EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0716

2014/716/EU, Euratom: A Tanács a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel hozott határozata ( 2014. október 15. ) a Tanács javaslata alapján a Bizottság tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról, valamint a 2014/648/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról

OJ L 299, 17.10.2014, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/716/oj

17.10.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 299/29


A TANÁCS

a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel hozott határozata

(2014. október 15.)

a Tanács javaslata alapján a Bizottság tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról, valamint a 2014/648/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről és felváltásáról

(2014/716/EU, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 17. cikke (3) és (5) bekezdésére, valamint 17. cikke (7) bekezdésének második albekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság tagjainak számáról szóló, 2013. május 22-i 2013/272/EU európai tanácsi határozatra (1),

mivel:

(1)

Az Európai Tanács 2010/80/EU határozatával (2) kinevezett Bizottság megbízatása 2014. október 31-én lejár.

(2)

A 2019. október 31-ig terjedő időszakra új Bizottságot kell kinevezni, amely az elnökét, valamint az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjét is beleértve a tagállamok egy-egy állampolgárából áll.

(3)

Az Európai Tanács az Európai Parlamentnek Jean-Claude JUNCKER-t javasolta a Bizottság elnöki tisztére, a jelöltet pedig az Európai Parlament a 2014. július 15-i plenáris ülésén megválasztotta a Bizottság elnökévé.

(4)

2014. augusztus 30-án az Európai Tanács – az Európai Unióról szóló szerződés 18. cikke (1) bekezdésének megfelelően – a Bizottság megválasztott elnökének egyetértésével Federica MOGHERINI -t nevezte ki az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének.

(5)

A Tanács a 2014/648/EU, Euratom határozattal (3) – a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben – elfogadta az azon további személyeket tartalmazó listát, akiket a 2019. október 31-ig terjedő időszakra a Bizottság tagjaivá való kinevezésre javasol.

(6)

A 2014/648/EU, Euratom határozatot a benne szereplő listának az Európai Parlament elé jóváhagyás céljából történő beterjesztését megelőzően – a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben – hatályon kívül kell helyezni, és ezzel a határozattal kell felváltani.

(7)

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében az elnöknek, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság többi tagjának mint testületnek a jóváhagyásáról az Európai Parlament szavaz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács Jean-Claude JUNCKER-rel, a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezésben a következő személyeket javasolja a Bizottság tagjaivá kinevezni a 2019. október 31-ig terjedő időszakra:

 

Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS

 

Andrus ANSIP

 

Miguel ARIAS CAÑETE

 

Dimitris AVRAMOPOULOS

 

Elżbieta BIEŃKOWSKA

 

Violeta BULC

 

Corina CREȚU

 

Valdis DOMBROVSKIS

 

Kristalina GEORGIEVA

 

Johannes HAHN

 

Jonathan HILL

 

Phil HOGAN

 

Věra JOUROVÁ

 

Jyrki KATAINEN

 

Cecilia MALMSTRÖM

 

Neven MIMICA

 

Carlos MOEDAS

 

Pierre MOSCOVICI

 

NAVRACSICS Tibor

 

Günther OETTINGER

 

Maroš ŠEFČOVIČ

 

Christos STYLIANIDES

 

Marianne THYSSEN

 

Frans TIMMERMANS

 

Karmenu VELLA

 

Margrethe VESTAGER,

Federica MOGHERINI, az Unió kinevezett külügyi és biztonságpolitikai főképviselője

 

mellett.

2. cikk

A 2014/648/EU, Euratom határozat hatályát veszti.

3. cikk

Ezt a határozatot továbbítani kell az Európai Parlamentnek.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2014. október 15-én.

a Tanács részéről

az elnök

S. GOZI


(1)  HL L 165., 2013.6.18., 98. o.

(2)  Az Európai Tanács 2010/80/EU határozata (2010. február 9.) az Európai Bizottság kinevezéséről (HL L 38., 2010.2.11., 7. o.).

(3)  A Tanácsnak a Bizottság megválasztott elnökével közös megegyezéssel hozott 2014/648/EU, Euratom határozata (2014. szeptember 5.) a Tanács javaslata alapján a Bizottság tagjaivá kinevezendő további személyek listájának elfogadásáról (HL L 268., 2014.9.9., 5. o.).


Top