EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2451

A Bizottság (EU) 2015/2451 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a felügyeleti hatóságok konkrét adatszolgáltatások tábláira és szerkezetére vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1224–1284 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2451/oj

31.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 347/1224


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2451 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. december 2.)

a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a felügyeleti hatóságok konkrét adatszolgáltatások tábláira és szerkezetére vonatkozó végrehajtási technikai standardok megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 31. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

A felügyeleti hatóságok azonos szintű átláthatóságának és elszámoltathatóságának előmozdítása, továbbá annak biztosítása érdekében, hogy a 2009/138/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésével összhangban szolgáltatott adatok könnyen hozzáférhetők és összehasonlíthatók legyenek, a vonatkozó adatszolgáltatások szerkezete és formátuma tekintetében közös szabályokat kell előírni.

(2)

A 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjában előírt adatszolgáltatásokra vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a felügyeleti hatóságoknak konkrét adatszolgáltatási táblákat kell használniuk.

(3)

Ez a rendelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által a Bizottságnak benyújtott végrehajtás-technikai standardtervezeteken alapul.

(4)

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező végrehajtási technikai standardok tervezeteiről, elvégezte a kapcsolódó költség-haszon elemzést, továbbá kikérte az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 37. cikkével összhangban létrehozott biztosítási és viszontbiztosítási érdekképviseleti csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Adatszolgáltatás a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről, valamint az általános iránymutatásokról

A felügyeleti hatóságoknak a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében szolgáltatandó adatokat a következő megnevezések alatt kell bemutatnia:

a)

a biztosítási szabályozásra vonatkozó, a székhely szerinti tagállam területén közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabályok;

b)

a biztosítási szabályozásra vonatkozó azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, valamint általános iránymutatások szövege, amelyek uniós jogot ültetnek át, azon alapulnak vagy egyéb alapon alkalmazandók a székhely szerinti tagállamban.

2. cikk

Adatszolgáltatás a felügyeleti felülvizsgálatról

(1)   A felügyeleti hatóságoknak a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében szolgáltatandó adatokat a 2009/138/EK irányelv 36. cikke (2) bekezdésének a)–f) pontjában megállapított feladatok sorrendjében kell bemutatnia.

(2)   A felügyeleti hatóságoknak ezen adatszolgáltatás részeként általános áttekintést kell adniuk a 2009/138/EK irányelv 36. cikkében előírt felülvizsgálat és értékelés elvégzésének módjáról.

3. cikk

Adatszolgáltatás az összesített statisztikai adatokról

A felügyeleti hatóságoknak a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének c) pontja, az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 316. cikke és az említett felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. melléklete értelmében szolgáltatandó adatokat az I. mellékletben meghatározott adatszolgáltatási tábla használatával, a II. mellékletben megadott kitöltési előírásnak megfelelően kell szolgáltatniuk.

4. cikk

Adatszolgáltatás a 2009/138/EK irányelv szerinti opcionális lehetőségek gyakorlásáról

A felügyeleti hatóságoknak a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében szolgáltatandó adatokat a III. mellékletben meghatározott adatszolgáltatási tábla használatával kell szolgáltatnia.

5. cikk

Adatszolgáltatás a felügyeleti célokról, feladatkörökről és tevékenységekről

A felügyeleti hatóságoknak a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének e) pontja értelmében szolgáltatott adatokat a következő megnevezések alatt kell bemutatnia:

a)

felügyeleti célok;

b)

fő felügyeleti feladatkörök;

c)

a folyamatban lévő vagy tervezett felügyeleti tevékenység fő területei.

6. cikk

Az adatszolgáltatás szerkezete a felügyeleti hatóság honlapján

A felügyeleti hatóságoknak a 2009/138/EK irányelv 31. cikkének (2) bekezdésében meghatározott információk online közzétételekor biztosítaniuk kell azok alábbi megnevezések alatti bemutatását:

a)

„Törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések, valamint általános iránymutatások” a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelmény tekintetében;

b)

„Felügyeleti felülvizsgálat” a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti követelmény tekintetében;

c)

„Összesített statisztikai adatok” a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti követelmény tekintetében;

d)

„A 2009/138/EK irányelv szerinti opcionális lehetőségek gyakorlása” a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti követelmény tekintetében;

e)

„Felügyeleti célok, fő feladatkörök és tevékenységek” a 2009/138/EK irányelv 31. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti követelmény tekintetében.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. december 2-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 335., 2009.12.17., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1094/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 48. o.).

(3)  A Bizottság 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II.) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1. o.).


I. MELLÉKLET

AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLÁK

A 3. cikkben említett összesített statisztikai adatokra vonatkozó adatszolgáltatást az alábbi A, B, C és D adatszolgáltatási táblák használatával kell elvégezni.

AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ A ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLA A 2009/138/EK IRÁNYELVNEK MEGFELELŐEN FELÜGYELT BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK TEKINTETÉBEN

Mezőazonosító

Megnevezés

(x–4).12.31.

(x–3).12.31.

(x–2).12.31.

(x–1).12.31.

 

 

Minden biztosító és viszontbiztosító

Életbiztosítók

Nem-életbiztosítók

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyidejűleg folytató biztosítók

Viszontbiztosítók

Minden biztosító és viszontbiztosító

Életbiztosítók

Nem-életbiztosítók

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyidejűleg folytató biztosítók

Viszontbiztosítók

Minden biztosító és viszontbiztosító

Életbiztosítók

Nem-életbiztosítók

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyidejűleg folytató biztosítók

Viszontbiztosítók

Minden biztosító és viszontbiztosító

Életbiztosítók

Nem-életbiztosítók

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyidejűleg folytató biztosítók

Viszontbiztosítók

A BIZTOSÍTÓK TÍPUSAI

AS1a

A biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1b

A felügyeleti hatóság tagállamában létrehozott, 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 11. pontja szerinti fióktelepek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS1c

A felügyeleti hatóság tagállamában létrehozott, 2009/138/EK irányelv 162. cikkének (3) bekezdése szerinti fióktelepek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS2

A felügyeleti hatóság tagállamában székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító egy vagy több másik tagállamban üzleti tevékenységet folytató uniós fióktelepeinek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS3

A felügyeleti hatóság tagállamában székhellyel rendelkező azon biztosítók száma, amelyek a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően üzleti tevékenységet folytatnak más tagállamokban

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

AS4a

A más tagállamokban székhellyel rendelkező azon biztosítók száma, amelyek bejelentették azt a szándékukat, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően üzleti tevékenységet kívánnak folytatni a felügyeleti hatóság tagállamában

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

AS4b

A más tagállamokban székhellyel rendelkező azon biztosítók száma, amelyek a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően ténylegesen üzleti tevékenységet folytatnak a felügyeleti hatóság tagállamában

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

 

 

 

 

N. a.

AS5

A 2009/138/EK irányelv hatályán kívül eső biztosítók vagy viszontbiztosítók száma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS6

A biztosítók és viszontbiztosítók közül a 2009/138/EK irányelv 211. cikkének megfelelően engedélyezett különleges célú gazdasági egységek száma

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS7

A reorganizációs intézkedés, illetve felszámolási eljárás hatálya alá tartozó biztosítók és viszontbiztosítók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIIGAZÍTÁSOK VAGY ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSA A BIZTOSÍTÓK ÁLTAL

AS8

Azon biztosítók vagy viszontbiztosítók száma, valamint portfólióik száma, amelyek esetében alkalmazásra kerül a 2009/138/EK irányelv 77b. cikkében említett illeszkedési kiigazítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS9

A 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítást alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS10

A 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbét alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS11

A 2009/138/EK irányelv 308d. cikkében említett, biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonást alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ESZKÖZÖK, A KÖTELEZETTSÉGEK ÉS A SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZEGE

AS12

A biztosító vagy viszontbiztosító 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint értékelt eszközeinek teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12a

Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12b

Halasztott adókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12c

Nyugdíjszolgáltatások többlete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12d

Saját hasznosítású ingatlanok, gépek és berendezések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12e

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12f

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szerződésekhez kapcsolódó eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12g

Hitelek és jelzáloghitelek (a biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök kivételével)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12h

Biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12i

Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12j

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12k

Biztosítókkal és közvetítőkkel szembeni követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12l

Viszontbiztosítási követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12m

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12n

Saját részvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12o

Szavatolótőke-elemek tekintetében esedékes összegek vagy lehívott, de még be nem fizetett induló tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12p

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS12q

Máshol nem megadott egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13

A biztosító vagy viszontbiztosító 2009/138/EK irányelv 75–86. cikke szerint értékelt kötelezettségeinek teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13a

Biztosítástechnikai tartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13b

Egyéb kötelezettségek, a szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségek kivételével

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS13c

A szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14a

Az alapvető szavatoló tőke teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14aa

ebből: alárendelt kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS14b

A kiegészítő szavatoló tőke teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15

A szavatolótőke-szükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15a

1. szint – korlátlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15b

1. szint – korlátozott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15c

2. szint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS15d

3. szint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16

A minimális tőkeszükséglet fedezésére figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16a

1. szint – korlátlan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16b

1. szint – korlátozott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS16c

2. szint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZABÁLYOZÓI TŐKEKÖVETELMÉNYEK – STANDARD FORMULA

AS17

A minimális tőkeszükséglet teljes összege

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS18

A szavatolótőke-szükséglet teljes összege

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19

A szavatolótőke-szükséglet standard formulával számított teljes összege kockázati modulonként és részmodulonként a szavatolótőke-szükséglet (1) teljes összegének százalékában kifejezve, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19a

Piaci kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19aa

Kamatlábkockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ab

Részvénypiaci kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ac

Ingatlanpiaci kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ad

Kamatréskockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ae

Piaci kockázatkoncentrációk

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19af

Devizaárfolyam-kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19b

Partner általi nemteljesítési kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19c

Életbiztosítási kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ca

Halandósági kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19cb

Hosszúélet-kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19cc

Rokkantsági-betegségi kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19cd

Törlési kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ce

Életbiztosítási költségkockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19cf

Felülvizsgálati kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19cg

Életbiztosítási katasztrófakockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19d

Egészségbiztosítási kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19da

SLT egészségbiztosítási kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19db

NSLT egészségbiztosítási kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19dc

Egészségbiztosítási katasztrófakockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19e

Nem-életbiztosítási kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ea

Nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19eb

Nem-életbiztosítási törlési kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19ec

