EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0936

A Bizottság 936/2009/EK rendelete ( 2009. október 7. ) az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról

OJ L 264, 8.10.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 288 - 289

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/936/oj

8.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 264/5


A BIZOTTSÁG 936/2009/EK RENDELETE

(2009. október 7.)

az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 27. cikkére,

mivel:

(1)

Az Európai Unió és harmadik országok között létrejött, egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről szóló megállapodások alkalmazásáról szóló, 1994. június 1-jei 1267/94/EK bizottsági rendeletet (2) jelentősen módosították (3). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

Az Európai Unió levélváltás formájában megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államokkal, és megállapodást kötött a Mexikói Egyesült Államokkal egyes szeszes italok kölcsönös elismeréséről és védelméről. Ezek a megállapodások előírják a bennük foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogszabályi és közigazgatási rendelkezések meghatározott határidőn belüli bevezetését. Annak érdekében, hogy a fent említett termékek részesüljenek az ellenőrzés és a védelem tekintetében biztosított garanciákból, össze kell állítani az Európai Unió által megkötött megállapodások hatálya alá tartozó termékek jegyzékét.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a szeszes italokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az e rendelet I. mellékletében szereplő jegyzékben említett harmadik országokból származó termékek ugyanitt feltüntetett megnevezései kizárólag az érintett harmadik országok törvényeivel és rendeleteivel összhangban előállított termékekhez használhatók fel.

(2)   A 110/2008/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésében említett, a szeszes italok védelmére és ellenőrzésére irányuló intézkedések az érintett harmadik országokkal kötött megállapodásban meghatározott feltételek szerint vonatkoznak az (1) bekezdésben említett termékekre.

2. cikk

Az 1267/94/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozások e rendeletre való hivatkozásnak tekintendők, és a III. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell őket értelmezni.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 39., 2008.2.13., 16. o.

(2)  HL L 138., 1994.6.2., 7. o.

(3)  Lásd a II. mellékletet.


I. MELLÉKLET

Termékmegnevezés

Származási ország

Tennessee Whisky/Tennessee Whiskey

Amerikai Egyesült Államok

Bourbon Whisky/Bourbon Whiskey/Bourbon a Bourbon Whiskey megnevezéseként

Amerikai Egyesült Államok

Tequila

Mexikói Egyesült Államok

Mezcal

Mexikói Egyesült Államok


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

A Bizottság 1267/94/EK rendelete

(HL L 138., 1994.6.2., 7. o.)

A Bizottság 1434/97/EK rendelete

(HL L 196., 1997.7.24., 56. o.)


III. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

1267/94/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


Top