EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0459

A Bizottság 459/2012/EU rendelete ( 2012. május 29. ) a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 142, 1.6.2012, p. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 258 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/459/oj

1.6.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/16


A BIZOTTSÁG 459/2012/EU RENDELETE

(2012. május 29.)

a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (keretirányelv) (2) és különösen annak 39. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 715/2007/EK rendelet, valamint a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról szóló, 2008. július 18-i 692/2008/EK bizottsági rendelet (3) közös műszaki előírásokat határoz meg a gépjárművek és pótalkatrészek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyására, továbbá szabályokat állapít meg a használatban lévő járművek megfelelőségére, a kibocsátáscsökkentő berendezések élettartamára, a fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerekre, az üzemanyag-fogyasztás mérésére, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetőségére.

(2)

A 715/2007/EK rendelet értelmében részecskeszámra (particle number, PN) vonatkozó előírást kell elfogadni az olyan, szikragyújtású motorral rendelkező járművekre vonatkozóan, amelyeket az Euro 6 előírások szerint kell jóváhagyni.

(3)

A járművek által kibocsátott részecskék lerakódhatnak az emberi tüdő hólyagocskáiban, ami légzőszervi, valamint szív- és érrendszeri betegségekhez, és fokozott halandósághoz vezethet. Az ilyen részecskék elleni fokozott védelem ezért közérdek.

(4)

A szikragyújtású járművek részecskekibocsátásának mérésére jelenleg a részecskemérési program (Particulate Measurement Programme, PMP) dízel járművekhez kifejlesztett mérési protokollját használják. Bizonyíték van azonban arra, hogy a szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék méretskálája és vegyi összetétele eltérhet a dízel járművekétől. A részecskék méretskáláját és vegyi összetételét, valamint a jelenlegi mérési technológiának a káros részecskekibocsátás ellenőrzése terén elért eredményességét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A jövőben szükségessé válhat a mérési protokollnak a szikragyújtású járművek tekintetében történő felülvizsgálata.

(5)

A mai ismeretek szerint a hagyományos hengerenkénti befecskendezésű (port fuel injection, PFI) motoroknak, amelyek nem közvetlenül az égéstérbe, hanem a szívócsonkba vagy a beömlőnyílásba fecskendezik az üzemanyagot, alacsony a részecskekibocsátása. Ezért pillanatnyilag indokoltnak tűnik a közvetlen befecskendezésű motorral felszerelt járművekre korlátozni a szabályozó tevékenységet, nem szabad azonban kizárni az összes szikragyújtású motor részecskekibocsátására irányuló kutatás és nyomon követés lehetőségét, különösen a kibocsátott részecskék méretskálája és vegyi összetétele, valamint a valós vezetési körülmények között tapasztalt kibocsátás tekintetében, és a Bizottságnak szükség esetén további szabályozási intézkedésekre kell javaslatot tennie, a PFI motorok jövőbeni piaci részesedését is figyelembe véve.

(6)

A 692/2008/EK rendelet 6 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határértéket írt elő az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó dízel járművekre. A technológiasemleges jogalkotás elve alapján az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó szikragyújtású járművekre is ugyanekkora kibocsátási határértéknek kell vonatkoznia, mivel nincs bizonyíték arra, hogy a szikragyújtású motorok által kibocsátott részecskék specifikus toxicitása kisebb lenne, mint a dízel motorok által kibocsátott részecskéké.

(7)

A szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számának csökkentésére szolgáló hatásos utókezelő technológiának számító benzines részecskeszűrők (gasoline particle filters, GPF) várhatóan elfogadható áron kaphatók lesznek egyes Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó járművekhez. Emellett valószínűnek tűnik, hogy a motorok belső kialakítására vonatkozó rendelkezésekkel a 715/2007/EK rendelet 10. cikkében megállapított, az Euro 6 kibocsátási osztályra vonatkozó kötelező dátumokat követő három éven belül lényegesen alacsonyabb költségek mellett, számos alkalmazás számára hasonló csökkenést lehet elérni a részecskeszám-kibocsátás tekintetében. A motorokra vonatkozó rendelkezéseknek a motorok valamennyi működési körülményére vonatkozniuk kell annak érdekében, hogy a valós vezetési körülmények között tapasztalt kibocsátási szintek utókezelő berendezések hiányában se romoljanak.