Nem-életbiztosítási katasztrófakockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19f

Immateriális javak kockázata

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS19g

Működési kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS20

A kamatrés-kockázati és a piaci kockázatkoncentrációs részmodul, valamint a partner általi nemteljesítési kockázati modul – amelyek esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően sor került a nagyobb vagy összetettebb kitettségek hitelminőségi besorolásának újraértékelésére – szavatolótőke-szükségletének teljes összege a megfelelő részmodul vagy modul teljes összegének százalékában kifejezve, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén (a hitelkockázat szavatolótőke-szükségletének standard formulával történő kiszámítása esetén) (1)

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS20a

Kamatréskockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS20b

Piaci kockázatkoncentráció

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS20c

Partner általi nemteljesítési kockázat

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

SZABÁLYOZÓI TŐKEKÖVETELMÉNYEK – BELSŐ MODELLEK

AS21

A jóváhagyott részleges belső modell alkalmazásával számított szavatolótőke-szükséglet teljes összege a szavatolótőke-szükséglet teljes összegének százalékában kifejezve a rendelkezésre álló aggregálás szintjén

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS21a

A hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő, jóváhagyott részleges belső modell alkalmazásával számított szavatolótőke-szükséglet teljes összege a részleges belső modell alkalmazásával számított szavatolótőke-szükséglet teljes összegének százalékában kifejezve a rendelkezésre álló aggregálás szintjén

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS22a

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott teljes belső modellt alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS22b

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott részleges belső modellt alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS22c

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításához mind a piaci, mind a partner általi nemteljesítési kockázatra kiterjedő jóváhagyott részleges belső modellt alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

SZABÁLYOZÓI TŐKEKÖVETELMÉNYEK – TÖBBLETTŐKE-KÖVETELMÉNYEK

AS23a

A többlettőke-követelmények száma

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS23b

Az egy biztosítóra jutó átlagos többlettőke-követelmény

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AS23c

A többlettőke-követelmény aránya a 2009/138/EK irányelvnek megfelelően felügyelt valamennyi biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének százalékában

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

 

Nem alkalmazandó

AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ B ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLA A 2009/138/EK IRÁNYELVNEK MEGFELELŐEN FELÜGYELT BIZTOSÍTÓI CSOPORTOK TEKINTETÉBEN

Mezőazonosító

Megnevezés

(x–4).12.31.

(x–3).12.31.

(x–2).12.31.

(x–1).12.31.

A CSOPORTOK TÍPUSAI

AG24

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok száma

 

 

 

 

AG24a

A leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma nemzeti szinten

 

 

 

 

AG24b

A leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma más tagállamokban

 

 

 

 

AG24c

A leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma harmadik országokban:

 

 

 

 

AG24ca

ebből a leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma az egyenértékű harmadik országokban

 

 

 

 

AG24cb

ebből a leányvállalat biztosítók és viszontbiztosítók száma a nem egyenértékű harmadik országokban

 

 

 

 

AG25

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok száma, amelyek esetében a legfőbb anyavállalat olyan biztosító vagy viszontbiztosító vagy biztosítói holdingtársaság, melynek központi irodája az Unió területén van, és olyan vállalat leányvállalata, amelynek központi irodája az Unió területén kívül van

 

 

 

 

AG26

Azon legfőbb anyavállalatnak minősülő biztosítók vagy viszontbiztosítók vagy biztosítói holdingtársaságok vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságok száma, amelyek nemzeti szinten a felügyeleti hatóság csoportszintű felügyelete alá tartoznak a 2009/138/EK irányelv 216. cikke szerint, ideértve az alábbi adatokat:

 

 

 

 

AG26a

Az ilyen biztosító vagy holdingtársaság neve

 

 

 

 

AG26b

Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma nemzeti szinten

 

 

 

 

AG26c

Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma más tagállamokban

 

 

 

 

AG26d

Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma harmadik országokban

 

 

 

 

AG26da

ebből biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma az egyenértékű harmadik országokban

 

 

 

 

AG26db

ebből biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma a nem egyenértékű harmadik országokban

 

 

 

 

AG27

Azon legfőbb anyavállalatnak minősülő biztosítók vagy viszontbiztosítók vagy biztosítói holdingtársaságok száma, amelyek nemzeti szinten a felügyeleti hatóság csoportszintű felügyelete alá tartoznak a 2009/138/EK irányelv 216. cikke szerint, amennyiben jelen van egy, a 2009/138/EK irányelv 217. cikkében említett másik kapcsolt, nemzeti szinten legfőbb anyavállalat

 

 

 

 

AG28

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt, határokon átnyúló tevékenységet folytató biztosítói csoportok száma

 

 

 

 

SZÁMVITELI MÓDSZER ÉS A CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLÓ TŐKE

AG29

Azon biztosítói csoportok száma, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 220. cikke (2) bekezdésének megfelelően engedélyezett 2. módszert vagy az 1. és 2. módszer kombinációját alkalmazzák

 

 

 

 

AG30

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének teljes összege

 

 

 

 

AG30a

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének a 2009/138/EK irányelv 230. cikkének (1) bekezdésében említett 1. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

 

 

 

 

AG30b

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében említett 2. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

 

 

 

 

AG30c

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének a 2009/138/EK irányelv 220. cikkében említett 1. és 2. módszer kombinációjával kiszámított teljes összege

 

 

 

 

CSOPORTSZINTŰ SZAVATOLOTOKE-SZÜKSEGLET

AG31

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének teljes összege

 

 

 

 

AG31a

A felügyeleti hatóság mint a csoportszintű szavatolótőke-szükségletért felelős csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének a 2009/138/EK irányelv 230. cikkének (1) bekezdésében említett 1. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

 

 

 

 

AG31b

A felügyeleti hatóság mint a csoportszintű szavatolótőke-szükségletért felelős csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében említett 2. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

 

 

 

 

AG31c

A felügyeleti hatóság mint a csoportszintű szavatolótőke-szükségletért felelős csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének az 1. és 2. módszer kombinációjával kiszámított teljes összege

 

 

 

 

CSOPORTSZINTŰ BELSŐ MODELLEK

AG32a

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott teljes belső modellt alkalmaznak

 

 

 

 

AG32aa

ebből: a 2009/138/EK irányelv 230. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

 

 

 

 

AG32ab

ebből: a 2009/138/EK irányelv 231. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

 

 

 

 

AG32b

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott részleges belső modellt alkalmaznak

 

 

 

 

AG32ba

ebből: a 2009/138/EK irányelv 230. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

 

 

 

 

AG32bb

ebből: a 2009/138/EK irányelv 231. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

 

 

 

 

A KVANTITATÍV ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ C ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLA A FELÜGYELETI HATÓSÁGOK TEKINTETÉBEN

Mezőazonosító

Megnevezés

(x–4).12.31.

(x–3).12.31.

(x–2).12.31.

(x–1).12.31.

A FELÜGYELETI HATÓSÁG ALKALMAZOTTAI

B1b

Alkalmazotti létszám a naptári év végén

 

 

 

 

HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK

B2a

Az egyéni és csoportszinten végrehajtott helyszíni vizsgálatok teljes száma

 

 

 

 

B2aa

ebből: a tervezett vizsgálatok száma

 

 

 

 

B2ab

ebből: a rendkívüli vizsgálatok száma

 

 

 

 

B2ac

ebből: harmadik felekre bízott helyszíni vizsgálatok száma

 

 

 

 

B2ad

ebből: a csoportszintű felügyelet keretében végrehajtott azon helyszíni vizsgálatok száma, amelyek a csoport felügyeleti kollégiumának más tagjaival együtt kerültek végrehajtásra

 

 

 

 

B2ae

ebből: az olyan vizsgálatok teljes száma, amelyeket a biztosítók külső minősítésre való támaszkodásának felülvizsgálata és értékelése céljából hajtottak végre

 

 

 

 

B2b

Az egyéni és csoportszinten végrehajtott helyszíni vizsgálatokkal eltöltött teljes munkanapok száma

 

 

 

 

B3

A teljes vagy részleges belső modellek követelményeknek egyéni és csoportszinten való folyamatos megfelelésére vonatkozó hivatalos felülvizsgálatok száma

 

 

 

 

B3a

ebből: az olyan felülvizsgálatok száma, amelyeket a biztosítók külső minősítésre való támaszkodásának felülvizsgálata és értékelése céljából hajtottak végre

 

 

 

 

BELSŐ MODELLEK

B4a

A jóváhagyásra benyújtott részleges és teljes belső modellek száma egyéni szinten

 

 

 

 

B4aa

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő, jóváhagyásra benyújtott részleges vagy teljes belső modellek száma egyéni szinten

 

 

 

 

B4b

A részleges vagy teljes belső modellek jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma egyéni szinten

 

 

 

 

B4ba

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő részleges vagy teljes belső modellek száma egyéni szinten

 

 

 

 

B4c

A jóváhagyásra benyújtott részleges és teljes belső modellek száma csoportszinten

 

 

 

 

B4ca

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő, jóváhagyásra benyújtott részleges vagy teljes belső modellek száma csoportszinten

 

 

 

 

B4d

A részleges vagy teljes belső modellek jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma csoportszinten

 

 

 

 

B4da

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő részleges vagy teljes belső modellek száma csoportszinten

 

 

 

 

FELÜGYELETI INTÉZKEDÉSEK ÉS HATÁSKÖRÖK

B5a

A 2009/138/EK irányelv 110. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B5b

A 2009/138/EK irányelv 117. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B5c

A 2009/138/EK irányelv 119. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B5ca

ebből: a biztosító vagy viszontbiztosító kockázati profiljában a hitelkockázat miatt bekövetkezett eltérés által kiváltott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B5d

A 2009/138/EK irányelv 137. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B5e

A 2009/138/EK irányelv 138. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B5f

A 2009/138/EK irányelv 139. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

 

 

 

 

B6

A visszavont engedélyek száma

 

 

 

 

B7

A biztosítónak vagy viszontbiztosítónak kiadott engedélyek száma

 

 

 

 

B9

A felügyeleti hatóságokhoz benyújtott kérelmek száma a 2009/138/EK irányelv 77b. cikkében említett illeszkedési kiigazítás használatára vonatkozóan

 

 

 

 

B9a

ebből: a 2009/138/EK irányelv 77b. cikkében említett illeszkedési kiigazítás használatára vonatkozó sikeres kérelmek száma

 

 

 

 

