EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0677

2012/677/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. október 30. ) az ametoktradin (az eredeti kérelem fejlesztési kódja: BAS 650 F) és a dinátrium-foszfonát új hatóanyagokra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről (az értesítés a C(2012) 7581. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 305, 1.11.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 198 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/677/oj

1.11.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 305/27


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2012. október 30.)

az ametoktradin (az eredeti kérelem fejlesztési kódja: BAS 650 F) és a dinátrium-foszfonát új hatóanyagokra megadott ideiglenes engedélyek tagállamok általi meghosszabbításának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2012) 7581. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2012/677/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 80. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

mivel:

(1)

Az 1107/2009/EK rendelet 80. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint a 91/414/EGK irányelvet továbbra is alkalmazni kell azon hatóanyagok esetében, amelyekről 2011. június 14. előtt a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban határozatot fogadtak el.

(2)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2008 szeptemberében Hollandiához kérelem érkezett a BASF SE-től az ametoktradin hatóanyagnak (az eredeti kérelem fejlesztési kódja: BAS 650 F) a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére vonatkozóan. A 2009/535/EK bizottsági határozat (3) megerősítette, hogy a benyújtott dosszié hiánytalan, és elvben megfelel az irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(3)

A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2008 májusában Franciaországhoz kérelem érkezett az ISK Biosciences Europe SA-tól a dinátrium-foszfonát hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe való felvételére vonatkozóan. A 2008/953/EK bizottsági határozat (4) megerősítette, hogy a benyújtott dosszié hiánytalan, és elvben megfelel az irányelv II. és III. mellékletében foglalt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

(4)

A dossziék hiánytalanságának megerősítésére azért volt szükség, hogy részletesen meg lehessen őket vizsgálni, és a tagállamok a szóban forgó hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre – legfeljebb három évre szóló – ideiglenes engedélyeket adhassanak ki, amennyiben a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, különösen ami az említett irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelően a hatóanyagok és a növényvédő szerek részletes értékelésére vonatkozó feltételeket illeti.

(5)

Az említett hatóanyagok emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata a kérelmezők által javasolt felhasználási módok tekintetében a 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) és (4) bekezdésével összhangban megtörtént. A referens tagállamok az értékelő jelentések tervezeteit 2009. szeptember 15-én (ametoktradin), illetve 2009. augusztus 27-én (dinátrium-foszfonát) nyújtották be a Bizottsághoz.

(6)

Miután a referens tagállamok benyújtották az értékelő jelentések tervezetét, nyilvánvalóvá vált, hogy a kérelmezőktől további információkat kell kérni, a referens tagállamoknak pedig meg kell vizsgálniuk a kapott információkat, majd erről értékelést kell benyújtaniuk. A dossziék vizsgálata ezért még folyamatban van, és nincs mód arra, hogy az értékelést a 91/414/EGK irányelvben előírt határidőre be lehessen fejezni.

(7)

Mivel az értékelés során mindeddig nem merült fel közvetlen aggodalomra okot adó körülmény, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az említett hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerekre kiadott ideiglenes engedélyeket a 91/414/EGK irányelv 8. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 24 hónappal meghosszabbítsák annak érdekében, hogy a dossziék vizsgálata folytatódhasson. Az ametoktradin és a dinátrium-foszfonát 1107/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése szerinti lehetséges jóváhagyásával kapcsolatos értékelés és döntéshozatal 24 hónapon belül várhatóan lezárul.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok az ametoktradin és a dinátrium-foszfonát hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek ideiglenes engedélyeit legfeljebb 2014. október 31-ig meghosszabbíthatják.

2. cikk

Ez a határozat 2014. október 31-én hatályát veszti.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 30-án.

a Bizottság részéről

Maroš ŠEFČOVIČ

alelnök


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2)  HL L 309., 2009.11.24., 1. o.

(3)  HL L 179., 2009.7.10., 66. o.

(4)  HL L 338., 2008.12.17., 62. o.


Top