EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0424

2013/424/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. július 16. ) tizenegy tagállamnak (Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2013. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 4434. számú dokumentummal történt)

OJ L 210, 6.8.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 210, 6.8.2013, p. 15–16 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/424/oj

6.8.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 210/28


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2013. július 16.)

tizenegy tagállamnak (Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia) a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjához a 2013. évben nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2013) 4434. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár, a dán, a finn, a lett, a litván, a máltai, a német, az olasz, a román, a svéd és a szlovén nyelvű szöveg hiteles)

(2013/424/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról szóló, 2006. május 22-i 861/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 24. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 861/2006/EK rendelet megállapítja azokat a feltételeket, amelyekkel a tagállamok európai uniós hozzájárulást kaphatnak az adatgyűjtési és -kezelési nemzeti programjuk végrehajtása során felmerült kiadások fedezésére.

(2)

Az ilyen programokat a halászati ágazatban az adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására szolgáló közösségi keretrendszer létrehozásáról, valamint a közös halászati politika tekintetében a tudományos tanácsadás támogatásáról szóló, 2008. február 25-i 199/2008/EK tanácsi rendelet (2) és a 665/2008/EK bizottsági rendelet (3) előírásaival összhangban kell összeállítani.

(3)

A 199/2008/EK rendelet 4. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően Bulgária, Dánia, Finnország, Lettország, Litvánia, Málta, Németország, Olaszország, Románia, Svédország és Szlovénia benyújtotta a 2011–2013-as időszakra szóló, a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programját. E programokat a Bizottság 2011-ben a 199/2008/EK rendelet 6. cikke (3) bekezdésével összhangban jóváhagyta.

(4)

A halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. november 3-i 1078/2008/EK bizottsági rendelet (4) 2. cikke (2) bekezdésének megfelelően benyújtották a 2013-ra vonatkozó éves költségvetési előrejelzéseiket. A Bizottság az 1078/2008/EK rendelet 4. cikkével összhangban, a jóváhagyott nemzeti programok figyelembevételével értékelte a tagállamok éves költségvetési előrejelzéseit.

(5)

Az 1078/2008/EK rendelet 5. cikke előírja, hogy a Bizottságnak jóvá kell hagynia az éves költségvetési előrejelzést, valamint a 861/2006/EK rendelet 24. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően és az éves költségvetési előrejelzésekre vonatkozó, az 1078/2008/EK rendelet 4. cikkében említett értékelés eredménye alapján határoznia kell az egyes nemzeti programokhoz nyújtandó éves uniós pénzügyi hozzájárulásról.

(6)

A 861/2006/EK rendelet 24. cikke (3) bekezdésének b) pontja értelmében az éves pénzügyi hozzájárulás mértékét bizottsági határozatban kell megállapítani. Ugyanezen rendelet 16. cikke előírja, hogy az alapadatok gyűjtését tekintve az uniós pénzügyi intézkedések mértéke nem haladhatja meg a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó program végrehajtása során felmerülő tagállami kiadások 50 %-át.

(7)

Ez a határozat az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 84. cikkének (2) bekezdése szerinti finanszírozási határozatnak minősül.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a halászati és akvakultúra-ágazati bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamoknak a halászati adatok gyűjtésére, kezelésére és felhasználására vonatkozó nemzeti programjaihoz a 2013. évben nyújtandó uniós pénzügyi hozzájárulás tagállamonkénti maximális összegét és mértékét a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Dán Királyság, az Olasz Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Finn Köztársaság és a Svéd Királyság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2013. július 16-án.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 2006.6.14., 1. o.

(2)  HL L 60., 2008.3.5., 1. o.

(3)  HL L 186., 2008.7.15., 3. o.

(4)  HL L 295., 2008.11.4., 24. o.

(5)  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.


MELLÉKLET

2011–2013-AS NEMZETI PROGRAMOK

Elszámolható kiadások és a 2013. évi uniós hozzájárulás maximális összege

(EUR-ban)

Tagállam

Elszámolható kiadások

Az uniós hozzájárulás maximális összege

(50 %-os mérték)

Bulgária

180 214,85

90 107,43

Dánia

5 956 908,05

2 978 454,03

Németország

6 938 161,00

3 469 080,50

Olaszország

9 245 522,75

4 622 761,38

Lettország

374 348,04

187 174,02

Litvánia

244 900,00

122 450,00

Málta

799 170,09

399 585,05

Románia

449 247,00

224 623,50

Szlovénia

160 896,42

80 448,21

Finnország

1 880 999,00

940 499,50

Svédország

6 158 792,00

3 079 396,00

Összesen

32 389 159,20

16 194 579,60


Top