(8)

Annak érdekében, hogy minden szükséges technológiát ki lehessen fejleszteni és elegendő átfutási idő is legyen, két lépésből álló megközelítést kell alkalmazni, amely az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó dízel motorokra vonatkozó részecskeszám-határértéket a második lépcsőben a közvetlen befecskendezésű szikragyújtású motorral felszerelt járművekre is bevezeti.

(9)

Figyelmet kell fordítani a szikragyújtású járművek valós vezetési körülmények között megfigyelhető részecskekibocsátására és a megfelelő vizsgálati eljárások kidolgozására. A Bizottságnak az Euro 6 előírások hatálybalépését követően legkésőbb három évvel megfelelő mérési eljárásokat kell kidolgoznia és bevezetnie.

(10)

A Bizottságnak figyelemmel kell kísérnie, hogy a kibocsátott részecskék számának csökkentése céljából hozott rendelkezések miként befolyásolják a szikragyújtású járművek CO2-kibocsátását.

(11)

A 692/2008/EK rendelet 4. cikkének (7) bekezdése értelmében az említett rendelet hatálya alá tartozó járművek csak a fedélzeti diagnosztikai (OBD) küszöbértékek bevezetése után kaphatnak az Euro 6 kibocsátási előírások szerinti típusjóváhagyást. A fedélzeti diagnosztikai rendszer a kibocsátáscsökkentő rendszerek hibás működése észlelésének fontos eszköze.

(12)

A könnyű járművek kibocsátásaira (Euro 5 és Euro 6) és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó közösségi jog alkalmazásáról és további fejlesztéséről szóló 2008/C 182/08 közleményében (4) a Bizottság olyan fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekre tett javaslatot, amelyek gyakorlatilag megfelelnek az Egyesült Államokban és Kanadában 2013-tól a legtöbb könnyű járműre vonatkozó határértékeknek; ezen országokban a járművek fedélzeti diagnosztikai rendszereinek többsége megfelel a Kaliforniai Levegőfelügyeleti Hatóság (Californian Air Resources Board, CARB) által kiadott rendeleteknek. Az Unió és az Egyesült Államok előírásainak összehangolása megfelelne a nemzetközi harmonizáció és a környezet magas szintű védelme célkitűzésének.

(13)

Az Egyesült Államokban hatályos fedélzeti diagnosztikai előírások azonban technológiai szempontból kihívást jelentenek az Egyesült Államokba nem exportáló járműgyártók számára. Ezért el kell fogadni egy kezdeti három éves, kevésbé szigorú OBD előírásokat alkalmazó időszakot, amely hosszabb átfutási időt biztosít az ágazatnak.

(14)

A 692/2008/EK rendelet által megállapított, a szén-monoxidra, a metántól különböző szénhidrogénekre és a légszennyező részecskék tömegére vonatkozó végleges Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékeknek enyhébbeknek kell lenniük, mint a 2008/C 182/08 közleményben javasolt értékek, hogy tükrözzék az e területeken tapasztalt egyedi műszaki nehézségeket. Emellett ez a rendelet nem fogadhat el a részecskék számára vonatkozó Euro 6 fedélzeti diagnosztikai határértéket.

(15)

A szén-monoxidra és a metántól különböző szénhidrogénekre vonatkozó szigorúbb Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek, valamint a kibocsátott részecskék számára vonatkozó Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbérték megállapításának környezetvédelmi szempontból vizsgált szükségességét, műszaki megvalósíthatóságát és költség/haszon arányát a későbbiekben kell értékelni. A jogszabályi előírások ebből következő módosításait csak úgy szabad bevezetni, hogy az ágazatnak elegendő átfutási ideje maradjon. A fedélzeti diagnosztikai rendszerek összetettségét figyelembe véve ez az átfutási idő jellemzően 3–4 év.

(16)

A 715/2007/EK rendeletet és a 692/2008/EK rendeletet következésképpen ennek megfelelően módosítani kell.

