EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0340

A Tanács (KKBP) 2018/340 határozata (2018. március 6.) a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról

OJ L 65, 8.3.2018, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/340/oj

8.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 65/24


A TANÁCS (KKBP) 2018/340 HATÁROZATA

(2018. március 6.)

a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 46. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel az állandó strukturált együttműködés (PESCO) létrehozásáról és a részt vevő tagállamok jegyzékének meghatározásáról szóló, 2017. december 11-i (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozatra (1),

tekintettel a Német Szövetségi Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság és az Olasz Köztársaság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2017. december 11-én elfogadta a (KKBP) 2017/2315 határozatot.

(2)

Az említett határozat 4. cikke (2) bekezdésének e) pontja úgy rendelkezik, hogy a Tanács határozatot vagy ajánlást fogad el, amelyben összeállítja az állandó strukturált együttműködés (PESCO) keretében kidolgozandó projektek listáját, amelynek tükröznie kell mind a képességfejlesztéshez nyújtandó támogatást, mind a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) műveletei és missziói részére az eszközöknek és képességeknek megfelelő érdemi támogatás biztosítását.

(3)

A PESCO-ban részt vevő tagállamok 2017. december 11-én nyilatkozatot fogadtak el, amelyben az előterjesztett projektjavaslatok alapján meghatározták a PESCO keretében végrehajtandó projektek első, 17 projektet tartalmazó listáját. E nyilatkozat elfogadására annak érdekében került sor, hogy a Tanács 2018 elején hivatalos határozatot hozhasson a kérdésben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 46. cikkének (6) bekezdésével és a (KKBP) 2017/2315 tanácsi határozat 5. cikkével összhangban.

(4)

A PESCO létrehozásáról szóló (KKBP) 2017/2315 határozat 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerint az egyes projektek tekintetében a projekttagok jegyzékét csatolni kell a 4. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett tanácsi határozathoz.

(5)

A következetesség biztosítása érdekében a PESCO projektek végrehajtása olyan, a projektekre vonatkozó közös irányítási szabálykészleten – többek között adott esetben a megfigyelői szerepre vonatkozó szabályokon – fog alapulni, amelyet a (KKBP) 2017/2315 határozat 4. cikke (2) bekezdésének f) pontja alapján kell elfogadni, és amelyhez az egyes projektekben részt vevő részt vevő tagállamok az említett projektet szükség szerint igazíthatják.

(6)

A Tanácsnak ezért határozatot kell elfogadnia a PESCO keretében kidolgozandó projektek listájának összeállításáról,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A PESCO keretében a következő projektek kerülnek kidolgozásra:

1.

Európai Egészségügyi Parancsnokság (European Medical Command);

2.

Biztonságos európai szoftverirányítású rádió (European Secure Software defined Radio – ESSOR);

3.

Európai Logisztikai Csomópontok Hálózata és Művelettámogatási Hálózat (Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations);

4.

Katonai mobilitás (Military Mobility);

5.

Az Európai Unió kiképzési misszióihoz kapcsolódó kompetenciaközpont (European Union Training Mission Competence Centre – EU TMCC);

6.

Az európai haderők európai képzéstanúsítási központja (European Training Certification Centre for European Armies);

7.

Energiaügyi műveleti funkció (Energy Operational Function – EOF);

8.

Telepíthető katonai katasztrófaelhárítási képességcsomag (Deployable Military Disaster Relief Capability Package);

9.

Tengeri (fél-)autonóm aknamentesítő rendszerek (Maritime (semi-) Autonomous Systems for Mine Countermeasures – MAS MCM);

10.

Tengeri és a kikötőket érintő felügyelet és védelem (Harbour & Maritime Surveillance and Protection – HARMSPRO);

11.

A tengerfelügyelet javítása (Upgrade of Maritime Surveillance);

12.

A kiberfenyegetésekre és kiberbiztonsági eseményekre való reagálással kapcsolatos információmegosztási platform (Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform);

13.

Kiberbiztonsági eseményekkel foglalkozó gyorsreagálású csoportok, valamint kölcsönös segítségnyújtás a kiberbiztonság területén (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security);

14.

