EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0456

A Bizottság 456/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. május 16. ) Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a 2535/2001/EK rendelet szerinti tejbehozatali kontingensekkel, valamint a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelet szerinti marhahús-behozatali kontingensekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról

OJ L 133, 17.5.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 143 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/456/oj

17.5.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 133/13


A BIZOTTSÁG 456/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. május 16.)

Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozása következtében a 2535/2001/EK rendelet szerinti tejbehozatali kontingensekkel, valamint a 412/2008/EK és a 431/2008/EK rendelet szerinti marhahús-behozatali kontingensekkel kapcsolatos átmeneti intézkedések megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

mivel:

(1)

Tekintettel arra, hogy Horvátország 2013. július 1-jével csatlakozik az Európai Unióhoz, a tej- és marhahúságazatban átmeneti intézkedéseket kell meghatározni bizonyos behozatali kontingensekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a horvátországi importőrök is részesüljenek ezekből a kontingensekből.

(2)

A tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (1) 2. címe I. fejezetének 2. szakasza előírja, hogy az importengedély-kérelmezőknek a székhelyük szerinti tagállam illetékes hatóságának előzetes jóváhagyásával kell rendelkezniük. Annak érdekében, hogy 2014. január 1-jétől a horvátországi gazdasági szereplők is hozzáférhessenek a 2535/2001/EK rendelet 2. címének I. fejezete és 2. címe III. fejezetének 2. szakasza szerinti behozatali kontingensekhez, e gazdasági szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy 2013. április 1. helyett csak 2013. október 1. előtt kelljen benyújtaniuk jóváhagyásra a kérelmet és az azt alátámasztó bizonyítékokat. A horvát hatóságoknak 2013. május 1. helyett 2013. november 1. előtt kell tájékoztatniuk a kérelmezőket a jóváhagyási eljárás eredményéről, és 2013. május 20. helyett 2013. november 15. előtt kell megküldeniük az elfogadott importőrökről készített jegyzékeket a Bizottságnak.

(3)

A feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2008. május 8-i 412/2008/EK bizottsági rendelet (2) évi 63 703 tonna, az Unión belüli feldolgozásra szánt csontos fagyasztott marhahús számára nyitott meg behozatali vámkontingenst minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig terjedő időszakra. A 412/2008/EK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerint az importjogosultságok kérelmezőinek igazolniuk kell, hogy rendelkeznek az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 4. cikke szerinti feldolgozó létesítményi engedéllyel, továbbá igazolniuk kell, hogy az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK rendelet (4) 5. cikkében említett mindkét referencia-időszak során marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak. Ami az első feltételt illeti, annak érdekében, hogy importálhassanak a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakban, az importjogosultságok horvátországi kérelmezőinek igazolniuk kell, hogy az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (5) 12. cikke szerinti feldolgozó létesítményként jóváhagyással rendelkeznek az Unióba való kivitelre vonatkozóan. Annak a követelménynek, miszerint a 412/2008/EK rendeletben meghatározott importjogosultsági kérelemhez mellékelni kell a korábbi teljesítményre vonatkozó igazolást, eleget tesz az a kérelmező, aki 2011-ben és 2012-ben a horvát jogszabályoknak megfelelően marhahúst tartalmazó feldolgozott termékeket állított elő Horvátországban.

(4)

A szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és e vámkontingens kezeléséről szóló, 2008. május 19-i 431/2008/EK bizottsági rendelet (6) évi 53 000 tonna fagyasztott szarvasmarhahús számára nyitott meg behozatali vámkontingenst minden év július 1-jétől a következő év június 30-ig tartó időszakra. A 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig terjedő kontingensidőszakot illetően meg kell határozni, hogy a horvátországi gazdasági szereplők által az importjogosultságra irányuló kérelemhez mellékelendő bizonyítékok nem vonatkozhatnak a tagállamokból végrehajtott behozatalokra.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendeletet érintő átmeneti intézkedések

(1)   A 2535/2001/EK rendelet 8. cikkétől eltérve a 2014. január 1. és június 30. közötti időszakban történő, az említett rendelet 2. címének I. fejezetében és 2. címe III. fejezetének 2. szakaszában említett kontingensek alá tartozó behozatalokra vonatkozóan megkapják a jóváhagyást azok az importőrök, akik 2013. október 1. előtt kérelmet nyújtanak be Horvátország – ahol székhellyel rendelkeznek és ahol héa céljából regisztrálva vannak – illetékes hatóságaihoz annak bizonyítékával együtt, hogy mind 2011-ben, mind 2012-ben legalább 25 tonnát importáltak Horvátországba vagy exportáltak Horvátországból a Kombinált Nómenklatúra 4. árucsoportjába tartozó tejtermékekből.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az aktív vagy passzív feldolgozás keretében végrehajtott ügyletek nem tekinthetők behozatalnak vagy kivitelnek.

(3)   A 2535/2001/EK rendelet 9. cikkétől eltérve az illetékes horvát hatóság 2013. november 1. előtt tájékoztatja a kérelmezőket a jóváhagyási eljárás eredményéről és adott esetben a jóváhagyási számukról. A jóváhagyás 2014. június 30-ig érvényes.

(4)   A 2535/2001/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésétől eltérve az illetékes horvát hatóság 2013. november 15. előtt küldi meg – az említett cikk (3) bekezdésének megfelelően – az elfogadott importőrökről készített jegyzékeit a Bizottságnak, amely továbbítja azokat a többi tagállam illetékes hatóságainak.

2013. november 20. és 30. között csak a valamely jegyzékben szereplő importőrök kérhetnek engedélyt a 2535/2001/EK rendelet 11–14. cikkének megfelelően a 2014. január 1-jétőljúnius 30-ig terjedő időszakban történő behozatalra.

2. cikk

A 412/2008/EK rendeletet érintő átmeneti intézkedések

A 412/2008/EK rendelet 5. cikkétől eltérve a 2013. július 1-jétől2014. június 30-ig tartó behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozóan az importjogosultságok horvátországi kérelmezőinek igazolniuk kell, hogy a 854/2004/EK rendelet 12. cikke szerinti feldolgozó létesítményként jóváhagyással rendelkeznek az Unióba való kivitelre vonatkozóan, továbbá igazolniuk kell az illetékes horvát hatóságok felé, hogy az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkében említett mindkét referencia-időszak során marhahúst tartalmazó feldolgozott termékek előállításával foglalkoztak, a horvát jogszabályoknak megfelelően.

3. cikk

A 431/2008/EK rendeletet érintő átmeneti intézkedések

A 431/2008/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 2013. július 1-jén kezdődő kontingensidőszakra vonatkozóan az importjogosultságok horvátországi kérelmezőinek igazolniuk kell az illetékes horvát hatóságok felé, hogy a 0201, 0202, 0206 10 95 vagy 0206 29 91 KN-kód alá tartozó marhahúsból 2012. május 1. és 2013. április 30. között egy bizonyos mennyiséget maguk vagy az irányadó horvát vámjogi előírások értelmében mások az ő nevükben behoztak, a tagállamokból származó behozatal kivételével. Ez a mennyiség tekintendő a referenciamennyiségnek.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 16-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o.

(2)  HL L 125., 2008.5.9., 7. o.

(3)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(4)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(5)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(6)  HL L 130., 2008.5.20., 3. o.


Top