EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0298

2014/298/EU: A Bizottság határozata ( 2014. május 22. ) az Unió, valamint a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területe, az Albán Köztársaság, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, az Oroszországi Föderáció, a Montenegrói Köztársaság, a Szerb Köztársaság, Bosznia-Ηercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság és Grúzia között létrejött visszafogadási megállapodások Írországra történő alkalmazásának megerősítéséről

OJ L 155, 23.5.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/298/oj

23.5.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/22


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2014. május 22.)

az Unió, valamint a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területe, az Albán Köztársaság, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság, az Oroszországi Föderáció, a Montenegrói Köztársaság, a Szerb Köztársaság, Bosznia-Ηercegovina, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, a Pakisztáni Iszlám Köztársaság és Grúzia között létrejött visszafogadási megállapodások Írországra történő alkalmazásának megerősítéséről

(2014/298/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 331. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Unió visszafogadási megállapodásokat kötött a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területével a 2004/424/EK tanácsi határozat (1) révén, az Albán Köztársasággal a 2005/809/EK tanácsi határozat (2) révén, Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársasággal a 2005/372/EK tanácsi határozat (3) révén, az Oroszországi Föderációval a2007/341/EK tanácsi határozat (4) révén, a Montenegrói Köztársasággal a 2007/818/EK tanácsi határozat (5) révén, a Szerb Köztársasággal a 2007/819/EK tanácsi határozat (6) révén, Bosznia-Ηercegovinával a 2007/820/EK tanácsi határozat (7) révén, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal a 2007/817/EK tanácsi határozat (8) révén, a Moldovai Köztársasággal a 2007/826/EK tanácsi határozat (9) révén, a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal a 2010/649/EU tanácsi határozat (10) révén és Grúziával a 2011/118/EU tanácsi határozat (11) révén.

(2)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, Írország nem vett részt az egyes visszafogadási megállapodások megkötéséről szóló határozatok elfogadásában, ezért azok rá nézve nem voltak kötelezők és alkalmazandók.

(3)

A fenti jegyzőkönyv 4. cikkével összhangban Írország 2013. december 11-én kelt levelével értesítette a Bizottságot azon szándékáról, hogy elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti megállapodásokat.

(4)

A Bizottságnak írásban értesítenie kell az érintett harmadik országokat Írország azon döntéséről, hogy csatlakozik a megállapodásokhoz,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Unió által kötött alábbi visszafogadási megállapodásokat e határozattal összhangban alkalmazni kell Írországra:

a)

a 2004/424/EK határozattal kötött megállapodás a Kínai Népköztársaság Makaói Különleges Közigazgatási Területével;

b)

a 2005/809/EK határozattal kötött megállapodás az Albán Köztársasággal;

c)

a 2005/372/EK határozattal kötött megállapodás Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársasággal;

d)

a 2007/341/EK határozattal kötött megállapodás az Oroszországi Föderációval;

e)

a 2007/818/EK határozattal kötött megállapodás a Montenegrói Köztársasággal;

f)

a 2007/819/EK határozattal kötött megállapodás a Szerb Köztársasággal;

g)

a 2007/820/EK határozattal kötött megállapodás Bosznia-Ηercegovinával;

h)

a 2007/817/EK határozattal kötött megállapodás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal;

i)

a 2007/826/EK határozattal kötött megállapodás a Moldovai Köztársasággal;

j)

a 2010/649/EU határozattal kötött megállapodás a Pakisztáni Iszlám Köztársasággal;

k)

a 2011/118/EU határozattal kötött megállapodás Grúziával.

2. cikk

A Bizottság értesíti az 1. cikkben említett megállapodásokban részes összes harmadik államot, hogy az adott harmadik országgal kötött megállapodást alkalmazni kell Írországra.

Minden egyes megállapodás azon napot követő második hónap első napjától alkalmazandó Írországra, amikor az érintett harmadik ország az értesítést megkapta.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 22-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  A Tanács 2004. április 21-i 2004/424/EK határozata az Európai Közösség és a Makaó Különleges Közigazgatási Terület közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 143., 2004.4.30., 97. o.).

(2)  A Tanács 2005. november 7-i 2005/809/EK határozata az Európai Közösség és az Albán Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 304., 2005.11.23., 14. o.).

(3)  A Tanács 2005. március 3-i 2005/372/EK határozata az Európai Közösség és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 124., 2005.5.17., 41. o.).

(4)  A Tanács 2007. április 19-i 2007/341/EK határozata az Európai Közösségek és az Orosz Föderáció közötti, visszafogadásról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 129., 2007.5.17., 38. o.).

(5)  A Tanács 2007. november 8-i 2007/818/EK határozata az Európai Közösség és a Montenegrói Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 334., 2007.12.19., 25. o.).

(6)  A Tanács 2007. november 8-i 2007/819/EK határozata az Európai Közösség és a Szerb Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 334., 2007.12.19., 45. o.).

(7)  A Tanács 2007. november 8-i 2007/820/EK határozata az Európai Közösség és Bosznia és Hercegovina közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 334., 2007.12.19., 65. o.).

(8)  A Tanács 2007. november 8-i 2007/817/EK határozata az Európai Közösség és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 334., 2007.12.19., 1. o.).

(9)  A Tanács 2007. november 22-i 2007/826/EK határozata az Európai Közösség és a Moldovai Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 334., 2007.12.19., 148. o.).

(10)  A Tanács 2010. október 7-i 2010/649/EU határozata az Európai Közösség és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 287., 2010.11.4., 50. o.).

(11)  A Tanács 2011. január 18-i 2011/118/EU határozata az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 52., 2011.2.25., 45. o.).


Top