EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0540

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/540 rendelete (2017. március 15.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról

OJ L 88, 31.3.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/540/oj

31.3.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 88/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/540 RENDELETE

(2017. március 15.)

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti, 2012. június 26-án aláírt kereskedelmi megállapodás (2) (a továbbiakban: a megállapodás) 329. cikke lehetőséget biztosít arra, hogy az Andok Közösség további tagországai csatlakozzanak a megállapodáshoz. Ecuador az Andok Közösség tagországa annak 1969-es alapítása óta.

(2)

Az Unió és Ecuador 2014. július 17-én lezárta az Ecuadornak a megállapodáshoz való csatlakozására vonatkozó tárgyalásokat. 2016. november 11-én aláírták az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyvet (3) (a továbbiakban: csatlakozási jegyzőkönyv), amelyet annak 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően 2017. január 1. óta ideiglenesen alkalmaznak.

(3)

A csatlakozási jegyzőkönyv aláírását követően Ecuador tekintetében garantálni kell a kétoldalú védzáradék, valamint a banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus hatékony alkalmazását, a megállapodásban foglaltak szerint.

(4)

Ezenkívül a megállapodás I. mellékletében (a továbbiakban: a vámlebontási menetrend) a banánra használt Kombinált Nómenklatúra (KN) kód a 2007. évi KN-kódra hivatkozik. Ugyanaz a kód szerepel a 19/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (4) és a 20/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) egyaránt. 2012. január 1-jétől azonban a banánra vonatkozó kód 0803 00 19-ről 0803 90 10-re változott a Harmonizált Áruleíró- és Kódrendszer kötelező módosításainak tükrözése érdekében. Az egyértelműség kedvéért ezt a változást be kell vezetni a 19/2013/EU és a 20/2013/EU rendelet banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmusról szóló megfelelő részébe.

(5)

Ecuador az egyik vezető banántermelő és az Unió egyik fő banánbeszállítója, Kolumbiával együtt. A jelenlegi banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmust ezért ki kell terjeszteni Ecuadorra is.

(6)

A stabilizációs mechanizmus 2013 óta működik, és a múltbeli tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy javítani kell a Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament közötti információáramlást, különösen azáltal, hogy korai előrejelzésre kerül sor, amikor a behozott mennyiség eléri a behozatali küszöbmennyiség 80 %-át.

(7)

A megállapodással való szoros kapcsolat miatt indokolt, hogy e rendelet a csatlakozási jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazásának kezdő időpontjától kezdve legyen alkalmazandó.

(8)

A 19/2013/EU és a 20/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 19/2013/EU rendelet a következőképpen módosul:

1.

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 19/2013/EU rendelete az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia, Peru és Ecuador közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról”.

2.

Az 1. cikk a) pontjában, a 2. cikk (1) bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, az 5. cikk (6) és (11) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikk (1) bekezdésében, valamint a 11. cikkben szereplő „Kolumbia vagy Peru” szavak és azok toldalékolt alakjai helyébe a „Kolumbia, Ecuador vagy Peru” szavak és azok toldalékolt alakjai lépnek.

3.

Az 1. cikk h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„h)

»átmeneti időszak«: a megállapodás alkalmazásának megfelelő kezdő időpontjától számított 10 éves időszak minden olyan termék esetében, amelynek tekintetében a megállapodás I. melléklete 1. függeléke (Vámok eltörlése) B. szakaszának 1., 2. és 3. alszakaszában meghatározott, Kolumbiából, Ecuadorból vagy Peruból származó árukra vonatkozó vámlebontási menetrendek (a továbbiakban: a vámlebontási menetrendek) 10 évnél rövidebb időszakot állapítanak meg a vámok eltörlésére; vagy a vámlebontási időszak és további három év azon termékek tekintetében, amelyek esetében a vámlebontási menetrendek legalább 10 éves időszakot állapítanak meg a vámok eltörlésére. A megállapodás alkalmazásának kezdő időpontjától kezdve az átmeneti időszak vonatkozik Ecuadorra.”

4.

