EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0013(01)

2013/220/EU: Az Európai Központi Bank határozata ( 2013. május 2. ) a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről (EKB/2013/13)

OJ L 133, 17.5.2013, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2013; hatályon kívül helyezte: 32013D0021(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/220(1)/oj

17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/26


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

(2013. május 2.)

a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságához kapcsolódó átmeneti intézkedésekről

(EKB/2013/13)

(2013/220/EU)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 127. cikke (2) bekezdése első francia bekezdésére,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 3.1. cikke első francia bekezdésére, 12.1. cikkére, 18. cikkére és 34.1. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel az eurorendszer monetáris politikai eszközeiről és eljárásairól szóló, 2011. szeptember 20-i EKB/2011/14 iránymutatásra (1) és különösen annak 1. 6. szakaszára, valamint I. melléklete 6.3.1, 6.3.2. és 6.4.2. szakaszára,

tekintettel az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről szóló, 2013. március 20-i EKB/2013/4 iránymutatásra (2) és különösen annak 1. cikke (3) bekezdésére, valamint 5. és 7. cikkére,

mivel:

(1)

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányának 18.1. cikkében foglaltak alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai („NKB-k”), amelyek pénzneme az euro, hitelműveleteket végezhetnek hitelintézetekkel és más piaci szereplőkkel, megfelelő fedezet mellett történő hitelnyújtás révén. Az eurorendszer monetáris politikai műveleteihez elfogadható fedezetre vonatkozó általános követelmények az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében kerültek meghatározásra.

(2)

Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 1.6. szakaszában foglaltak alapján a Kormányzótanács az eurorendszer monetáris politikai műveletei végrehajtásának eszközeit, feltételeit, követelményeit és eljárásait bármikor megváltoztathatja. Az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.3.1. szakaszában foglaltak alapján az eurorendszer fenntartja magának a jogot, hogy az általa relevánsnak tartott bármely információ alapján meghatározza, hogy egy kibocsátás, kibocsátó, adós vagy garanciavállaló megfelel-e a magas hitelminőségi követelményeknek.

(3)

A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok jelenleg nem felelnek meg az eurorendszer forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó, az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletében meghatározott hitelminőségi minimumkövetelményeinek.

(4)

A Kormányzótanács figyelembe vette a Ciprusi Köztársaság és az Európai Bizottság között megkötött és a tagállamok által jóváhagyott egyetértési megállapodást, mely Ciprus gazdasági és pénzügyi kiigazítási programját tükrözi.

(5)

A Kormányzótanács megfelelőnek tartja a programot, ennélfogva a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok minősége elégséges ahhoz, hogy azok az eurorendszer monetáris politikai műveletei során elfogadható fedezetnek minősüljenek, tekintet nélkül bármely külső hitelminősítésre.

(6)

A Kormányzótanács erre tekintettel akként határozott, hogy visszaállítja a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumoknak az eurorendszer monetáris politikai műveleteiben való elfogadhatóságát azzal, hogy az ilyen instrumentumokra az EKB/2011/14 iránymutatás I. mellékletének 6.4.2. szakaszában meghatározottaktól eltérő, egyedi haircutokat kell alkalmazni.

(7)

Az EKB/2013/4 iránymutatás 7. cikke értelmében az eurorendszer hitelminőségi követelményei nem vonatkoznak azokra a forgalomképes adósságinstrumentumokra, amelyeket az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programjában részt vevő euroövezeti tagállam központi kormányzata bocsátott ki vagy garantált teljes mértékben, kivéve, ha a Kormányzótanács úgy dönt, hogy az érintett tagállam nem teljesíti a pénzügyi támogatás és/vagy a makrogazdasági program feltételeit. Ugyanezen iránymutatás 1. cikkének (3) bekezdése értelmében azonban az 5. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk alkalmazásában csak Írország, a Görög Köztársaság és Portugál Köztársaság minősül olyan euroövezeti tagállamnak, amely teljesíti az Európai Unió/Nemzetközi Valutaalap programját. Emiatt a Kormányzótanács részéről egy további döntés szükséges ahhoz, hogy a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokat mentesíteni lehessen az eurorendszer hitelminőségi minimumkövetelményei alól.

(8)

Ez a rendkívüli intézkedés ideiglenesen fog érvényesülni addig, amikor a Kormányzótanács úgy ítéli meg, hogy ismételten be lehet vezetni az eurorendszer monetáris politikai műveletekre vonatkozó elfogadhatósági feltételeit és kockázatkezelési keretét,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az EKB/2011/14 iránymutatás egyes rendelkezéseinek felfüggesztése, valamint a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatósága

1.   Az eurorendszer – egyes forgalomképes eszközökre vonatkozóan az EKB/2011/14 iránymutatás I. melléklete 6.3.2. szakaszában meghatározott hitelminősítő keretszabályaiban meghatározottak szerinti – hitelminőségi minimumkövetelményei a Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok vonatkozásában felfüggesztésre kerülnek. Ennélfogva az EKB/2013/4 iránymutatás 5. cikke (1) bekezdésének és 7. cikkének alkalmazásában a Ciprusi Köztársaság olyan euroövezeti tagállamnak minősül, amely teljesíti az Európai Unió/nemzetközi Valutaalap programját.

2.   A Ciprusi Köztársaság kormánya által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra az e határozat mellékletében meghatározott egyedi haircutok vonatkoznak.

3.   Az ebben a határozatban és a nemzeti szinten az NKB-k által végrehajtott EKB/2011/14 és EKB/2013/4 iránymutatás közötti eltérés esetén ez a határozat irányadó.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat 2013. május 9-én lép hatályba.

Kelt Pozsonyban, 2013. május 2-án.

az EKB elnöke

Mario DRAGHI


(1)  HL L 331., 2011.12.14., 1. o.

(2)  HL L 95., 2013.4.5., 23. o.


MELLÉKLET

A Ciprusi Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumokra vonatkozó haircutok táblázata

Államkötvények

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

14,5

14,5

1–3

27,5

29,5

3–5

37,5

40,0

5–7

41,0

45,0

7–10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Az állam által garantált bankkötvények és nem pénzügyi vállalatok állam által garantált kötvényei

Lejárati csoport

A fix és a változó kamatozású kamatszelvényekre irányadó haircutok

A kamatszelvény nélküli adósságinstrumentumokra irányadó haircutok

0–1

23,0

23,0

1–3

37,0

39,0

3–5

47,5

50,5

5–7

51,5

55,5

7–10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


Top