EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0016

A Tanács 2013/16/EU irányelve ( 2013. május 13. ) a közbeszerzés területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

OJ L 158, 10.6.2013, p. 184–192 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 88 - 96

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/16/oj

10.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 158/184


A TANÁCS 2013/16/EU IRÁNYELVE

(2013. május 13.)

a közbeszerzés területén elfogadott egyes irányelveknek a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint, amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e célból a Tanács a Bizottság javaslatára – ha az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el – minősített többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2)

Horvátország csatlakozási szerződését kidolgozó és elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításairól, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Ezért a 2004/17/EK (1), a 2004/18/EK (2) és a 2009/81/EK (3) irányelvet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2004/17/EK, a 2004/18/EK és a 2009/81/EK irányelv ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjáig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

Ezeket a rendelkezéseket Horvátország Unióhoz való csatlakozásának napjától alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  A vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 1. o.).

(2)  Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 134., 2004.4.30., 114. o.).

(3)  A honvédelem és biztonság területén egyes építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló, ajánlatkérő szervek vagy ajánlatkérők által odaítélt szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/81/EK európai parlamenti és tanács irányelv (HL L 216., 2009.8.20., 76. o.).


MELLÉKLET

1.

A 2004/17/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)

az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny 90/11) 6. cikke szerinti ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően olyan rögzített hálózatokat építenek (bocsátanak rendelkezésre) vagy üzemeltetnek, melyek rendeltetése a fogyasztók számára szolgáltatás teljesítése gáz- vagy hőenergia előállítása, szállítása vagy elosztása terén, illetőleg gáz- vagy hőenergia szállítása ilyen hálózatok számára: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben az energiatörvénnyel (Hivatalos Közlöny 120/12) összhangban kiadott, energiával kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó engedély birtokában vesznek részt.”;

b)

a II. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny 90/11) 6. cikke szerinti ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően olyan rögzített hálózatokat építenek (bocsátanak rendelkezésre) vagy üzemeltetnek, melyek rendeltetése a fogyasztók számára szolgáltatás teljesítése villamos energia előállítása, szállítása vagy elosztása terén, illetőleg villamos energia szállítása ilyen hálózatok számára: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységekben az energiatörvénnyel (Hivatalos Közlöny 120/12) összhangban kiadott, energiával kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó engedély birtokában vesznek részt.”;

c)

a III. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny 90/11) 6. cikke szerinti ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően olyan rögzített hálózatokat építenek (bocsátanak rendelkezésre) vagy üzemeltetnek, melyek rendeltetése a fogyasztók számára szolgáltatás teljesítése ivóvíz előállítása, szállítása vagy elosztása terén, illetőleg ivóvíz szállítása ilyen hálózatok számára: úgymint azok a szervek, amelyeket a helyi önkormányzatok az ivóvízre vonatkozó törvény (Hivatalos Közlöny 153/09 és 130/11) alapján, ivóvíz-szolgáltatással és vízelvezetéssel foglalkozó közszolgáltatóként hoztak létre.”;

d)

a IV. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően a lakosság számára nyújtott vasúti közlekedési szolgáltatás céljára hálózatokat bocsátanak rendelkezésre vagy üzemeltetnek.”;

e)

az V. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően a városi vasúttal, automatizált rendszerekkel, villamossal, autóbusszal, trolibusszal vagy drótkötélpályán történő közlekedés terén a lakosság számára szolgáltatást nyújtó hálózatokat bocsátanak rendelkezésre vagy üzemeltetnek: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységeket közszolgáltatásként látják el a közszolgáltatási törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) összhangban.”;

f)

a VI. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően postai szolgáltatásokat és az említett törvény 112. cikkének (4) bekezdése szerinti, postai szolgáltatásoktól eltérő szolgáltatásokat nyújtanak.”;

g)