B10

A felügyeleti hatóságokhoz benyújtott kérelmek száma a 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítás használatára vonatkozóan

 

 

 

 

B10a

ebből: a 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítás használatára vonatkozó sikeres kérelmek száma

 

 

 

 

B11a

A 2009/138/EK irányelv 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően engedélyezett időszak-meghosszabbítások száma

 

 

 

 

B11b

A 2009/138/EK irányelv 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően engedélyezett időszak-meghosszabbítások átlagos időtartama

 

 

 

 

B12

A 2009/138/EK irányelv 304. cikkének megfelelően kiadott engedélyek száma

 

 

 

 

B13

A 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbe alkalmazására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

 

 

 

 

B13a

ebből: a 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbe alkalmazására vonatkozó sikeres kérelmek száma

 

 

 

 

B13b

Az említett átmeneti intézkedés jóváhagyásának a 2009/138/EK irányelv 308e. cikke szerinti visszavonására vonatkozó határozatok száma

 

 

 

 

B14

A 2009/138/EK irányelv 308d. cikkében említett, biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonások alkalmazására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

 

 

 

 

B14a

ebből: a 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett, biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonások alkalmazására vonatkozó sikeres kérelmek száma

 

 

 

 

FELÜGYELETI KOLLÉGIUMOK

B15a

A felügyeleti kollégium azon üléseinek száma, amelyeken a felügyeleti hatóság tagként részt vett

 

 

 

 

B15b

A felügyeleti kollégium azon üléseinek száma, amelyeken a felügyeleti hatóság csoportfelügyeleti hatóságként elnökölt

 

 

 

 

SZAVATOLÓTŐKE-JÓVÁHAGYÁSOK

B16a

A kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

 

 

 

 

B16aa

ebből: a kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma

 

 

 

 

B17

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő szavatolótőke-elemek értékelésének és besorolásának a jóváhagyására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

 

 

 

 

B17a

ebből: az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő szavatolótőke-elemek értékelésének és besorolásának a jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma

 

 

 

 

PARTNERI FELÜLVIZSGÁLATOK

B18a

Az EIOPA által az 1094/2010/EU rendelet 30. cikkének megfelelően megszervezett és végrehajtott azon összehasonlító elemzések száma, amelyekben a felügyeleti hatóság részt vett

 

 

 

 

A KVALITATÍV ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ D ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLA A FELÜGYELETI HATÓSÁGOK TEKINTETÉBEN

Az információkat az alábbi megnevezések alatt kell bemutatni. Az adatszolgáltatás egyes megnevezései alatt az előző négy év adatait kell feltüntetni.

B1a– A felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

B8a– A többlettőke-követelmények alkalmazásához használt kritériumok

B8b– A többlettőke-követelmények kiszámításához használt kritériumok

B8c– A többlettőke-követelmények megszüntetéséhez használt kritériumok

B16b– A kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyott elemeinek fő jellemzői

B17b– az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő jóváhagyott szavatolótőke-elemek fő jellemzői

B17c– az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő jóváhagyott szavatolótőke-elemek értékeléséhez és besorolásához használt módszer

B18b– Az EIOPA által az 1094/2010/EU rendelet 30. cikkének megfelelően megszervezett és végrehajtott azon összehasonlító elemzések alkalmazási köre, amelyekben a felügyeleti hatóság részt vett


(1)  A szavatolótőke-szükséglet standard formulával számított, kockázati modulonként és részmodulonként bontott teljes összegére vonatkozó adatok nem tartalmaznak a biztosítók elkülönített alapjaira vagy illeszkedés kiigazítási portfólióira vonatkozó adatokat, mivel a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó adatok e biztosítók esetében a számítás jellege miatt csak jogalanyi szinten állnak rendelkezésre.


II. MELLÉKLET

KITÖLTÉSI ELŐÍRÁS AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

A 3. cikkben említett összesített statisztikai adatokra vonatkozó adatszolgáltatást az e mellékletben megállapított előírásoknak és meződefinícióknak megfelelően kell elvégezni.

Az adatszolgáltatással érintett évek száma

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 316. cikkének (2) bekezdésével összhangban az adatszolgáltatás az előző négy év adatait tartalmazza. 2020 előtt az adatok 4 évnél rövidebb időszak tekintetében állnak rendelkezésre, így az adatszolgáltatás a rendelkezésre álló előző évekre korlátozódik. Az érintett naptári évek adatait minden egyes adatszolgáltatás alkalmával aktualizálni kell. Az A–C tábla esetében a táblázat első sorában szereplő „x” azt a folyó évet jelöli, amelyben az adatszolgáltatásra sor kerül.

Adatszolgáltatási határidők és a pénzügyi év vége

A biztosítókra és viszontbiztosítókra vonatkozó pénzügyi év végének időzítése befolyásolhatja az adatszolgáltatás évét. Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. melléklete A. részének utolsó bekezdése szerint a felügyelt biztosítók és viszontbiztosítók, illetve csoportok adatszolgáltatása az adatszolgáltatási év előtti naptári évben lezárt pénzügyi évre vonatkozik. Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi éve december 31. után ér véget, úgy a felügyeleti hatóságok a vonatkozó adatösszesítést és adatszolgáltatást a pénzügyi év végének naptári évét követő évben végzik el. Az első alkalommal 2017-ben teljesítendő – 2016. naptári évre vonatkozó – adatszolgáltatás esetében azon tagállamokban, amelyekben a biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi éve december 31. után ér véget, a felügyelt biztosítókra vagy viszontbiztosítókra vagy csoportokra vonatkozó 2017. évi adatszolgáltatás nem terjed ki a 2009/138/EK irányelv hatálya alá tartozó összes biztosítóra vagy viszontbiztosítóra. A későbbi adatszolgáltatásoknak azonban minden biztosítóra és viszontbiztosítóra ki kell terjedniük.

Mezőazonosítók

A mezőazonosítók az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. mellékletének sorrendjét és számozását követik; elsőként a XXI. melléklet A. részében a biztosítók és viszontbiztosítók tekintetében előírt információkra vonatkoznak (AS mezők), majd a XXI. melléklet A. részében a biztosítói csoportok tekintetében előírt információkra (AG mezők), végül pedig a XXI. melléklet B. részében a felügyeleti hatóságok tekintetében előírt információkra (B mezők).

Meződefiníciók

A meződefiníciók meghatározzák a szolgáltatandó konkrét adatot vagy az adat forrását. A feltüntetett mezőazonosítók az e rendeletben szereplő táblák mezőit jelölik. A meződefiníciókban szereplő egyéb tábla- vagy mezőhivatkozások az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet (1) szerinti megfelelő táblákat vagy mezőket jelölik. Ahol a szolgáltatandó adat egyértelmű, ott a meződefiníciót üresen hagytuk.

Az A táblára vonatkozó külön előírások

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. melléklete A. részének megfelelően a felügyelt biztosítókra vagy viszontbiztosítókra vonatkozó adatokat külön kell benyújtani 1. minden biztosító, 2. az életbiztosítók, 3. a nem-életbiztosítók, 4. az életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyidejűleg folytató biztosítók és 5. a viszontbiztosítók tekintetében, kivéve ha a mező jelölése „Nem alkalmazandó” (N/A).

Az A tábla „Minden biztosító és viszontbiztosító” oszlopát világoszöld színnel kiemeltük, ezzel jelölve, hogy ezen oszlop mezői a fenti bekezdésben említett különböző biztosítókategóriákra vonatkozó fehér mezők értékének összesítésére szolgálnak, amennyiben e mezőértékeket külön meg kell adni.

A C és a D táblára vonatkozó külön előírások

A C és a D tábla az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet XXI. melléklete B. részének megfelelő, felügyeleti hatóságokra vonatkozó adatszolgáltatást foglalja magában: a C tábla a kvantitatív adatok, a D tábla pedig a kvalitatív adatok benyújtására szolgál. A D táblában korábbi évekre vonatkozó adatokat kell megadni az olyan egyedi megnevezések alatt, mint például „A felügyeleti hatóság szervezeti felépítése”. Ha az adott információ több mint egy naptári éven át nem változik, a felügyeleti hatóságnak meg kell adnia, hogy az információ hány évre vonatkozik. Ezen túlmenően az adatszolgáltatás konkrét formátumát és struktúráját a tagállamok a D tábla egyedi megnevezései alatt szolgáltatandó információk jellegétől és terjedelmétől függően maguk határozhatják meg.

I.   AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ MEZŐDEFINÍCIÓK A 2009/138/EK IRÁNYELVNEK MEGFELELŐEN FELÜGYELT BIZTOSÍTÓK ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓK TEKINTETÉBEN

MEGNEVEZÉS

MEZŐAZONOSÍTÓ

DEFINÍCIÓ

A biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS1a

A 2009/138/EK irányelv 14. cikkének megfelelően engedélyezett és a 2009/138/EK irányelv hatálya alá tartozó direkt élet- vagy nem-életbiztosítók vagy viszontbiztosítók száma.

A felügyeleti hatóság tagállamában létrehozott, 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 11. pontja szerinti fióktelepek száma

AS1b

A más tagállamban székhellyel rendelkező biztosítók vagy viszontbiztosítók fióktelepeinek száma.

A felügyeleti hatóság tagállamában létrehozott, 2009/138/EK irányelv 162. cikkének (3) bekezdése szerinti fióktelepek száma

AS1c

A EGT-n kívüli székhellyel rendelkező biztosítókhoz vagy viszontbiztosítókhoz tartozó fióktelepek száma.

A felügyeleti hatóság tagállamában székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító egy vagy több másik tagállamban üzleti tevékenységet folytató uniós fióktelepeinek száma

AS2

 

A felügyeleti hatóság tagállamában székhellyel rendelkező azon biztosítók száma, amelyek a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően üzleti tevékenységet folytatnak más tagállamokban

AS3

A székhely szerinti tagállam felügyeleti hatósága által szolgáltatott információ azon biztosítókról, amelyek a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően ténylegesen üzleti tevékenységet folytatnak más tagállamokban, az S.04.01.01 tábla alapján.

A más tagállamokban székhellyel rendelkező azon biztosítók száma, amelyek bejelentették azt a szándékukat, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően üzleti tevékenységet kívánnak folytatni a felügyeleti hatóság tagállamában

AS4a

A fogadó tagállam felügyeleti hatósága által szolgáltatott információ azon biztosítókról, amelyek bejelentették, hogy az adott tagállamban a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően üzleti tevékenységet kívánnak folytatni.