Stratégiai vezetési és irányítási (C2) rendszer a KBVP-missziók és -műveletek vonatkozásában (Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Operations);

15.

Páncélozott csapatszállító harcjármű/kétéltű rohamjármű/könnyű páncélozott jármű (Armoured Infantry Fighting Vehicle/Amphibious Assault Vehicle/Light Armoured Vehicle);

16.

Közvetett irányzású tűztámogatás (Indirect Fire Support – EuroArtillery);

17.

Az Európai Unió által vezetett erők válságelhárítási műveleti központja (EUFOR Crisis Response Operation Core – EUFOR CROC).

2. cikk

Az egyes projektek tekintetében a projekttagok jegyzékét a melléklet tartalmazza.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. MOGHERINI


(1)  HL L 331., 2017.12.14., 57. o.


MELLÉKLET

Az egyes projektek tekintetében a projekttagok jegyzéke

Projekt

Projekttagok

1.

Európai Egészségügyi Parancsnokság (European Medical Command)

Németország, Cseh Köztársaság, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Románia, Szlovákia, Svédország

2.

Biztonságos európai szoftverirányítású rádió (European Secure Software defined Radio – ESSOR)

Franciaország, Belgium, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Finnország

3.

Európai Logisztikai Csomópontok Hálózata és Művelettámogatási Hálózat (Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations)

Németország, Belgium, Bulgária, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Magyarország, Hollandia, Szlovénia, Szlovákia

4.

Katonai mobilitás (Military Mobility)

Hollandia, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország

5.

Az Európai Unió kiképzési misszióihoz kapcsolódó kompetenciaközpont (European Union Training Mission Competence Centre – EU TMCC),

Németország, Belgium, Cseh Köztársaság, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Románia, Svédország

6.

Az európai haderők európai képzéstanúsítási központja (European Training Certification Centre for European Armies)

Olaszország, Görögország

7.

Energiaügyi műveleti funkció (Energy Operational Function – EOF)

Franciaország, Belgium, Spanyolország, Olaszország

8.

Telepíthető katonai katasztrófaelhárítási képességcsomag (Deployable Military Disaster Relief Capability Package)

Olaszország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Ausztria

9.

Tengeri (fél-)autonóm aknamentesítő rendszerek (Maritime (semi-) Autonomous Systems for Mine Countermeasures – MAS MCM)

Belgium, Görögország, Lettország, Hollandia, Portugália, Románia

10.

Tengeri és a kikötőket érintő felügyelet és védelem (Harbour & Maritime Surveillance and Protection – HARMSPRO)

Olaszország, Görögország, Spanyolország, Portugália

11.

A tengerfelügyelet javítása (Upgrade of Maritime Surveillance)

Görögország, Bulgária, Írország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus

12.

A kiberfenyegetésekre és kiberbiztonsági eseményekre való reagálással kapcsolatos információmegosztási platform (Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform)

Görögország, Spanyolország, Olaszország, Ciprus, Magyarország, Ausztria, Portugália

13.

Kiberbiztonsági eseményekkel foglalkozó gyorsreagálású csoportok, valamint kölcsönös segítségnyújtás a kiberbiztonság területén (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security)

Litvánia, Spanyolország, Franciaország, Horvátország, Hollandia, Románia, Finnország

14.

Stratégiai vezetési és irányítási (C2) rendszer a KBVP-missziók és -műveletek vonatkozásában (Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Operations)

Spanyolország, Németország, Olaszország, Portugália

15.

Páncélozott csapatszállító harcjármű/kétéltű rohamjármű/könnyű páncélozott jármű (Armoured Infantry Fighting Vehicle/Amphibious Assault Vehicle/Light Armoured Vehicle)

Olaszország, Görögország, Szlovákia

16.

Közvetett irányzású tűztámogatás (Indirect Fire Support – EuroArtillery)

Szlovákia, Olaszország

17.

Az Európai Unió által vezetett erők válságelhárítási műveleti központja (EUFOR Crisis Response Operation Core – EUFOR CROC)

Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus


Top