a járványkitörést megállapították.

(10)

Az Unión belüli kereskedelem szükségtelen megzavarásának megelőzése, valamint annak elkerülése érdekében, hogy harmadik országok indokolatlan kereskedelmi akadályokat állítsanak fel, a magas patogenitású madárinfluenza Bulgáriában és Olaszországban észlelt közelmúltbeli kitörését követően ezen országokkal együttműködve minél hamarabb meg kell határozni uniós szinten a Bulgáriában és Olaszországban a 2005/94/EK irányelvvel összhangban létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket.

(11)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot ennek megfelelően naprakésszé kell tenni a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban Bulgáriában és Olaszországban fennálló aktuális epidemiológiai helyzet figyelembevétele érdekében. Mindenekelőtt az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletébe fel kell venni a jelenleg a 2005/94/EK irányelv szerinti korlátozások alá tartozó bulgáriai és olaszországi védő- és megfigyelési körzeteket.

(12)

Az uniós szintű regionalizáció aktualizálásának érdekében ennek megfelelően indokolt úgy módosítani az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat mellékletét, hogy az tartalmazza a magas patogenitású madárinfluenza közelmúltbeli bulgáriai és olaszországi kitöréseit követően a 2005/94/EK irányelvnek megfelelően a szóban forgó tagállamokban létrehozott védő- és megfigyelési körzeteket és az azokban alkalmazandó korlátozások időbeli hatályát.

(13)

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 7-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 395., 1989.12.30., 13. o.

(2)  HL L 224., 1990.8.18., 29. o.

(3)  A Bizottság (EU) 2017/247 végrehajtási határozata (2017. február 9.) egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről (HL L 36., 2017.2.11., 62. o.).

(4)  A Tanács 2005/94/EK irányelve (2005. december 20.) a madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 10., 2006.1.14., 16. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/696 végrehajtási határozata (2017. április 11.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 101., 2017.4.13., 80. o.).

(6)  A Bizottság (EU) 2017/1841 végrehajtási határozata (2017. október 10.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 261., 2017.10.11., 26. o.).

(7)  A Bizottság (EU) 2018/314 végrehajtási határozata (2018. március 1.) az egyes tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza kitörésével kapcsolatos védintézkedésekről szóló (EU) 2017/247 végrehajtási határozat módosításáról (HL L 60., 2018.3.2., 44. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2017/247 végrehajtási határozat melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az A. rész a következőképpen módosul:

a)

a Bulgáriára vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

2018.3.30.”

b)

az Olaszországra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

Tagállam: Olaszország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdésének megfelelően

Lombardia régió azon részeinek (ADNS 18/0001) területe, amelyek az N45,561533 és E9,752275 decimális koordináták (WGS84) alkotta középpont három kilométeres körzetében találhatók

2018.3.28.”

2.

A B. rész a következőképpen módosul:

a)

a Bulgáriára vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

Tagállam: Bulgária

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Dobrich region, General Toshevo Municipality

General Toshevo

2018.3.30.–2018.4.8.

Prisad

Yovkovo

Ravnets

Lyulyakovo

Plenimir

Petleshkovo

Malina

Preselentsi

Pisarovo

Chernookovo

Kardam

Snyagovo

Ograzhden

Kapinovo

Dubovik

2018.4.8.”

b)

az Olaszországra vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi szöveg lép:

Tagállam: Olaszország

A következőket magában foglaló terület:

Az alkalmazási időszak vége a 2005/94/EK irányelv 31. cikkének megfelelően

Lombardia régió azon részeinek (ADNS 18/0001) területe, amelyek az N45,561533 és E9,752275 decimális koordináták (WGS84) alkotta középpont három kilométeres körzetében találhatók

2018.3.29.–2018.4.6.

Lombardia régió azon részeinek (ADNS 18/0001) területe, amelyek a védőkörzetként leírt területen kívül, de az N45,561533 és E9,752275 decimális koordináták (WGS84) alkotta középpont tíz kilométeres körzetében találhatók

2018.4.6.”


Top