EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0383

2010/383/: A Tanács határozata ( 2010. június 29. ) az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításával összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról (költségvetési tételek)

OJ L 175, 10.7.2010, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/383/oj

10.7.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 175/34


A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. június 29.)

az EGT Vegyes Bizottságban az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről) módosításával összefüggésben az Európai Unió által képviselendő álláspontról (költségvetési tételek)

(2010/383/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére és 218. cikkének (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1994. november 28-i 2894/94/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 1. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyve konkrét rendelkezéseket tartalmaz az Európai Unió és az EGT-hez tartozó EFTA-államok között a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről.

(2)

Helyénvaló továbbfejleszteni a megállapodás Szerződő Feleinek 2009. december 31-i helyzet szerinti együttműködését az Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a belső piac megvalósításával, működésével és fejlesztésével kapcsolatban. Ez a következő költségvetési tételeket érinti:

12 01 04 01. A belső piac megvalósítása és fejlesztése – Igazgatási kiadások.

12 02 01. A belső piac megvalósítása és fejlesztése.

02 03 01. A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén.

02 01 04 01. A belső piac működése és fejlődése, különösen az értesítés, a tanúsítás és az ágazati közelítés területén – Igazgatási kiadások.

(3)

Ezért az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvét ennek megfelelően módosítani kell. Helyénvaló meghatározni az Unió által az EGT Vegyes Bizottságban képviselendő álláspontot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Egyetlen cikk

Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködésről szóló) jegyzőkönyvének tervezett módosításáról az Unió által az EGT Vegyes Bizottságában elfogadandó álláspont az, hogy az EGT Vegyes Bizottság e határozathoz csatolt határozattervezetét jóvá kell hagyni.

Kelt Luxembourgban, 2010. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

E. ESPINOSA


(1)  HL L 305., 1994.11.30., 6. o.


MELLÉKLET

TERVEZET

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG […] HATÁROZATA

( )

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás 31. jegyzőkönyvének (egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott együttműködés) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2009. július 3-i 93/2009 EGT vegyes bizottsági határozat (1) módosította.

(2)

Helyénvaló továbbfejleszteni a megállapodás Szerződő Feleinek együttműködését az Unió általános költségvetéséből finanszírozott uniós fellépések terén a belső piac megvalósításával, működésével és fejlesztésével kapcsolatban.

(3)

A megállapodás 31. jegyzőkönyvét ezért módosítani kell, annak érdekében, hogy lehetséges legyen e kibővített együttműködés folytatása 2009. december 31-ét követően,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyvének 7. cikke a következőképpen módosul:

1.

A (6) bekezdésben a „2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es év” helyébe a „2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

2.

A (7) bekezdésben a „2006-os, 2007-es, 2008-as és 2009-es év” helyébe a „2006-os, 2007-es, 2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

3.

A (8) bekezdésben a „2008-as és 2009-es év” helyébe a „2008-as, 2009-es és 2010-es év” szövegrész lép.

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT Vegyes Bizottsághoz eljuttatott utolsó értesítést követő napon lép hatályba (2).

Ezt az határozatot 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell közzétenni.

Kelt Brüsszelben,

az EGT Vegyes Bizottság részéről

az elnök

az EGT Vegyes Bizottság

titkárai


(1)  HL L 277., 2009.10.22., 49. o.

(2)  [Alkotmányossági követelmények fennállását nem jelezték.] [Alkotmányos követelmények fennállását jelezték.].


Top