EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0577

A Bizottság 577/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. június 28. ) a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 178, 28.6.2013, p. 109–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 284 - 323

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj

28.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 178/109


A BIZOTTSÁG 577/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. június 28.)

a 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének megállapításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról, valamint a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére, 11. cikke (4) bekezdésére, 13. cikke (1) és (2) bekezdésére, 21. cikke (2) bekezdésére és 25. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 576/2013/EU rendelet meghatározza azokat az állat-egészségügyi követelményeket, amelyek a kedvtelésből tartott állatok egyik tagállamból, egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba való nem kereskedelmi célú mozgására vonatkoznak, valamint előírja az ilyen mozgás megfelelőségének ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Ez a rendelet hatályon kívül helyezte a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a 92/65/EGK tanácsi irányelv (2) módosításáról szóló, 2003. május 26-i 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, és annak helyébe lépett.

(2)

Az 576/2013/EU rendelet hatálya a rendelet I. mellékletének A. részében felsorolt állatfajokra, a kutyákra, a macskákra és a görényekre terjed ki.

(3)

Az 576/2013/EU rendelet előírja, hogy kutyák, macskák és görények valamely tagállamból, területről vagy harmadik országból egy másik tagállamba történő mozgására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett állat a III. mellékletben foglalt érvényességi követelményeknek megfelelő veszettség elleni vakcinázásban részesült. Olyan fiatal kutyák, macskák és görények esetében azonban, amelyek nem részesültek vakcinázásban vagy amelyek vakcinázása nem felel meg a rendelet III. mellékletében meghatározott érvényességi követelményeknek, az állat mozgása ennek ellenére is engedélyezhető az 576/2013/EU rendelet 13. cikkében felsorolt tagállamokból, területekről és harmadik országokból, amennyiben a tulajdonos vagy a feljogosított személy többek között aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a kedvtelésből tartott állatok születésüktől a nem kereskedelmi célú mozgás időpontjáig nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó, vadon élő állatokkal. Ezért helyénvaló, hogy e rendelet meghatározza az említett nyilatkozat formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó követelményeket.

(4)

Az 576/2013/EU rendelet továbbá előírja, hogy a Bizottságnak el kell fogadnia két jegyzéket azon területekre és harmadik országokra vonatkozóan, amelyekből a kutyák, macskák és görények valamely tagállamba való, nem kereskedelmi célú mozgása esetén nem kell elvégezni a veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot. Az egyik jegyzékben azon területeknek és harmadik országoknak kell szerepelniük, amelyek igazolták, hogy a tagállami szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmaznak; a másik jegyzékben azokat a területeket és harmadik országokat kell felsorolni, amelyek igazolták, hogy legalább az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelnek. Ezért helyénvaló, hogy e rendelet melléklete meghatározza az említett jegyzékeket.

(5)

A jegyzékeknek továbbá figyelembe kell venniük a Horvátország uniós csatlakozásáról szóló szerződés rendelkezéseit, amelyek értelmében Horvátország 2013. július 1-jén az Európai Unió tagállamává válik, továbbá figyelembe kell venniük a Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 2012. július 11-i 2012/419/EU európai tanácsi határozatot (3), amely előírja, hogy Mayotte 2014. január 1-jétől kezdve nem tartozik a tengerentúli országok és területek közé, amelyekre az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) negyedik részének rendelkezéseit kell alkalmazni, és az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régióvá válik.

(6)

Az 576/2013/EU rendelet ezenkívül azt is előírja, hogy az e rendelet mellékletében nem szereplő területekről vagy harmadik országokból csak abban az esetben engedélyezett a kutyák, macskák és görények valamely tagállamba való mozgása, amennyiben az 576/2013/EU rendelet IV. mellékletében meghatározott érvényességi követelményeknek megfelelő, veszettségre vonatkozó ellenanyag-titrálási vizsgálatot végeztek rajtuk. Az említett területek vagy harmadik országok valamelyikén keresztül történő tranzit esetére azonban nem vonatkozik a vizsgálati kötelezettség, amennyiben a tulajdonos vagy a feljogosított személy aláírt nyilatkozatot mutat be arról, hogy a tranzit során a kedvtelésből tartott állatok nem érintkeztek veszettségre fogékony fajba tartozó állatokkal, és elzárva tartották őket a szállítóeszközben vagy a nemzetközi repülőtér területén. Ezért helyénvaló, hogy e rendelet meghatározza az említett nyilatkozat formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó követelményeket.

