EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D1017

A Tanács határozata ( 2009. december 22. ) a Magyar Köztársaság hatóságai által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtandó állami támogatásról

OJ L 348, 29.12.2009, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/1017/oj

29.12.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 348/55


A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 22.)

a Magyar Köztársaság hatóságai által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlása céljából nyújtandó állami támogatásról

(2009/1017/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 108. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Magyar Köztársaság kormánya által 2009. november 27-én előterjesztett kérelemre,

mivel:

(1)

A Magyar Köztársaság (a továbbiakban: Magyarország) 2009. november 27-én kérelmet terjesztett a Tanács elé arra vonatkozóan, hogy az az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 88. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban hozzon határozatot Magyarország azon tervére vonatkozóan, hogy a magyar mezőgazdasági termelők számára mezőgazdasági földterületek vásárlásához nemzeti támogatást nyújt.

(2)

A Magyarországon az 1990-es évek eleje óta folyamatban lévő földprivatizációs folyamat nagyon sok esetben elaprózott vagy osztatlan közös tulajdonban álló mezőgazdasági földterületekhez vezetett, és ennek eredménye a kedvezőtlen földhasználati struktúra és a mezőgazdasági gazdaságok gyenge gazdasági életképessége.

(3)

A mezőgazdasági termelők tőkehiányára, a mezőgazdasági földterületek vásárlására mezőgazdasági termelőknek nyújtott piaci kölcsönök magas kamatlábaira, valamint a jelenlegi válságban a mezőgazdasági termelők által igényelt kölcsönök odaítélésére vonatkozó banki feltételek szigorítására tekintettel kevés az esély arra, hogy a mezőgazdasági termelők – különösen a kis méretű gazdasággal rendelkező termelők – beruházási célú piaci kölcsönöket vehessenek fel, például mezőgazdasági földterületek vásárlására. A pénzügyi és gazdasági válság következtében a mezőgazdasági földterületek vásárlására nyújtott piaci kölcsönök éves kamatlába a 2008. júliusi átlagos 9,5 %-ról 2009 májusára 15,5 %-ra emelkedett, és az ilyen hitelekhez megkívánt biztosíték átlagos értéke ugyanezen időszak alatt csaknem megkétszereződött.

(4)

Ebben a helyzetben a mezőgazdasági tevékenységet nem folytató, viszont tőkéhez könnyebben hozzájutó gazdasági szereplők által végrehajtott spekulatív célú földvásárlás mértéke valószínűleg növekedni fog.

(5)

A mezőgazdasági földterületek vásárlásához nyújtott állami támogatás célja a jelenlegi válság idején számos gazdálkodással foglalkozó család megélhetésének megmentése azáltal, hogy megteremti a termelési költségek csökkentésének és a mezőgazdasági termelés nagyobb nyereségességének feltételeit, és így megállítja a vidéki területeken a szegénység és a munkanélküliség növekedését. Magyarországon a válság következtében a 2008. augusztus és október közötti időszakban 7,7 %-ról 2009. azonos időszakára 10,4 %-ra nőtt a munkanélküliség, az ország bruttó hazai terméke (GDP) pedig 2008 harmadik negyedéve és 2009 harmadik negyedéve között 7,2 %-kal csökkent. Ezenfelül, Magyarország mezőgazdasági, erdészeti és halászati ágazatra eső, folyó árakon számított GDP-je 2008 első fele és 2009 első fele között hozzávetőleg 33 %-kal (410 828 millió forintról (HUF) 275 079 millió HUF-ra) csökkent.

(6)

Az odaítélendő állami támogatás összege 4 000 millió HUF, amelyből hozzávetőleg 5 000 mezőgazdasági termelő részesülne. Az állami támogatás a következő formában valósulna meg:

legfeljebb 2 000 millió HUF összegig: a nyilvántartásba vételre, a szakképzettségre, a helyes mezőgazdasági gyakorlatok követésére és az életképes gazdaság működtetésére vonatkozó kritériumokat teljesítő magántermelőknek nyújtandó hitelkamat-támogatás, amely lehetővé tenné a kedvezményezettek számára, hogy kedvező feltételekkel vehessenek fel hitelt mezőgazdasági földterület vásárlására, a teljes gazdaság méretére vonatkozó 300 hektáros határig. A hitelkamat-támogatást legfeljebb 75 millió HUF összegű, legfeljebb 20 éves – a tőke-visszafizetésre vonatkozó kétéves türelmi időt magában foglaló – futamidőre nyújtott jelzáloghitelként nyújtják, mértéke az 5 vagy 10 éves lejáratú magyar kormánykötvények átlagos hozamának 50 %-a, plusz 1,75 %;

legfeljebb 2 000 millió HUF összegig: mezőgazdasági földterületek vásárlásához nyújtott közvetlen támogatás, amelynek összege az adásvételi szerződésben megállapított vételár legfeljebb 20 %-a, de kérelmenként legfeljebb 3 millió HUF, és kedvezményezettenként évente legfeljebb két támogatási kérelem. A támogatás olyan magánszemélynek nyújtható, aki a vétel időpontjában tulajdonosként a megvásárolni kívánt földterülettel közvetlenül határos legalább 5 hektárnyi ültetvényen vagy 1 hektárnyi egyéb mezőgazdasági földterületen legalább egy éve mezőgazdasági tevékenységet folytat, és vállalja, hogy a támogatás kifizetésének időpontjától számított legalább öt évig nem adja el a megvásárolt földterületet és azt ténylegesen kizárólag mezőgazdasági termelés céljára használja. A támogatás csak abban az esetben ítélhető oda, ha a meglévő és a megvásárolt földterület teljes mérete meghaladja a 210 aranykoronát (1) – illetve szőlőültetvényként vagy gyümölcsösként használt mezőgazdasági földterület esetében a 2 hektárt – és azt nem erdészeti hasznosítású földterületként tartják nyilván.

(7)

Ugyanazon mezőgazdasági földterület megvásárlására vonatkozóan kombináltan nem vehető igénybe kamattámogatás, illetve közvetlen támogatás formájában nyújtott állami támogatás.

(8)

A Bizottság ebben a szakaszban nem kezdeményezett semmilyen eljárást és nem nyilvánított véleményt a támogatás jellegével és összeegyeztethetőségével kapcsolatban.

(9)

Ezért fennállnak olyan kivételes körülmények, amelyek alapján e támogatás – eltérés útján és szigorúan csak a Magyarországon jelentkező vidéki szegénység korlátozásához szükséges mértékig – a belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A magyar hatóságok által a 2010. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban mezőgazdasági földterületek vásárlásához nyújtott kamattámogatás és közvetlen támogatás formájában biztosított, legfeljebb 4 000 millió HUF összegű rendkívüli állami támogatás összeegyeztethető a belső piaccal.

2. cikk

Ennek a határozatnak a Magyar Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2009. december 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

A. CARLGREN


(1)  A mezőgazdasági földterületek minőségének mértékegysége Magyarországon.


Top