EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1259

A Tanács 1259/2012/EU rendelete ( 2012. december 3. ) az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról és az 1801/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 361, 31.12.2012, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 145 - 146

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1259/oj

31.12.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 361/87


A TANÁCS 1259/2012/EU RENDELETE

(2012. december 3.)

az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek elosztásáról és az 1801/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

A Tanács 2006. november 30-án elfogadta az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló 1801/2006/EK rendeletet (1) (a továbbiakban: a partnerségi megállapodás).

(2)

A felek 2012. július 26-án parafálták a partnerségi megállapodás új jegyzőkönyvét (a továbbiakban: az új jegyzőkönyv). Az új jegyzőkönyv halászati lehetőségeket biztosít az uniós hajóknak a Mauritánia felségterületéhez vagy a halászat tekintetében joghatósága alá tartozó vizeken.

(3)

A Tanács 2012. december 18-án elfogadta az új jegyzőkönyv aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2012/827/EU tanácsi határozatot (2).

(4)

Az új jegyzőkönyv alkalmazásának időszakára meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok közötti elosztásának módját.

(5)

Amennyiben úgy tűnik, hogy az új jegyzőkönyv értelmében az Unió számára kiosztott halászati engedélyek vagy halászati lehetőségek nincsenek teljes mértékben kihasználva, a Bizottság erről – a közösségi halászhajók közösségi vizeken kívül folytatott halászati tevékenységeinek engedélyezéséről és a harmadik országok hajóinak közösségi vizekhez való hozzáféréséről szóló, 2008. szeptember 29-i 1006/2008/EK tanácsi rendelettel (3) összhangban – tájékoztatja az érintett tagállamokat. Ha a Tanács által megállapítandó határidőn belül nem érkezik válasz, azt annak megerősítéseként kell tekinteni, hogy az érintett tagállam hajói nem használják ki teljes mértékben az adott időszakban számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségeket. Indokolt megállapítani ezt a határidőt.

(6)

A jelenlegi jegyzőkönyv hatálya 2012. július 31-én lejárt. Az új jegyzőkönyvet az aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell, ezért ezt a rendeletet ugyanattól a naptól kezdve kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás kétéves időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyvben (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) rögzített halászati lehetőségek, amelyek figyelembe veszik a 2008 és 2012 közötti időszakban ejtett fogásokat, a tagállamok között a következők szerint kerülnek elosztásra:

a)

1. kategória: a langusztától és a tarisznyaráktól eltérő rákfélékre halászó hajók (hajók maximális száma: 36)

Spanyolország

4 150 tonna

Olaszország

600 tonna

Portugália

250 tonna

b)

2. kategória: szenegáli tőkehalra halászó (fagyasztóval nem felszerelt) vonóhálós és fenékhorogsoros halászhajók (hajók maximális száma: 11)

Spanyolország

4 500 tonna

c)

3. kategória: a szenegáli tőkehaltól eltérő tengerfenéki fajokra nem vonóhálóval halászó halászhajók (hajók maximális száma: 9)

Spanyolország

2 500 tonna

d)

4. kategória: tarisznyarákra halászó hajók

Spanyolország

200 tonna

e)

5. kategória: kerítőhálós tonhalhalászhajók

Spanyolország

17 engedély

Franciaország

5 engedély

f)

6. kategória: horgászbotos tonhalhalászhajók és felszíni horogsoros hajók

Spanyolország

18 engedély

Franciaország

4 engedély

g)

7. kategória: fagyasztóval felszerelt nyílt tengeri vonóhálós halászhajók:

Németország

15 396 tonna

Franciaország

3 205 tonna

Lettország

66 087 tonna

Litvánia

70 658 tonna

Hollandia

76 727 tonna

Lengyelország

32 008 tonna

Egyesült Királyság

10 457 tonna

Írország

10 462 tonna

Egy időben egyszerre legfeljebb 19 hajó tartózkodhat a mauritániai vizeken. Ha a 8. kategóriában nem használják ki teljes mértékben az engedélyeket, a 8. kategória további legfeljebb 16 negyedéves engedéllyel egészíthető ki.

A jegyzőkönyv kétéves érvényességi ideje alatt a tagállamok a következő negyedéves engedéllyel rendelkeznek:

Németország

8

Franciaország

4

Lettország

40

Litvánia

44

Hollandia

32

Lengyelország

16

Írország

4

Egyesült Királyság

4

A tagállamok törekednek arra, hogy tájékoztassák a Bizottságot, ha egyes engedélyeik más tagállamok részére átadhatóvá válnak.

h)

8. kategória: fagyasztóval nem felszerelt nyílt tengeri halászhajók

Írország

15 000 tonna

Ezek a halászati lehetőségek kihasználatlanságuk esetén átcsoportosíthatók a 7. kategóriába, az említett kategóriának megfelelő elosztási kulcs szerint.

A mauritániai vizeken legfeljebb 16 negyedéves engedély használható fel. Kihasználatlanságuk esetén az engedélyek átcsoportosíthatók a 7. kategóriába.

Írország 16 negyedéves engedéllyel rendelkezik (amelyeket kihasználatlanságuk esetén átcsoportosíthatók a 7. kategóriába).

Írország a jegyzőkönyv érvényességi ideje alatt minden évben legkésőbb július 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot, ha egyes engedélyei más tagállamok részére átadhatóvá válnak.

(2)   Az 1006/2008/EK rendelet a partnerségi megállapodás sérelme nélkül alkalmazandó.

(3)   Ha az (1) bekezdésben említett tagállamok halászati engedély iránti kérelmei nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségeket, a Bizottság az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően figyelembe veszi bármely más tagállam halászati engedély iránti kérelmét is.

(4)   Az a határidő, amelyen belül a tagállamoknak az 1006/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdése szerint meg kell erősíteniük, hogy a számukra odaítélt halászati lehetőségeket nem használják ki teljes mértékben, tíz munkanap attól a naptól számítva, amikor a Bizottság tájékoztatja őket, hogy a halászati lehetőségeket nem merítették ki.

2. cikk

A 1801/2006/EK rendelet 2. cikke hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet a jegyzőkönyv aláírásának napjától alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. december 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

N. SYLIKIOTIS


(1)  HL L 343., 2006.12.8., 1. o.

(2)  Lásd e Hivatalos Lap 43. oldalát.

(3)  HL L 286., 2008.10.29., 33. o.


Top