(7)

A 576/2013/EU rendelet IV. mellékletében meghatározott érvényességi követelmények azt is előírják, hogy a vizsgálatot a veszettség elleni vakcinák hatékonyságát figyelemmel kísérő szerológiai vizsgálatok egységesítéséhez szükséges szempontok megállapításáért felelős különleges intézet kijelöléséről szóló, 2000. március 20-i 2000/258/EK tanácsi határozat (4) szerint engedélyezett laboratóriumban kell elvégezni; a határozat rendelkezései szerint a franciaországi Nancyban található (2010. július 1-jétől az Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES szervezetével összevont) Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) laboratóriumot jelölte ki arra, hogy értékelést készítsen a tagállamokban és a harmadik országokban működő laboratóriumokról a kutyák, macskák és görények veszettsége elleni vakcinák hatékonyságát ellenőrző szerológiai vizsgálatok elvégzése céljából történő engedélyezésük érdekében.

(8)

A 576/2013/EU rendelet értelmében továbbá a kutyák, a macskák és a görények egyik tagállamból egy másik tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása esetén az állatokat azonosító okmánynak, mégpedig a Bizottság által elfogadott mintának megfelelő formátumú útlevélnek kell kísérnie. Az útlevélmintának a 576/2013/EU rendelet által előírt információk bejegyzéséhez szükséges rovatokat kell tartalmaznia. Az útlevélre vonatkozó mintát és további követelményeket e rendelet melléklete tartalmazza, ezért az uniós joganyag egyértelműsége és egyszerűsítése érdekében a kutyák, macskák és görények Közösségen belüli mozgásához való útlevélminta létrehozásáról szóló, 2003. november 26-i 2003/803/EK bizottsági határozat (5) hatályát veszti.

(9)

Az 576/2013/EU rendelet továbbá azt is meghatározza, hogy a kutyák, a macskák és a görények valamely területről vagy harmadik országból egy tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgása esetén az állatokat azonosító okmánynak, mégpedig a Bizottság által elfogadott mintának megfelelő formátumú állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Az állat-egészségügyi bizonyítvány mintájának az 576/2013/EU rendelet által előírt információk bejegyzéséhez szükséges rovatokat kell tartalmaznia. Ezért helyénvaló, hogy e rendelet melléklete meghatározza az említett mintát.

(10)

A területekről vagy harmadik országokból egy tagállamba történő mozgás esetén szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány formátumától eltérve az 576/2013/EU rendelet előírja, hogy azon kutyák, macskák és görények esetében, amelyeket nem kereskedelmi céllal mozgatnak egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba, és az adott terület vagy harmadik ország tanúsította, hogy a tagállami szabályokkal azonos tartalmú és joghatású szabályokat alkalmaz, az állatokat kísérő azonosító okmány kiállítása pedig az egyik tagállamból a másik tagállamba történő mozgás esetében meghatározott eljárás szerint történt, a tagállamok engedélyezik a nem kereskedelmi célú mozgást. Ezekre az esetekre tekintettel több technikai módosítás vált szükségessé az útlevélmintában, különösen a fedőlap olyan jellemzőiben, amelyek nem feleltek meg teljes mértékben a tagállamok által kiállított útlevelekre vonatkozó követelményeknek. Az egyértelműség érdekében ezért helyénvaló, hogy e rendelet meghatározza a megfelelő útlevélmintát.

(11)

Az 576/2013/EU rendelet értelmében amennyiben egyidejűleg ötnél több kutya, macska vagy görény nem kereskedelmi célú mozgására kerül sor, a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK (6) tanácsi irányelv szabályait kell alkalmazni, kivéve meghatározott feltételek teljesülése és bizonyos kategóriájú állatok esetén.

(12)

A fiatal kutyák és macskák harmadik országokból a Közösségbe irányuló nem kereskedelmi célú mozgása feltételeinek megállapításáról szóló, 2004. december 3-i 2004/839/EK bizottsági határozat (7) és a Bizottság 2005. február 2-i 2005/91/EK határozata azon időszak meghatározásáról, amelyet követően a veszettség elleni vakcinázás érvényesnek tekinthető (8) annak érdekében került elfogadásra, hogy egységes feltételeket biztosítsanak a 998/2003/EK rendelet szabályainak végrehajtására. Ezen jogszabályok rendelkezéseit felülvizsgálták, majd beépítették az 576/2013/EU rendelet előírásai közé. Az uniós jogszabályok egyértelműsége és egyszerűsítése érdekében ezért a 2004/839/EK és 2005/91/EK határozat hatályát veszti.

