EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1638

A Bizottság (EU) 2016/1638 végrehajtási rendelete (2016. szeptember 6.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

C/2016/5774

OJ L 244, 13.9.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1638/oj

13.9.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 244/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1638 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2016. szeptember 6.)

a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet létrehozta az áruk nómenklatúráját (a továbbiakban: Kombinált Nómenklatúra vagy KN), amelyet az említett rendelet I. melléklete tartalmaz.

(2)

A Kombinált Nómenklatúra második részében a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzésben szereplő szövegrész meghatározza azon, kizárólag az olajbogyó kezeléséből származó olajok jellemzőit, amelyeket a 1509 és 1510 alszám alá kell besorolni. E kiegészítő megjegyzés szövege a 2568/91/EGK bizottsági rendeleten (2) alapul, amely meghatározza az olíva- és olívapogácsa-olajok fizikai, kémiai és érzékszervekkel meghatározható jellemzőit, és módszereket ír elő ezeknek a jellemzőknek az értékeléséhez. Ezeket a módszereket és az olajok jellemzőire vonatkozó határértékeket – a vegyészeti szakértők véleményét figyelembe véve és a Nemzetközi Olívatanács (a továbbiakban: IOC) keretében végzett munka eredményeivel összhangban – rendszeresen aktualizálják.

(3)

A 2568/91/EGK rendelet többszöri módosításának eredményeképpen a Kombinált Nómenklatúra második részében a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzés jelenlegi megfogalmazása már nincs összhangban a 2568/91/EGK rendelet aktuálisan alkalmazandó változatával, tehát annak megfelelően módosítani kell.

(4)

Annak elkerülése céljából, hogy a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzést ismételten módosítani kelljen a 2568/91/EGK rendelettel való naprakész összhangja érdekében, helyénvaló a kiegészítő megjegyzést olyan új megfogalmazásban elfogadni, amely közvetlenül hivatkozik e rendelet releváns részeire.

(5)

Tekintve, hogy 2017. január 1-jétől a 15. árucsoport új KN-kódokkal egészül ki, ezen árucsoport 2. kiegészítő megjegyzése új szövegének, amely az említett új KN-kódokat tükrözi, 2017. január 1-jétől kell hatályba lépnie.

(6)

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra második részében a 15. árucsoporthoz tartozó 2. kiegészítő megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„2.

A.

A 1509 és 1510 alszám alá csak az olyan, kizárólag az olajbogyó kezeléséből származó olajok tartoznak, amelyek a zsírsav- és szterintartalom tekintetében a 2568/91/EGK bizottsági rendelet  (*) I. mellékletében meghatározott jellemzőkkel rendelkeznek. E jellemzők megléte az említett rendelet V. és X. mellékletében szereplő módszerekkel határozható meg.

Nem tartozik a 1509 és a 1510 vtsz. alá a vegyileg módosított olívaolaj (különösen az újraészterezett olívaolaj) és az olívaolaj más olajokkal alkotott keveréke. Az újraészterezett olívaolaj jelenléte a 2568/91/EGK rendelet VII. mellékletében szereplő módszer segítségével állapítható meg.

B.

A 1509 10 alszám alá csak az alábbi 1., 2. és 3. pontban meghatározott olívaolajok tartoznak, amelyeket kizárólag mechanikai vagy más fizikai úton nyertek az olajok módosulásához nem vezető körülmények között, és amelyek nem estek át más feldolgozáson, mint a mosás, ülepítés, centrifugálás vagy szűrés. Az oldószerrel, kémiai vagy biokémiai reagensek segítségével vagy újraészterezési eljárással kinyert olívaolajok, valamint az olívaolajok másfajta olajokkal alkotott bármilyen keverékei nem tartoznak ezen alszám alá.

1.

A 1509 10 10 alszám alkalmazásában a „lampante olívaolaj” az olyan olívaolajat jelenti, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 3. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik.

2.

A 1509 10 20 alszám alkalmazásában az „extra szűz olívaolaj” az olyan olívaolajat jelenti, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint az 1. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik.

3.

A 1509 10 80 alszám alá tartoznak azok az egyéb szűz olívaolajok, amelyek a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 2. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkeznek.

C.

A 1509 90 alszám alá tartozik a 1509 10 10, 1509 10 20 és/vagy 1509 10 80 alszám alá tartozó olívaolajok feldolgozásával nyert olívaolaj – szűz olívaolajjal keverve is –, amely a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 4. és 5. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkezik.

D.

A 1510 00 10 alszám alkalmazásában a „nyersolajok” olyan olajok, amelyek a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 6. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel rendelkeznek.

E.

A 1510 00 90 alszám alá a 1510 00 10 alszám alá tartozó olajok feldolgozásával nyert olajok – szűz olívaolajjal keverve is –, valamint az olyan olajok tartoznak, amelyek jellemzői nem felelnek meg az e kiegészítő megjegyzés B., C. és D. pontjában megadottaknak.

Az ezen alszám alá tartozó olajoknak rendelkezniük kell a 2568/91/EGK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint a 7. és 8. kategóriába tartozó olívaolajok jellemzőivel.

2. cikk

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2016. szeptember 6-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Stephen QUEST

adóügyi és vámuniós főigazgató


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Bizottság 1991. július 11-i 2568/91/EGK rendelete az olívaolaj és az olívamaradék-olaj jellemzőiről és az ezekre vonatkozó elemzési módszerekről (HL L 248., 1991.9.5., 1. o.).


Top