(17)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a „Műszaki Bizottság – Gépjárművek” elnevezésű bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 715/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikkben a 17. pont végén a pontot pontosvessző váltja fel.

2.

A 3. cikk a következő 18. ponttal egészül ki:

„18.   »közvetlen befecskendezésű motor«: olyan motor, amely képes olyan üzemmódban működni, amelyben az üzemanyagot a szívószelepeken beszívott levegőbe fecskendezi.”

3.

A 10. cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)   A (4) és az (5) bekezdésben az új típusok jóváhagyására, illetve az új járművek nyilvántartásba vételére, értékesítésére és üzembe helyezésére megállapított időpontokat követő három évig a közvetlen befecskendezésű szikragyújtású motororral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határértéket kell alkalmazni.”

4.

Az I. melléklet e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk (7) bekezdését el kell hagyni.

2.

Az I., a XI. és a XVI. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 29-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 171., 2007.6.29., 1. o.

(2)  HL L 263., 2007.10.9., 1. o.

(3)  HL L 199., 2008.7.28., 1. o.

(4)  HL C 182., 2008.7.19., 17. o.


I. MELLÉKLET

A 715/2007/EK rendelet módosításai

A 715/2007/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az 1. táblázat (Euro 5 kibocsátási határértékek) utolsó oszlopában, a második sorban szereplő szöveg helyébe a következő szöveg lép:

„Részecskék száma (PN)”

2.

A 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2.   táblázat

Euro 6 kibocsátási határértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Határértékek

Szén-monoxid tömege

(CO)

Összes szénhidrogén tömege

(THC)

Metántól különböző szénhidrogének tömege

(NMHC)

Nitrogénoxidok tömege

(NOx)

Szénhidrogének és nitrogénoxidok együttes tömege

(THC + NOx)

Részecskék tömege

(PM) (1)

Részecskék száma

(PN)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(db/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI (2)  (3)

CI

M

összes

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

N2

összes

2 270

740

160

108

82

125

215

4,5

4,5

6,0 × 1011

6,0 × 1011

Jelmagyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás


(1)  Az ebben a táblázatban megadott kibocsátási határértékek alapján a korábbi részecsketömeg-mérési protokoll szerint 2011. szeptember 1-je előtt jóváhagyott típusú járművekre 5,0 mg/km értékű, a kibocsátott részecskék tömegére megadott határérték vonatkozik.

(2)  A szikragyújtású motorokra vonatkozó részecsketömeg- és részecskeszám-határértékek csak a közvetlen befecskendezésű motorokra vonatkoznak.

(3)  A 10. cikk (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó közvetlen befecskendezésű, szikragyújtású motorral felszerelt járművekre a gyártó döntésétől függően 6,0 × 1011/km részecskeszám-kibocsátási határt kell alkalmazni. Legkésőbb az említett időpontokig be kell vezetni egy, a típus-jóváhagyási eljárás során alkalmazott vizsgálati módszert, amely biztosítja a járművek által valós vezetési körülmények között kibocsátott részecskék számának tényleges korlátozását.”


II. MELLÉKLET

A 692/2008/EK rendelet módosításai

A 692/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az I. melléklet 6. függeléke a következőképpen módosul:

a)

Az 1. pontban a második mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Ezt a számot egy vagy több betűjel követi, amely(ek) a különböző járműkategóriákat jelöli(k), az alábbi 1. táblázat szerint.”;

b)

Az 1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„1.   táblázat

Betűjel

Kibocsátási előírás

A fedélzeti diagnosztikára vonatkozó előírás

A jármű kategóriája és osztálya

Motor

Hatálybalépés: új típusok

Hatálybalépés: új járművek

A nyilvántartásba vétel utolsó dátuma

A

Euro 5a

Euro 5

M, N1 I. osztály

PI, CI

2009.9.1.

2011.1.1.

2012.12.31.

B

Euro 5a

Euro 5

Speciális szociális igényeket kielégítő M1

(kivéve M1G)

CI

2009.9.1.

2012.1.1.

2012.12.31.

