EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0251

A Bizottság 2009/251/EK rendelete ( 2009. március 11. ) a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

OJ L 86, 31.3.2009, p. 170–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 187 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R1197 . Latest consolidated version: 14/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/251/oj

31.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 86/170


A BIZOTTSÁG 2009/251/EK RENDELETE

(2009. március 11.)

a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló, 2008. március 11-i 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 11. cikke (2) bekezdésének b) és e) pontjára,

mivel:

(1)

Az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet (2) közös keretet hozott létre a Közösségen belüli vállalkozások szerkezetére, tevékenységére, versenyképességére és teljesítményére vonatkozó közösségi statisztikák előállításához. Az egyértelműség és az ésszerűsítés érdekében az említett rendeletet átdolgozták, és számos rendelkezését érdemben módosították.

(2)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK bizottsági rendeletet (3) módosítani kell az említett módosítások figyelembevétele érdekében. Az egyértelműség érdekében az említett rendeletet ezzel a rendelettel kell felváltani.

(3)

Rögzíteni szükséges a vállalkozások több éves szerkezeti statisztikái összeállításának gyakoriságát és a vállalkozások szerkezeti statisztikáinak előállításához az eredmények bontását annak érdekében, hogy a tagállamok között összehasonlítható és egységes statisztikai adatok álljanak rendelkezésre.

(4)

A termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) felülvizsgálatát követően az V. mellékletben szereplő néhány mutató címének megváltoztatása szükséges.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a statisztikai programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A több éves statisztikák összeállításának a 295/2008/EK rendelet 3. és 7. cikkében említett gyakorisága és az eredmények ugyanott említett bontása az e rendelet I. mellékletében szereplő adatsorokban van meghatározva.

A tagállamok elkészítik ezeket az adatsorokat a 2008-as referenciaévre és az azt követő évekre vonatkozóan.

2. cikk

A 2701/98/EK rendelet hatályát veszti.

Az említett rendelet azonban a 2007 előtti referenciaévek és a 2007-es referenciaév tekintetében továbbítandó adatsorok vonatkozásában továbbra is alkalmazandó.

3. cikk

Az 295/2008 rendelet V. melléklete e rendelet II. mellékletében részletezett módon módosul.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. március 11-én.

a Bizottság részéről

Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja


(1)  HL L 97., 2008.4.9., 13. o.

(2)  HL L 14., 1997.1.17., 1. o.

(3)  HL L 344., 1998.12.18., 81. o.


I. MELLÉKLET

ADATSOROK

1.   SZOLGÁLTATÁSOK

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

1A

Szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

1B

Szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerint

1C

Szolgáltatásokra vonatkozó éves regionális statisztika

1D

A központi banki tevékenységre vonatkozó éves vállalkozási statisztika

1E

Speciális tevékenység aggregátumokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

1P

Szolgáltatásokra vonatkozó éves előzetes eredmények

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalati statisztika.

1A adatsor

Adatsor megnevezése

Szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 H–J és L–N nemzetgazdasági ág és 95 ágazat

Mutatók

Az I. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma (1)

16 13 0

Alkalmazottak száma (1)

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalati statisztika méretkategória szerint.

1B adatsor

Adatsor megnevezése

Szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 H–J és L–N nemzetgazdasági ág és 95 ágazat

Mutatók

Az I. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló európai parlamenti tanácsi rendelet I. melléklete 4. szakaszának 3. és 5. pontjában felsorolt, szolgáltatásokra vonatkozó éves regionális statisztika.

1C adatsor

Adatsor megnevezése

Szolgáltatásokra vonatkozó éves regionális statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 H–J és L–N nemzetgazdasági ág és 95 ágazat

Mutatók

Az I. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

11 21 0

Telepek száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 5. pontjában szereplő mutatók

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A regionális bontás szintje

NUTS 2, NUTS1, NUTS0.

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, központi banki tevékenységre vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

1D adatsor

Adatsor megnevezése

A központi banki tevékenységre vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 64.11 szakágazat

Mutatók

Az I. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, speciális tevékenység aggregátumokra vonatkozó éves vállalati statisztika.

1E adatsor

Adatsor megnevezése

Speciális tevékenység aggregátumokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

Speciális aggregátumok

Mutatók

Az I. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma (2)

16 13 0

Alkalmazottak száma (2)

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

A tevékenységek szerinti bontás szintje

Speciális aggregátumok

B_TO_N_N_X_K

Teljes üzleti gazdaság a pénzügyi és biztosítási tevékenységek kivételével

ICT_T

IKT összesen (NACE Rev.2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)

ICT_M

IKT gyártás (NACE Rev.2: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8)

ICT_S

IKT szolgáltatások (NACE Rev.2: 95.1+46.5+58.2+61+62+63.1)

HIT

Csúcstechnológiás gyártás (NACE Rev.2 21+26+30.3+32.5)

MHT

Közepes-csúcstechnológiás gyártás (NACE Rev.2 20+25.4+27+28+29+30-30.3+33)

MLT

Közepes-alacsony technológiás gyártás (NACE Rev.2 19+22+23+24+25-25.4)

LOT

Alacsony technológiás gyártás (NACE Rev.2 10+11+12+13+14+15+16+17+18+31+32-32.5)

INF

Információs ágazat (NACE Rev.2 58.1+59.1+59.2+60+63.9)

HITS

Csúcstechnológiás szolgáltatások (NACE Rev.2 53+58+60+61+62+63+72)

KWNMS

Tudásintenzív piaci szolgáltatások (NACE Rev.2 50+51+68+69+70+71+73+74+77+78+80+81+82)

CRA

Számítógépes szolgáltatások (NACE Rev.2 58.2+62+63.1

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 8. szakaszában felsorolt, szolgáltatásokra vonatkozó éves előzetes eredmények.

1P adatsor

Adatsor megnevezése

Szolgáltatásokra vonatkozó éves előzetes eredmények

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 H–J és L–N nemzetgazdasági ág és 95 ágazat

Mutatók

Az I. melléklet 8. szakaszában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.

