EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0803

A Bizottság (EU) 2017/803 végrehajtási rendelete (2017. május 8.) az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 316/91/EGK rendelet módosításáról

C/2017/3219

OJ L 121, 12.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/803/oj

12.5.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 121/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2017/803 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2017. május 8.)

az egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 316/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni egyes árucikkek besorolásáról.

(2)

A 316/91/EGK bizottsági rendelet (3) mellékletének 2. pontja a „krémesített kókuszdió” néven ismert fehér, pépes anyagot, amely általában konyhai használat céljára szolgál szószok stb. elkészítéséhez, és amelyet kókuszdiópép finomra őrlése és pasztőrözése útján nyernek, a Kombinált Nómenklatúra 2008 tarifaszáma alá sorolja be mint más módon elkészített, máshol nem említett diófélét. A terméknek a Kombinált Nómenklatúra 0801 vámtarifaszáma alatti besorolását a rendelet kizárta a pasztőrözés miatt, amely a 8. árucsoportba tartozó termékek esetében nem lehetséges.

(3)

A 2658/87/EGK rendelettel bevezetett Kombinált Nómenklatúra a nemzetközi Harmonizált Áruleíró és Kódrendszeren (a továbbiakban: harmonizált rendszer) alapul, amelyet a Vámegyüttműködési Tanács (mai nevén: Vámigazgatások Világszervezete) állapított meg, és a Brüsszelben 1983. június 14-én megkötött nemzetközi egyezmény vezetett be, amely utóbbit az Unió részéről a 87/369/EGK tanácsi határozat (4) hagyta jóvá.

(4)

A harmonizált rendszer 8. árucsoportja 1992-ben a 3. a) megjegyzéssel egészült ki. Az ebbe az árucsoportba tartozó szárított diófélék esetében további tartósítás vagy stabilizálás céljára mérsékelt hőkezelést tesz lehetővé. A harmonizált rendszer archívuma szerint azonban eredetileg a „pasztörizálás” szót kívánták a megjegyzés szövegébe felvenni, amely helyett végül inkább az általánosabb „mérsékelt hőkezelés” kifejezés mellett döntöttek. Az Európai Unió Kombinált Nómenklatúrájának a 8. árucsoporttal kapcsolatos magyarázata (5) azonban uniós szinten tisztázta, hogy a szóban forgó árucsoportba tartozó szárított gyümölcsök és diófélék esetében egyéb eljárások mellett a pasztörizálás is megengedett.

(5)

Következésképpen indokolt a 316/91/EGK rendelet mellékletében szereplő táblázat 2. pontját elhagyni annak érdekében, hogy a szárított kókuszdióból készült termékek, így a mérsékelt hőkezelésnek alávetett krémesített kókuszdió tarifális besorolásai között ne legyenek eltérések, és a Kombinált Nómenklatúra alkalmazása az Unión belül egységes legyen.

(6)

Ezért a 316/91/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 316/91/EK rendelet mellékletében szereplő táblázatban a 2. terméknek megfelelő sort el kell hagyni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2017. május 8-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)  HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).

(3)  A Bizottság 316/91/EGK rendelete (1991. február 7.) egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról (HL L 37., 1991.2.9., 25. o.).

(4)  A Tanács 87/369/EGK határozata (1987. április 7.) az összehangolt áruleíró és kódrendszerről szóló nemzetközi egyezmény és az azt módosító jegyzőkönyv megkötéséről (HL L 198., 1987.7.20., 1. o.).

(5)  HL C 214., 2015.6.30., 4. o.


Top