A más tagállamokban székhellyel rendelkező azon biztosítók száma, amelyek a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően ténylegesen üzleti tevékenységet folytatnak a felügyeleti hatóság tagállamában

AS4b

A fogadó tagállam felügyeleti hatósága által szolgáltatott információ azon biztosítókról, amelyek az adott tagállamban a szolgáltatásnyújtás szabadságának megfelelően ténylegesen üzleti tevékenységet folytatnak. Ez a szám a székhely szerinti és a fogadó tagállam felügyeleti hatósága közötti információcserén alapul.

A 2009/138/EK irányelv hatályán kívül eső biztosítók vagy viszontbiztosítók száma.

AS5

A 2009/138/EK irányelv 4–12. cikkének megfelelően a 2009/138/EK irányelv hatályán kívül eső biztosítók vagy viszontbiztosítók száma.

A biztosítók és viszontbiztosítók közül a 2009/138/EK irányelv 211. cikkének megfelelően engedélyezett különleges célú gazdasági egységek száma

AS6

 

A reorganizációs intézkedés, illetve felszámolási eljárás hatálya alá tartozó biztosítók és viszontbiztosítók száma

AS7

A reorganizációs intézkedés, illetve felszámolási eljárás hatálya alá tartozó biztosítók és viszontbiztosítók száma, ideértve a harmadik országbeli fióktelepeket is. A reorganizációs intézkedések a 2009/138/EK irányelv IV. címének II. fejezete szerinti intézkedések. A felszámolási eljárás a 2009/138/EK irányelv IV. címének III. fejezete szerinti eljárás.

Azon biztosítók vagy viszontbiztosítók száma, valamint portfólióik száma, amelyek esetében alkalmazásra kerül a 2009/138/EK irányelv 77b. cikkében említett illeszkedési kiigazítás

AS8

 

A 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítást alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS9

 

A 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbét alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS10

 

A 2009/138/EK irányelv 308d. cikkében említett, biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonást alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS11

 

A biztosító vagy viszontbiztosító 2009/138/EK irányelv 75. cikke szerint értékelt eszközeinek teljes összege

AS12

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0500 mezője

Immateriális javak

AS12a

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0030 mezője

Halasztott adókövetelések

AS12b

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0040 mezője

Nyugdíjszolgáltatások többlete

AS12c

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0050 mezője

Saját hasznosítású ingatlanok, gépek és berendezések

AS12d

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0060 mezője

Befektetések (az indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szerződésekhez kapcsolódó eszközök kivételével)

AS12e

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0070 mezője

Indexhez vagy befektetési egységekhez kötött szerződésekhez kapcsolódó eszközök

AS12f

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0220 mezője

Hitelek és jelzáloghitelek (a biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök kivételével)

AS12g

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0250 és C0010/R0260 mezőinek összege

Biztosítási kötvénnyel fedezett kölcsönök

AS12h

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0240 mezője

Viszontbiztosítási szerződésekből megtérülő összegek

AS12i

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0270 mezője

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

AS12j

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0350 mezője

Biztosítókkal és közvetítőkkel szembeni követelések

AS12k

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0360 mezője

Viszontbiztosítási követelések

AS12l

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0370 mezője

Követelések (kereskedési, nem biztosítási)

AS12m

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0380 mezője

Saját részvények

AS12n

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0390 mezője

Szavatolótőke-elemek tekintetében esedékes összegek vagy lehívott, de még be nem fizetett induló tőke

AS12o

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0400 mezője

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek

AS12p

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0410 mezője

Máshol nem megadott egyéb eszközök

AS12q

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0420 mezője

A biztosító vagy viszontbiztosító 2009/138/EK irányelv 75–86. cikke szerint értékelt kötelezettségeinek teljes összege

AS13

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0900 mezője

Biztosítástechnikai tartalékok

AS13a

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0520, C0010/R0560, C0010/R0610, C0010/R0650 és C0010/R0690 mezőinek összege

Egyéb kötelezettségek, a szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségek kivételével

AS13b

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0740–C0010/R0840, C0010/R0870 és C0010/R0880 mezőinek összege

A szavatoló tőkébe be nem számított alárendelt kötelezettségek

AS13c

Az S.02.01.01 tábla C0010/R0860 mezője

Az alapvető szavatoló tőke teljes összege

AS14a

Az S.23.01.01 tábla C0010/R0290 mezője

ebből: alárendelt kötelezettségek

AS14aa

Az S.23.01.01 tábla C0010/R0140 mezője

A kiegészítő szavatoló tőke teljes összege

AS14b

Az S.23.01.01 tábla C0010/R0400 mezője

A szavatolótőke-szükséglet fedezésére figyelembe vehető szavatoló tőke teljes összege

AS15

Az S.23.01.01 tábla C0010/R0540 mezője

1. szint – korlátlan

AS15a

Az S.23.01.01 tábla C0020/R0540 mezője

1. szint – korlátozott

AS15b

Az S.23.01.01 tábla C0030/R0540 mezője

2. szint

AS15c

Az S.23.01.01 tábla C0040/R0540 mezője

3. szint

AS15d

Az S.23.01.01 tábla C0050/R0540 mezője

A minimális tőkeszükséglet fedezésére figyelembe vehető alapvető szavatoló tőke teljes összege

AS16

Az S.23.01.01 tábla C0010/R0550 mezője

1. szint – korlátlan

AS16a

Az S.23.01.01 tábla C0020/R0550 mezője

1. szint – korlátozott

AS16b

Az S.23.01.01 tábla C0030/R0550 mezője

2. szint

AS16c

Az S.23.01.01 tábla C0040/R0550 mezője

A minimális tőkeszükséglet teljes összege

AS17

Az S.28.01.01 vagy az S.28.02.01 tábla C0070/R0400 mezője

A szavatolótőke-szükséglet teljes összege

AS18

Az S.25.01.01, S.25.02.01 vagy S.25.03.01 tábla C0100/R0220 mezője

A szavatolótőke-szükséglet standard formulával számított teljes összege kockázati modulonként és részmodulonként a szavatolótőke-szükséglet teljes összegének százalékában kifejezve, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén

AS19

Ide a szavatolótőke-szükséglet standard formulával számított teljes összegét kell beírni. Az S.25.01.01.01 tábla C0100/R0220 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

AS19a–AS19f esetében a szavatolótőke-szükséglet kockázati modulonkénti és részmodulonkénti összegét kell beírni, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén.

A biztosítók elkülönített alapjai vagy illeszkedés kiigazítási portfóliói esetében a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó adatok a számítás jellege miatt csak a biztosító szintjén állnak rendelkezésre. Amennyiben tehát a tagállamban léteznek elkülönített alapok vagy illeszkedési kiigazítási portfóliók, úgy az AS19a–AS19f mezőben szolgáltatott, kockázati modulonként és részmodulonként bontott adatok csak az elkülönített alapok vagy illeszkedési kiigazítási portfóliók nélküli biztosítók adatait tartalmazhatják.

Piaci kockázat

AS19a

Az S.25.01.01 tábla C0030/R0010 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Kamatlábkockázat

AS19aa

Az S.26.01.01 tábla C0060/R0100 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Részvénypiaci kockázat

AS19ab

Az S.26.01.01 tábla C0060/R0200 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Ingatlanpiaci kockázat

AS19ac

Az S.26.01.01 tábla C0060/R0300 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Kamatréskockázat

AS19ad

Az S.26.01.01 tábla C0060/R0400 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Piaci kockázatkoncentrációk

AS19ae

Az S.26.01.01 tábla C0060/R0500 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Devizaárfolyam-kockázat

AS19af

Az S.26.01.01 tábla C0060/R0600 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Partner általi nemteljesítési kockázat

AS19b

Az S.25.01.01 tábla C0030/R0020 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Életbiztosítási kockázat

AS19c

Az S.25.01.01 tábla C0030/R0030 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Halandósági kockázat

AS19ca

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0100 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Hosszúélet-kockázat

AS19cb

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0200 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Rokkantsági-betegségi kockázat

AS19cc

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0300 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Törlési kockázat

AS19cd

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0400 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Életbiztosítási költségkockázat

AS19ce

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0500 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Felülvizsgálati kockázat

AS19cf

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0600 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Életbiztosítási katasztrófakockázat

AS19cg

Az S.26.03.01 tábla C0060/R0700 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Egészségbiztosítási kockázat

AS19d

Az S.25.01.01 tábla C0030/R0040 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

SLT egészségbiztosítási kockázat

AS19da

Az S.26.04.01 tábla C0060/R0800 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

NSLT egészségbiztosítási kockázat

AS19db

Az S.26.04.01 tábla C0230/R1400 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Egészségbiztosítási katasztrófakockázat

AS19dc

Az S.26.04.01 tábla C0250/R1540 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Nem-életbiztosítási kockázat

AS19e

Az S.25.01.01 tábla C0030/R0050 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Nem-életbiztosítási díj- és tartalékkockázat

AS19ea

Az S.26.05.01 tábla C0100/R0300 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Nem-életbiztosítási törlési kockázat

AS19eb

Az S.26.05.01 tábla C0150/R0400 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Nem-életbiztosítási katasztrófakockázat

AS19ec

Az S.26.05.01 tábla C0160/R0500 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Immateriális javak kockázata

AS19f

Az S.25.01.01 tábla C0030/R0070 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

Működési kockázat

AS19g

Az S.25.01.01 tábla C0100/R0130 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

A kamatrés-kockázati és a piaci kockázatkoncentrációs részmodul, valamint a partner általi nemteljesítési kockázati modul – amelyek esetében az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikke (5) bekezdésének megfelelően sor került a nagyobb vagy összetettebb kitettségek hitelminőségi besorolásának újraértékelésére – szavatolótőke-szükségletének teljes összege a megfelelő részmodul vagy modul teljes összegének százalékában kifejezve, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén (a hitelkockázat szavatolótőke-szükségletének standard formulával történő kiszámítása esetén)

AS20

A standard formulát használó (viszont)biztosítók tekintetében a legalább egyszer újraértékelést végző (viszont)biztosítók e három kockázati moduljának és részmoduljainak teljes összege osztva az összes (viszont)biztosító e három kockázati moduljának és részmoduljainak teljes összegével.