2.   IPAR

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

2A

Az iparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

2B

Az iparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerint

2C

Az iparra vonatkozó éves regionális statisztika

2D

Az iparra vonatkozó, szakosodott egység szerinti éves statisztika

2E

Több éves vállalkozási statisztika – Az ipari immateriális beruházások

2F

Több éves vállalkozási statisztika – Ipari alvállalkozás

2G

Több éves vállalkozási statisztika – Az ipari árbevétel bontása

2H

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika környezetvédelmi területek szerinti bontásban

2I

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória (foglalkoztatottak száma) szerinti bontásban

2J

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó több éves vállalkozási statisztika környezetvédelmi területek szerinti bontásban

2K

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó több éves vállalkozási statisztika méretkategória (foglalkoztatottak száma) szerinti bontásban

2P

Az iparra vonatkozó éves előzetes eredmények

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, iparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

2A adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A II. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 21 3

Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

13 41 1

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

16 11 0

Foglalkoztatottak száma (3)

16 13 0

Alkalmazottak száma (3)

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

18 11 0

A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. három számjegyű szintjén

20 11 0

Energiatermékek vásárlása (kivéve: NACE Rev.2 D és E nemzetgazdasági ág)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok) a 18 11 0 mutatóra

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak) minden egyéb mutatóra

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, iparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerinti bontásban.

2B adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A II. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0-9, 10-19, 20-49, 50-249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 2. és 5. pontjában felsorolt, iparra vonatkozó éves regionális statisztika.

2C adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparra vonatkozó éves regionális statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 21 0

Telepek száma

A II. melléklet 4. szakaszának 5. pontjában szereplő mutatók

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A regionális bontás szintje

NUTS2,

NUTS1,

NUTS0.

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 2. és 6. pontjában felsorolt, iparra vonatkozó, szakosodott egység szerinti éves statisztika.

2D adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparra vonatkozó, szakosodott egység szerinti éves statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 31 0

Szakosodott egységek száma

A II. melléklet 4. szakaszának 6. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, ipari immateriális beruházásokra vonatkozó több éves statisztika.

2E adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az ipari immateriális beruházások

Első referenciaév

2009 a 15 42 0 és a 15 44 1 mutató esetében

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

15 42 0

Bruttó beruházás koncessziókba, szabadalmakba, licencekbe, védjegyekbe és hasonló jogokba

15 44 1

Beruházás vásárolt szoftverbe

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, ipari alvállalkozásra vonatkozó több éves statisztika.

2F adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Ipari alvállalkozás

Első referenciaév

2008 a 23 11 0 mutató esetében

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, az ipari árbevétel bontására vonatkozó több éves vállalkozási statisztika.

2G adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az ipari árbevétel bontása

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 12 0

Építőipari tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, ipari környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika környezetvédelmi területek szerinti bontásban.

2H adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika környezetvédelmi területek szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág (kivéve: NACE Rev.2 37, 38 és 39 ágazat)

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

21 11 0

Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás

21 12 0

Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

Környezetvédelmi területek szerinti bontás szintje

A környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek, összesen.

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, ipari környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika a foglalkoztatottak létszáma alapján méretkategória szerinti bontásban.

2I adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika a foglalkoztatottak száma alapján méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág (kivéve: NACE Rev.2 37, 38 és 39 ágazat)

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

21 11 0

Környezetszennyezés ellenőrzését szolgáló berendezésekbe és létesítményekbe, valamint különleges szennyezésgátló tartozékokba (főként csővég-berendezésekbe) történő beruházás

21 12 0

Tisztább technológiához (integrált technológiához) kapcsolódó berendezésekbe és létesítményekbe történő beruházás

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0–49, 50–249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, ipari környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó több éves vállalkozási statisztika környezetvédelmi területek szerinti bontásban.

2J adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika környezetvédelmi területek szerinti bontásban

Első referenciaév

2010

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág (kivéve: NACE Rev.2 37, 38 és 39 ágazat)

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

21 14 0

Folyó környezetvédelmi ráfordítások összesen

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

Környezetvédelmi területek szerinti bontás szintje

A környezeti levegő és éghajlat védelme, szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás és egyéb környezetvédelmi tevékenységek, összesen.

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, ipari környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó több éves vállalkozási statisztika a foglalkoztatottak száma alapján méretkategória szerinti bontásban.

2K adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparban a környezetvédelmi kiadásokra vonatkozó több éves vállalkozási statisztika a foglalkoztatottak száma alapján méretkategória szerint

Első referenciaév

2010

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág (kivéve: NACE Rev.2 37, 38 és 39 ágazat)

Mutatók

A II. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

21 14 0

Folyó környezetvédelmi ráfordítások összesen

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0–49, 50–249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének 8. szakaszában felsorolt, iparra vonatkozó éves előzetes eredmények.

2P adatsor

Adatsor megnevezése

Az iparra vonatkozó előzetes éves eredmények

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–E nemzetgazdasági ág

Mutatók

A II. melléklet 8. szakaszában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

12 11 0

Árbevétel

12 12 0

Termelési érték

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.

