EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0754

2014/754/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. október 30. ) Hongkong központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről

OJ L 311, 31.10.2014, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/754/oj

31.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 311/62


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. október 30.)

Hongkong központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretének a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeivel való egyenértékűségéről

(2014/754/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 25. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő felek elismerésére vonatkozó, a 648/2012/EU rendelet 25. cikkében rögzített eljárás célja, hogy az említett rendeletben rögzítettekkel egyenértékű szabályozási standardokat alkalmazó harmadik országban székhellyel rendelkező és ott engedélyezett központi szerződő felek számára lehetővé tegye elszámolási szolgáltatások nyújtását az Unióban székhellyel rendelkező klíringtagoknak vagy kereskedési helyszíneknek. Az elismerési eljárás és az annak keretében hozott, az egyenértékűségre vonatkozó határozat így hozzájárul a 648/2012/EU rendelet átfogó céljának eléréséhez: a stabil és biztonságos központi szerződő felek – ideértve a harmadik országban székhellyel rendelkező és ott engedélyezett központi szerződő feleket is – alkalmazásának a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elszámolására történő kiterjesztése révén csökkenti a rendszerszintű kockázatot.

(2)

Annak érdekében, hogy valamely harmadik ország jogi szabályozását az uniós jogi szabályozással egyenértékűnek lehessen elismerni a központi szerződő felek tekintetében, a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszerének alkalmazása lényegileg az uniós követelményekkel egyenértékű eredményre kell vezessen az elért szabályozási célkitűzések tekintetében. Az egyenértékűség értékelésének célja ezért annak ellenőrzése, hogy Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere biztosítja-e, hogy az ott székhellyel rendelkező és engedélyezett központi szerződő felek nem teszik ki az Unióban székhellyel rendelkező klíringtagokat és kereskedési helyszíneket nagyobb kockázatnak, mint amekkorának az Unióban engedélyezett központi szerződő felek tennék ki őket, és következésképpen nem okoznak elfogadhatatlan mértékű rendszerszintű kockázatot az unióban.

(3)

A Bizottság 2013. szeptember 1-jén megkapta az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (ESMA) a Hongkongban engedélyezett központi szerződő felekre alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszerről alkotott szakvéleményét. A szakvélemény számos különbséget azonosított a központi szerződő felekre Hongkongban igazságszolgáltatási szinten alkalmazandó, jogilag kötelező érvényű követelmények és a központi szerződő felekre a 648/2012/EU rendelet értelmében alkalmazandó követelmények között. Ez a határozat mindazonáltal nem csupán a központi szerződő felekre Hongkongban alkalmazandó, jogilag kötelező érvényű követelmények összehasonlító elemzésén alapul: figyelembe veszi e követelmények eredményének és annak értékelését is, hogy e követelmények olyan módon enyhítik-e az Unióban székhellyel rendelkező klíringtagokat és kereskedési helyszíneket esetleg érintő kockázatokat, hogy az egyenértékűnek minősül a 648/2012/EU rendeletben rögzített követelmények eredményével. Ennek során mindenekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy az uniós pénzügyi piacnál kisebb pénzügyi piacokon folytatott elszámolási tevékenységek lényegesen kisebb kockázatot hordoznak.

(4)

A 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdésével összhangban három feltételnek kell teljesülnie annak megállapításához, hogy a harmadik ország jogi és felügyeleti keretrendszere az adott harmadik országban engedéllyel rendelkező központi szerződő felek tekintetében egyenértékű az említett rendeletben rögzített követelményekkel.

(5)

Az első feltétel értelmében az adott harmadik országban engedéllyel rendelkező központi szerződő feleknek olyan, jogilag kötelező érvényű követelményeket kell teljesíteniük, amelyek egyenértékűek a 648/2012/EU rendelet IV. címében megállapított követelményekkel.

(6)

Hongkongban az ott engedéllyel rendelkező központi szerződő felekre vonatkozó, jogilag kötelező érvényű követelményeket az elszámolási és kiegyenlítési rendszerekről szóló rendelet és az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet tartalmazza. Az elszámolási és kiegyenlítési rendszerekről szóló rendelet értelmében engedélyezett jogalanyok a Hongkongi Monetáris Hatóság (HKMA), az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet értelmében engedélyezett jogalanyok pedig az Értékpapírok és Határidős Tőzsdei Ügyletek Hongkongi Bizottságának (SFC) szabályozása alatt állnak. A központi szerződő feleket Hongkongban kizárólag az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet alapján lehet engedélyezni. E határozat ezért az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet szerint létrehozott rendszerre korlátozódik.