C

Euro 5a

Euro 5

Speciális szociális igényeket kielégítő M1G

CI

2009.9.1.

2012.1.1.

2012.8.31.

D

Euro 5a

Euro 5

N1 II. osztály

PI, CI

2010.9.1.

2012.1.1.

2012.12.31.

E

Euro 5a

Euro 5

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2010.9.1.

2012.1.1.

2012.12.31.

F

Euro 5b

Euro 5

M, N1 I. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

G

Euro 5b

Euro 5

Speciális szociális igényeket kielégítő M1

(kivéve M1G)

CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

H

Euro 5b

Euro 5

N1 II. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

I

Euro 5b

Euro 5

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2011.9.1.

2013.1.1.

2013.12.31.

J

Euro 5b

Euro 5+

M, N1 I. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2015.8.31.

K

Euro 5b

Euro 5+

Speciális szociális igényeket kielégítő M1

(kivéve M1G)

CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2015.8.31.

L

Euro 5b

Euro 5+

N1 II. osztály

PI, CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2016.8.31.

M

Euro 5b

Euro 5+

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2011.9.1.

2014.1.1.

2016.8.31.

N

Euro 6a

Euro 6-

M, N1 I. osztály

CI

 

 

2012.12.31.

O

Euro 6a

Euro 6-

N1 II. osztály

CI

 

 

2012.12.31.

P

Euro 6a

Euro 6-

N1 III. osztály, N2

CI

 

 

2012.12.31.

Q

Euro 6b

Euro 6-

M, N1 I. osztály

CI

 

 

2013.12.31.

R

Euro 6b

Euro 6-

N1 II. osztály

CI

 

 

2013.12.31.

S

Euro 6b

Euro 6-

N1 III. osztály, N2

CI

 

 

2013.12.31.

T

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

M, N1 I. osztály

CI

 

 

2015.8.31.

U

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 II. osztály

CI

 

 

2016.8.31.

V

Euro 6b

Euro 6-plus IUPR

N1 III. osztály, N2

CI

 

 

2016.8.31.

W

Euro 6b

Euro 6-1

M, N1 I. osztály

PI, CI

2014.9.1.

2015.9.1.

2018.8.31.

X

Euro 6b

Euro 6-1

N1 II. osztály

PI, CI

2015.9.1.

2016.9.1.

2019.8.31.

Y

Euro 6b

Euro 6-1

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2015.9.1.

2016.9.1.

2019.8.31.

ZA

Euro 6c

Euro 6-2

M, N1 I. osztály

PI, CI

2017.9.1.

2018.9.1.

 

ZB

Euro 6c

Euro 6-2

N1 II. osztály

PI, CI

2018.9.1.

2019.9.1.

 

ZC

Euro 6c

Euro 6-2

N1 III. osztály, N2

PI, CI

2018.9.1.

2019.9.1.

 

ZX

n.a.

n.a.

Összes jármű

Akkumulátor – teljesen elektromos

2009.9.1.

2011.1.1.

 

ZY

n.a.

n.a.

Összes jármű

Üzemanyagcella – teljesen elektromos

2009.9.1.

2011.1.1.

 

ZZ

n.a

n.a.

Az I. melléklet 2.1.1. pontja szerinti bizonyítvánnyal rendelkező összes jármű

PI, CI

2009.9.1.

2011.1.1.

 

»Euro 5a « kibocsátási előírás= nem tartalmazza a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 5b « kibocsátási előírás= a teljes »Euro 5« kibocsátási előírás, beleértve a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a kompressziós gyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó előírást és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 6a « kibocsátási előírás= nem tartalmazza a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 6b « kibocsátási előírás= a teljes »Euro 6« kibocsátási előírás, beleértve a részecskékre vonatkozó módosított mérési eljárást, a részecskeszámra vonatkozó előírást (a szikragyújtású járművekre vonatkozó előzetes értékeket) és a rugalmas üzemanyag-felhasználású járművek bioüzemanyaggal kis hőmérsékleten végzett kibocsátásméréseit;