(13)

Az állatok és állati eredetű termékek bizonyítványainak kiállításáról szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi irányelv (9) meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a félrevezető és hamis bizonyítványok kiállításának megakadályozásáról szóló állat-egészségügyi jogszabályok által előírt bizonyítványok kiállításakor be kell tartani. Helyénvaló biztosítani azt, hogy a harmadik országok hatósági állatorvosai az említett irányelvben megállapítottakkal legalább egyenértékű szabályokat vagy alapelveket alkalmazzanak.

(14)

A 998/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek kutyák Echinococcus multilocularis fertőzése elleni védekezést célzó megelőző egészségügyi intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2011. július 14-i 1152/2011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (10) előírja, hogy 2012. január 1-jétől a rendelet I. mellékletében felsorolt tagállamokba vagy területrészekre belépő kutyáknak a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően kezelni kell az Echinococcus multilocularis parazita ellen.

(15)

E rendeletet a Malajziából (a félszigetről) és Ausztráliából származó egyes repülőkutyákkal, kutyákkal és macskákkal kapcsolatos védőintézkedésekről szóló, 2006. február 21-i 2006/146/EK bizottsági határozat (11) sérelme nélkül kell alkalmazni; a szóban forgó határozat megtiltja a Malajziából (a félszigetről) származó kutyák és macskák, valamint az Ausztráliából származó macskák behozatalát, amennyiben a Nipah és a Hendra betegségekkel kapcsolatos követelmények nem teljesülnek.

(16)

E rendeletet a 576/2013/EU rendelet alkalmazásának időpontjától kell alkalmazni.

(17)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 576/2013/EU rendelet 7., 11. és 12. cikkében előírt nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó követelmények

(1)   Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 11. cikke (2) bekezdésében előírt nyilatkozatokat az e rendelet I. mellékletének 1. részében meghatározott formátum és külső megjelenés szerint, valamint az I. melléklet 3. részében meghatározott nyelvi követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

(2)   Az 576/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozatot az e rendelet I. mellékletének 2. részében meghatározott formátum és külső megjelenés szerint, valamint az I. melléklet 3. részében meghatározott nyelvi követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

2. cikk

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkében felsorolt területek és országok

(1)   Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzékét e rendelet II. mellékletének 1. része határozza meg.

(2)   Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzékét e rendelet II. mellékletének 2. része határozza meg.

3. cikk

A kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél mintája

(1)   Az 576/2013/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében előírt útlevelet az e rendelet III. mellékletének 1. részében meghatározott formátum és külső megjelenés szerint, valamint a III. melléklet 2. részében meghatározott további követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, az 576/2013/EU rendelet 27. cikkének a) pontja alapján, az e rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt valamely terület vagy harmadik ország által kiállított útleveleket az e rendelet III. mellékletének 3. részében meghatározott mintának és a III. melléklet 4. részében meghatározott kiegészítő követelményeknek megfelelően kell kiállítani.

4. cikk

A kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi célú, az Unióba való behozatalához szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány mintája

Az 576/2013/EU rendelet 25. cikkének (1) bekezdése szerint az említett állat-egészségügyi bizonyítványt:

a)

az e rendelet IV. mellékletének 1. részében található minta alapján kell elkészíteni;

b)

az említett melléklet 2. részében található kitöltési útmutató szerint kell kitölteni és kiállítani;

c)

az 576/2013/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdésében előírt, az említett melléklet 3. részének A. szakaszában szereplő mintának és B. szakaszában szereplő kiegészítő követelményeknek megfelelő írásos nyilatkozatnak kell kísérnie.

5. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2003/803/EK, a 2004/839/EK és a 2005/91/EK határozat hatályát veszti.

6. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. december 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. június 28-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  Laśd e Hivatalos Lap. 1. oldalát.

(2)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(3)  HL L 204., 2012.7.31., 131. o.

(4)  HL L 79., 2000.3.30., 40. o.

(5)  HL L 312., 2003.11.27., 1. o.

(6)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(7)  HL L 361., 2004.12.8., 40. o.

(8)  HL L 31., 2005.2.4., 61. o.

(9)  HL L 13., 1997.1.16., 28. o.

(10)  HL L 296., 2011.11.15., 6. o.

(11)  HL L 55., 2006.2.25., 44. o.


I. MELLÉKLET

Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, 11. cikkének (2) bekezdésében és 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozatok formátumára, külső megjelenésére és nyelvére vonatkozó követelmények

1.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában és 11. cikkének (2) bekezdésében előírt nyilatkozat formátuma és külső megjelenése

Image

2.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozat formátuma és külső megjelenése

Image

3.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 7. cikke (2) bekezdésének a) pontjában, 11. cikkének (2) bekezdésében és 12. cikke (1) bekezdésének c) pontjában előírt nyilatkozatok nyelvére vonatkozó követelmények

A nyilatkozatokat legalább a rendeltetési hely/belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani.


