EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1106

A Bizottság (EU) 2015/1106 végrehajtási rendelete (2015. július 8.) az 540/2011/EU és az 1037/2012/EU végrehajtási rendeletnek az izopirazam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1106/oj

9.7.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/70


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1106 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. július 8.)

az 540/2011/EU és az 1037/2012/EU végrehajtási rendeletnek az izopirazam hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen az annak 21. cikke (3) bekezdésében említett második eshetőségre,

mivel:

(1)

Az 1037/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) az izopirazam hatóanyagot az 1107/2009/EK rendelettel összhangban jóváhagyta azon feltétellel, hogy a jóváhagyás kérelmezője (Syngenta Crop Protection AG, a továbbiakban: kérelmező) megerősítő információkat nyújt be a CSCD 459488 és a CSCD 459489 metabolitnak a felszín alatti vizek tekintetében fennálló relevanciájáról, továbbá a hatóanyagot felvette az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (3) mellékletének B. részében szereplő jegyzékre. A megerősítő információknak a Bizottság, a tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) felé történő benyújtására a kérelmezőnek 2015. március 31-ig volt módja.

(2)

A kérelmező 2014 februárjában értesítette a Bizottságot, hogy várhatóan nem minden szükséges megerősítő információt fog tudni az 540/2011/EU és az 1037/2012/EU végrehajtási rendeletben kiszabott határidőn belül benyújtani. A kérelmező a késedelmet azzal indokolta, hogy megfelelő vizsgálatai tervek kifejlesztésére volt szükség, és munkatervben mutatta be, hogy milyen módon kívánja előállítani a benyújtandó információkat.

(3)

Az izopirazamra vonatozó kérelem referens tagállamaként az Egyesült Királyság értékelte a kérelmező által benyújtott információkat és 2014 szeptemberében értesítette a Bizottságot, hogy megalapozottnak ítéli a kérelmezőnek a megerősítő információk benyújtására kijelölt határidő meghosszabbítására irányuló kérelmét, a kérelmező által benyújtott munkatervet pedig reálisnak és megfelelőnek tartja.

(4)

A kérelem mindezek tükrében indokolt annak érdekében, hogy a kérelmezőnek ésszerű határidő álljon rendelkezésére a szükséges adatok benyújtására.

(5)

A kérelmező 2015. március 30-án összefoglaló dokumentumot nyújtott be az addig rendelkezésére álló információkról, továbbá végleges munkatervben ismertette a fennmaradó adatok előállításának módját.

(6)

Ennek megfelelően módosítani kell az izopirazam jóváhagyását, és a megerősítő információk benyújtásának határidejét 2017. július 31-ében kell megállapítani.

(7)

A 540/2011/EU és az 1037/2012/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(8)

Tekintettel arra, hogy az izopirazamra vonatkozó megerősítő információk benyújtásának határideje már lejárt, ennek a rendeletnek a kihirdetését követő napon indokolt hatályba lépnie.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének B. részében az izopirazamra vonatkozó 27. sorszámú bejegyzés „Egyedi rendelkezések” oszlopának utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen információkat a kérelmező 2017. július 31-ig benyújtja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.”

2. cikk

Az 1037/2012/EU végrehajtási rendelet módosításai

Az 1037/2012/EU végrehajtási rendelet mellékletének „Egyedi rendelkezések” oszlopában az utolsó bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Ezen információkat a kérelmező 2017. július 31-ig benyújtja a Bizottságnak, a tagállamoknak és a Hatóságnak.”

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. július 8-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(2)  A Bizottság 1037/2012/EU végrehajtási rendelete az izopirazam hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról (HL L 308., 2012.11.8., 15. o.).

(3)  A Bizottság 2011. május 25-i 540/2011/EU végrehajtási rendelete az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jóváhagyott hatóanyagok jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 153., 2011.6.11., 1. o.).


Top