a VII. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően valamely földrajzi területnek kőolaj és földgáz feltárása és kitermelése céljából történő hasznosításával foglalkoznak: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységeket a bányászatról szóló törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 75/09 és 49/11) összhangban látják el.”;

h)

a VIII. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően valamely földrajzi területnek szén és egyéb szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése céljából történő hasznosításával foglalkoznak: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységeket a bányászatról szóló törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 75/09 és 49/11) összhangban látják el.”;

i)

a IX. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően valamely földrajzi területnek tengeri vagy folyami kikötő vagy más terminállétesítmény tengeri vagy folyami fuvarozók részére történő rendelkezésre bocsátása céljából történő hasznosításával foglalkoznak: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységeket a tengerészeti ügyekről és tengeri kikötőkről szóló törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 158/03, 100/04, 141/06 és 38/09) összhangban látják el.”;

j)

a X. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 6. cikkében említett ajánlatkérők, amelyek meghatározott szabályoknak megfelelően valamely földrajzi területnek repülőtér vagy más terminállétesítmények légi fuvarozók részére történő rendelkezésre bocsátása céljából történő hasznosításával foglalkoznak: úgymint azok a szervek, amelyek az említett tevékenységeket a repülőterekről szóló törvénnyel (Hivatalos Közlöny, 19/98 és 14/11) összhangban látják el.”

2.

A 2004/18/EK irányelv a következőképpen módosul:

a)

A III. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

A Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (közbeszerzési törvény, Hivatalos Közlöny, 90/11) 5. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában említett ajánlatkérő szervek, azaz olyan jogi személyek, amelyek kifejezetten olyan közérdekű célra jöttek létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, és megfelelnek az alábbi feltételek valamelyikének:

finanszírozásuk több mint 50 %-ban az állami költségvetésből vagy települési, illetve területi önkormányzat költségvetéséből vagy más ilyen jogi személy költségvetéséből történik,

irányításukat állami szervek vagy települési, illetve területi önkormányzatok, illetőleg más ilyen jogi személyek látják el, vagy

olyan felügyelő-, ügyvezető vagy döntéshozó testülettel rendelkeznek, amely tagjainak több mint felét állami szervek, települési vagy területi önkormányzatok, vagy más ilyen jogi személyek nevezik ki.

Többek között a következők:

Alan d.o.o. ügynökség,

APIS IT d.o.o – Információs rendszerekkel és információs technológiákkal foglalkozó támogató ügynökség,

»Lado« horvát nemzeti néptáncegyüttes,

Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (Rijeka – Zágráb autópálya),

CARnet (Horvát tudományos és kutatási hálózat),

segítségnyújtó és gondozóközpontok,

szociális központok,

szociális otthonok,

egészségügyi központok,

állami levéltárak,

Állami Környezetvédelmi Intézet,

A Krskói Atomerőmű Leszerelését és a Nek Radioaktív Hulladékainak és Kiégett Fűtőelemeinek Ártalmatlanítását Finanszírozó Alap,

A Lefoglalt Vagyonok Tulajdonosainak Kártalanítására Létrehozott Alap,

Vukovár Helyreállítási és Fejlesztési Alapja,

A Fogyatékossággal Élők Szakmai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Alapja,

Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Alap,

Horvát Tudományos és Művészeti Akadémia,

Horvát Újjáépítési és Fejlesztési Bank,

Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.; (Horvát Légiforgalom-irányítási Kft.),