II. MELLÉKLET

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikke szerinti területek és harmadik országok jegyzéke

1.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzéke

ISO-kód

Terület vagy harmadik ország

AD

Andorra

CH

Svájc

FO

Feröer szigetek

GI

Gibraltár

GL

Grönland

HR (1)

Horvátország

IS

Izland

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

NO

Norvégia

SM

San Marino

VA

Vatikánváros


2.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti területek és harmadik országok jegyzéke

ISO-kód

Terület vagy harmadik ország

Ide tartozó területek

AC

Ascension

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

AG

Antigua és Barbuda

 

AR

Argentína

 

AU

Ausztrália

 

AW

Aruba

 

BA

Bosznia-Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius és Saba (BES-szigetek)

 

BY

Belarusz

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fidzsi

 

FK

Falkland-szigetek

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japán

 

KN

Saint Kitts és Nevis

 

KY

Kajmán-szigetek

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexikó

 

MY

Malajzia

 

NC

Új-Kaledónia

 

NZ

Új-Zéland

 

PF

Francia Polinézia

 

PM

Saint-Pierre és Miquelon

 

RU

Oroszország

 

SG

Szingapúr

 

SH

Szent Ilona

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad és Tobago

 

TW

Tajvan

 

US

Amerikai Egyesült Államok

AS – Amerikai Szamoa

GU – Guam

MP – Északi-Mariana-szigetek

PR – Puerto Rico

VI – Amerikai Virgin-szigetek

VC

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

 

VG

Brit Virgin-szigetek

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis és Futuna

 

YT (2)

Mayotte

 


(1)  Csak ezen csatlakozó állam Unióhoz való csatlakozásáig alkalmazandó.

(2)  Csak ezen területnek az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régióvá válásáig alkalmazandó.


III. MELLÉKLET

A macskák, kutyák és görények nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges útlevél mintája

1.   RÉSZ

A tagállamokban kiállított útlevelek mintája

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.   RÉSZ

A tagállamokban kiállított útlevelekre vonatkozó kiegészítő követelmények

(1)

Az útlevél formátuma:

Az útlevélminta mérete 100 × 152 mm.

(2)

Az útlevél borítója:

a)

elülső borító:

i.

szín: kék (PANTONE® Reflex Blue), a felső negyedben az európai jelkép (1) előírásaival megegyező sárga csillagokkal (PANTONE® Yellow);

ii.

az „Európai Unió” szavakat és a kibocsátó tagállam nevét ugyanazzal a betűtípussal kell szedni;

iii.

a kiállító tagállam ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját (az 1. részben szereplő mintán: „szám”) fel kell tüntetni az elülső borító alján.

b)

a borító belső oldalai: szín: fehér;

c)

hátsó borító: szín: kék (PANTONE® Reflex Blue).

(3)

Az útlevél rovatcímeinek sorrendje és oldalainak számozása:

a)

a (római számokkal jelölt) rovatcímek sorrendjét szigorúan be kell tartani;

b)

az útlevél oldalainak alján a következő formátumú oldalszámnak kell szerepelnie: „x/n”, ahol x az adott oldal száma, n pedig az útlevél összesített oldalszáma;

c)

a kiállító tagállam ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját az útlevél minden oldalán fel kell tüntetni;

d)

az 1. részben szereplő útlevélminta oldalainak száma, valamint rovatainak mérete és alakja csak útmutatásul szolgál.

(4)

Nyelv:

Minden nyomtatott szövegnek a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén (nyelvein) és angolul kell szerepelnie.

(5)

Biztonsági jellemzők:

a)

miután bejegyezték a szükséges adatokat az útlevél III. szakaszába, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni az oldalt;

b)

amennyiben valamelyik adatot beragasztott matrica formájában rögzítik az útlevél valamely oldalán, és a matrica eltávolítás után felhasználható marad, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni a matricát is.

3.   RÉSZ

Az e rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt területeken és harmadik országokban kiállított útlevelek mintája

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.   RÉSZ

Az e rendelet II. mellékletének 1. részében felsorolt területeken és harmadik országokban kiállított útlevelekre vonatkozó kiegészítő követelmények

(1)

Az útlevél formátuma:

Az útlevélminta mérete 100 × 152 mm.

