EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0651

A Bizottság (EU) 2015/651 végrehajtási rendelete (2015. április 24.) az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2015. áprilisi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

OJ L 107, 25.4.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/651/oj

25.4.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/23


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/651 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2015. április 24.)

az 1273/2011/EU végrehajtási rendelettel a 2015. áprilisi alidőszakra megnyitott vámkontingensek keretében behozni kívánt rizsre vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 188. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1273/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet (2) a rizs és a törmelékrizs behozatalára az említett végrehajtási rendelet I. mellékletének megfelelően származási országonként elosztva és több alidőszakra bontva bizonyos vámkontingenseket nyitott meg, és rendelkezett e vámkontingensek kezelésének módjáról.

(2)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt vámkontingensek esetében április a második alidőszak.

(3)

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 8. cikkének a) pontja szerinti értesítések alapján megállapítható, hogy a 09.4130 tételszámú vámkontingens esetében az említett végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2015 áprilisának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál nagyobb mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az érintett kontingens tekintetében igényelt mennyiségekre alkalmazandó, az 1301/2006/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésének megfelelően kiszámított elosztási együttható rögzítésével meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4)

A fent említett értesítések ezenkívül azt mutatják, hogy a 09.4127, 09.4128 és 09.4129 tételszámú vámkontingensek esetében az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével összhangban 2015. áprilisának első tíz munkanapján benyújtott kérelmek a rendelkezésre állónál kisebb mennyiségre vonatkoznak.

(5)

Ezenkívül az 1273/2011/EU rendelet 5. cikke első albekezdésének megfelelően meg kell határozni a 09.4127, 09.4128, 09.4129 és 09.4130 tételszámú kontingensek vonatkozásában a következő alidőszakra rendelkezésre álló teljes mennyiséget.

(6)

A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ennek a rendeletnek a kihirdetését követően azonnal hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A 09.4130 tételszámú, az 1273/2011/EU végrehajtási rendeletben említett kontingensekhez kapcsolódó, 2015 áprilisának első tíz munkanapján rizsbehozatalra vonatkozóan benyújtott engedélykérelmek esetében az engedélyek az e rendelet mellékletében meghatározott odaítélési együtthatónak az igényelt mennyiségre való alkalmazásával kapott mennyiségekre bocsáthatóak ki.

(2)   Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet szerinti 09.4127, 09.4128, 09.4129 és 09.4130 tételszámú vámkontingensek keretében a következő alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiséget e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. április 24-én.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Jerzy PLEWA

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2011. december 7-i 1273/2011/EU végrehajtási rendelete a rizs és a törmelékrizs behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (HL L 325., 2011.12.8., 6. o.).

(3)  A Bizottság 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelete az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 238., 2006.9.1., 13. o.).


MELLÉKLET

Az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet alkalmazásában a 2015. áprilisi alidőszakra engedélyezett és a soron következő alidőszakra rendelkezésre álló mennyiségek

Az 1006 30 KN-kód alá tartozó teljesen vagy félig hántolt rizsre vonatkozó, az 1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt vámkontingens

Származás

Tételszám

A 2015. áprilisi alidőszakra megállapított elosztási együttható

A 2015. júliusi alidőszakra rendelkezésre álló összmennyiség (kg)

Egyesült Államok

09.4127

 (1)

19 567 500

Thaiföld

09.4128

 (1)

8 531 035

Ausztrália

09.4129

 (1)

868 000

Egyéb származás

09.4130

0,849768 %

0


(1)  A kérelmek a rendelkezésre állóknál kisebb vagy azokkal megegyező mennyiségekre vonatkoznak, ezért valamennyi kérelem elfogadható.


Top