EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1110

A Bizottság (EU) 2015/1110 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) a kukoricára vonatkozóan a 969/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2015. június 26. és július 3. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről

OJ L 181, 9.7.2015, p. 80–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1110/oj

9.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/80


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1110 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

a kukoricára vonatkozóan a 969/2006/EK rendelettel megnyitott vámkontingens keretében 2015. június 26. és július 3. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekben szereplő mennyiségekre alkalmazandó elosztási együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 969/2006/EK bizottsági rendelet (2) éves vámkontingenst nyitott meg (09.4131 tételszámmal) 277 988 tonna kukorica behozatalára.

(2)

A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 138 994 tonnában határozta meg az 2. alidőszakra vonatkozó mennyiséget a 2015. július 1-jétőldecember 31-ig tartó időszakra.

(3)

A 2015. június 26. (brüsszeli idő szerint 13 óra) és július 3. (brüsszeli idő szerint 13 óra) közötti időszakban benyújtott behozataliengedély-kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

Indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy a 969/2006/EK rendelet alapján ne kerüljön sor további behozatali engedélyek kibocsátására a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan.

(5)

Az intézkedés hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens (09.4131 tételszám) keretén belüli behozatalra irányuló, a 2015. június 26. (brüsszeli idő szerint 13 óra) és július 3. (brüsszeli idő szerint 13 óra) közötti időszakban benyújtott engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre 77,459146 %-os elosztási együtthatót kell alkalmazni.

(2)   A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens (09.4131 tételszám) keretén belüli behozatalra irányuló új engedélykérelmek benyújtását a folyó alkontingens-időszakra vonatkozóan 2015. július 3-án (brüsszeli idő szerint) 13 órától fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2006. június 29-i 969/2006/EK rendelete a harmadik országokból származó kukorica behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (HL L 176., 2006.6.30., 44. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


Top