(7)

Az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet III. része értelmében az SFC rendelkezik hatáskörrel ahhoz, hogy elfogadott elszámolóházként engedélyezze a központi szerződő feleket. Annak mérlegelése során, hogy elfogadott elszámolóházként engedélyezze valamely központi szerződő felet, az SFC-nek figyelembe kell vennie „a befektető nagyközönség érdekeit” és „a piacok megfelelő szabályozását”. Egy adott központi szerződő fél elfogadott elszámolóházként történő engedélyezése előtt az SFC részletesen meghatározhat „általa megfelelőnek ítélt feltételeket” és értesítés útján módosíthatja e feltételeket, ha „meggyőződött annak helyénvalóságáról”. Annak meghatározása során, hogy mi tekinthető helyénvalónak, az SFC-nek hivatkoznia kell a pénzügyi stabilitás fenntartását és a rendszerszintű kockázat csökkentését előíró törvényes felhatalmazására.

(8)

Az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet meghatározza azokat a feladatokat és követelményeket, amelyeket az elfogadott elszámolóházaknak teljesíteniük kell. Az SFC az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet 399. szakaszának (1) bekezdése értelmében iránymutatást bocsátott ki, amely a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottsága (2) és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete által 2012 áprilisában kiadott, a pénzpiaci infrastruktúrákra vonatkozó elvek keretében rögzített nemzetközi standardokat hajtja végre. Annak értékelése során, hogy az elfogadott elszámolóházak teljesítik-e az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet szerinti kötelezettségeiket, az SFC figyelembe veszi az iránymutatást. Amennyiben valamely elfogadott elszámolóház elmulasztja az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló, az iránymutatás által kiegészített rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítését, az SFC intézkedéseket fogadhat el a helyzet orvoslására.

(9)

Az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet azt is előírja az elfogadott elszámolóházak számára, hogy fogadjanak el az elszámolási és kiegyenlítési mechanizmusok, valamint a klíringtagjai megfelelő szabályozásához szükséges belső szabályokat és eljárásokat. Az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet és az iránymutatás követelményei ily módon az elfogadott elszámolóházak belső szabályain és eljárásain keresztül kerülnek végrehajtásra. Az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet értelmében az elfogadott elszámolóházak minden belső szabályát és eljárását, valamint azok minden módosítását jóvá kell hagynia az SFC-nek.

(10)

Hongkongban tehát a jogilag kötelező érvényű követelmények kétszintű struktúrát alkotnak. Az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendeletben az elfogadott elszámolóházakra meghatározott alapvető elvek (az elsődleges szabályok) rögzítik azokat a magas szintű előírásokat, amelyeknek az elfogadott elszámolóházaknak meg kell felelniük ahhoz, hogy engedélyezzék számukra az elszámolási tevékenységek Hongkongban történő nyújtását. Ezek az elsődleges szabályok alkotják a jogilag kötelező érvényű kötelezettségek első szintjét Hongkongban. Az elsődleges szabályoknak való megfelelést bizonyítandó az elfogadott elszámolóházaknak jóváhagyásra be kell nyújtaniuk belső szabályaikat és eljárásaikat az SFC-nek. Ezek a belső szabályok és eljárások alkotják a jogilag kötelező érvényű követelmények második szintjét Hongkongban; részletes leírást kell tartalmazniuk arról, hogyan fogja az elfogadott elszámolóház az iránymutatással összhangban teljesíteni ezeket az előírásokat. Az SFC általi jóváhagyást követően a belső szabályok és eljárások jogilag kötelező érvényűvé válnak az elfogadott elszámolóházra nézve.

(11)

Az elfogadott elszámolóházakra vonatkozó jogi és felügyeleti keretrendszer egyenértékűségének értékelése során figyelembe kell venni a keretrendszer által azon kockázat szintje tekintetében biztosított kockázatcsökkentés eredményét, amely kockázatnak az Unióban székhellyel rendelkező klíringtagok és kereskedési helyszínek az elfogadott elszámolóházakban való részvételük miatt vannak kitéve. A kockázatcsökkentés eredményét az érintett központi szerződő fél által folytatott elszámolási tevékenységek eredendő kockázatának szintje (ami azon pénzügyi piac méretétől függ, ahol a központi szerződő fél tevékenykedik) és a központi szerződő felekre alkalmazandó, e kockázati szint csökkentését célzó jogi és felügyeleti keretrendszer megfelelősége együttesen határozza meg. Ahhoz, hogy a kockázatcsökkentés terén azonos eredményt érjenek el, szigorúbb kockázatcsökkentési követelményekre van szükség azon központi szerződő felek esetében, amelyek tevékenységüket nagyobb pénzügyi piacokon végzik és így magasabb az eredendő kockázatuk szintje, mint a kisebb pénzügyi piacokon tevékenykedő (és így alacsonyabb eredendő kockázati szinttel rendelkező) központi szerződő felek esetében.