A biztosítók elkülönített alapjai vagy illeszkedés kiigazítási portfóliói esetében a szavatolótőke-szükségletre vonatkozó adatok a számítás jellege miatt csak a biztosító szintjén állnak rendelkezésre. Amennyiben tehát a tagállamban léteznek elkülönített alapok vagy illeszkedési kiigazítási portfóliók, úgy az AS20 és az AS20a–c mezőben szolgáltatott, kockázati modulonként és részmodulonként bontott adatok csak az elkülönített alapok vagy illeszkedési kiigazítási portfóliók nélküli biztosítók adatait tartalmazhatják.

A (viszont)biztosítók a kvantitatív táblákban nem szolgáltatnak adatot a hitelminőségi besorolások újraértékeléséről, ezért a felügyeleti hatóságoknak az e rendelet szerinti A táblában egyértelműen meg kell határozniuk az AS20 és az AS20a–c mezőkben megadott információk körét, ideértve a rendelkezésre álló aggregálás szintjét is.

Kamatréskockázat

AS20a

A standard formulát használó (viszont)biztosítók tekintetében a legalább egyszer újraértékelést végző (viszont)biztosítók kamatréskockázatának teljes összege osztva az összes (viszont)biztosító kamatrés-kockázati részmoduljának teljes összegével.

Piaci kockázatkoncentráció

AS20b

A standard formulát használó (viszont)biztosítók tekintetében a legalább egyszer újraértékelést végző (viszont)biztosítók piaci kockázatkoncentrációjának teljes összege osztva az összes (viszont)biztosító piaci kockázatkoncentrációs részmoduljának teljes összegével.

Partner általi nemteljesítési kockázat

AS20c

A standard formulát használó (viszont)biztosítók tekintetében a legalább egyszer újraértékelést végző (viszont)biztosítók piaci partner általi nemteljesítési kockázatának teljes összege osztva az összes (viszont)biztosító piaci kockázatkoncentrációs részmoduljának teljes összegével.

A szavatolótőke-szükséglet jóváhagyott részleges belső modellel számított teljes összege kockázati modulonként és részmodulonként a szavatolótőke-szükséglet teljes összegének százalékában kifejezve, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén

AS21

Az S.25.02.01 tábla C0100/R0220 mezője osztva az AS18 mezővel (százalékos érték)

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő, jóváhagyott részleges belső modell alkalmazásával számított szavatolótőke-szükséglet teljes összege kockázati modulonként és részmodulonként a részleges belső modell alkalmazásával számított szavatolótőke-szükséglet teljes összegének százalékában kifejezve, a rendelkezésre álló aggregálás szintjén

AS21a

Az S.25.02.01 tábla C0100/R0220 mezője osztva az AS21 mezővel (százalékos érték) – azon (viszont)biztosítók tekintetében, amelyek a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő jóváhagyott részleges belső modellt használnak.

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott teljes belső modellt alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS22a

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott részleges belső modellt alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS22b

 

A szavatolótőke-szükséglet kiszámításához mind a piaci, mind a partner általi nemteljesítési kockázatra kiterjedő jóváhagyott részleges belső modellt alkalmazó biztosítók vagy viszontbiztosítók száma

AS22c

 

A többlettőke-követelmények száma

AS23a

 

Az egy biztosítóra jutó átlagos többlettőke-követelmény

AS23b

Az S.25.01.01, S.25.02.01 és S.25.03.01 tábla C0100/R0210 mezőjének összege osztva az AS23a mezővel – azon összes (viszont)biztosító tekintetében, amelyek ezt az adatot szolgáltatják

A többlettőke-követelmény aránya a 2009/138/EK irányelvnek megfelelően felügyelt valamennyi biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének százalékában

AS23c

Az S.25.01.01, S.25.02.01 és S.25.03.01 tábla C0100/R0210 mezőjének összege osztva az AS18 mezővel – azon összes (viszont)biztosító tekintetében, amelyek ezt az adatot szolgáltatják.

II.   AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ MEZŐDEFINÍCIÓK A 2009/138/EK IRÁNYELVNEK MEGFELELŐEN FELÜGYELT CSOPORTOK TEKINTETÉBEN

MEGNEVEZÉS

MEZŐAZONOSÍTÓ

DEFINÍCIÓ

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok száma; benne:

AG24

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok száma, ideértve a nemzeti szintű biztosítói csoportokat is

A leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma nemzeti szinten

AG24a

Az S.32.01.04 táblában kitöltött sorok száma, ahol az „Ország” a felügyeleti hatóság országa.

A leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma más tagállamokban

AG24b

Az S.32.01.04 táblában kitöltött sorok száma, ahol az „Ország” a felügyeleti hatóság országától eltérő tagállam.

A leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma harmadik országokban:

AG24c

Az S.32.01.04 táblában kitöltött sorok száma, ahol az „Ország” harmadik ország.

ebből a leányvállalat biztosítók vagy viszontbiztosítók száma az egyenértékű harmadik országokban

AG24ca

Az S.32.01.04 táblában kitöltött sorok száma, ahol az „Ország” egyenértékű harmadik ország.

ebből a leányvállalat biztosítók és viszontbiztosítók száma a nem egyenértékű harmadik országokban

AG24cb

Az S.32.01.04 táblában kitöltött sorok száma, ahol az „Ország” nem egyenértékű harmadik ország.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok száma, amelyek esetében a legfőbb anyavállalat olyan biztosító vagy viszontbiztosító vagy biztosítói holdingtársaság, melynek központi irodája az Unió területén van, és olyan vállalat leányvállalata, amelynek központi irodája az Unió területén kívül van

AG25

 

Azon legfőbb anyavállalatnak minősülő biztosítók vagy viszontbiztosítók vagy biztosítói holdingtársaságok vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságok száma, amelyek nemzeti szinten a felügyeleti hatóság csoportszintű felügyelete alá tartoznak a 2009/138/EK irányelv 216. cikke szerint, ideértve az alábbi adatokat:

AG26

Az AG26a–AG26db mezőt minden ilyen vállalkozás vagy holdingtársaság tekintetében külön ki kell tölteni.

Az ilyen biztosító vagy holdingtársaság neve

AG26a

 

Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma nemzeti szinten

AG26b

 

Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma más tagállamokban

AG26c

 

Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma harmadik országokban

AG26d

 

ebből biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma az egyenértékű harmadik országokban

AG26da

Ideértve azokat a harmadik országokat is, amelyek részben vagy ideiglenesen egyenértékűek.

ebből biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatainak száma a nem egyenértékű harmadik országokban

AG26db

 

Azon legfőbb anyavállalatnak minősülő biztosítók vagy viszontbiztosítók vagy biztosítói holdingtársaságok száma, amelyek nemzeti szinten a felügyeleti hatóság csoportszintű felügyelete alá tartoznak a 2009/138/EK irányelv 216. cikke szerint, amennyiben jelen van egy, a 2009/138/EK irányelv 217. cikkében említett másik kapcsolt, nemzeti szinten legfőbb anyavállalat

AG27

 

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt, határokon átnyúló tevékenységet folytató biztosítói csoportok száma

AG28

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok száma, ide nem értve a nemzeti szintű biztosítói csoportokat.

Azon biztosítói csoportok száma, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés kiszámításához a 2009/138/EK irányelv 220. cikke (2) bekezdésének megfelelően engedélyezett 2. módszert vagy az 1. és 2. módszer kombinációját alkalmazzák

AG29

Azon biztosítói csoportok száma, amelyek az S.01.02.04 tábla C0010/R0130 mezőjében a 2. módszert vagy a módszerek kombinációját választották.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének teljes összege

AG30

AG30a, AG30b és AG30c összege.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének a 2009/138/EK irányelv 230. cikkének (1) bekezdésében említett 1. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

AG30a

Az S.23.01.04 tábla C0010/R0660 mezője azon biztosítói csoportok tekintetében, amelyek a figyelembe vehető szavatoló tőkét a 2009/138/EK irányelv 230. cikkének (1) bekezdésében említett 1. módszernek megfelelően számítják.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében említett 2. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

AG30b

Az S.23.01.04 tábla C0010/R0660 mezője azon biztosítói csoportok tekintetében, amelyek a figyelembe vehető szavatoló tőkét a 2009/138/EK irányelv 233. cikkének (2) bekezdésében említett 2. módszernek megfelelően számítják.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű figyelembe vehető szavatoló tőkéjének a 2009/138/EK irányelv 220. cikkében említett 1. és 2. módszer kombinációjával kiszámított teljes összege

AG30c

Az S.23.01.04 tábla C0010/R0660 mezője azon biztosítói csoportok tekintetében, amelyek a figyelembe vehető szavatoló tőkét a 2009/138/EK irányelv 220. cikkének (2) bekezdésében említett 1. és 2. módszer kombinációjával számítják.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének teljes összege

AG31

AG31a, AG31b és AG31c összege.

A felügyeleti hatóság mint a csoportszintű szavatolótőke-szükségletért felelős csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének a 2009/138/EK irányelv 230. cikkének (1) bekezdésében említett 1. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

AG31a

Az S.23.01.04 tábla C0010/R0680 mezője azon biztosítói csoportok tekintetében, amelyek a szavatolótőke-szükségletet a 2009/138/EK irányelv 230. cikkének (1) bekezdésében említett 1. módszernek megfelelően számítják.

A felügyeleti hatóság mint a csoportszintű szavatolótőke-szükségletért felelős csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében említett 2. módszernek megfelelően kiszámított teljes összege

AG31b

Az S.23.01.04 tábla C0010/R0680 mezője azon biztosítói csoportok tekintetében, amelyek a szavatolótőke-szükségletet a 2009/138/EK irányelv 233. cikkében említett 2. módszernek megfelelően számítják.

A felügyeleti hatóság mint a csoportszintű szavatolótőke-szükségletért felelős csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt biztosítói csoportok csoportszintű szavatoló tőke-szükségletének az 1. és 2. módszer kombinációjával kiszámított teljes összege

AG31c

Az S.23.01.04 tábla C0010/R0680 mezője azon biztosítói csoportok tekintetében, amelyek a szavatolótőke-szükségletet az 1. és a 2. módszer kombinációjával számítják.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott teljes belső modellt alkalmaznak

AG32a

 

ebből: a 2009/138/EK irányelv 230. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

AG32aa

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek csak a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításához alkalmaznak jóváhagyott teljes belső modellt.

ebből: a 2009/138/EK irányelv 231. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

AG32ab

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek, valamint a csoportban lévő biztosítók vagy viszontbiztosítók szavatolótőke-szükségletének a kiszámításához is a felügyeleti hatóság által jóváhagyott teljes belső modellt alkalmaznak.

