EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42011D0327

2011/327/EU: A tagállamok kormányainak képviselői által elfogadott határozat ( 2011. június 1. ) az Unió polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumok kezeléséről és a 2008/836 határozat hatályon kívül helyezéséről

OJ L 147, 2.6.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 12 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/327/oj

2.6.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 147/20


A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI ÁLTAL ELFOGADOTT HATÁROZAT

(2011. június 1.)

az Unió polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumok kezeléséről és a 2008/836 határozat hatályon kívül helyezéséről

(2011/327/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK KÉPVISELŐI,

mivel:

(1)

Az EU polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumok kezeléséről szóló, a tagállamok kormányképviselői által elfogadott 2008. október 29-i 2008/836 határozat (1) úgy rendelkezik, hogy az EU polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumokat az említett missziók vagy műveletek befejezését követően a Tanács Főtitkárságán („Főtitkárság”) kell archiválni. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i, 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2), valamint az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról szóló, 1983. február 1-jei, 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendelet (3) alkalmazásában az EU polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumokat a Tanács birtokában lévő dokumentumoknak kellett tekinteni.

(2)

Az Európai Külügyi Szolgálat („EKSZ”) szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat (4) 11. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Főtitkárságtól és a Bizottságtól az EKSZ-hez áthelyezett szervezeti egységek vonatkozó irattárait át kell helyezni az EKSZ-hez.

(3)

Az egységesség érdekében az EU polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumokat az említett missziók vagy műveletek befejezését követően az EKSZ-nek kell archiválnia.

(4)

A 2010/427/EU határozat 10. cikke értelmében az EKSZ-nek gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok vagy más hatóságok által minősített dokumentumokat az EKSZ biztonsági szabályai szerinti védelem illesse meg.

(5)

Az EU polgári válságkezelési misszióival és katonai műveleteivel kapcsolatos dokumentumokat az EKSZ irattárának egy külön helyiségében kell őrizni. Az e dokumentumokat kezelő személyeknek képzésben kell részesülniük a közös biztonság- és védelempolitikával kapcsolatos dokumentumokról és az ezzel összefüggő minősített adatok kezeléséről.

(6)

Az egyértelműség érdekében a 2008/836 határozatot hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   Az 1049/2001/EK rendelet és a 354/83/EGK, Euratom rendelet alkalmazásában a Tanács védnöksége alatt folytatott, befejeződött, folyamatban lévő és jövőbeli EU polgári válságkezelési missziókkal és katonai műveletekkel kapcsolatos dokumentumokat az említett missziók vagy műveletek befejezését követően az EKSZ-nek kell archiválnia és a továbbiakban azokat az EKSZ birtokában lévő dokumentumoknak kell tekinteni.

(2)   Nem tartoznak az (1) bekezdésben említett dokumentumok közé a személyzeti kérdésekkel kapcsolatos dokumentációk, a harmadik felekkel kötött szerződések és az azokra vonatkozó dokumentáció, vagy az ideiglenes dokumentumok.

(3)   A tagállamok segítik az EKSZ-t abban, hogy hozzájusson az (1) bekezdésben említett dokumentumokhoz.

2. cikk

A 2008. október 29-i 2008/836 határozat hatályát veszti.

3. cikk

(1)   Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   Ezt a határozatot attól a naptól kell alkalmazni, amely napon az Európai Unió Tanácsának főtitkára és az Európai Külügyi Szolgálat ügyvezető főtitkára egyetértenek abban, hogy a szükséges működési és archiválási feltételek az EKSZ-nél biztosítottak.

Kelt Brüsszelben, 2011. június 1-jén.

az elnök

GYÖRKÖS P.


(1)  HL L 299., 2008.11.8., 34. o.

(2)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(3)  HL L 43., 1983.2.15., 1. o.

(4)  HL L 201., 2010.8.3., 30. o.


Top