(12)

Azon pénzügyi piacok mérete, ahol az elfogadott elszámolóházak folytatják tevékenységüket, lényegesen kisebb, mint azoké, amelyeken az Unióban székhellyel rendelkező központi szerződő felek folytatják tevékenységüket. Az elmúlt három évben a Hongkongban forgalmazott származtatott ügyletek éves névértéke nem érte el az Unióban forgalmazott származtatott ügyletek éves névértékének egy százalékát. Ugyanezen időszak alatt a Hongkongban tőzsdén forgalmazott értékpapírok piaci tőkeértéke átlagosan kevesebb volt, mint az uniós piaci tőkeérték huszonöt százaléka. Emellett az összetettebb termékek, például a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek elfogadott elszámolóházak általi elszámolása még korai szakaszban van, mivel a származtatott ügyletekkel kapcsolatos elszámolási szolgáltatásokat 2013. november 25-én kezdték meg. Ezért az elfogadott elszámolóházakban való részvétel lényegesen kisebb kockázatnak teszi ki az Unióban székhellyel rendelkező klíringtagokat és kereskedési helyszíneket, mint az Unióban engedéllyel rendelkező központi szerződő felekben való részvételük.

(13)

Az elfogadott elszámolóházakra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszer ezért egyenértékűnek tekinthető, amennyiben megfelelő ezen alacsonyabb kockázati szint csökkentésére. Az elfogadott elszámolóházakra alkalmazandó elsődleges szabályok, a pénzpiaci infrastruktúrákra vonatkozó elveket végrehajtó belső szabályokkal és eljárásokkal kiegészítve csökkentik a Hongkongban fennálló, alacsonyabb szintű kockázatot és a 648/2012/EU rendelet által megcélzottal egyenértékű kockázatcsökkentési eredményre vezetnek.

(14)

A Bizottság ezért megállapítja, hogy Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere biztosítja, hogy az ott engedéllyel rendelkező elfogadott elszámolóházak olyan, jogilag kötelező érvényű követelményeket teljesítsenek, amelyek egyenértékűek a 648/2012/EU rendelet IV. címében megállapított követelményekkel.

(15)

A 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében foglalt második feltétel értelmében Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszerének biztosítania kell, hogy az ott engedéllyel rendelkező központi szerződő felek folyamatos és hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá essenek.

(16)

Az SFC felügyelet, valamint kockázatalapú vizsgálati eljárások (többek között a prudenciális követelmények tesztelése) révén folyamatosan nyomon követi az elfogadott elszámolóházak kockázatkezelési követelményeknek való megfelelését. Az SFC további eszközökkel is rendelkezik a megfelelés kikényszerítésére. Az SFC-nek mindenekelőtt jogában áll az elszámolási, ill. kiegyenlítési szolgáltatások nyújtásának, illetve ilyen mechanizmusok működtetésének megszüntetésére utasítani az elfogadott elszámolóházakat, valamint visszavonni az elszámolóházak engedélyét. Emellett, amennyiben szükségesnek tartja, az SFC előírhatja az elfogadott elszámolóházak számára szabályaik bizonyos módosítását, és hatáskörrel rendelkezik ahhoz, hogy egyoldalúan végrehajtsa e szabályok módosítását, amennyiben az érintett elfogadott elszámolóház nem teljesíti ezt a követelményt. Az SFC jogosult előírni az elfogadott elszámolóházak számára az általuk folytatott üzleti tevékenységgel kapcsolatban vagy annak céljából, illetve bármely, értékpapírokhoz vagy határidős tőzsdei ügylethez kapcsolódó elszámolási és kiegyenlítési mechanizmus tekintetében vezetett könyvek és nyilvántartások, valamint az üzleti tevékenységükre vagy bármely, értékpapírokhoz vagy határidős tőzsdei ügylethez kapcsolódó elszámolási és kiegyenlítési mechanizmusra vonatkozó bármely más olyan információ benyújtását, amelyet az SFC feladatköreinek ellátásához ésszerűen megkövetelhet. E dokumentumok vagy információk benyújtásának ésszerű indokolás nélküli elmulasztása bírság kiszabását eredményezheti.