A 3. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében, valamint a 13. cikk (4) bekezdésében szereplő „Kolumbia és Peru” szavak és azok toldalékolt alakjai helyébe a „Kolumbia, Ecuador és Peru” szavak és azok toldalékolt alakjai lépnek.

5.

A 15. cikk (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Kolumbiából, Ecuadorból vagy Peruból származó, a Kombinált Nómenklatúra 0803 90 10 vámtarifaszáma alá tartozó (banán frissen, kivéve a plantain fajtát), valamint Kolumbia és Peru esetében a vámlebontási menetrend »BA« kategóriájába, Ecuador esetében pedig a vámlebontási menetrend »SP1« kategóriájába, a 0803 00 19 vámtarifaszám alá sorolt banánra 2019. december 31-ig stabilizációs mechanizmus alkalmazandó.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékek behozatala tekintetében külön éves küszöbmennyiség kerül megállapításra a mellékletben található táblázat második, harmadik és negyedik oszlopa szerint. Amint Kolumbia, Ecuador vagy Peru eléri a küszöbmennyiséget az adott naptári évben, a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárás keretében végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben ideiglenesen, legfeljebb három hónapos és az adott naptári év végén túl nem nyúló időtartamra felfüggeszti a megfelelő eredetű termékekre abban az évben alkalmazott kedvezményes vámtételeket, vagy úgy határoz, hogy e felfüggesztés nem helyénvaló.

(2a)   Amikor a behozatali mennyiségek a megállapodásban részes egy vagy több fél vonatkozásában elérik az e rendelet mellékletében megállapított 80 %-os küszöbmennyiséget, a Bizottság hivatalos írásbeli figyelmeztetést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezzel egy időben a Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a banánkereskedelmi tendenciákkal kapcsolatos vonatkozó információkat és a stabilizációs mechanizmus hatálya alá tartozó országokból származó behozatalra vonatkozó behozatali statisztikákat, valamint azok vonatkozó küszöbértékeit a naptári év hátralévő részére várható behozatali tendenciák előrejelzése érdekében.”

6.

A melléklet helyébe e rendelet melléklete lép.

2. cikk

A 20/2013/EU rendelet 15. cikke (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Közép-Amerikából származó, a Kombinált Nómenklatúra 0803 90 10 vámtarifaszáma alá tartozó (banán frissen, kivéve a plantain fajtát) és a vámlebontási menetrend »ST« kategóriájába, a 0803 00 19 vámtarifaszám alá sorolt banánra 2019. december 31-ig stabilizációs mechanizmus alkalmazandó.

(2)   Az (1) bekezdésben említett termékek behozatalára külön éves küszöbmennyiség kerül megállapításra a mellékletben található táblázat szerint. Az (1) bekezdésben említett termékek csak akkor importálhatók kedvezményes vámtételekkel, ha e termékek tekintetében a megállapodás II. melléklete (A »származó termékek« fogalmának meghatározása és az igazgatási együttműködés módszerei) szerint megállapított származási bizonyítványon kívül a terméket exportáló közép-amerikai ország illetékes hatósága által kiállított exportbizonyítvány is bemutatásra kerül. Amint egy közép-amerikai ország eléri a küszöbmennyiséget az adott naptári évben, a Bizottság a 14. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárás keretében végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben vagy legfeljebb három hónapos és az adott naptári év végén túl nem nyúló időtartamra ideiglenesen felfüggeszti az adott eredetű termékekre abban az évben alkalmazott kedvezményes vámtételeket, vagy úgy határoz, hogy e felfüggesztés nem helyénvaló.

(2a)   Amikor a behozatali mennyiségek a megállapodás egy vagy több fele vonatkozásában elérik az e rendelet mellékletében megállapított 80 %-os küszöbmennyiséget, a Bizottság hivatalos írásbeli figyelmeztetést küld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezzel egy időben a Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a banánkereskedelmi tendenciákkal kapcsolatos vonatkozó információkat és a stabilizációs mechanizmus hatálya alá tartozó országokból származó behozatalra vonatkozó behozatali statisztikákat, valamint azok vonatkozó küszöbértékeit a naptári év hátralévő részére várható behozatali tendenciák előrejelzése érdekében.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2017. január 1-jétől kezdve alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2017. március 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

A. TAJANI

a Tanács részéről

az elnök

I. BORG


(1)  Az Európai Parlament 2017. február 2-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2017. február 20-i határozata.

