EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2284

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2284 rendelete (2015. november 25.) az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 327, 11.12.2015, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2284/oj

11.12.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 327/23


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2284 RENDELETE

(2015. november 25.)

az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke első bekezdésére, 43. cikke (2) bekezdésére és 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

Az uniós jog átláthatóságának javítása alapvető eleme a minőségi jogalkotást célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben. Ebben az összefüggésben helyénvaló hatályon kívül helyezni azokat a jogi aktusokat, amelyeknek már nincs tényleges joghatásuk.

(2)

A közös agrárpolitika területét érintő alábbi jogi aktusok – jóllehet formálisan még hatályban vannak – elavulttá váltak:

A Tanács 76/621/EGK irányelve (3). Ennek az irányelvnek a tartalmát az 1881/2006/EK bizottsági rendelet vette át (4),

A Tanács 320/2006/EK rendelete (5). Az e rendelettel létrehozott ideiglenes rendszer csak a 2009/2010-es gazdasági évig volt alkalmazandó.

(3)

A jogbiztonság és a jogi egyértelműség érdekében az említett elavult jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 76/621/EGK irányelv és a 320/2006/EK rendelet hatályát veszti.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2015. november 25-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

N. SCHMIT


(1)  2015. július 1-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2015. október 27-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2015. november 16-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  A Tanács 76/621/EGK irányelve (1976. július 20.) a közvetlenül emberi fogyasztásra szánt olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), valamint a hozzáadott olajokat és zsírokat tartalmazó élelmiszerek erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről (HL L 202., 1976.7.28., 35. o.).

(4)  A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).

(5)  A Tanács 320/2006/EK rendelete (2006. február 20.) a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról (HL L 58., 2006.2.28., 42. o.).


Top