3.   FORGALMAZÁS ÉS KERESKEDELEM

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

3A

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika

3B

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika a foglalkoztatás alapján méretkategória szerint

3C

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves regionális statisztika

3D

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika az árbevétel alapján méretkategória szerint

3E

Több éves vállalkozási statisztika – Az árbevétel nagy- és kiskereskedelemmel, illetve gépjárművek és motorkerékpárok javításával kapcsolatosan terméktípus szerint történő bontása

3F

Több éves vállalkozási statisztika – A nagykereskedelmi árbevétel bontása terméktípus szerint

3G

Több éves vállalkozási statisztika – A kiskereskedelmi árbevétel bontása terméktípus szerint

3H

Több éves vállalkozási statisztika – Az árbevétel gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelmével és javításával kapcsolatos tevékenységtípus szerinti bontása

3I

Több éves vállalkozási statisztika – A nagykereskedelmi árbevétel bontása tevékenységtípus szerint

3J

Több éves vállalkozási statisztika – A kiskereskedelmi árbevétel bontása tevékenységtípus és a kiskereskedelmi egységek száma szerint

3K

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó több éves regionális statisztika

3P

Éves előzetes eredmények a forgalmazás és kereskedelem tekintetében

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

3A adatsor

Adatsor megnevezése

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 G nemzetgazdasági ág

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A III. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Bevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 21 0

Áruk és szolgáltatások összes készletváltozása

13 21 1

Változatlan formában történő újraeladásra beszerzett áruk és szolgáltatások készletváltozása

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

16 11 0

Foglalkoztatottak száma (4)

16 13 0

Alkalmazottak száma (4)

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika foglalkoztatás alapján méretkategória szerinti bontásban.

3B adatsor

Adatsor megnevezése

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika a foglalkoztatás alapján méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 G nemzetgazdasági ág

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A III. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Bevétel

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0–1, 2–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 2. és 5. pontjában felsorolt, forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves regionális statisztika.

3C adatsor

Adatsor megnevezése

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves regionális statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 G nemzetgazdasági ág

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 21 0

Telepek száma

A III. melléklet 4. szakaszának 5. pontjában szereplő mutatók

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A regionális bontás szintje

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika árbevétel alapján méretkategória szerinti bontásban.

3D adatsor

Adatsor megnevezése

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves vállalkozási statisztika a árbevétel alapján méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 G nemzetgazdasági ág

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A III. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Bevétel

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Éves árbevétel millió EUR-ban: 0 – kevesebb mint 1, 1 – kevesebb mint 2, 2 – kevesebb mint 5, 5 – kevesebb mint 10, 10 – kevesebb mint 20, 20 – kevesebb mint 50, 50 – kevesebb mint 200, legalább 200, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, az árbevétel nagy- és kiskereskedelemmel, illetve gépjárművek és motorkerékpárok javításával kapcsolatos terméktípus szerinti bontására vonatkozó több éves vállalkozási statisztika.

3E adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az árbevétel nagy- és kiskereskedelemmel, illetve gépjárművek és motorkerékpárok javításával kapcsolatos terméktípus szerinti bontása

Első referenciaév

2010

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 45 ágazat

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 21 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A termékek szerinti bontás szintje

CPA 2008

45.11.1

Személygépkocsi- és könnyűgépjármű-kereskedelem

45.11.2

Személygépkocsi- és könnyűgépjármű speciális bolti kiskereskedelme

45.11.3

Egyéb személygépkocsi- és könnyűgépjármű kiskereskedelem

45.11.4

Személygépjármű és könnyűgépjármű ügynöki kereskedelme Személygépkocsi- és könnyűgépjármű-kereskedelem

45.19.1

Egyéb gépjármű-nagykereskedelem

45.19.2

Egyéb személyszállító gépjármű speciális bolti kiskereskedelme

45.19.3

Egyéb gépjármű kiskereskedelme

45.19.4

Egyéb gépjármű ügynöki kereskedelem

45.31.1

Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem

45.31.2

Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme

45.32.1

Gépjárműalkatrész speciális bolti kiskereskedelme

45.32.2

Gépjárműalkatrész egyéb kiskereskedelme

45.40.1

Motorkerékpár és kapcsolódó alkatrészek nagykereskedelme

45.40.2

Motorkerékpár és kapcsolódó alkatrészek speciális bolti kiskereskedelme

45.40.3

Motorkerékpár és kapcsolódó alkatrészek egyéb kiskereskedelme

45.40.4

Motorkerékpár és kapcsolódó alkatrészek ügynöki kereskedelme

46

Nagykereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű és motorkerékpár)

47.00.1

Gyümölcs, zöldség, hús, hal, pékáru, tejtermék és tojás kiskereskedelme

47.00.2

Élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelem

ÖSSZESEN

Összes kereskedelmi és közvetítői tevékenység

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, az árbevétel nagykereskedelmi terméktípus szerinti bontására vonatkozó több éves vállalkozási statisztika.

3F adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – A nagykereskedelmi árbevétel bontása terméktípus szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 46 ágazat

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 21 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A termékek szerinti bontás szintje

CPA 2008

45A

Gépjármű-, motorkerékpár nagy- és kiskereskedelme, javítása, kivéve 452 (Gépjárműjavítás és -karbantartás) és 454 (Motorkerékpár és kapcsolódó alkatrészek kereskedelme, karbantartása és javítása)

46.11

Mezőgazdasági nyersanyag, élő állat, textilipari nyersanyag és félkész termékek ügynöki nagykereskedelme

