EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1105

Az Európai Parlament és a Tanács 1105/2012/EU határozata ( 2012. november 21. ) a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 328, 28.11.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 211 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1105/oj

28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/4


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1105/2012/EU HATÁROZATA

(2012. november 21.)

a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az alkalmazási időszak meghosszabbítása, az egyik harmadik ország, valamint a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok nevének változása tekintetében való módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről szóló, 2002. december 16-i 2003/17/EK tanácsi határozat (3) előírja, hogy korlátozott ideig a bizonyos harmadik országokban meghatározott fajok vetőmagtermesztése során végrehajtott szántóföldi ellenőrzéseket az uniós jogi aktusoknak megfelelően végrehajtott szántóföldi ellenőrzésekkel egyenértékűnek kell tekinteni, valamint hogy az ezekben az országokban termesztett bizonyos fajokhoz tartozó vetőmagokat egyenértékűnek kell tekinteni az uniós jogi aktusoknak megfelelően termesztett vetőmagokkal.

(2)

Úgy tűnik, hogy a harmadik országokban végrehajtott szántóföldi ellenőrzések továbbra is ugyanolyan garanciákat nyújtanak, mint a tagállamok által végrehajtott szántóföldi ellenőrzések. Ezért ezeket a szántóföldi ellenőrzéseket továbbra is egyenértékűnek kell tekinteni.

(3)

Mivel a 2003/17/EK határozat 2012. december 31-én hatályát veszti, az annak értelmében elismert egyenértékűség időtartamát meg kell hosszabbítani. Kívánatosnak tűnik ezt az időtartamot tíz évvel meghosszabbítani.

(4)

A 2003/17/EK határozatban a Jugoszláviára való hivatkozást el kell hagyni. Szerbiát – mint a nemzetközi kereskedelemben mozgó vetőmag fajtaminősítésére vonatkozó OECD-rendszerek tagját, valamint a vetőmag-mintavétel és -vizsgálat vonatkozásában a Nemzetközi Vetőmagvizsgálati Szövetség tagját – fel kell venni a 2003/17/EK határozat I. mellékletében szereplő harmadik országok listájára. Ezenkívül a 2003/17/EK határozat I. mellékletében szereplő, a termelés jóváhagyását és ellenőrzését végző egyes hatóságok neve is megváltozott.

(5)

A 2003/17/EK határozatnak a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatra (4) hivatkozó rendelkezéseit el kell hagyni, mivel e határozattal összefüggésben alkalmazásuk nem lenne összeegyeztethető a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és a végrehajtási jogi aktusoknak a Szerződés 290. és 291. cikke által bevezetett rendszerével.

(6)

A 2003/17/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2003/17/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikket el kell hagyni.

2.

Az 5. cikket el kell hagyni.

3.

A 6. cikkben a „2012. december 31.” időpont helyébe a „2022. december 31.” időpont lép.

4.

Az I. melléklet helyébe az e határozat mellékletében szereplő szöveg lép.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 351., 2012.11.15., 92. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. október 25-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. november 13-i határozata.

(3)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.


MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

ORSZÁGOK, HATÓSÁGOK ÉS FAJOK

Ország (1)

Hatóság

Az alábbi irányelvekben említett fajok

1

2

3

AR

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Av. Paseo Colón 922, 3 Piso

1063 BUENOS AIRES

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

AU

Australian Seeds Authority LTD.

P.O. Box 187

LINDFIELD, NSW 2070

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

CA

Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate

59 Camelot Drive, Room 250 OTTAWA, ON K1A 0Y9

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

CL

Ministerio de Agricultura

Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas

Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 SANTIAGO DE CHILE

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

HR

State Institute for Seed and Seedlings,

Vinkovacka Cesta 63

31000 OSIJEK

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

IL

Ministry of Agriculture & Rural Development

Plant Protection and Inspection Services

P.O. Box 78 BEIT-DAGAN 50250

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

MA

D.P.V.C.T.R.F.

Service de Contrôle des Semences et Plants

B.P. 1308 RABAT

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

NZ

Ministry for Primary Industries,

25 »The Terrace«

P.O. Box 2526

6140 WELLINGTON

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

RS

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate

Omladinskih brigada 1 11070 NOVI BEOGRAD

A Mezőgazdasági Minisztérium felhatalmazta az alábbi intézményeket az OECD szerinti hatósági származási bizonyítvány kiállítására:

National Laboratory for Seed Testing

Maksima Gorkog 30 21000 NOVI SAD

Maize Research Institute »ZEMUN POLJE«

Slobodana Bajica 1

11080 ZEMUN, BEOGRAD

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

TR

Ministry of Agriculture and Rural Affairs,

Variety Registration and Seed Certification Centre

Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62

P.O.Box 30

06172 Yenimahalle/ANKARA

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

US

USDA – Agricultural Marketing Service

Seed Regulatory & Testing Branch

801 Summit Crossing, Suite C GASTONIA NC 28054

2002/54/EK

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

UY

Instituto Nacional de Semillas (INASE)

Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29

91001 PANDO – CANELONES

66/401/EGK

66/402/EGK

2002/57/EK

ZA

National Department of Agriculture,

c/o S.A.N.S.O.R.

Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981 0040 PRETORIA

66/401/EGK

66/402/EGK – kizárólag a Zea mays és Sorghum spp. fajok tekintetében.

2002/57/EK


(1)  AR – Argentína, AU – Ausztrália, CA – Kanada, CL – Chile, HR – Horvátország, IL – Izrael, MA – Marokkó, NZ – Új-Zéland, RS – Szerbia, TR – Törökország, US – Egyesült Államok, UY – Uruguay, ZA – Dél-Afrika.”


Top