(17)

A Bizottság ezért megállapítja, hogy Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere biztosítja, hogy az ott engedéllyel rendelkező központi szerződő felek folyamatos és hatékony felügyelet és végrehajtás hatálya alá esnek.

(18)

A 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében foglalt harmadik feltétel értelmében Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszerének ténylegesen egyenértékű rendszert kell biztosítania a harmadik ország jogi szabályozása alapján engedélyezett központi szerződő felek (a továbbiakban: harmadik országbeli központi szerződő felek) elismerése tekintetében.

(19)

Ahhoz, hogy egy jogalany Hongkongban központi szerződő félként működhessen, az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendelet értelmében elfogadott elszámolóházként vagy „automatizált kereskedési szolgáltatásokat nyújtó jogalanyként” kell elismertetnie magát. Az automatizált kereskedési szolgáltatásokat nyújtó jogalany elektronikus rendszerek segítségével nyújt szolgáltatásokat értékpapírok és határidős tőzsdei ügyletek forgalmazásához, illetve elszámolásához. 2014 márciusában a hongkongi Törvényhozó Tanács módosító rendeletet fogadott el, amely az automatizált kereskedési szolgáltatásokat nyújtó jogalany definíciójának hatályát a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre is kiterjeszti.

(20)

Az automatizált kereskedési szolgáltatásokat nyújtó jogalany koncepcióját azon harmadik országbeli központi szerződő felekre alakították ki, amelyek hongkongi résztvevők számára kívánnak szolgáltatásokat nyújtani. A harmadik országbeli központi szerződő felek kérelmezhetik, hogy automatizált kereskedési szolgáltatásokat nyújtó jogalanyként ismerjék el őket Hongkongban – ez lehetővé teszi számukra, hogy ugyanazon szolgáltatásokat nyújthassák Hongkongban, mint amelyek nyújtására az érintett harmadik országban engedéllyel rendelkeznek.

(21)

A harmadik országbeli központi szerződő fél automatizált kereskedési szolgáltatásokat nyújtó jogalanyként történő elismerés iránti kérelmének feldolgozása során az SFC értékeli a harmadik országbeli központi szerződő fél pénzpiaci infrastruktúrákra vonatkozó elveknek való megfelelését. A kérelem jóváhagyását megelőzően emellett szükség van egy, az SFC és a kérelmező központi szerződő fél harmadik országbeli illetékes felügyeleti hatósága közötti egyetértési megállapodás megkötésére, mivel az SFC a hazai szabályozóra támaszkodik a harmadik országbeli központi szerződő fél napi szintű felügyelete terén.

(22)

Bár Hongkong jogi rendszerének a harmadik országbeli központi szerződő felekre alkalmazandó elismerési eljárása eltér a 648/2012/EU rendeletben rögzített eljárástól, az a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerése tekintetében ennek ellenére ténylegesen egyenértékű rendszert biztosítónak tekintendő.

(23)

Úgy tekinthető tehát, hogy Hongkong jogi és felügyeleti keretrendszere az elfogadott elszámolóházak tekintetében teljesíti a 648/2012/EU rendelet 25. cikkének (6) bekezdésében foglalt feltételeket, és e jogi és felügyeleti keretrendszer a 648/2012/EU rendeletben foglalt követelményekkel egyenértékűnek tekintendő. A Bizottságnak – az ESMA-tól kapott tájékoztatást figyelembe véve – továbbra is nyomon kell követnie a központi szerződő felekkel kapcsolatos hongkongi jogi és felügyeleti keretrendszer alakulását, valamint az e határozat meghozatalának alapját képező feltételek teljesülését.

(24)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Értékpapír-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 648/2012/EU rendelet 25. cikke alkalmazásában Hongkongnak az ott engedéllyel rendelkező elfogadott elszámolóházakra alkalmazandó jogi és felügyeleti keretrendszere, amely az értékpapírokról és határidős tőzsdei ügyletekről szóló rendeletet és az említett rendeletet kiegészítő, annak 399. szakasza (1) bekezdése nyomán elfogadott iránymutatást foglalja magában, egyenértékűnek tekintendő a 648/2012/EU rendeletben rögzített követelményekkel.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

(2)  A Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottságának neve 2014. szeptember 1-jével Fizetési és Piaci Infrastruktúra Bizottságra változott.


Top