46.12

Üzemanyag, ércek, fémek és ipari vegyszerek ügynöki nagykereskedelme

46.13

Fatermék és építőanyag ügynöki nagykereskedelme

46.14

Gép, ipari berendezés, hajó és repülőgép ügynöki nagykereskedelme

46.15

Bútor, háztartási áru és vasáru ügynöki nagykereskedelme

46.16

Ruházat, szőrme, lábbeli és bőráru ügynöki nagykereskedelme

46.17

Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme

46.18

Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme

46.21

Gabona, feldolgozatlan dohány, vetőmag és takarmány nagykereskedelme

46.22

Dísznövény-nagykereskedelem

46.23

Élőállat-nagykereskedelem

46.24

Bőr-nagykereskedelem

46.31

Zöldség- és gyümölcs-nagykereskedelem

46.32

Húsáru-nagykereskedelem

46.33

Tejtermék-, tojás-, étkezési olaj és zsiradék-nagykereskedelem

46.34

Ital-nagykereskedelem

46.35

Dohányáru-nagykereskedelem

46.36

Cukor- és édesség-nagykereskedelem

46.37

Kávé-, tea-, kakaó- és fűszer-nagykereskedelem

46.38

Egyéb élelmiszer, beleértve hal és rák-nagykereskedelem

46.41

Textil-nagykereskedelem

46.42

Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem

46.43

Elektromos háztartási gépek nagykereskedelme

46.44

Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem

46.45

Illatszer-nagykereskedelem

46.46

Gyógyszer-nagykereskedelem

46.47

Bútor-, szőnyeg- és világítóeszköz-nagykereskedelem

46.48

Óra- és ékszer-nagykereskedelem

46.49

Egyéb fogyasztási cikkek nagykereskedelme

46.51

Számítógép-, szoftver-nagykereskedelem

46.52

Elektronikus és telekommunikációs berendezések és alkatrészek nagykereskedelme

46.61

Mezőgazdasági gépek, berendezések és alkatrészeik nagykereskedelme

46.62

Szerszámgép-nagykereskedelem

46.63

Bányászati- és építőipari gépek nagykereskedelme

46.64

Textiliparigép-nagykereskedelem

46.65

Irodabútor-nagykereskedelem

46.66

Egyéb irodagép-, -bútor-nagykereskedelem

46.69

Egyéb gép és berendezés nagykereskedelme

46.71

Üzemanyag és tüzelőanyag, valamint kapcsolódó anyagok nagykereskedelme

46.72

Fém- és érc-nagykereskedelem

46.73

Faanyag-, építőanyag- és szaniteráru-nagykereskedelem

46.74

Fémáru-, vízvezeték-, fűtőrendszer- és tartozék nagykereskedelem

46.75

Vegyiáru-nagykereskedelem

46.76

Egyéb félkész termékek nagykereskedelme

46.77

Hulladék- és törmelék-nagykereskedelem

47

Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű és motorkerékpár)

47.00.1

Gyümölcs, zöldség, hús, hal, pékáru, tejtermék és tojás kiskereskedelme

47.00.2

Élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelem

ÖSSZESEN

Összes kereskedelmi és közvetítői tevékenység

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, az árbevétel kiskereskedelmi terméktípus szerinti bontására vonatkozó több éves vállalkozási statisztika.

3G adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – A kiskereskedelmi árbevétel bontása terméktípus szerint

Első referenciaév

2012

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 47 ágazat

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 21 0

Az árbevétel megoszlása termékenként (a CPA G nemzetgazdasági ága szerint)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A termékek szerinti bontás szintje

CPA 2008

45A

Gépjármű-, motorkerékpár nagy- és kiskereskedelme, javítása, kivéve 452 (Gépjárműjavítás és -karbantartás) és 454 (Motorkerékpár és kapcsolódó alkatrészek kereskedelme, karbantartása és javítása)

45.3

Gépjárműalkatrész-kereskedelem

46

Nagykereskedelem, kivéve: gépjármű és motorkerékpár

47.001

Gyümölcs, zöldség, hús, hal, pékáru, tejtermék és tojás kiskereskedelme

47.00.11

Frissgyümölcs- és zöldség-kiskereskedelem

47.00.12

Feldolgozottgyümölcs- és zöldség-kiskereskedelem

47.00.13

Hús-kiskereskedelem

47.00.14

Húskészítmény-kiskereskedelem

47.00.15

Hal- és rák-kiskereskedelem

47.00.16

Pékáru-kiskereskedelem

47.00.17

Édesség-kiskereskedelem

47.00.18

Tejtermék-kiskereskedelem

47.00.19

Tojás-kiskereskedelem

47.00.2

Élelmiszer-, ital- és dohányáru-kiskereskedelem

47.00.25

Alkoholtartalmú italok kiskereskedelme

47.00.26

Egyéb italok kiskereskedelme

47.00.27

Dohányáru-kiskereskedelem

47.00.3

Információs és telekommunikációs berendezések kiskereskedelme

47.00.4

Építőanyag- és fémáru-kiskereskedelem

47.00.5

Háztartási cikkek kiskereskedelme

47.00.51

Textil-kiskereskedelem

47.00.54

Elektromos háztartási gépek kiskereskedelme

47.00.6

Kulturális és szabadidős eszközök kiskereskedelme

47.00.7

Ruházat-, gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszer-, dísznövény-, kisállat- és állateledel-kiskereskedelem

47.00.71

Ruházati kiskereskedelem

47.00.72

Lábbeli-kiskereskedelem

47.00.73

Bőráru- és fogyasztásicikk-kiskereskedelem

47.00.74

Gyógyszer-kiskereskedelem

47.00.75

Gyógyászati és ortopédiai termékek kiskereskedelme

47.00.76

Illatszer-kiskereskedelem

47.00.8

Üzemanyag és egyéb, máshová nem sorolt új termékek kiskereskedelme

47.00.81

Üzemanyag-kiskereskedelem

Megjegyzés

a 47.00.9 (Használtcikk-kiskereskedelem) szerinti termékeket ugyanolyan módon kell osztályozni, mint az „új” termékeket (47.00.1–47.00.8)

ÖSSZESEN

Összes kereskedelmi és közvetítői tevékenység

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, több éves vállalkozási statisztika – Az árbevétel gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelmével és javításával kapcsolatos tevékenységtípus szerinti bontása.

3H adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az árbevétel gépjárművek és motorkerékpárok nagy- és kiskereskedelmével és javításával kapcsolatos tevékenységtípus szerinti bontása

Első referenciaév

2010

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 45 ágazat

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 10 0

Mező-, vad- és erdőgazdálkodási, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, a nagykereskedelmi árbevétel tevékenységtípus szerinti bontására vonatkozó több éves vállalkozási statisztika.

3I adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – A nagykereskedelmi árbevétel bontása tevékenységtípus szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 46 ágazat

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 10 0

Mező-, vad- és erdőgazdálkodási, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, a kiskereskedelmi árbevétel tevékenységtípusok és a kiskereskedelmi egységek száma szerinti bontására vonatkozó több éves vállalkozási statisztika.