(2)

Az útlevél borítója:

a)

elülső borító:

i.

szín: a PANTONE® színskálának megfelelő, egyszínű, a felső negyedben a nemzeti jelképpel;

ii.

a kiállító terület vagy harmadik ország ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját (az 3. részben szereplő mintán: „szám”) fel kell tüntetni az elülső borító alján.

b)

a borító belső oldalai: szín: fehér;

c)

hátsó borító: szín: PANTONE®, egyszínű.

(3)

Az útlevél rovatcímeinek sorrendje és oldalainak számozása

a)

a (római számokkal jelölt) rovatcímek sorrendjét szigorúan be kell tartani;

b)

az útlevél oldalainak alján a következő formátumú oldalszámnak kell szerepelnie: „x/n”, ahol x az adott oldal száma, n pedig az útlevél összesített oldalszáma;

c)

a kiállító terület vagy harmadik ország ISO-országkódját és a dokumentum egyedi alfanumerikus kódját az útlevél minden oldalán fel kell tüntetni;

d)

a 3. részben szereplő útlevélminta oldalainak száma, valamint rovatainak mérete és alakja csak útmutatásul szolgál.

(4)

Nyelvek

Minden nyomtatott szövegnek a kibocsátó terület vagy harmadik ország hivatalos nyelvén (nyelvein) és angolul kell szerepelnie.

(5)

Biztonsági jellemzők

a)

miután bejegyezték a szükséges adatokat az útlevél III. szakaszába, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni az oldalt;

b)

amennyiben valamelyik adatot beragasztott matrica formájában rögzítik az útlevél valamely oldalán, és a matrica eltávolítás után felhasználható marad, átlátszó ragasztófóliával kell laminálni a matricát is.


(1)  Az európai jelkép grafikai ismertetője: http://publications.europa.eu/code/hu/hu-5000100.htm


IV. MELLÉKLET

1.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 5. cikkének (1) és (2) bekezdése szerinti, a kutyák, macskák és görények egy területről vagy harmadik országból valamely tagállamba történő, nem kereskedelmi célú mozgásához szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány mintája

Image

Image

Image

Image

Image

2.   RÉSZ

Magyarázó megjegyzések az állat-egészségügyi bizonyítvány kitöltéséhez

a)

Amennyiben a bizonyítványban az szerepel, hogy a nem kívánt szövegrész törlendő, akkor a nem releváns állításokat a hatósági állatorvos áthúzhatja, kézjegyével elláthatja és lepecsételheti, vagy teljes egészében törölheti a bizonyítványból.

b)

A bizonyítvány eredeti példánya egyetlen lapból áll, vagy amennyiben a szöveg hossza miatt ez nem lehetséges, a lapoknak összetartozó és szétválaszthatatlan egységet kell alkotniuk.

c)

A bizonyítványt legalább a belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani. A bizonyítványt nyomtatott betűkkel, legalább a belépés szerinti tagállam egyik hivatalos nyelvén vagy angolul kell kitölteni.

d)

Ha a bizonyítványhoz kiegészítő lapokat vagy igazoló okmányokat csatolnak, akkor ezeket a lapokat vagy okmányokat is a bizonyítvány eredeti példányának részeként kell kezelni, és valamennyi lapot el kell látni a hatósági állatorvos aláírásával és bélyegzőjével.

e)

Ha a bizonyítvány, beleértve a d) pontban említett kiegészítő lapokat is, egynél több oldalból áll, az oldalakat a lap alján számozással látják el (oldalszám/összoldalszám) formátumban, a lap tetején pedig feltüntetik a bizonyítvány illetékes hatóság által adott hivatkozási számát.

f)

A bizonyítvány eredeti példányát a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország hatósági állatorvosa vagy egy jogosult állatorvos állítja ki, és a feladási hely szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága hitelesíti. A feladás szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága biztosítja, hogy a bizonyítványok kiállítása a 96/93/EK irányelvben meghatározottakkal egyenértékű szabályoknak és elveknek megfelelően történjen.

Az aláírás színének a nyomtatvány betűinek színétől eltérőnek kell lennie. Ez a követelmény a szárazbélyegzőtől vagy vízjelektől eltérő pecsétekre is vonatkozik.

g)

A bizonyítvány I.2. és II.a. rovatokban szereplő hivatkozási számát a feladás szerinti terület vagy harmadik ország illetékes hatósága adja ki.

3.   RÉSZ

Az 576/2013/EU rendelet 25. cikkének (3) bekezdése szerinti írásos nyilatkozat

A.   szakasz

Nyilatkozatminta

Image

B.   szakasz

A nyilatkozatra vonatkozó további követelmények

A nyilatkozatot legalább a tagállam egyik hivatalos nyelvén és angolul kell kiállítani, és nyomtatott betűkkel kell kitölteni.


Top