EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1722

A Bizottság (EU) 2015/1722 végrehajtási rendelete (2015. szeptember 22.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

OJ L 252, 29.9.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1722/oj

29.9.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 252/5


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1722 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. szeptember 22.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK rendelet mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat 1. oszlopában leírt árukat a táblázat 3. oszlopában feltüntetett indokok alapján a 2. oszlopban megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2) 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának 1. oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat 2. oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 2913/92/EGK rendelet 12. cikke (6) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Heinz ZOUREK

az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság főigazgatója


(1)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(2)  A Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (HL L 302., 1992.10.19., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

A jegyzékbe vétel okai

(1)

(2)

(3)

Kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt termék krém formában, 227 g űrtartalmú műanyag edényben.

A termék vízből, zsírsav-észterből, dimetil-polisziloxánból, növényi olajból, emulgeálószerből, glicerinből, ízesítőanyagból, tartósítószerből, sűrítőanyagból és színezékekből áll.

A termék csomagolása nem minősül bőrápoló szerek kiskereskedelmi kiszerelésének, mivel a terméket elsősorban érzéki masszázsra és izgatásra szánják.

3307 90 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1. és 6. általános szabály, a 33. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontja, valamint a 3307 és a 3307 90 00 KN-kód szövege határozza meg.

A termék nem tekinthető a 3304 KN-kód alá tartozó bőrápoló készítménynek, mivel nem a bőrápoló szerek kiskereskedelmi kiszerelésében kerül forgalomba (lásd még a 3304 vámtarifaszámhoz tartozó HR-magyarázat [HRM] A) részének 3. pontját).

A termék alkalmas más kozmetikai készítményként történő használatra, és ilyen felhasználáshoz alkalmazott kiskereskedelmi kiszerelésben kerül forgalomba (lásd még a 33. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 3. pontját és a HRM 33. árucsoporthoz tartozó általános rendelkezések negyedik bekezdésének a) pontját)

A terméket ezért a 3307 90 00 KN-kód alá, más kozmetikai készítményként kell besorolni.


Top