3J adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – A kiskereskedelmi árbevétel bontása tevékenységtípus és a kiskereskedelmi üzletek száma szerint

Első referenciaév

2012

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 47 ágazat

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók:

Információ a gazdasági egységek által végzett kereskedelem formáiról

17 32 0

Kiskereskedelmi üzletek száma

18 10 0

Mező-, vad- és erdőgazdálkodási, halászati és ipari tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységekből származó árbevétel

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 4. szakaszának 2. és 6. pontjában felsorolt, forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó több éves regionális statisztika.

3K adatsor

Adatsor megnevezése

A forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó több éves regionális statisztika

Első referenciaév

2009

Gyakoriság

5 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 G nemzetgazdasági ág

Mutatók

A III. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 21 0

Telepek száma (csak a 45 és 47 ágazatban)

A III. melléklet 4. szakaszának 6. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Árbevétel (csak a 45 és 47 ágazatban)

17 33 1

Csak a 47 ágazatban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A regionális bontás szintje

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. melléklete 8. szakaszának 2. pontjában felsorolt, forgalmazásra és kereskedelemre vonatkozó éves előzetes eredmények.

3P adatsor

Adatsor megnevezése

Éves előzetes eredmények a forgalmazás és kereskedelem tekintetében

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 G nemzetgazdasági ág

Mutatók

12 11 0

Árbevétel

16 11 0

Foglalkoztatott személyek létszáma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.

4.   ÉPÍTŐIPAR

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

4A

Az építőiparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

4B

Az építőiparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerint

4C

Az építőiparra vonatkozó éves regionális statisztika

4D

Az építőiparra vonatkozó, szakosodott egység szerinti éves statisztika

4E

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari immateriális beruházások

4F

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari alvállalkozási statisztika

4G

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari árbevétel bontása szerinti statisztika

4H

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari alvállalkozási statisztika méretkategória szerint

4P

Éves előzetes vállalkozási eredmények az építőipar tekintetében

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, építőiparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

4A adatsor

Adatsor megnevezése

Az építőiparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A IV. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Bevétel

12 12 0

Termelési érték

12 13 0

Bruttó kereskedelmi árrés (a 41 és 42 ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható)

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 12 0

Változatlan formában történő újraeladás céljából beszerzett áruk és szolgáltatások (a 41 és 42 ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál – választható)

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 21 3

Saját termelésű késztermékek és a befejezetlen termelés készletváltozása

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

13 41 1

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére történő kifizetések

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

15 12 0

Bruttó földberuházások

15 13 0

Meglévő épületek és építmények bruttó beruházása

15 14 0

Építmények építésére és átalakítására irányuló bruttó beruházás

15 15 0

Bruttó gép és berendezés beruházása

15 21 0

Tárgyi eszközök értékesítése

16 11 0

Foglalkoztatottak száma (5)

16 13 0

Alkalmazottak száma (5)

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

18 11 0

A fő tevékenységből származó árbevétel a NACE Rev. három számjegyű szintjén

20 11 0

Energiatermékek vásárlása

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok) a 18 11 0 mutatóra

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak) minden egyéb mutatóra

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 2. és 3. pontjában felsorolt, építőiparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerinti bontásban.

4B adatsor

Adatsor megnevezése

Az építőiparra vonatkozó éves vállalkozási statisztika méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

A IV. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Bevétel

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 31 0

Személyi költségek

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 15 0

Alkalmazottak által teljesített munkaórák száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 2. és 5. pontjában felsorolt, építőiparra vonatkozó éves regionális statisztika.

4C adatsor

Adatsor megnevezése

Az építőiparra vonatkozó éves regionális statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

11 21 0

Telepek száma

A IV. melléklet 4. szakaszának 5. pontjában szereplő mutatók

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A regionális bontás szintje

NUTS 2

NUTS 1

NUTS 0

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 2. és 6. pontjában felsorolt, építőiparra vonatkozó, szakosodott egység szerinti éves statisztika.

4D adatsor

Adatsor megnevezése

Az építőiparra vonatkozó, szakosodott egység szerinti éves statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 6. pontjában szereplő mutatók

12 11 0

Bevétel

12 12 0

Termelési érték

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, építőipari immateriális beruházásokra vonatkozó több éves statisztika.

4E adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari immateriális beruházások

Első referenciaév

2009

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

15 44 1

Beruházás vásárolt szoftverbe

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, építőipari alvállalkozásra vonatkozó több éves statisztika.

4F adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari alvállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

23 12 0

Alvállalkozásból származó jövedelem

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 4 számjegyű szint (szakágazatok)

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, építőipari árbevétel bontása szerinti több éves statisztika.

4G adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari árbevétel bontása

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

18 12 1

Ipari, kivéve építőipari, tevékenységből származó árbevétel

18 12 2

Építőipari tevékenységből származó árbevétel

18 16 0

Kereskedelmi és közvetítői tevékenységből származó árbevétel

18 15 0

Szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel

18 31 0

Épületek építéséből származó árbevétel (csak a 41 és 42 ágazatnál és a 43.1.és 43.9 alágazatnál)

18 32 0

Egyéb építmények építéséből származó árbevétel (csak a 41 és 42 ágazatnál és a 43.1 és 43.9 alágazatnál)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, építőipari alvállalkozásra vonatkozó több éves statisztika méretkategória szerint.

4H adatsor

Adatsor megnevezése

Több éves vállalkozási statisztika – Az építőipari alvállalkozási statisztika méretkategória szerint

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

3 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

23 11 0

Alvállalkozók részére teljesített kifizetések

23 12 0

Alvállalkozásból származó jövedelem

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

A méretkategória szerinti bontás szintje

Foglalkoztatottak száma 0–9, 10–19, 20–49, 50–249, 250+, összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének 8. szakaszában felsorolt, építőiparra vonatkozó éves előzetes eredmények.