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításához jóváhagyott részleges belső modellt alkalmaznak

AG32b

 

ebből: a 2009/138/EK irányelv 230. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

AG32ba

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek csak a csoportszintű szavatolótőke-szükséglet kiszámításához alkalmaznak jóváhagyott részleges belső modellt.

ebből: a 2009/138/EK irányelv 231. cikke szerinti jóváhagyásnak megfelelően

AG32bb

A felügyeleti hatóság mint csoportfelügyeleti hatóság által felügyelt azon biztosítói csoportok száma, amelyek a konszolidált csoportszintű szavatolótőke-szükségletnek, valamint a csoportban lévő biztosítók vagy viszontbiztosítók szavatolótőke-szükségletének a kiszámításához is a felügyeleti hatóság által jóváhagyott részleges belső modellt alkalmaznak.

III.   AZ ÖSSZESÍTETT STATISZTIKAI ADATOKRA VONATKOZÓ MEZŐDEFINÍCIÓK A FELÜGYELETI HATÓSÁGOK TEKINTETÉBEN

MEGNEVEZÉS

MEZŐAZONOSÍTÓ

DEFINÍCIÓ

A felügyeleti hatóság szervezeti felépítése

B1a

Legalább a felügyeleti hatóság fő igazgatóságait, osztályait vagy csoportjait feltüntető szervezeti ábra vagy diagram.

Alkalmazotti létszám a naptári év végén

B1b

A felügyeleti hatóságnál közvetlenül a prudenciális biztosításfelügyelet területén foglalkoztatott alkalmazottak és az őket támogató kisegítő személyzet (információs technológia) teljes munkaidős egyenértékben kifejezett létszáma a naptári év végén. A személyzet létszámát a legnagyobb gondosság elve alapján kell kiszámítani.

Az egyéni és csoportszinten végrehajtott helyszíni vizsgálatok teljes száma

B2a

A prudenciális biztosításszabályozás területén a helyszíni vizsgálatok olyan szervezett értékelések vagy formális értékelési gyakorlatok, amelyeket a felügyelt biztosító vagy az általa kiszervezett feladatokat ellátó szolgáltató telephelyén végeznek, és amelyek a biztosítóhoz is eljuttatott dokumentum kibocsátásához vezetnek.

A példaként felsorolt következő eljárások nem minősülnek helyszíni vizsgálatnak, noha részét képezhetik a biztosító felügyeleti hatóság általi részletes felülvizsgálatának:

a)

felügyeleti látogatások, illetve a felügyeleti hatóságnál vagy a biztosítónál tartott találkozók, amelyek nem vezetnek a biztosítóhoz is eljuttatott dokumentum kibocsátásához;

b)

tájékozódó jellegű találkozók, vagy a (viszont)viszontbiztosító által a felügyeleti hatóság számára tartott bemutatók;

c)

konkrét kérdéseket tisztázó felügyeleti látogatások, amelyek tényfeltárásnak tekinthetők.

ebből: a tervezett vizsgálatok száma

B2aa

A tervezett vizsgálatok a felügyelési tervet követő időzített helyszíni vizsgálatok.

ebből: a rendkívüli vizsgálatok száma

B2ab

A rendkívüli vizsgálat olyan helyszíni vizsgálat, amely nem feltétlenül a kockázatértékelési keretrendszer valamely folyamatának eredménye, vagy amely eredetileg nem képezte a felügyelési terv részét. Rendkívüli vizsgálat iránti igény rendszerint akkor merül fel, amikor a felügyeleti hatóságnak kényszerből vagy új prioritások miatt ki kell igazítania a felügyelési tervet. Kiválthatja az is, ha a felügyeleti hatóság olyan helyzetről szerez tudomást, amely további, helyszínen lefolytatandó vizsgálatot tesz szükségessé.

ebből: harmadik felekre bízott helyszíni vizsgálatok száma

B2ac

 

ebből: a csoportszintű felügyelet keretében végrehajtott azon helyszíni vizsgálatok száma, amelyek a csoport felügyeleti kollégiumának más tagjaival együtt kerültek végrehajtásra

B2ad

 

ebből: az olyan vizsgálatok teljes száma, amelyeket a biztosítók külső minősítésre való támaszkodásának felülvizsgálata és értékelése céljából hajtottak végre

B2ae

 

Az egyéni és csoportszinten végrehajtott helyszíni vizsgálatokkal eltöltött teljes munkanapok száma

B2b

 

A teljes vagy részleges belső modellek követelményeknek egyéni és csoportszinten való folyamatos megfelelésére vonatkozó hivatalos felülvizsgálatok száma

B3

 

ebből: az olyan felülvizsgálatok száma, amelyeket a biztosítók külső minősítésre való támaszkodásának felülvizsgálata és értékelése céljából hajtottak végre

B3a

 

A jóváhagyásra benyújtott részleges és teljes belső modellek száma egyéni szinten

B4a

 

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő, jóváhagyásra benyújtott részleges vagy teljes belső modellek száma egyéni szinten

B4aa

 

A részleges vagy teljes belső modellek jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma egyéni szinten

B4b

 

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő részleges vagy teljes belső modellek száma egyéni szinten

B4ba

 

A jóváhagyásra benyújtott részleges és teljes belső modellek száma csoportszinten

B4c

 

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő, jóváhagyásra benyújtott részleges vagy teljes belső modellek száma csoportszinten

B4ca

 

A részleges vagy teljes belső modellek jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma csoportszinten

B4d

 

ebből: a hitelkockázatra a piaci és a partner általi nemteljesítési kockázattal összefüggésben is kiterjedő részleges vagy teljes belső modellek száma csoportszinten

B4da

 

A 2009/138/EK irányelv 110. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

B5a

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság arra kötelezte a biztosítót, hogy a standard formula számításához használt egyes paraméterek helyett biztosítóspecifikus paramétereket használjon az élet-, a nem-élet és az egészségbiztosítási kockázati modul számítása során, mert kockázati profilja jelentősen eltér a standard formula számításának alapjául szolgáló feltevésektől.

A 2009/138/EK irányelv 117. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

B5b

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság arra kötelezte a biztosítót, hogy térjen vissza a szavatolótőke-szükséglet standard formula szerinti számításához, mert nem tartotta be a belső modellre vonatkozó előírásokat.

A 2009/138/EK irányelv 119. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

B5c

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság arra kötelezte a biztosítót, hogy a szavatolótőke-szükséglet vagy a releváns kockázati modulok számításához belső modellt használjon, mert kockázati profilja jelentősen eltér a standard formula számításának alapjául szolgáló feltevésektől.

ebből: a biztosító vagy viszontbiztosító kockázati profiljában a hitelkockázat miatt bekövetkezett eltérés által kiváltott korrekciós intézkedések száma

B5ca

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság arra kötelezte a biztosítót, hogy a szavatolótőke-szükséglet vagy a releváns kockázati modulok számításához belső modellt használjon, mert kockázati profilja a hitelkockázat tekintetében jelentős eltérést mutatott.

A 2009/138/EK irányelv 137. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

B5d

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság a biztosítót a biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó szabályok be nem tartása miatt tiltotta el az eszközei feletti szabad rendelkezéstől.

A 2009/138/EK irányelv 138. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

B5e

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság a biztosítót a szavatolótőke-szükséglet be nem tartása miatt tiltotta el az eszközei feletti szabad rendelkezéstől (vagy korlátozta attól).

A 2009/138/EK irányelv 139. cikkében meghatározott korrekciós intézkedések száma

B5f

Azon esetek száma, amikor a felügyeleti hatóság a (viszont)biztosítót a minimális tőkeszükséglet be nem tartása miatt tiltotta el az eszközei feletti szabad rendelkezéstől (vagy korlátozta attól).

A visszavont engedélyek száma

B6

A visszavonás a biztosító tevékenységének teljes körű megszüntetését jelenti, vagyis például nem értelmezhető csak egy adott üzletágra vagy viszontbiztosítási tevékenységre vonatkozó engedély visszavonásaként, amely esetben a biztosító továbbra is engedéllyel végezhetne más tevékenységeket.

A biztosítónak vagy viszontbiztosítónak kiadott engedélyek száma

B7

Az adott naptári évben kiadott új engedélyek száma. Az új engedély új biztosító vagy viszontbiztosító engedélyezésére vonatkozik, vagyis például nem értelmezhető már engedéllyel rendelkező biztosító engedélyének kiterjesztésére (például más üzletágakra).

A többlettőke-követelmények alkalmazásához használt kritériumok

B8a

 

A többlettőke-követelmények kiszámításához használt kritériumok

B8b

 

A többlettőke-követelmények megszüntetéséhez használt kritériumok

B8c

 

A felügyeleti hatóságokhoz benyújtott kérelmek száma a 2009/138/EK irányelv 77b. cikkében említett illeszkedési kiigazítás használatára vonatkozóan.

B9

 

ebből: a 2009/138/EK irányelv 77b. cikkében említett illeszkedési kiigazítás használatára vonatkozó sikeres kérelmek száma

B9a

 

A felügyeleti hatóságokhoz benyújtott kérelmek száma a 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítás használatára vonatkozóan

B10

Ez csak akkor alkalmazandó, ha a tagállam előzetes jóváhagyáshoz köti a volatilitási kiigazítás alkalmazását.

ebből: a 2009/138/EK irányelv 77d. cikkében említett volatilitási kiigazítás használatára vonatkozó sikeres kérelmek száma

B10a

Ez csak akkor alkalmazandó, ha a tagállam előzetes jóváhagyáshoz köti a volatilitási kiigazítás alkalmazását.

A 2009/138/EK irányelv 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően engedélyezett időszak-meghosszabbítások száma

B11a

A szavatolótőke-szükségletnek való megfelelést biztosító időszak meghosszabbítására, kivételesen kedvezőtlen helyzetekben adott engedélyek száma.

A 2009/138/EK irányelv 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően engedélyezett időszak-meghosszabbítások átlagos időtartama

B11b

A 2009/138/EK irányelv 138. cikke (4) bekezdésének megfelelően engedélyezett időszak-meghosszabbítások összes időtartamának összege, osztva a B11a mezővel.

A 2009/138/EK irányelv 304. cikkének megfelelően kiadott engedélyek száma

B12

A szavatolótőke-szükséglet számításához időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodul használatát lehetővé tevő engedélyek száma.

