EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D1104

Az Európai Parlament és a Tanács 1104/2012/EU határozata ( 2012. november 21. ) a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a „minősített” kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról

OJ L 328, 28.11.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 248 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/1104/oj

28.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 328/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1104/2012/EU HATÁROZATA

(2012. november 21.)

a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az erdészeti szaporítóanyagoknak a „minősített” kategóriába történő besorolása, és az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóságok nevének frissítése céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

rendes jogalkotási eljárás keretében (2),

mivel:

(1)

A harmadik országban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűségéről szóló, 2008. december 16-i 2008/971/EK tanácsi határozat (3) meghatározza a határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban előállított „azonosított származású” és „szelektált” kategóriájú erdészeti szaporítóanyag Unióba való behozatalára vonatkozó feltételeket.

(2)

Az Egyesült Államokban, Horvátországban, Kanadában, Norvégiában, Svájcban, Szerbiában és Törökországban az erdészeti szaporítóanyagok minősítésére vonatkozó nemzeti szabályozás előírja, hogy a vetőmagok begyűjtése és feldolgozása, valamint az ültetési anyagok előállítása során hatósági helyszíni ellenőrzést kell végezni.

(3)

E szabályok szerint az alapanyagok engedélyezésére és regisztrálására, valamint ezt követően az alapanyagból a szaporítóanyag előállítására vonatkozó rendszereknek meg kell felelniük az OECD nemzetközi kereskedelemben mozgó erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó minősítési rendszerének (a továbbiakban: az erdészeti vetőmagokra és növényekre vonatkozó OECD-rendszer). A szabályok ezenkívül előírják, hogy az „azonosított származású”, a „szelektált”, valamint a „minősített” kategóriájú vetőmagot és ültetési anyagot az erdészeti vetőmagokra és növényekre vonatkozó OECD-rendszer szerint hatóságilag minősíteni kell, és a vetőmagcsomagokat zárjeggyel kell ellátni.

(4)

A „minősített” kategória tekintetében a szabályok vizsgálata kimutatta, hogy az alapanyagok engedélyezési feltételei megfelelnek az erdészeti szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló, 1999. december 22-i 1999/105/EK irányelv (4) előírásainak. Továbbá a vetőmag minőségére, a fajtisztaságra és az ültetési anyag minőségére vonatkozó feltételek kivételével az e harmadik országokban alkalmazott szabályok az új, „minősített” kategóriába tartozó vetőmagokra és ültetési anyagokra vonatkozó feltételek tekintetében az 1999/105/EK irányelvben előírtakkal azonos garanciát nyújtanak. Következésképpen az Egyesült Államokban, Horvátországban, Kanadában, Norvégiában, Svájcban, Szerbiában és Törökországban a „minősített” kategóriájú erdészeti anyagok minősítésére vonatkozó szabályok az 1999/105/EK irányelvben előírtakkal egyenértékűek tekintendők, feltéve, hogy a 2008/971/EK határozat II. mellékletében a vetőmagra és ültetési anyagra vonatkozó feltételek teljesülnek.

(5)

A „minősített” kategóriába tartozó anyagok vonatkozásában ezeknek a feltételeknek tartalmazniuk kell azt az információt, hogy a termékek genetikai módosításon átestek-e. Ez az információ megkönnyítené a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben (5), illetve adott esetben a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) és a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről szóló, 2003. szeptember 22-i 1830/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) foglalt követelmények alkalmazását.

(6)

Ezenfelül a 2008/971/EK határozat I. mellékletében felsorolt, az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző néhány hatóság neve megváltozott.

(7)

A 2008/971/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/971/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez a határozat megállapítja azokat a feltételeket, amelyek alapján az I. mellékletben felsorolt harmadik országokban előállított „azonosított származású”, „szelektált” és „minősített” kategóriájú erdészeti szaporítóanyag behozható az Unióba.”

2.

A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országokban előállított, az 1999/105/EK irányelv I. mellékletében felsorolt fajok „azonosított származású”, „szelektált” és „minősített” kategóriájú, és az e határozat I. mellékletében felsorolt harmadik országok hatóságai által hivatalosan minősített vetőmagja és ültetési anyaga egyenértékűnek tekintendő az 1999/105/EK irányelv előírásainak megfelelő vetőmaggal és ültetési anyaggal, feltéve, hogy megfelel az e határozat II. mellékletben előírt feltételeknek.”

3.

A 4. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„A vetőmag vagy ültetési anyag Unióba való belépését illetően a behozatalért felelős szállító előzetesen értesíti az adott tagállam hivatalos szervét a behozatalról. A hivatalos szerv az OECD szerinti hatósági származási bizonyítvány alapján az anyag forgalomba hozatala előtt kiállít egy általános bizonyítványt.”

4.

Az I. és a II. melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

A határozatot 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2012. november 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  HL C 351., 2012.11.15., 91. o.

(2)  Az Európai Parlament 2012. október 23-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2012. november 13-i határozata.

(3)  HL L 345., 2008.12.23., 83. o.

(4)  HL L 11., 2000.1.15., 17. o.

(5)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

(6)  HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(7)  HL L 268., 2003.10.18., 24. o.


MELLÉKLET

A 2008/971/EK határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

Országok és hatóságok

Ország (1)

Az engedélyezést és az előállítás ellenőrzését végző hatóság

CA

National Forest Genetic Resources Centre/Centre national des ressources génétiques forestières

Natural Resources Canada/Ressources naturelles Canada

Canadian Forest Service – Atlantic/Service canadien des forêts – Atlantique

P.O. Box 4000,

FREDERICTON, NB E3B 5P7

CH

Federal Office for the Environment (FOEN)

Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (UVEK)

Forest Division

Federal Plant Protection Service

Zürcherstraße 111

CH-8903 BIRMENSDORF

HR

Croatian Forest Research Institute – CFI

Division of Genetics, Forest Tree Breeding and Seed Science

Cvjetno naselje 41

10450 Jastrebarsko

NO

Norwegian Forest Research Institute

Høgskoleveien 12

N-1432 AAS

Norwegian Forest Seed Station

P.O. Box 118

N-2301 HAMAR

RS

Group for Forest Reproductive Material and Genetic Resources Directorate for Forest

Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

Ministry of AFW – Directorate for Forest

Omladinskih brigada 1

Novi Beograd

TR

Ministry of Environment and Forestry

General Directorate of Forestation and Erosion Control

Bestepe 06560

Ankara

US

USA United States Department of Agriculture, Forest Service

Cooperative Forestry

National Seed Laboratory

5675 Riggins Mill Road

Dry Branch, Georgia 31020

HIVATALOS SZÖVETSÉGI MINŐSÍTÉSI HATÓSÁGOK

(amelyek OECD-bizonyítványok kiállítására jogosultak az USDA Forest Service-szel kötött együttműködési megállapodás alapján)

Washington State Crop Improvement Association, Inc.

1610 NE Eastgate Blvd, Suite 610

Pullman, Washington 99163

2.

A II. melléklet a következő szakasszal egészül ki:

„C.   Harmadik országban előállított vetőmagok és ültetési anyagok „minősített” kategóriájára vonatkozó további feltételek

A „minősített” kategóriába sorolt vetőmagok vagy ültetési anyagok esetében az OECD szerinti címkének vagy a szállító által kiállított okmánynak tartalmaznia kell, hogy az alapanyag előállítása során sor került-e genetikai módosításra.”


(1)  CA – Kanada, CH – Svájc, HR – Horvátország, NO – Norvégia, RS – Szerbia, TR – Törökország, US – Egyesült Államok.”


Top