4P adatsor

Adatsor megnevezése

Éves előzetes eredmények az építőipar tekintetében

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 F nemzetgazdasági ág

Mutatók

A IV. melléklet 8. szakaszában szereplő mutatók

11 11 0

Gazdasági egységek száma

12 11 0

Bevétel

12 12 0

Termelési érték

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 3 számjegyű szint (alágazatok)

NACE Rev.2 2 számjegyű szint (ágazatok)

NACE Rev.2 1 számjegyű szint (nemzetgazdasági ágak)

Az előzetes eredményeket a referencia-időszak naptári évének végét követő 10 hónapon belül kell benyújtani.

5.   BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

5A

Biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

5B

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások jogi formája szerinti bontásban

5C

Éves vállalkozási statisztika a biztosítási szolgáltatásnyújtók anyavállalatának rezidens országa szerinti bontásban

5D

Éves vállalkozási statisztika a biztosítási szolgáltatásnyújtók bruttó díjbevétele alapján méretkategória szerinti bontásban

5E

Éves vállalkozási statisztika a biztosítási szolgáltatásnyújtók bruttó technikai tartaléka alapján méretkategória szerinti bontásban

5F

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatási termékek szerinti bontásban

5G

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások tekintetében harmadik országokra is kiterjedő földrajzi bontás szerint

5H

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások tekintetében tagállamonkénti földrajzi bontásban

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában és I. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

5A adatsor

Adatsor megnevezése

Biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev.2. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

11 11 0

Gazdasági egységek száma

1,2,3,4

 

12 11 0

Árbevétel vagy bruttó díjbevétel

1,2,4,5,6

 

12 11 1

Bruttó közvetlen díjbevétel

1,2,5,6

 

12 11 2

Bruttó viszontbiztosításba vett díjbevétel, díjbevétel

1,2,4,5,6

 

12 11 3

Bruttó közvetlen díjbevétel, egyéni szerződések díjbevétele

1,5

 

12 11 4

Bruttó közvetlen díjbevétel, csoportos szerződések biztosításdíj-bevétele

1,5

 

12 11 5

Bruttó közvetlen díjbevétel, folyamatos díjfizetésű díjbevétel

1,5

 

12 11 6

Bruttó közvetlen díjbevétel, egyszeri díjbevétel

1,5

 

12 11 7

Bruttó közvetlen díjbevétel, a nem többlethozam-visszatérítéses szerződések díjbevétele

1,5

 

12 11 8

Bruttó közvetlen díjbevétel, díjvisszatérítéses szerződések díjbevétele

1,5

 

12 11 9

Bruttó közvetlen díjbevétel, olyan szerződésekből származó díjbevétel, ahol a befektetés kockázatát a kötvénytulajdonos viseli

1,5

 

13 31 0

Személyi költségek

1,2,3,4

 

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

1,2,3,4

 

32 11 2

A meg nem szolgált díjbevétel biztosítástechnikai tartalékának bruttó változása

1,2,4,5,6

 

32 12 0

A befektetések nem biztosítástechnikai számláról átvezetett, felosztott megtérülése

2,4,6

 

32 13 1

Bruttó kárkifizetés

1,2,4,5,6

 

32 13 4

Függő károk tartalékának bruttó változása

1,2,4,5,6

 

32 14 0

Bruttó működési költségek

1,2,4,5,6

 

32 15 0

A káringadozási tartalék változása

2,4,6

 

32 16 0

A biztosítástechnikai számla egyéb tételei, bruttó összeg

1,2,4,5,6

 

32 17 0

A biztosítástechnikai számla bruttó egyenlege

1,2,4,5,6

 

32 18 0

A viszontbiztosítás egyenlege

1,2,4,5,6

 

32 18 1

A viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből

1,2,4,5,6

 

32 18 3

A viszontbiztosítók részesedése a meg nem szolgált díjbevételek tartalékának bruttó változásából

1,2,4,5,6

 

32 18 5

A viszontbiztosítók részesedése a bruttó kárkifizetésekből

1,2,4,5,6

 

32 18 6

A viszontbiztosítók részesedése a függő károk tartalékának bruttó változásából

1,2,4,5,6

 

32 18 7

A viszontbiztosítók jutaléka és nyereségrészesedése

1,2,4,5,6

 

32 18 8

A viszontbiztosítók részesedése a biztosítástechnikai számla egyéb tételeinek bruttó összegéből

1,2,4,5,6

 

32 19 0

A biztosítástechnikai számla nettó egyenlege (A II. rész összesen)

1,2,3,4,5,6

 

32 22 0

Befektetésekből származó árbevétel

1,5

 

32 23 0

A befektetések nem realizált nyeresége

1,5

 

32 25 0

Az életbiztosítási tartalék bruttó változása

1,5

 

32 27 0

befektetések költségei

1,5

 

32 28 0

A befektetések nem realizált veszteségei

1,5

 

32 29 0

A befektetések nem biztosítástechnikai számlára átvezetett, felosztott eredménye

1,5

 

32 33 4

A viszontbiztosítók részesedése az életbiztosítási tartalék bruttó változásából

1,5

 

32 42 0

Befektetésekből származó árbevétel

1,2,3,4

 

32 43 0

A befektetések életbiztosítási technikai számláról átvezetett, felosztott megtérülése

1,3

 

32 44 0

Befektetések költségei

1,2,3,4

 

32 45 0

A befektetések nem életbiztosítási technikai számláról átvezetett, felosztott megtérülése

2,3,4

 

32 46 0

Egyéb árbevételek

1,2,3,4

 

32 47 0

Egyéb ráfordítások az értékhelyesbítéssel együtt

1,2,3,4

 

32 48 0

A szokásos tevékenységek nyeresége vagy vesztesége

1,2,3,4

 

32 49 0

Rendkívüli nyereség vagy veszteség

1,2,3,4

 

32 50 0

Összes adó

1,2,3,4

 

32 51 0

A pénzügyi év nyeresége vagy vesztesége

1,2,3,4

 

32 61 1

Az összes biztosítási tevékenység jutaléka

1,2,3,4

 

32 61 2

A közvetlen biztosítási tevékenység jutaléka

1,2,3

 