A 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbe alkalmazására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

B13

 

ebből: a 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett átmeneti kockázatmentes hozamgörbe alkalmazására vonatkozó sikeres kérelmek száma.

B13a

 

Az említett átmeneti intézkedés jóváhagyásának a 2009/138/EK irányelv 308e. cikke szerinti visszavonására vonatkozó határozatok száma.

B13b

 

A 2009/138/EK irányelv 308d. cikkében említett, biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonások alkalmazására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

B14

 

ebből: a 2009/138/EK irányelv 308c. cikkében említett, biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti levonások alkalmazására vonatkozó sikeres kérelmek száma

B14a

 

A felügyeleti kollégium azon üléseinek száma, amelyeken a felügyeleti hatóság tagként részt vett

B15a

A 2009/138/EK irányelv 248. cikke (1) bekezdése e) pontjának és 249. cikke (2) bekezdésének megfelelően tartott olyan értekezletek száma, amelyeken a felügyeleti hatóság tagként, és nem csoportfelügyeleti hatóságként vett részt. Ide tartoznak a személyes találkozók és a más módon, például telekonferencia útján tartott értekezletek is. Ide tartoznak továbbá a 2009/138/EK irányelv 248. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a felügyeleti hatóságok egy bizonyos részének részvételével tartott értekezletek is, például a szakértői csoportok értekezletei, de a felügyeleti kollégiumhoz tartozó felügyeleti hatóságok kétoldalú megbeszélései nem tartoznak ide. Nem tartoznak ide a válságkezelő csoportok értekezletei sem, mivel azok létrehozásának jogalapja nem a 2009/138/EK irányelv.

A felügyeleti kollégium azon üléseinek száma, amelyeken a felügyeleti hatóság csoportfelügyeleti hatóságként elnökölt

B15b

A 2009/138/EK irányelv 248. cikke (1) bekezdése e) pontjának és 249. cikke (2) bekezdésének megfelelően tartott olyan értekezletek száma, amelyeken a felügyeleti hatóság csoportfelügyeleti hatóságként az elnöki tisztet is ellátta. Ide tartoznak a személyes találkozók és a más módon, például telekonferencia útján tartott értekezletek is. Ide tartoznak továbbá a 2009/138/EK irányelv 248. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően a felügyeleti hatóságok egy bizonyos részének részvételével tartott értekezletek is, például a szakértői csoportok értekezletei, de a felügyeleti kollégiumhoz tartozó felügyeleti hatóságok kétoldalú megbeszélései nem tartoznak ide. Nem tartoznak ide a válságkezelő csoportok értekezletei sem, mivel azok létrehozásának jogalapja nem a 2009/138/EK irányelv.

A kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

B16a

 

ebből: a kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma

B16aa

 

A kiegészítő szavatoló tőke jóváhagyott elemeinek fő jellemzői

B16b

 

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő szavatolótőke-elemek értékelésének és besorolásának a jóváhagyására vonatkozóan a felügyeleti hatósághoz benyújtott kérelmek száma

B17a

 

ebből: az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő szavatolótőke-elemek értékelésének és besorolásának a jóváhagyására vonatkozó sikeres kérelmek száma

B17aa

 

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő jóváhagyott szavatolótőke-elemek fő jellemzői

B17b

 

Az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelet 69., 72., 74., 76. és 78. cikkében található felsorolásban nem szereplő jóváhagyott szavatolótőke-elemek értékeléséhez és besorolásához használt módszer

B17c

 

Az EIOPA által az 1094/2010/EU rendelet 30. cikkének megfelelően megszervezett és végrehajtott azon összehasonlító elemzések száma, amelyekben a felügyeleti hatóság részt vett

B18a

 

Az EIOPA által az 1094/2010/EU rendelet 30. cikkének megfelelően megszervezett és végrehajtott azon összehasonlító elemzések alkalmazási köre, amelyekben a felügyeleti hatóság részt vett

B18b

 


(1)  A Bizottság 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelete a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról (lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát).


III. MELLÉKLET

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLA AZ OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK GYAKORLÁSA TEKINTETÉBEN

A 4. cikkben említett adatszolgáltatást az alábbi tábla kitöltésével kell elvégezni. A hivatkozások egyéb jelölés hiányában a 2009/138/EK irányelvre vonatkoznak.

ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁBLA A 2009/138/EK IRÁNYELV 31. CIKKE (2) BEKEZDÉSÉNEK D) PONTJA SZERINTI OPCIONÁLIS LEHETŐSÉGEK GYAKORLÁSA TEKINTETÉBEN

A 2009/138/EK irányelv vonatkozó cikke

A cikk megnevezése

Az opcionális lehetőség ismertetése

Az opcionális lehetőség alkalmazása IGEN/NEM

A használt nemzeti jogi eszköz típusa L/R/A (1)

A cikk hivatkozása a nemzeti jogban

A nemzeti jog szövege vagy az arra mutató link

A nemzeti jog szövege vagy az arra mutató link, egyéb nyelven (ha rendelkezésre áll)

13. cikk 27. pont

Fogalommeghatározások

A nagykockázat fogalommeghatározása tekintetében opcionális lehetőség arra, hogy az I. melléklet A. részében a 3., 8., 9., 10., 13. és 16. üzletágba sorolt kockázatok kategóriájához hozzáadjanak olyan kockázatokat, amelyeket szakmai szervezetek, vegyes vállalkozások vagy időszakos csoportok biztosítanak

 

 

 

 

 

15. cikk (2) bekezdés, 3. albekezdés

Az engedély hatálya

Opcionális lehetőség az engedély két vagy több direkt biztosítási üzletág tekintetében való kiadására

 

 

 

 

 

15. cikk (3) bekezdés, 1. albekezdés

Az engedély hatálya

Opcionális lehetőség az engedély I. melléklet B. részében felsorolt nem-életbiztosítási üzletágcsoportok tekintetében való kiadására

 

 

 

 

 

17. cikk (2) bekezdés

A biztosító vagy viszontbiztosító társasági formája

Opcionális lehetőség a közjog által szabályozott vállalkozások létrehozására, feltéve, hogy ezeknek a testületeknek a célja biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység folytatása a magánjog által szabályozott vállalkozásokra vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett.

 

 

 

 

 

21. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés

Szerződési feltételek és díjtáblázatok

Opcionális lehetőség, az életbiztosítás tekintetében, a díjtáblázatok és a biztosítástechnikai tartalékok számításához alkalmazott biztosítástechnikai alapokra vonatkozó rendszeres értesítés előírására az aktuáriusi elveknek való megfelelés igazolása céljából

 

 

 

 

 

21. cikk (3) bekezdés

Szerződési feltételek és díjtáblázatok

Opcionális lehetőség arra, hogy az engedélyt kérő vagy engedélyt kapott vállalkozásokat ellenőrzésnek vessék alá a személyi és tárgyi feltételek meglétének vizsgálata érdekében

 

 

 

 

 

21. cikk (4) bekezdés

Szerződési feltételek és díjtáblázatok

Opcionális lehetőség az alapító okirat, az alapszabály és a szokásos felügyelethez szükséges bármilyen más dokumentum jóváhagyásának előírására

 

 

 

 

 

51. cikk (2) bekezdés, 3. albekezdés

A fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés: tartalmi elemek

Opcionális lehetőség a (viszont) biztosítók átmeneti időszak alatti mentesítésére a többlettőke-követelmény vagy a biztosítóspecifikus paraméterek – felügyeleti hatóság által előírt – használatával járó hatások külön feltüntetésére vonatkozó követelmény alól.

 

 

 

 

 

57. cikk (1) bekezdés

Részesedésszerzési szabályok

Amennyiben a tagállamok a felügyeleti hatóságok részesedésszerzésre vonatkozó értesítéséhez a 2004/109/EK irányelvnek megfelelően egyharmados határértéket alkalmaznak, úgy opcionális lehetőség a 30 %-os határérték helyett az említett egyharmados határérték alkalmazására.

 

 

 

 

 

57. cikk (2) bekezdés

Részesedésszerzési szabályok

Amennyiben a tagállamok a felügyeleti hatóságok elidegenítésre vonatkozó értesítéséhez a 2004/109/EK irányelvnek megfelelően egyharmados határértéket alkalmaznak, úgy opcionális lehetőség a 30 %-os határérték helyett az említett egyharmados határérték alkalmazására.

 

 

 

 

 

73. cikk (2) bekezdés

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenység folytatása

Opcionális lehetőség a következők lehetővé tételére:

i.

az életbiztosítók engedélyszerzése baleseti és betegségi kockázatokkal kapcsolatos nem-életbiztosítási tevékenységekre;

ii.

a kizárólag baleseti és betegségi kockázatok biztosítására engedélyt kapott nem-életbiztosítók engedélyszerzése életbiztosítási tevékenység folytatására.

 

 

 

 

 

73. cikk (3) bekezdés, első mondat

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenység folytatása

Opcionális lehetőség az arról való rendelkezésre, hogy a 73. cikk (2) bekezdésében említett vállalkozások kötelesek legyenek megfelelni az életbiztosítókra irányadó számviteli szabályokban foglaltaknak minden tevékenységükre vonatkozóan.

 

 

 

 

 

73. cikk (3) bekezdés, második mondat

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenység folytatása

Opcionális lehetőség arra, hogy a biztosítók által a 73. cikk (2) bekezdése alapján folytatott baleset- és betegségbiztosítási tevékenységekre egy esetleges felszámolási eljárás során az életbiztosítási szabályokat alkalmazzák.

 

 

 

 

 

73. cikk (5) bekezdés, 2. albekezdés

Életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenység folytatása

Opcionális lehetőség az egyidejűleg végzett életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységek egyidejű végzésének adott határidőn belüli megszüntetésére.

 

 

 

 

 

77d. cikk (1) bekezdés

A vonatkozó kockázatmentes hozamgörbénél alkalmazott volatilitási korrekció

Opcionális lehetőség a felügyeleti hatóságok általi előzetes jóváhagyás kikötésére a tekintetben, hogy alkalmazható-e volatilitási korrekció a 77. cikk (2) bekezdésében említett legjobb becslés számításához használt kockázatmentes hozamgörbénél.

 

 

 

 

 

148. cikk (2) bekezdés

A székhely szerinti tagállam általi értesítés

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján gépjármű-felelősségbiztosítási kockázatokat biztosító nem-életbiztosító megadjon bizonyos információkat.

