EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0253

A Bizottság 253/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2013. január 15. ) a 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) felülvizsgálatát követő, a továbbítandó változókat és bontásokat érintő kiigazítások tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 79, 21.3.2013, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 10 - 11

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/253/oj

21.3.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/5


A BIZOTTSÁG 253/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2013. január 15.)

a 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) felülvizsgálatát követő, a továbbítandó változókat és bontásokat érintő kiigazítások tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. július 6-i 692/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Bizottság által az európai statisztikák relevanciájának megőrzése érdekében tett folyamatos erőfeszítésekben központi szerepet tölt be egy olyan korszerűsített osztályozási rendszer bevezetése, amely figyelembe veszi az oktatás fejlődését és változásait.

(2)

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) felülvizsgálta az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének (ISCED) e célra használt változatát (ISCED 1997) annak biztosítása céljából, hogy ez utóbbi összhangban legyen az oktatás és képzés szakpolitikáinak és rendszereinek fejlődésével.

(3)

A 692/2011/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 692/2011/EU rendelet II. melléklete ezért a következőképpen módosul:

1.

Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

a)

az A. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban, a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” helyébe a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” lép;

b)

a B. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban, a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” helyébe a „3. [opcionális] Iskolai végzettség” lép;

c)

a C. rész 3. pontjában, az „Iskolai végzettség: alacsony (0., 1. vagy 2. szint az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere [ISCED] szerint), közepes (3. vagy 4. ISCED-szint), magas (5. vagy 6. ISCED-szint).” helyébe a következő szöveg lép: „Iskolai végzettség: legfeljebb alapfokú, felső középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder, felsőfokú.”

2.

A 2. szakasz A. része a következőképpen módosul:

a)

a „Változók” oszlopban, a 23. sorban az „[opcionális] A látogató profilja: iskolai végzettség” helyébe az „[opcionális] A látogató profilja: iskolai végzettség” lép;

b)

a „Továbbítandó kategóriák” oszlopban, a 23. sorban az „a) Alacsony (ISCED 0, 1 vagy 2)”, „b) Közepes (ISCED 3 vagy 4)” és „c) Magas (ISCED 5 vagy 6)” helyébe a következő szöveg lép:

„a)

Legfeljebb alapfokú

b)

Felső középfokú és (nem felsőfokú) posztszekunder

c)

Felsőfokú”.

3.

A 3. szakasz a következőképpen módosul:

a)

az A. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban a „3. Iskolai végzettség” helyébe a „3. Iskolai végzettség” lép;

b)

a B. részben, a „Szociodemográfiai bontások” oszlopban a „3. Iskolai végzettség” helyébe a „3. Iskolai végzettség” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. január 15-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 192., 2011.7.22., 17. o.


Top