EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0800

2009/800/EK: A Bizottság határozata ( 2009. október 30. ) a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2009) 8347. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 285, 31.10.2009, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2011; közvetve hatályon kívül helyezte: 32011D0163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/800/oj

31.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 285/43


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. október 30.)

a harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló 2004/432/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2009) 8347. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/800/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes élő állatokban és állati termékekben lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelv, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. április 29-i 96/23/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 96/23/EK irányelv intézkedéseket állapít meg az I. mellékletben felsorolt anyagok és maradékanyag-csoportok megfigyelésére vonatkozóan. A 96/23/EK irányelv szerint az irányelv hatálya alá tartozó állatok és elsődleges állati termékek tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékére való felvétel és a jegyzéken való szerepeltetés feltétele, hogy az érintett harmadik országok tervet nyújtsanak be, mely tartalmazza a harmadik országok által az irányelvben említett szermaradék- és anyagcsoportok megfigyelése vonatkozásában kínált garanciákat. Ezeket a terveket a Bizottság kérésére frissíteni kell, különösen, ha egyes vizsgálatok alapján az szükségesnek bizonyul.

(2)

A harmadik országok által a 96/23/EK tanácsi irányelvvel összhangban benyújtott szermaradék-megfigyelési tervek jóváhagyásáról szóló, 2004. április 29-i 2004/432/EK bizottsági határozat (2) jóváhagyja a mellékletében felsorolt, egyes harmadik országok által benyújtott, a mellékletben szereplő jegyzékben feltüntetett állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó szermaradék-megfigyelési terveket.

(3)

Belize, Kamerun és Francia Polinézia mézre vonatkozó szermaradék-megfigyelési tervet nyújtott be a Bizottsághoz. E tervek értékelése és a Bizottsághoz eljuttatott további információk elegendő garanciát nyújtanak a fent említett három ország által benyújtott, mézre vonatkozó szermaradék-megfigyelési tervek tekintetében. Ezért a terméket a vonatkozó bejegyzések kiegészítésével mindhárom említett ország esetében fel kell venni a 2004/432/EK határozat mellékletében szereplő jegyzékébe.

(4)

A 2004/432/EK határozat mellékletében szereplő jegyzék Montenegróra vonatkozóan a szarvasmarhaféléket, a juhféléket/kecskeféléket, a sertést, a lóféléket és a mézet jelöli meg. E felsorolás ideiglenes, és a szermaradékokra vonatkozó további információk alapján módosulhat.

(5)

Montenegró frissített szermaradék-megfigyelési tervet nyújtott be a Bizottsághoz szarvasmarhára, juhfélékre/kecskefélékre, sertésre, baromfira, akvakultúrára, tojásra és mézre vonatkozóan. E terv értékelése és a Bizottsághoz eljuttatott további információk elegendő garanciát nyújtanak a szarvasmarhára, juhfélékre/kecskefélékre, sertésre és mézre vonatkozó szermaradék-megfigyelési terv tekintetében. Ezért a fent felsorolt termékeket a 2004/432/EK határozat mellékletében található jegyzékben szereplő, Montenegróra vonatkozó bejegyzésnek továbbra is tartalmaznia kell, a bejegyzés ideiglenes mivoltára utaló megjegyzés pedig törlendő.

(6)

Ezenfelül a terv értékelése és a Bizottsághoz eljuttatott további információk elegendő garanciát nyújtanak a baromfira, akvakultúrára és tojásra vonatkozó szermaradék-megfigyelési terv tekintetében. Ezért a 2004/432/EK határozat mellékletében szereplő jegyzékben a Montenegróra vonatkozó bejegyzést e termékkel ki kell egészíteni.

(7)

A Montenegró által a Bizottságnak benyújtott, frissített szermaradék-megfigyelési terv nem vonatkozik a lófélékre. Ezért a 2004/432/EK határozat mellékletének jegyzékében az e harmadik országra vonatkozó bejegyzésből a lóféléket törölni kell.