Hrvatska lutrija d.o.o. (Horvát Lottó),

Horvát Örökségvédelmi Alapítvány,

Horvát Mezőgazdasági Kamara,

Horvát Rádió és Televízió,

Horvát Szövetség a Műszaki Kultúráért,

Hrvatske autoceste d.o.o. (Horvát Autópálya Kft.),

Hrvatske ceste d.o.o. (Horvát Közutak Kft.),

Hrvatske šume d.o.o. (Horvát Erdészeti Társaság),

Hrvatske vode (Horvát Vízgazdálkodási Vállalat),

Horvát Audiovizuális Központ,

Horvát Lótenyésztési Központ – dakovói és lipiki állami ménes,

Horvát Mezőgazdasági, Élelmezési és Vidékügyi Központ,

Aknaellenes Fellépésekkel Foglalkozó Horvát Központ,

A horvátországi Háború Emlék- és Dokumentációs Központja,

Horvát Olimpiai Bizottság,

Horvát Energiapiaci Irányító Szervezet,

Horvát Paraolimpiai Bizottság,

Horvát Hajónyilvántartás,

Horvát Műemlékvédelmi Intézet,

Siketek Horvátországi Sportszövetsége,

Horvát Traumatológiai Intézet,

Horvát Országos Közegészségügyi Intézet,

Horvát Mentális Egészségügyi Intézet,

Horvát Nyugdíjbiztosító Intézet,

Horvát Szabványügyi Intézet,

Horvát Telemedicina-intézet,

Horvát Toxikológiai és Doppingellenes Intézet,

Horvát Transzfuziológiai Intézet,

Horvát Munkaügyi Hivatal,

Horvát Országos Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet,

Horvát Egészségbiztosító Intézet,

Horvát Munkaegészségügyi Biztosítóintézet,

Jadrolinija (hajózási társaság),

Horvát Olimpiai Központ, állami intézmény,

felsőoktatási közintézmények,

nemzeti parkokhoz kapcsolódó közintézmények,

természetvédelmi területekhez kapcsolódó közintézmények,

állami tudományos intézetek,

a Horvát Köztársaság vagy települési és területi önkormányzatok által alapított színházak, múzeumok, galériák, könyvtárak és egyéb kulturális intézmények,

büntetés-végrehajtási intézetek,

klinikák,

klinikai központok,

szakrendelők,

»Miroslav Krleža« Lexikográfiai Intézet,

kikötői hatóságok,

szanatóriumok,

területi önkormányzatok által alapított gyógyszertárak,

Matica hrvatska,

A Víz Alatti Régészet Nemzetközi Központja,

Nemzeti és Egyetemi Könyvtár,

Nemzeti Alapítvány a Diákok Életszínvonalának Támogatásáért,

Nemzeti Alapítvány a Civil Társadalom Fejlődéséért,

A Horvát Köztársaság Tudományos, Felsőoktatási és Technológiai Fejlesztési Nemzeti Alapja,

Az Oktatás Külső Értékelésével Foglalkozó Nemzeti Központ,

Nemzeti Felsőoktatási Tanács,

Nemzeti Tudományos Tanács,

Hivatalos Közlöny (Narodne novine d.d.),

nevelő-/javítóintézetek,

a Horvát Köztársaság vagy területi, illetve települési önkormányzatok által alapított oktatási intézmények,

általános kórházak,

Plovput d.o.o. (a hajózás biztonságával foglalkozó, állami tulajdonban lévő társaság),

poliklinikák,

szakkórházak,

biztosítottak központi nyilvántartója,

egyetemi számítástechnikai központ,

sportegyesületek,

sportszövetségek,

sürgősségi egészségügyi ellátó intézmények,

palliatív ellátást nyújtó intézmények,

egészségügyi intézmények,

A Rendőrségi Szolidaritás Alapítványa,

börtönök,

Dubrovnik Helyreállításáért Felelős Intézet,

Vetőmag- és Palántaközpont,

közegészségügyi intézetek,

Légügyi Technikai Központ (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.),

megyei közútkezelők.”;

b)

a IV. melléklet a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

Horvátország

1.

