EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0393

2010/393/: A Bizottság határozata ( 2010. július 14. ) egyes, Indiából és Malajziából származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

OJ L 180, 15.7.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/393/oj

15.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 180/28


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2010. július 14.)

egyes, Indiából és Malajziából származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről

(2010/393/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. június 11-i 597/2009/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: alaprendelet) és különösen annak 14. cikkére,

a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

A.   AZ ELJÁRÁS

(1)

2009. június 30-án az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) panasz érkezett, miszerint egyes, Indiából és Malajziából (a továbbiakban: érintett országok) származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik behozatalát kárt okozó importtámogatás kíséri.

(2)

A panaszt a European Industrial Fasteners Institute (a továbbiakban: EIFI) nyújtotta be az alaprendelet 9. cikkének (1) bekezdése és 10. cikkének (6) bekezdése szerint olyan gyártók nevében, amelyeknek termelése egyes rozsdamentes acélból készült kötőelemek teljes uniós gyártásának jelentős részét, ebben az esetben több mint 25 %-át teszi ki.

(3)

A panasz prima facie bizonyítékot szolgáltatott a támogatás és az abból eredő jelentős kár meglétére, és ezt a Bizottság elegendő indoknak ítélte a szubvencióellenes eljárás megindításához.

(4)

Az eljárás megindítását megelőzően a Bizottság az alaprendelet 10. cikke (7) bekezdésének megfelelően értesítette az érintett országok kormányát arról, hogy megfelelően dokumentált panasz érkezett hozzá, miszerint az érintett országokból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik támogatott behozatala jelentős kárt okoz az Unió gazdasági ágazatának. A Bizottság az érintett országok kormányával külön-külön konzultációt kezdeményezett, hogy tisztázzák a panasz tartalmával kapcsolatos helyzetet, és mindkét fél számára elfogadható megoldást találjanak. A konzultáció nem vezetett mindkét fél számára elfogadható megoldáshoz.

(5)

A Bizottság ennek megfelelően a tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett értesítéssel (2) szubvencióellenes eljárást indított egyes – jelenleg a 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és a 7318 15 70 KN-kód alá besorolt –, az érintett országokból származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik Unióba való behozatalát illetően.

(6)

Ugyanezen a napon a Bizottság dömpingellenes eljárást indított egyes, az érintett országokból származó rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik Unióba való behozatalát illetően (3).

(7)

A Bizottság kérdőívet küldött az uniós gazdasági ágazat képviselőinek, az Európai Unióban működő gyártók ismert szövetségeinek, az érintett országokban működő exportőröknek/gyártóknak, az exportőrök/gyártók szövetségeinek, az importőröknek, az importőrök ismert szövetségeinek, valamint az érintett országok hatóságainak. Az érdekelt felek lehetőséget kaptak arra, hogy az eljárás megindításáról szóló értesítésben megállapított határidőn belül írásban ismertessék álláspontjukat, vagy szóbeli meghallgatást kérjenek.

B.   A PANASZ VISSZAVONÁSA ÉS AZ ELJÁRÁS MEGSZÜNTETÉSE

(8)

A Bizottsághoz intézett 2010. április 1-jei levelével az EIFI hivatalosan visszavonta panaszát.

(9)

Az alaprendelet 14. cikke (1) bekezdése szerint a panasz visszavonása esetén az eljárás megszüntethető, kivéve, ha ez az Unió érdekeit sértené.

(10)

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi eljárást meg kell szüntetni, mivel a vizsgálat nem tárt fel olyan körülményt, amely arra utalna, hogy az eljárás megszüntetése sértené az Unió érdekeit. Az érdekelteket a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatta, és lehetőséget biztosított arra, hogy észrevételt tegyenek. Nem érkezett olyan észrevétel, amely szerint a megszüntetés sértené az Unió érdekeit.

(11)

Következésképpen a Bizottság megállapítja, hogy az érintett országokból származó, rozsdamentes acélból készült egyes kötőelemek és részeik Unióba való behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárást meg kell szüntetni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az egyes – jelenleg a 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 és a 7318 15 70 KN-kód alá besorolt –, Indiából és Malajziából származó, rozsdamentes acélból készült kötőelemek és részeik behozatalára vonatkozó szubvencióellenes eljárás megszűnik.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. július 14-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 188., 2009.7.18., 93. o.

(2)  HL C 190., 2009.8.13., 32. o.

(3)  HL C 190., 2009.8.13., 27. o.


Top