EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0325

A Tanács (EU) 2018/325 végrehajtási rendelete (2018. március 5.) a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

OJ L 63, 6.3.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/325/oj

6.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 63/3


A TANÁCS (EU) 2018/325 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. március 5.)

a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 224/2014/EU rendelet 17. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Közép-afrikai Köztársaságban kialakult helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 10-i 224/2014/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2014. március 10-én elfogadta a 224/2014/EU rendeletet.

(2)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a 2127 (2013) sz. ENSZ BT-határozat alapján létrehozott bizottsága 2018. február 16-án egy, a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyre vonatkozóan naprakésszé tette az adatokat.

(3)

A 224/2014/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 224/2014/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2018. március 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. DIMOV


(1)  HL L 70., 2014.3.11., 1. o.


MELLÉKLET

A 224/2014/EU rendelet I. mellékletében az „A. Személyek” című részben a következő személyre vonatkozó bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzés lép:

„1.

François Yangouvonda BOZIZÉ (más néven a) Bozize Yangouvonda; b) Samuel Peter Mudde (születési idő és hely: 1948. december 16., Izo, Dél-Szudán))

Tisztség: a) a Közép-afrikai Köztársaság korábbi államfője; b) professzor

Születési idő: a) 1946. október 14.; b) 1948. december 16.

Születési hely: a) Mouila, Gabon; b) Izo, Dél-Szudán

Állampolgárság: a) közép-afrikai köztársasági; b) dél-szudáni

Útlevélszám: D00002264, kiállítás dátuma: 2013. június 11. (kiállította a Külügyminisztérium, Juba, Dél-Szudán. Lejárat napja: 2017. június 11. Diplomata-útlevél Samuel Peter Mudde névre kiállítva)

Nemzeti azonosító szám: M4800002143743 (az útlevélben szereplő személyi szám)

Cím: Uganda

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2014. május 9.

Egyéb információ: Anyja neve Martine Kofio. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Bozizét 2014. május 9-én vették jegyzékbe a 2134 (2014) sz. határozat 36. pontja alapján, mivel „a Közép-afrikai Köztársaság békéjét, biztonságát vagy stabilitását veszélyeztető cselekményekben vesz részt vagy támogatja azokat”.

Kiegészítő információk

Támogatóival együtt Bozizé ösztönözte a 2013. december 5-i, Bangui ellen irányuló támadást. Azóta is kísérleteket tesz destabilizáló műveletek végrehajtására, melyek célja, hogy a feszültségek továbbra is fennmaradjanak a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában. Jelentések szerint Bozizé hozta létre az anti-balaka lázadócsoportot, mielőtt 2013. március 24-én elmenekült a Közép-afrikai Köztársaságból. Bozizé közleményben szólította fel a milíciáját, hogy folytassák az atrocitásokat a jelenlegi rendszer és az iszlamisták ellen. Értesülések szerint Bozizé pénzügyi és anyagi támogatást nyújtott azoknak a milicistáknak, akik megkísérlik destabilizálni az átmenet folyamatát és újra hatalomra juttatni őt. Az anti-balaka csoport legnagyobb része a közép-afrikai fegyveres erők tagjaiból áll, akik az államcsíny után a vidéki térségekben szóródtak szét, és akiket Bozizé később újraszervezett. Az anti-balaka egységek több mint felét Bozizé és támogatói irányítják.

A Bozizéhoz hű erők gépkarabélyokkal, aknavetőkkel és rakétavetőkkel voltak felfegyverkezve, és egyre gyakrabban vettek részt a Közép-afrikai Köztársaság muszlim lakossága elleni megtorló támadásokban. Az anti-balaka erők által végrehajtott és több mint 700 áldozatot követelő 2013. december 5-i, Banguiban végrehajtott támadás után a közép-afrikai köztársaságbeli helyzet gyors ütemben romlott.”


Top