EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0385

2011/385/EU: A Bizottság határozata ( 2011. június 28. ) Ecuadornak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő elismeréséről (az értesítés a C(2011) 4440. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

OJ L 170, 30.6.2011, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 191 - 191

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/385/oj

30.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 170/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2011. június 28.)

Ecuadornak a tengerészek képzése és képesítése tekintetében a 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő elismeréséről

(az értesítés a C(2011) 4440. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/385/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel Spanyolország 2006. február 14-i kérésére,

mivel:

(1)

A 2008/106/EK irányelvvel összhangban a tagállamok dönthetnek úgy, hogy a harmadik országok által a tengerészek részére kiállított, megfelelő bizonyítványokat elfogadják, feltéve, hogy az érintett harmadik országot a Bizottság elismeri. E harmadik országoknak teljesíteniük kell a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1995-ben felülvizsgált, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezményében (STCW-egyezmény) (2) foglalt valamennyi követelményt.

(2)

2006. február 14-i levelében Spanyolország benyújtotta Ecuador elismerése iránti kérelmét. Spanyolország kérésére a Bizottság – annak ellenőrzése céljából, hogy Ecuador teljesíti-e az STCW-egyezményben meghatározott követelményeket, és hozott-e megfelelő intézkedéseket a képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalások megakadályozására – értékelte a képzés és a képesítési bizonyítványok kiállításának ecuadori rendszerét. Ez az értékelés az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség szakértői által 2007 júliusában készített vizsgálat eredményeire támaszkodott. A vizsgálat során a képzési és képesítési rendszerben bizonyos hiányosságokat tártak fel.

(3)

A Bizottság jelentésben tájékoztatta a tagállamokat az értékelés eredményéről.

(4)

A Bizottság 2009. március 18-i levelében felkérte Ecuadort, hogy bocsásson rendelkezésére bizonyítékokat a feltárt hiányosságok kiküszöböléséről.

(5)

Ecuador 2009. május 8-i és május 20-i levelében rendelkezésre bocsátotta az arra vonatkozó információkat és bizonyítékokat, hogy a megfelelés értékelésekor feltárt valamennyi hiányosságra vonatkozóan végrehajtották a megfelelő és elégséges korrekciós intézkedéseket.

(6)

A megfelelés értékelésének és az Ecuador által rendelkezésre bocsátott információk kiértékelésének eredményei azt bizonyítják, hogy Ecuador teljesíti az STCW-egyezmény előírásait, és megtette a megfelelő intézkedéseket a képesítési bizonyítványokkal kapcsolatos csalások megakadályozására, ezért indokolt, hogy a Bizottság Ecuadort e tekintetben elismerje.

(7)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/106/EK irányelv 19. cikkének alkalmazásában a tengerészek képzésére és képesítésére tekintettel Ecuadort a Bizottság elismeri.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 28-án.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök


(1)  HL L 323., 2008.12.3., 33. o.

(2)  Az egyezményt a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet fogadta el.


Top