32 61 4

Az áruk és szolgáltatások külső költségei

1,2,3,4

 

32 61 5

A kárrendezés külső és belső költségei

1,2,4,5,6

 

32 61 6

Szerzési költségek

1,2,4,5,6

 

32 61 7

Igazgatási költségek

1,2,4,5,6

 

32 61 8

Bruttó egyéb biztosítástechnikai költségek

1,2,4,5,6

 

32 61 9

A befektetések kezelési költségei

1,2,4,5,6

 

32 71 1

Egyéb részesedésekből származó árbevételek

1,2,4,5,6

 

32 71 3

Ingatlanokból származó árbevételek

1,2,4,5,6

 

32 71 4

Egyéb befektetésekből származó árbevételek

1,2,4,5,6

 

32 71 5

Az egyéb befektetések ismételt értékhelyesbítése

1,2,4,5,6

 

32 71 6

A befektetések realizált nyeresége

1,2,4,5,6

 

32 72 1

A befektetések kezelési költségei kamattal együtt

1,2,4,5,6

 

32 72 2

A befektetések értékhelyesbítése

1,2,4,5,6

 

32 72 3

A befektetések realizált veszteségei

1,2,4,5,6

 

36 11 0

Ingatlanok

1,2,3,4

 

36 11 1

A biztosítóintézet saját tevékenységéhez igénybe vett ingatlanok

1,2,3,4

 

36 12 0

Befektetések kapcsolt vállalkozásokban és egyéb részesedésekben

1,2,3,4

 

36 12 1

Részvények kapcsolt vállalkozásokban és egyéb részesedésekben

1,2,3,4

 

36 12 2

Kapcsolt vállalkozások által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a nekik nyújtott kölcsönök, illetve az olyan vállalkozásoknak nyújtott kölcsönök, amelyekben a biztosítónak részesedése van

1,2,3,4

 

36 13 0

Egyéb pénzügyi befektetések

1,2,3,4

 

36 13 1

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok és befektetési alapok jegyei

1,2,3,4

 

36 13 2

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix hozamú értékpapírok

1,2,3,4

 

36 13 3

Részesedés befektetési alapokban

1,2,3,4

 

36 13 4

Jelzáloggal biztosított kölcsönök

1,2,3,4

 

36 13 5

Egyéb kölcsönök

1,2,3,4

 

36 13 6

Egyéb (a hitelintézeteknél elhelyezett betétekkel együtt)

1,2,3,4

 

36 14 0

Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből származó letéti követelések

1,2,3,4

 

36 20 0

Befektetések olyan életbiztosítási kötvénytulajdonosok javára, akik maguk viselik a befektetés kockázatát

1,3

 

36 30 0

Mérlegfőösszeg

1,2,3,4

 

37 10 0

Összes tőke és tartalék

1,2,3,4

 

37 11 0

Jegyzett tőke vagy azzal egyenértékű pénzeszközök

1,2,3,4

 

37 12 0

Névértéken felüli befizetés, átértékelési tartalék, általános tartalék

1,2,3,4

 

37 20 0

Alárendelt kölcsöntőke

1,2,3,4

 

37 31 0

Meg nem szolgált díjbevételek bruttó tartaléka

1,2,4,5,6

 

37 32 0

Bruttó életbiztosítási tartalék

1,2,4,5,6

 

37 33 0

Meg nem szolgált díjbevételek bruttó tartaléka

1,2,4,5,6

 

37 33 1

A közvetlen biztosítás bruttó függőkár tartaléka

2,6

 

37 34 0

A többlethozam- és díj-visszatérítéses szerződések bruttó tartaléka

1,2,3,4

 

37 35 0

Káringadozási tartalék

1,2,3,4

 

37 36 0

Bruttó egyéb biztosítástechnikai tartalék

1,2,3,4

 

37 37 0

Olyan életbiztosítási kötvények bruttó biztosítástechnikai tartaléka, amelyek esetében a befektetés kockázatát a kötvénytulajdonos viseli

1,3,4

 

37 30 1

Összes nettó biztosítástechnikai tartalék

1,2,3,4

 

37 41 0

Kötvénykölcsönök

1,2,3,4

 

37 42 0

Hitelintézetekkel szembeni tartozások

1,2,3,4

 

Az V. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

 

 

32 13 2

Bruttó kárkifizetések a folyó számviteli évben keletkezett károkra

2,4,6

 

32 16 1

Az egyéb biztosítástechnikai árbevétel nettó összege

1,2,4,5,6

 

32 16 2

A más kategóriákban nem szereplő egyéb biztosítástechnikai tartalékok nettó változása

1,2,4,5,6

 

32 16 3

A többlethozam- és díj-visszatérítéses szerződések nettó összege

1,2,4,5,6

 

32 16 4

Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások nettó összege

1,2,4,5,6

 

36 11 2

Ingatlanok (folyó érték)

1,2,3,4

 

36 12 3

Befektetések kapcsolt vállalkozásokban és egyéb érdekeltségekben (folyó érték)

1,2,3,4

 

36 13 8

Egyéb pénzügyi befektetések (folyó értéken)

1,2,3,4

 

36 21 0

Befektetések olyan életbiztosítási kötvénytulajdonosok javára, akik maguk viselik a befektetés kockázatát – ingatlanok

1,3

 

36 22 0

Befektetés olyan életbiztosítási kötvénytulajdonosok javára, akik maguk viselik a befektetés kockázatát – egyéb pénzügyi befektetések

1,3

 

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

 

 

12 12 0

Termelési érték

1,2,3,4

 

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

1,2,3,4

 

12 17 0

Bruttó működési eredmény

1,2,3,4

 

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

1,2,3,4

 

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

1,2,3,4

 

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

1,2,3,4

 

13 33 0

Bérjárulékok

1,2,3,4

 

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

1,2,3,4

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

3.

Vegyes biztosítóintézetek

4.

Szakosodott viszontbiztosító gazdasági egységek

5.