A Horvát Köztársaság közszervei:

Horvát Parlament,

a Horvát Köztársaság elnöke,

a horvát köztársasági elnök hivatala,

a horvát köztársasági elnök hivatala a hivatali idő lejárta után,

a Horvát Köztársaság kormánya,

a Horvát Köztársaság kormányának hivatalai,

minisztériumok,

állami hivatalok,

közigazgatási szervek,

megyei szintű közigazgatási hivatalok,

a Horvát Köztársaság alkotmánybírósága,

a Horvát Köztársaság legfelsőbb bírósága,

bíróságok,

Állami igazságügyi tanács,

államügyészi hivatalok,

Államügyészi tanács,

ombudsmani hivatalok,

A közbeszerzési eljárások felügyeletével megbízott állami bizottság,

Horvát Nemzeti Bank,

Állami Számvevőszék.

2.

állami ügynökségek és hivatalok:

Horvát Légiközlekedési Ügynökség,

Az Elektronikus Média Intézete,

Légi járművel Bekövetkezett Balesetek és Repülőesemények Kivizsgálásával Foglalkozó Ügynökség,

A Köz- és Magánszféra Közötti Partnerséggel Foglalkozó Ügynökség,

Egészségügyi Minőségbiztosítási és Akkreditációs Ügynökség,

Gyógyszer- és Gyógyászatieszköz-Ügynökség,

Mobilitással és Európai Uniós Programokkal Foglalkozó Ügynökség,

Tengerparti és Tengeri Forgalommal Foglalkozó Ügynökség,

Az Eszéki Tvrđa Erőd Helyreállításáért Felelős Ügynökség,

Oktatási és Tanárképzési Intézet,

Nyomástartó Berendezések Ügynöksége,

A Munkáltató Csődje Esetén Fennálló Munkavállalói Követelések Kielégítéséért Felelős Ügynökség,

Mezőgazdasági, Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetőügynökség,

Mezőgazdasági Földterületekkel Foglalkozó Ügynökség,

Ingatlan Javakkal Kapcsolatos Tranzakciókkal és Mediációval Foglalkozó Ügynökség,

Robbanásveszélyes Légkör Által Veszélyeztetett Területekkel Foglalkozó Ügynökség,

A Horvát Köztársaság Vidékfejlesztéséért Felelős Ügynökség,

Vasúti Piaci Szabályozó Ügynökség,

Európai Uniós Programok Végrehajtási Rendszerét Felügyelő Ügynökség,

A Vasúti Közlekedés Biztonságával Foglalkozó Ügynökség,

Szakképzési és Felnőttoktatási Intézet,

Állami Vagyonügynökség,

Belvízi Hajózási Ügynökség,

Horvát Környezetvédelmi Ügynökség,

A Személyes Adatok Védelmével Foglalkozó Ügynökség,

Horvát Versenyhivatal,

Tudományos és Felsőoktatási Ügynökség,

Betétbiztosításért és a Bankok Megsegítéséért Felelős Állami Ügynökség,

Pénzügyi Ügynökség,

Horvát Élelmiszerügynökség,

Horvát Kisvállalkozási Ügynökség,

Horvát Pénzügyiszolgáltatás-Felügyeleti Ügynökség,

A kötelező Olajkészletekért Felelős Horvát Ügynökség,

Horvát Postai és Elektronikus Hírközlési Ügynökség,

Horvát Akkreditációs Hivatal,

Horvát Energiaszabályozási Ügynökség,

Horvát Hírügynökség,

Horvát Mezőgazdasági Ügynökség,

Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Ügynökség.”;

c)

a IXA. melléklet a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban a »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« és az »Obrtni registar Republike Hrvatske«;”

d)

a IXB. melléklet a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban a »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« és az »Obrtni registar Republike Hrvatske«;”

e)

a IXC. melléklet a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban a »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« és az »Obrtni registar Republike Hrvatske«;”.

3.

A 2009/81/EK irányelv VII. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az A. rész a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban a »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« és az »Obrtni registar Republike Hrvatske«;”

b)

a B. rész a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban a »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« és az »Obrtni registar Republike Hrvatske«;”

c)

a C. rész a következővel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„—

Horvátországban a »Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj« és az »Obrtni registar Republike Hrvatske«;”.


Top