(8)

A 2004/432/EK határozat mellékletében a Seychelle-szigetekre vonatkozó bejegyzésben szerepel az akvakultúra, azonban az ország 2009-re nem nyújtott be szermaradék-megfigyelési tervet a Bizottsághoz. Ezért a határozat mellékletében a Seychelle-szigetekre vonatkozó bejegyzésből az akvakultúra törlendő.

(9)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége és következetessége érdekében a 2004/32/EK határozat mellékletének lábjegyzeteiben kisebb módosításokat kell végrehajtani.

(10)

A kereskedelmi forgalom zavartalanságának biztosítására átmeneti időszakot kell megállapítani azon állatok és állati eredetű termékek szállítmányaira vonatkozóan, amelyek Montenegróból és a Seychelles-szigetekről származnak, és e harmadik országokból e határozat hatálybalépésének időpontja előtt indították el őket a Közösségbe.

(11)

A 2004/432/EK határozatot ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2004/432/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a határozat 2009. november 1-jétől alkalmazandó.

A 2004/432/EK határozat mellékletében szereplő jegyzék e határozat általi módosításai nem vonatkoznak a Montenegróból származó lófélékre és az azokból készült termékekre, valamint a Seychelles-szigetekről származó akvakultúra-termékekre, amenynyiben ezen állatok és termékek importőre igazolni tudja, hogy azokat Montenegróból, illetve a Seychelles-szigetekről már e határozat hatálybalépése előtt útnak indították, és azok már e határozat hatálybalépése előtt úton voltak a Közösség felé.

3. cikk

E határozat címzettjei a tagállamok.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 125., 1996.5.23., 10. o.

(2)  HL L 154., 2004.4.30., 44. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

ISO2-kód

Ország

Szarvasmarhafélék

Juhfélék/kecskefélék

Sertés

Lófélék

Baromfi

Akvakultúra

Tej

Tojás

Nyúl

Vadon élő vad

Tenyésztett vad

Méz

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Egyesült Arab Emírségek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albánia

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Holland Antillák

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentína

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Ausztrália

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosznia-Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Banglades

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazília

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarusz

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Svájc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Chile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kína

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiópia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falkland-szigetek

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Feröer szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grönland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Horvátország

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonézia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Izland

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Irán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japán

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgizisztán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Dél-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Srí Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Marokkó

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Montenegró

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaszkár

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (5)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mexikó

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malajzia

 

 

 

 

X (6)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namíbia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Új-Kaledónia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Új-Zéland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francia Polinézia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Fülöp-szigetek

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn-szigetek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Szerbia (7)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Oroszország

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (8)

X

SA

Szaúd-Arábia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Szingapúr

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (9)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Szváziföld

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaiföld

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunézia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Törökország

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzánia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajna

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Egyesült Államok

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Dél-Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Az első szermaradék-megfigyelési tervet az EK–Andorra állat-egészségügyi alcsoport hagyta jóvá (összhangban az 1999. december 22-i 2/1999/EK–Andorra vegyes bizottsági határozattal (HL L 31., 2000.2.5., 84. o.)).

(2)  Kizárólag élelmiszer-előállítás céljára jóváhagyott, más harmadik országból vagy EU-tagállamból származó nyersanyagot felhasználó harmadik országok.

(3)  Vágásra szánt élő lófélék kivitele (kizárólag élelmiszer-előállítás céljára tenyésztett állatok).

(4)  Kizárólag juhfélék.

(5)  Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság; ideiglenes kód, nem befolyásolja az ország végleges besorolását, amelyet jelenleg tárgyal az Egyesült Nemzetek Szövetsége.

(6)  Kizárólag a Maláj-félsziget (azaz Nyugat-Malajzia).

(7)  Koszovó kivételével, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján meghatározottak szerint.

(8)  Kizárólag a Murmanszk régióból és a Jamali-Nyenyec autonóm körzetből származó rénszarvasok.

(9)  A megfigyelési tervet az EK–San Marino együttműködési bizottság 1994. június 28-i 1/94. határozatával (HL L 238., 1994.9.13., 25. o.) összhangban hagyták jóvá.”


Top