EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0004

2010/4/EU, Euratom: A Bizottság határozata ( 2009. december 22. ) Bulgáriának a héa-sajátforrás alapjának kiszámításához az utolsó előtti évet megelőző évekre szóló statisztikák felhasználására, valamint bizonyos közelítő becslések alkalmazására való felhatalmazásáról (az értesítés a C(2009) 10413. számú dokumentummal történt)

OJ L 3, 7.1.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 28/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/4(1)/oj

7.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 3/17


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. december 22.)

Bulgáriának a héa-sajátforrás alapjának kiszámításához az utolsó előtti évet megelőző évekre szóló statisztikák felhasználására, valamint bizonyos közelítő becslések alkalmazására való felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2009) 10413. számú dokumentummal történt)

(Csak a bolgár nyelvű szöveg hiteles)

(2010/4/EU, Euratom)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló, 1989. május 29-i 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére és 6. cikke (3) bekezdésére,

a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

Bulgária engedélyt kért a Bizottságtól, hogy a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (2) X. melléklete B. részének 10. pontjában említett ügyletek héa-sajátforrás alapjának kiszámításához az utolsó előtti évet megelőző évekre szóló nemzetgazdasági számlákat használhassa fel, és közelítő becsléseket alkalmazhasson.

(2)

A tevékenységeknek az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében meghatározott statisztikai kategóriák szerinti bontása szempontjából Bulgária nem képes felhasználni azon pénzügyi évet megelőző utolsó előtti év nemzetgazdasági számláit, amelyre vonatkozóan a héaforrások alapját ki kell számítani. Ezért engedélyezni kell Bulgáriának, hogy az utolsó előtti évnél korábbi évek nemzetgazdasági számláinak adatait használja fel.

(3)

Bulgáriát felhatalmazzák, hogy egy ügylettípust (nemzetközi személyszállítás) mentesítsen, ahogy azt a Bolgár Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozási okmánya (3) VI. melléklete 6. szakaszának (Adózás) (1) bekezdése alapján a 2006/112/EK irányelv X. mellékletének B. része említi. Ezeket az ügyleteket figyelembe kell venni a héa-sajátforrások alapjának meghatározása során.

(4)

Bulgária nem tudja pontosan kiszámítani a héasajátforrások alapját a 2006/112/EK irányelv X. melléklete B. részének 10. pontjában felsorolt ügyletekre nézve. Az ilyen számítás valószínűsíthetően indokolatlan igazgatási terhet jelent ahhoz képest, amilyen hatást ezek az ügyletek Bulgária héaforrásainak összesített alapjára gyakorolnak. Bulgária közelítő becslések alkalmazásával képes számítást végezni az ügyletek e kategóriájára nézve. Emiatt engedélyezni kell Bulgáriának, hogy a héa-alapot közelítő becslések alkalmazásával számítsa ki, az 1553/89/EGK, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke (3) bekezdésének második francia bekezdésével összhangban.

(5)

Az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében helyénvaló korlátozni az engedély időbeli alkalmazhatóságát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1553/89/EGK, Euratom rendelet 4. cikkének (4) bekezdésében említett adómérték szerinti bontás céljára 2009. január 1-jétől engedélyezett Bulgária számára, hogy azon költségvetési évet megelőző utolsó előtti két, illetve három év nemzetgazdasági számláiból származó számadatokat használja, amelyre vonatkozóan a héaforrások alapját ki kell számítani.

2. cikk

A héa-sajátforrások alapja 2009. január 1-jétől kezdődő számításának céljából Bulgária számára engedélyezett közelítő becslések alkalmazása a 2006/112/EK irányelv X. mellékletének B. részében említett nemzetközi személyszállítás tekintetében.

3. cikk

Ez a határozat 2009. január 1-jétől2013. december 31-ig alkalmazandó.

4. cikk

Ennek a határozatnak a Bolgár Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Bizottság részéről

Algirdas ŠEMETA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 155., 1989.6.7., 9. o.

(2)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(3)  HL L 157., 2005.6.21., 289. o.


Top