»Euro 6c« kibocsátási előírás= a teljes »Euro 6« kibocsátási előírás, azaz az »Euro 6b« kibocsátási előírás és a szikragyújtású járművek által kibocsátott részecskék számára vonatkozó végleges előírás;

»Euro 5« OBD előírás= »Euro 5« OBD alapelőírás, kivéve a használat közbeni működési arányt (IUPR), a NOx-ellenőrzést a benzinüzemű járműveknél és a dízelre vonatkozó szigorított részecskekibocsátási küszöbértékeket;

»Euro 5+« OBD előírás= kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR), NOx-ellenőrzés benzinüzemű járműveknél és a dízelre vonatkozóan szigorított részecske-kibocsátási küszöbértékek;

»Euro 6-« OBD előírás= kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek;

»Euro 6- plusz IUPR« OBD előírás= dízelre vonatkozóan kevésbé szigorú fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek és kevésbé szigorú használat közbeni működési arány (IUPR);

»Euro 6-1« OBD előírás= a teljes »Euro 6« OBD előírás, viszont a XI. melléklet 2.3.4. pontjában meghatározott előzetes fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekkel és részben kevésbé szigorú használat közbeni működési aránnyal (IUPR);

»Euro 6-2« OBD előírás= a teljes »Euro 6« OBD előírás, viszont a XI. melléklet 2.3.3. pontjában meghatározott végleges fedélzeti diagnosztikai küszöbértékekkel.”

2.

A XI. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A szöveg az alábbi 2.3.3. és 2.3.4. ponttal egészül ki:

„2.3.3.

A 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megállapított Euro 6 kibocsátási határértékek alapján az említett rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 3 év elteltével jóváhagyott típusú járművekre vonatkozó diagnosztikai küszöbértékeket a következő táblázat tartalmazza:

Végleges Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Szén-monoxid tömege

Metántól különböző szénhidrogének tömege

Nitrogénoxidok tömege

Részecskék tömege

Részecskék száma

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

(PN)

(db/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

CI

PI

CI

PI

M

összes

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

90

140

12

12

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

110

180

12

12

 

 

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

N2

összes

4 300

2 500

270

350

120

220

12

12

 

 

Jelmagyarázat: PI = szikragyújtás, CI = kompressziós gyújtás

Magyarázó feljegyzés:

A táblázatban megállapított OBD küszöbértékeket a Bizottság 2014. szeptember 1-jéig felül fogja vizsgálni. Amennyiben az derül ki, hogy a küszöbértékek betartása műszakilag nem kivitelezhető, a küszöbértékeket vagy kötelező alkalmazásuk időpontját – az Euro 6 kibocsátási osztályba tartozó járművekre bevezetésre kerülő egyéb új előírások és vizsgálatok hatásait figyelembe véve – módosítani kell. Amennyiben a felülvizsgálat arra a következtetésre jut, hogy az említett küszöbértékek környezetvédelmi szempontból szükségesek, betartásuk műszaki szempontból kivitelezhető, és összességében pénzben kifejezhető előnnyel járnak, szigorúbb küszöbértékeket kell elfogadni, és a részecskeszámra vagy adott esetben egyéb, szabályozás alá eső szennyező anyagra vonatkozóan fedélzeti diagnosztikai küszöbértékeket kell bevezetni. Ebben az esetben elegendő átfutási időt kell biztosítani az ágazatnak a műszaki fejlesztések bevezetésére.

2.3.4.

A 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében az új típusok jóváhagyására, illetve új járművekre megállapított időpontokat követő három évig a gyártó döntésétől függően a következő fedélzeti diagnosztikai küszöbértékeket kell alkalmazni a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megállapított Euro 6 kibocsátási határértékek szerint jóváhagyott típusú járművekre:

Előzetes Euro 6 fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek

 

Referenciatömeg

(RM)

(kg)

Szén-monoxid tömege

Metántól különböző szénhidrogének tömege

Nitrogénoxidok tömege

Részecskék tömege

(CO)

(mg/km)

(NMHC)

(mg/km)

(NOx)

(mg/km)

(PM)

(mg/km)

Kategória

Osztály

 

PI

CI

PI

CI(2)

PI

CI

CI

PI

M

összes

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

N1(3)

I

RM ≤ 1 305

1 900

1 750

170

290

150

180

25

25

II

1 305 < RM ≤ 1 760

3 400

2 200

225

320

190

220

25

25

III

1 760 < RM

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

N2

összes

4 300

2 500

270

350

210

280

30

30

Jelmagyarázat: PI = külső gyújtású, CI = kompressziós gyújtású”

b)

A 2.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

„2.14.

