EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0096R(03)

Helyesbítés az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvhez (HL L 283., 2003.10.31.) (Magyar nyelvű különkiadás 09. fejezet, 1. kötet, 405. o.)

OJ L 5, 10.1.2017, p. 23–25 (HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/corrigendum/2017-01-10/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

10.1.2017   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 5/23


Helyesbítés az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 283., 2003. október 31. )

(Magyar nyelvű különkiadás 09. fejezet, 1. kötet, 405. o.)

A 409. oldalon, a 13. cikk (1) bekezdésének első mondatában:

a következő szövegrész:

„(…) évente egyszer rögzítik az euró nemzeti valutában (…)”

helyesen:

„(…) évente egyszer rögzítik az euro nemzeti valutában (…)”.

A 412. oldalon, a 17. cikk (1) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„(…) vagy ha átruházható engedélyrendszereket vagy azzal egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre, (…)”

helyesen:

„(…) vagy ha bevezetik a forgalomképes kibocsátási engedélyek rendszerét, vagy azzal egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre, (…)”.

A 412. oldalon, a 17. cikk (4) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„Az olyan üzleti vállalkozások, amelyek a (2) és (3) bekezdésben említett lehetőségek előnyeit élvezik, az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásokat, forgalomképes kibocsátási engedélyrendszert vagy egyenértékű intézkedéseket fogadnak el. A megállapodások, forgalomképes kibocsátási engedélyrendszerek vagy egyenértékű intézkedések eredményeként a környezetvédelmi célkitűzéseknek vagy a fokozott energiahatékonyságnak olyan mértékben kell megvalósulnia, amely nagyjából egyenértékű azzal, amelyet a szokásos közösségi minimum adómértékek betartásával el lehetett volna érni.”

helyesen:

„A (2) és (3) bekezdésben említett lehetőségekkel élő üzleti vállalkozásoknak el kell fogadniuk az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásokat, részt kell venniük a forgalomképes kibocsátási engedélyek rendszereiben vagy azzal egyenértékű intézkedéseket kell elfogadniuk. A megállapodások, a forgalomképes kibocsátási engedélyek rendszerei vagy azzal egyenértékű intézkedések eredményeként a környezetvédelmi célkitűzéseknek vagy a fokozott energiahatékonyságnak olyan mértékben kell megvalósulniuk, amely nagyjából egyenértékű azzal, amelyet a szokásos közösségi minimum adómértékek betartásával el lehetett volna érni.”

A 414. oldalon, a 19. cikk (3) bekezdésének második mondatában:

a következő szövegrész:

„(…) vagy az egészségügyre, a környezetvédelemre, az energiaügyre és a szállításra vonatkozó közösségi politikák tekintetében, (…)”

helyesen:

„(…) vagy az egészségügyre, a környezetvédelemre, az energiaügyre és a közlekedésre vonatkozó közösségi politikák tekintetében, (…)”.

A 415. oldalon, a 21. cikk (3) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(3)   Egy energiatermékeket előállító létesítmény esetén az energiatermékek létesítményen belüli felhasználását nem lehet adófizetési kötelezettséget megalapozó adóköteles eseménynek tekinteni, ha a felhasználás a létesítményen belül előállított energiatermékekből áll. A tagállamok úgy tekinthetik, hogy nem alapoz meg adóköteles eseményt a nem ilyen létesítményen belül előállított energiatermékek és villamos energia felhasználása, valamint a villamos energia előállításához használandó tüzelőanyagot előállító létesítményeken belüli energiatermék- és villamosenergia-felhasználás. Ha a felhasználás nem energiatermékek előállításához kapcsolódó célokat, és különösen nem járművek meghajtását szolgáló célokat szolgál, ezt adófizetési kötelezettséget megalapozó adóköteles eseménynek kell tekinteni.”

helyesen:

„(3)   Egy energiatermékeket előállító létesítmény esetén az energiatermékek létesítményen belüli felhasználását nem lehet adófizetési kötelezettséget megalapozó adóköteles eseménynek tekinteni, ha a felhasználás a létesítményen belül előállított energiatermékekből áll. A tagállamok úgy is tekinthetik, hogy nem alapoz meg adóköteles eseményt a nem ilyen létesítményen belül előállított energiatermékek és villamos energia felhasználása, valamint a villamos energia előállításához használandó tüzelő-, fűtőanyagot előállító létesítményeken belüli energiatermék- és villamosenergia-felhasználás. Ha a felhasználás nem energiatermékek előállításához kapcsolódó célokat és különösen járművek meghajtását szolgálja, ezt adófizetési kötelezettséget megalapozó adóköteles eseménynek kell tekinteni.”

A 415. oldalon, a 21. cikk (6) bekezdésének b) pontjában:

a következő szövegrész:

„b)

olyan műveletek, amelyek révén egy energiatermék felhasználója saját vállalkozásán belül lehetővé teszi annak újbóli felhasználását, feltéve hogy az ilyen termék után már befizetett adó nem kevesebb, mint azon adó, amely akkor lenne felszámítható, ha az újrafelhasznált energiatermék ismét adókötelessé válna;”

helyesen:

„b)

olyan műveletek, amelyek révén egy energiatermék felhasználója saját vállalkozásán belül lehetővé teszi annak újbóli felhasználását, feltéve hogy az ilyen termék után már megfizetett adó nem kevesebb, mint azon adó, amely akkor lenne felszámítható, ha az újrafelhasznált energiatermék ismét adókötelessé válna;”.

A 415-416. oldalon, a 24. cikk (2) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(2)   E cikk alkalmazásában

»szabvány üzemanyagtartályok«:

a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített azon tartályok, amelyek az üzemanyagnak közvetlenül a gépjármű motorjában való felhasználását teszik lehetővé mind meghajtásra, mind adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb rendszerek működtetésére. Szabvány tartály továbbá a gépjárművek azon szilárdan beépített gáztartálya is, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé, valamint az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik,

a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített olyan tartály, amely a hűtőberendezések vagy a speciális konténerek egyéb berendezéseinek szállítás közbeni működéséhez az üzemanyag közvetlen felhasználását biztosítja.

»Speciális konténer«: minden olyan tartály, amelyek speciálisan a hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükségesek.”

helyesen:

„(2)   E cikk alkalmazásában

»szabvány üzemanyagtartályok«:

a gyártó által a kérdéses gépjárművel azonos típusú valamennyi gépjárműbe szilárdan beépített olyan tartályok, amelyek állandó rögzítése az üzemanyagnak közvetlenül a jármű meghajtására, valamint adott esetben szállítás közben a hűtő- és egyéb rendszerek működtetésére való felhasználását is lehetővé teszi. Szabvány üzemanyagtartály továbbá a gépjárművek azon szilárdan beépített gáztartálya is, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé, valamint az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik,

a gyártó által a konténerrel azonos típusú valamennyi konténerbe szilárdan beépített olyan tartályok, amelyek állandó rögzítése lehetővé teszi az üzemanyag közvetlen felhasználását a speciális konténerhez felszerelt hűtő- és egyéb rendszerek szállítás közbeni működtetésére.

»Speciális konténer«: minden olyan tartály, amelyet speciálisan a hűtő-, oxigénellátó, hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükséges berendezéssel szereltek fel.”

A 416. oldalon, a 27. cikk (1) bekezdésében:

a következő szövegrész:

„(1)   A Bizottságot a 92/12/EGK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott Jövedékiadó-bizottság segíti.”

helyesen:

„(1)   A Bizottságot a 92/12/EGK irányelv 24. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott Jövedékiadó-bizottság segíti.”


Top