(2)  HL L 354., 2012.12.21., 3. o.

(3)  HL L 356., 2016.12.24., 3. o.

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 19/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról (HL L 17., 2013.1.19., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 20/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról (HL L 17., 2013.1.19., 13. o.).


MELLÉKLET

Táblázat: behozatalra vonatkozó küszöbmennyiségek a megállapodás I. melléklete I. függelékének B. szakasza szerinti banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus alkalmazása tekintetében: Kolumbia esetében 1. alszakasz; Peru esetében 2. alszakasz; Ecuador esetében 3. alszakasz

Pénzügyi év

Behozatalra vonatkozó küszöbmennyiség (Kolumbia), metrikus tonna

Behozatalra vonatkozó küszöbmennyiség (Peru), metrikus tonna

Behozatalra vonatkozó küszöbmennyiség (Ecuador), metrikus tonna

2017. január 1. – december 31.

1 822 500

93 750

1 801 788

2018. január 1. – december 31.

1 890 000

97 500

1 880 127

2019. január 1. – december 31.

1 957 500

101 250

1 957 500

2020. január 1-jétől

Tárgytalan

Tárgytalan

Tárgytalan


Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság egyetért abban, hogy szoros együttműködésre van szükség a megállapodás, az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodáshoz csatolt, Ecuadornak a kereskedelmi megállapodáshoz való csatlakozásának figyelembevétele céljából készült csatlakozási jegyzőkönyv (1) által módosított, egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodás (2), az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 19/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3), valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló, 2013. január 15-i 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) végrehajtásának nyomon követése tekintetében. Ezért a következőkben állapodnak meg:

Az Európai Parlament illetékes bizottságának kérésére a Bizottság minden olyan egyedi kérdésről jelentést tesz, amely Kolumbia, Ecuador vagy Peru kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó kötelezettségvállalásainak végrehajtásával kapcsolatos.

Ha az Európai Parlament védintézkedési vizsgálat kezdeményezésére irányuló ajánlást fogad el, a Bizottság alaposan megvizsgálja, hogy a hivatalból történő kezdeményezésnek a 19/2013/EU rendelet és a 20/2013/EU rendelet szerinti feltételei teljesülnek-e. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy e feltételek nem teljesülnek, jelentést tesz az Európai Parlament illetékes bizottságának, amelyben magyarázatot ad az ilyen vizsgálat kezdeményezése szempontjából fontos valamennyi tényezőről.

A Bizottság 2019. január 1-jéig felméri az uniós banántermelők helyzetét. Amennyiben a piac és/vagy az uniós banántermelők helyzetének súlyos romlására derít fényt, a részes felek egyetértésével fontolóra veheti a mechanizmus érvényességi időszakának meghosszabbítását.

A stabilizációs mechanizmus lejárta után a Bizottság tovább folytatja az uniós piac és banántermelők helyzetének rendszeres értékelését. Tekintettel a banánágazat legkülső régiók tekintetében játszott jelentőségére, amennyiben a piac és/vagy az uniós banántermelők helyzetének súlyos romlására derít fényt, a Bizottság a tagállamokkal közösen megvizsgálja a helyzetet és határoz arról, hogy fontolóra kell-e venni megfelelő intézkedéseket. A Bizottság rendszeres nyomon követési üléseket is összehívhat a tagállamokkal és az érintett felekkel.

A Bizottság statisztikai eszközöket dolgozott ki a banánbehozatal tendenciáinak és az uniós banánpiac helyzetének nyomon követésére és értékelésére. A Bizottság külön figyelmet fog fordítani a behozatal felügyeleti adatai formátumának felülvizsgálatára, hogy a rendszeresen frissített információk felhasználóbarátabb módon legyenek elérhetők.


(1)  HL L 356., 2016.12.24., 3. o.

(2)  HL L 354., 2012.12.21., 3. o.

(3)  HL L 17., 2013.1.19., 1. o.

(4)  HL L 17., 2013.1.19., 13. o.


Top