A 83. számú ENSZ-EGB előírás 11. mellékletének 3.3.5. szakaszával ellentétben, a következő berendezéseket figyelemmel kell kísérni a teljes meghibásodás vagy az eltávolítás szempontjából, amennyiben ez utóbbi a vonatkozó határértékeket meghaladó kibocsátást eredményez:

2011. szeptember 1-jétől a kompressziós gyújtású motorokba önálló egységként beszerelt vagy kombinált kibocsátáscsökkentő rendszerbe beépített részecskecsapdák,

a 2.3.3. vagy a 2.3.4. pontban megadott táblázatokban szereplő fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek szerint tanúsított járművek esetében a kompressziós gyújtású motorokba önálló egységként beszerelt vagy kombinált kibocsátáscsökkentő rendszerbe beépített, NOx-utókezelő rendszerek,

a 2.3.3. vagy a 2.3.4. pontban megadott táblázatokban szereplő fedélzeti diagnosztikai küszöbértékek szerint tanúsított járművek esetében a kompressziós gyújtású motorokba önálló egységként beszerelt vagy kombinált kibocsátáscsökkentő rendszerbe beépített, dízel üzemű motorhoz való oxidációs katalizátor (diesel oxidation catalyst, DOC),

az első bekezdésben említett berendezéseket minden olyan meghibásodás szempontjából is figyelemmel kell kísérni, amely a fedélzeti diagnosztikai rendszer vonatkozó küszöbértékeit meghaladó kibocsátást eredményez.”;

c)

Az 1. függelék 3.1.5. pontja a következő mondattal egészül ki:

„Az új típusjóváhagyások és az új járművek esetében az ezen melléklet 2.9. pontja által előírt ellenőrző funkció IUPR értékének a 715/2007/EK rendelet 10. cikkének (4) és (5) bekezdésében megállapított időpontokat követő 3 évig legalább 0,1-nek kell lennie.”.

3.

A XVI. melléklet 6.2. pontja szövegének helyébe az alábbi szöveg lép:

„6.2.

A gyártónak igazolnia kell, hogy a 6.1. pontban említett érzékelőknek vagy a járműben lévő bármely más érzékelőnek a használata esetén működésbe lép a 3. pontban említett figyelmeztető rendszer, megjelenik egy megfelelő figyelmeztetést tartalmazó üzenet (például »kibocsátás túl nagy – ellenőrizni kell a karbamidot«, »kibocsátás túl nagy – ellenőrizni kell az AdBlue-t« vagy »kibocsátás túl nagy – ellenőrizni kell a reagenst«), és életbe lép a 8.3. pontban említett használatkorlátozás, ha fennállnak a 4.2., 5.4. vagy 5.5. pontban leírt helyzetek.

Ennek a pontnak az alkalmazásában az ilyen helyzetek feltételezhetően akkor következnek be:

a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 1. táblázatában megadott Euro 5 kibocsátási határértékek alapján jóváhagyott járművek esetében, ha a jármű túllépi az említett táblázatban megadott vonatkozó NOx-kibocsátási határérték 1,5-szeresét,

a 715/2007/EK rendelet I. mellékletének 2. táblázatában megadott Euro 6 kibocsátási határértékek alapján jóváhagyott járművek esetében, ha a jármű túllépi a XI. melléklet 2.3.2., 2.3.3. és 2.3.4. pontjában található táblázatokban megadott vonatkozó NOx-kibocsátási fedélzeti diagnosztikai küszöbértéket.

Az említett követelményeknek való megfelelés igazolását célzó vizsgálat alatt a NOx-kibocsátás legfeljebb 20 %-kal haladhatja meg a második bekezdésben szereplő értékeket.”


Top