 

 

 

 

 

150. cikk (3) bekezdés

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Opcionális lehetőség a fogadó tagállam számára annak előírására, hogy a szolgáltatást nyújtó biztosítók kötelesek legyenek megfelelni a minősített kockázatok biztosítására vonatkozó szabályoknak, amennyiben azok a nem-életbiztosítókra is vonatkoznak.

 

 

 

 

 

152. cikk (4) bekezdés

Képviselő

Opcionális lehetőség a 2000/26/EK irányelv 4. cikkének megfelelően kijelölt kárrendezési megbízottak 152. cikk (1) bekezdése szerinti képviselőként való jóváhagyására.

 

 

 

 

 

163. cikk (3) bekezdés

A fióktelep üzleti terve

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy az életbiztosítás tekintetében a biztosítók rendszeresen küldjenek értesítést a díjak és a biztosítástechnikai tartalékok számításához alkalmazott biztosítástechnikai alapokra vonatkozóan.

 

 

 

 

 

169. cikk (2) bekezdés

A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág szétválasztása

Opcionális lehetőség arra, hogy a kompozit fióktelepek életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet is folytassanak, feltéve, hogy a két tevékenységet elkülönítetten művelik.

 

 

 

 

 

169. cikk (3) bekezdés, 2. albekezdés

A nem-életbiztosítási és az életbiztosítási ág szétválasztása

Opcionális lehetőség az olyan fióktelepek tekintetében, amelyek a 73. cikk (5) bekezdésének első albekezdésében említett időpontban valamelyik tagállam területén kizárólag életbiztosítási tevékenységet végeznek, Unión kívüli központi irodájuk egyidejűleg életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet is végez, és a továbbiakban nem-életbiztosítási tevékenységet kívánnak folytatni abban a tagállamban.

 

 

 

 

 

179. cikk (4) bekezdés, 2. albekezdés

Kapcsolódó kötelezettségek

Opcionális lehetőség egy olyan nyilatkozat előírására, amely szerint a szerződés megfelel a kötelező nem-életbiztosításra vonatkozó különös rendelkezéseknek.

 

 

 

 

 

181. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés

Nem-életbiztosítás

Opcionális lehetőség a szerződési feltételekről és az egyéb dokumentumokról történő nem rendszeres tájékoztatási kötelezettség előírására, a biztosítási szerződésekre vonatkozó nemzeti jogszabályaiknak való megfelelés ellenőrzése céljából.

 

 

 

 

 

181. cikk (2) bekezdés, 1. albekezdés

Nem-életbiztosítás

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a kötelező biztosítás általános és különös szerződési feltételeit a piacra bocsátás előtt juttassák el a felügyeleti hatósághoz.

 

 

 

 

 

182. cikk, 2. albekezdés

Életbiztosítás

Opcionális lehetőség a díjtáblázatok és a biztosítástechnikai tartalékok számításához alkalmazott biztosítástechnikai alapokra vonatkozó rendszeres közlés előírására az aktuáriusi elveknek való megfelelés igazolása céljából.

 

 

 

 

 

184. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés

Kiegészítő tájékoztatás a letelepedés joga és a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján kínált nem-életbiztosítás esetében

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a nem-életbiztosító képviselőjének nevét és címét tüntessék fel a biztosítási szerződésben vagy bármely biztosítási fedezetet nyújtó dokumentumban.

 

 

 

 

 

185. cikk (7) bekezdés

A szerződők tájékoztatása

Opcionális lehetőség további tájékoztatás nyújtásának előírására annak biztosítása érdekében, hogy a szerződők megértsék az életbiztosítási kötelezettségvállalás lényegi elemeit.

 

 

 

 

 

186. cikk (2) bekezdés

Elállási időszak

Opcionális lehetőség a szerződőkre vonatkozó elállási időszak speciális esetekben való mellőzésére.

 

 

 

 

 

189. cikk

Részvétel nemzeti garanciarendszerekben

Opcionális lehetőség a nem-életbiztosítók fogadó tagállambeli garanciarendszerben való kötelező részvételének előírására.

 

 

 

 

 

197. cikk, 1. albekezdés

Az utazási segítségnyújtáshoz hasonló tevékenységek

Opcionális lehetőség a 2. cikk (2) bekezdésben említettektől eltérő körülmények között bajba került személyek számára való segítségnyújtás előírására.

 

 

 

 

 

198. cikk (2) bekezdés c) pont

E szakasz hatálya

Opcionális lehetőség a jogvédelmi biztosításra vonatkozó követelmények speciális körülmények közötti mellőzésére a segítségnyújtási szolgáltatást nyújtó biztosítók jogvédelmi biztosítási tevékenységei tekintetében.

 

 

 

 

 

199. cikk

Elkülönített szerződések

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a releváns szerződésben pontosan határozzák meg a jogvédelmi fedezet biztosítási díjának összegét.

 

 

 

 

 

200. cikk (1) bekezdés, 1. albekezdés

Kárigények kezelése

Opcionális lehetőség a kárigények három kezelési módja közötti választásra.

 

 

 

 

 

200. cikk (3) bekezdés, 2. albekezdés

Kárigények kezelése

Opcionális lehetőség a kapcsolatban álló biztosítóban ugyanazon vagy hasonló tevékenység egyidejű folytatását érintő tilalomnak az igazgatási, irányító vagy felügyelő testület tagjaira való kiterjesztésére.

 

 

 

 

 

202. cikk (1) bekezdés

A szabad ügyvédválasztás alóli mentesség

Opcionális lehetőség a szabad ügyvédválasztás szabálya alóli mentesség adására a jogvédelmi biztosítás kapcsán.

 

 

 

 

 

206. cikk (1) bekezdés

Az egészségbiztosítás, mint a szociális biztonsági rendszer alternatívája

Opcionális lehetőség a következők előírására: a) az egészségbiztosítási szerződések megfelelése az egészségbiztosítási üzletágban a közérdek védelmére hozott különös jogi rendelkezéseknek; és b) az egészségbiztosításra vonatkozó általános és különös feltételek ismertetése a felügyeleti hatóságokkal.

 

 

 

 

 

206. cikk (2) bekezdés, 1. albekezdés

Az egészségbiztosítás, mint a szociális biztonsági rendszer alternatívája

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy bizonyos feltételek mellett az alternatívaként működő egészségbiztosítási rendszereket az életbiztosításéhoz hasonló technikai alapon működtessék.

 

 

 

 

 

207. cikk

Kötelező munkahelyi balesetbiztosítás

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a kötelező munkahelyi balesetbiztosítást kínáló biztosítók megfeleljenek a fogadó tagállam nemzeti jogszabályainak különös rendelkezéseit.

 

 

 

 

 

216. cikk (1) bekezdés, 1. albekezdés

Legfőbb anyavállalat nemzeti szinten

Opcionális lehetőség arra, hogy a felügyeleti hatóság saját döntése alapján a nemzeti szinten legfőbb anyavállalatnak minősülő biztosítót csoportfelügyelet alá vonja.

 

 

 

 

 

225. cikk, 2. albekezdés

Kapcsolt biztosítók vagy viszontbiztosítók

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számításakor a másik tagállambeli központi irodával rendelkező kapcsolt biztosító vonatkozásában a másik tagállam előírásai szerinti szavatolótőke-szükségletet és figyelembe vehető szavatoló tőkét vegyék figyelembe.

 

 

 

 

 

227. cikk (1) bekezdés, 2. albekezdés

Kapcsolt harmadik országbeli biztosítók és viszontbiztosítók

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy az egyenértékű szavatolótőke-megfelelési rendszerrel rendelkező harmadik országban központi irodával rendelkező kapcsolt biztosító vonatkozásában az említett harmadik ország előírásai szerinti szavatolótőke-szükségletet és figyelembe vehető szavatoló tőkét vegyék figyelembe.

 

 

 

 

 

275. cikk (1) bekezdés

A biztosítási kárigények kezelése

Opcionális lehetőség két módszer vagy azok kombinációja közötti választásra annak biztosítása érdekében, hogy a biztosítási kárigények elsőbbséget élvezzenek a biztosítóval szembeni egyéb követelésekkel szemben.

 

 

 

 

 

275. cikk (2) bekezdés

A biztosítási kárigények kezelése

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a felszámolási eljárás során felmerülő költségek egésze vagy egy része elsőbbséget élvezzen a biztosítási kárigényekkel szemben.

 

 

 

 

 

276. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés

Külön nyilvántartás

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a biztosítók élet-, baleset- és betegségbiztosítási tevékenységükről egyetlen nyilvántartást vezessenek.

 

 

 

 

 

277. cikk

Engedményezés valamely garanciarendszerre

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy a 275. cikk (1) bekezdése ne legyen alkalmazandó a biztosítási hitelezők nemzeti garanciarendszerre engedményezett követeléseire.

 

 

 

 

 

279. cikk (2) bekezdés, 2. albekezdés

Az engedély visszavonása

Opcionális lehetőség annak előírására, hogy egyes tevékenységek felszámolási eljárás alatti folytatása a székhely szerinti tagállam felügyeleti hatóságának jóváhagyásával és felügyelete alatt történjen.

 

 

 

 

 

304. cikk (1) bekezdés

Időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul

Opcionális lehetőség annak engedélyezésére, hogy az életbiztosítók bizonyos feltételek mellett időtartam-alapú részvénypiaci kockázati részmodult alkalmazzanak.

 

 

 

 

 

305. cikk (1) bekezdés

Eltérések és korlátozó intézkedések eltörlése

Opcionális lehetőség azon maximált díjjövedelmű nem-életbiztosítóknak a minimális biztonsági tőke létrehozására vonatkozó követelmény alóli mentesítésére, amelyek 1975. január 31-én nem feleltek meg a szavatolótőke-megfelelési követelménynek.

 

 

 

 

 

308b. cikk (15) bekezdés

Átmeneti intézkedések

Opcionális lehetőség azon törvények, rendeletek és közigazgatási rendelkezések 2019. december 31-ig való további alkalmazására, amelyeket a 2002/83/EK irányelv 1–19, 27-30, 32–35 és 37–67 cikkének való megfelelés érdekében fogadtak el.

 

 

 

 

 

308b. cikk (16) bekezdés

Átmeneti intézkedések

Opcionális lehetőség arra, hogy a biztosítók vagy viszontbiztosítók legfőbb anyavállalatai 2022. március 31-ig csoportszintű belső modell alkalmazásának jóváhagyását kérelmezzék a csoport egy részére vonatkozóan.

 

 

 

 

 


(1)  Törvény (L), rendelet (R), közigazgatási rendelkezés (A).


Top