Vegyes biztosítóintézetek életbiztosítási tevékenysége

6.

Vegyes biztosítóintézetek nem életbiztosítási tevékenysége (ideértve az elfogadott tevékenységet)

Összesen

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások jogi formája szerinti bontásban.

5B adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások jogi formája szerinti bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

11 11 1

Gazdasági egységek száma a jogi forma szerinti bontásban

1,2,3,4

 

32 11 4

Bruttó díjbevétel jogi forma szerinti bontásban

1,2,4,5,6

 

Az V. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

 

 

37 10 1

Összes tőke és tartalékok, jogi forma szerinti bontásban

1,2,3,4

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

3.

Vegyes biztosítóintézetek

4.

Szakosodott viszontbiztosító gazdasági egységek

5.

Vegyes biztosítóintézetek életbiztosítási tevékenysége

6.

Vegyes biztosítóintézetek nem életbiztosítási tevékenysége (ideértve az elfogadott tevékenységet)

Összesen

 

Jogi forma szerinti bontás

1.

Bejegyzett részvénytársaságok

2.

Kölcsönös biztosító egyesületek

3.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamain kívül központtal rendelkező biztosítók fiókjai

4.

Egyéb

Összesen

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. pontjában felsorolt, a biztosítási szolgáltatásnyújtó anyavállalatának rezidens országa szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

5C adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika a biztosítási szolgáltatásnyújtók anyavállalatának rezidens országa szerinti bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

11 11 5

Gazdasági egységek száma az anyavállalat rezidens országa szerinti bontásban

1,2,3,4

 

32 11 5

Bruttó közvetlen díjbevétel az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban

1,2,5,6

 

32 11 6

Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel, díjbevétel az anyavállalat székhelyének országa szerinti bontásban

1,2,4,6

 

32 18 2

Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből az anyavállalat székhelyének országa szerint

1,2,4,5,6

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

3.

Vegyes biztosítóintézetek

4.

Szakosodott viszontbiztosító gazdasági egységek

5.

Vegyes biztosítóintézetek életbiztosítási tevékenysége

6.

Vegyes biztosítóintézetek nem életbiztosítási tevékenysége (ideértve az elfogadott tevékenységet)

Összesen

 

Az anyavállalat rezidens országa szerinti bontás

1.

A saját tagállamában működő anyavállalat

2.

Más országban található anyavállalat

Összesen

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. pontjában felsorolt, a biztosítási szolgáltatásnyújtók bruttó díjbevétele alapján méretkategória szerint bontott éves vállalkozási statisztika

5D adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika a biztosítási szolgáltatásnyújtók bruttó díjbevétele alapján méretkategória szerinti bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

11 11 2

Gazdasági egységek száma a bruttó díjbevétel alapján méretkategória szerinti bontásban

1,2,3

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

3.

Vegyes biztosítóintézetek

Összesen

 

A méretkategória szerinti bontás szintje

Közvetlen bruttó díjbevétel (millió EUR):

<5, 5–50, 51–250, 251–500, 501–1 000, > 1 000, összesen

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. pontjában felsorolt, biztosítási szolgáltatásnyújtók bruttó technikai tartaléka alapján méretkategória szerint bontott éves vállalkozási statisztika

5E adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika a biztosítási szolgáltatásnyújtók bruttó technikai tartaléka alapján méretkategória szerinti bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

11 11 3

Gazdasági egységek száma a bruttó biztosítástechnikai tartalékok szerinti méretkategóriás bontásban

1

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

 

A méretkategória szerinti bontás szintje

Bruttó biztosítástechnikai tartalékok (millió EUR):

<50, 50–500, 501–2 500, 2 501–5 000, 5 001–10 000, > 10 000, összesen

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, biztosítási szolgáltatási termékek szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

5F adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatási termékek szerinti bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

33 11 1

Bruttó díjbevétel a közvetlen biztosításban termékek szerint (a CPA alapján)

1,2,5,6

 

33 12 1

A viszontbiztosítók részesedése a bruttó közvetlen díjbevételből termékek szerint (a CPA alapján)

1,2,5,6

 

33 13 1

Bruttó károk, közvetlen biztosítás termékek szerint (a CPA alapján)

2,6

 

33 14 1

Bruttó működési költségek, közvetlen biztosítás termékek szerint (a CPA alapján)

2,6

 

33 15 1

Viszontbiztosítás egyenlege, közvetlen biztosítás termékek szerint (a CPA alapján)

2,6

 

Az V. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

 

 

37 33 3

A közvetlen biztosítás bruttó függőkártartaléka termékek szerint

2,6

 

39 10 0

A közvetlen biztosításban a számviteli év végén fennálló szerződések száma az összes egyéni életbiztosítási szerződésre vonatkozóan és a következő termékekre vonatkozóan: Nem kapcsolt életbiztosítás szolgáltatások és a CPA 65.12.1, 65.12.4 és 65.12.5 alkategóriái

1,2,5,6

 

39 20 0

A biztosított személyek száma a közvetlen biztosításban a számviteli év végén valamennyi csoportos életbiztosítási szerződésre vonatkozóan és a következő termékekre vonatkozóan: a CPA 65.12.1 alkategóriája

1,2,5,6

Választható mutatók

39 30 0

A biztosított gépjárművek száma a közvetlen biztosításban a számviteli év végén a következő termékekre vonatkozóan: a CPA 65.12.1 alkategóriája

2,6

 

39 40 0

Bruttó biztosítási összeg a közvetlen biztosításban a számviteli év végén a következő termékekre vonatkozóan: Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások és tőkésítési biztosítási szolgáltatások

1,5

 

39 50 0

Függő károk száma a számviteli év során a közvetlen biztosításban a következő termékekre vonatkozóan: a CPA 65.12.1 alkategóriája

2,6

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

5.

Vegyes biztosítóintézetek életbiztosítási tevékenysége

6.

Vegyes biztosítóintézetek nem életbiztosítási tevékenysége (ideértve az elfogadott tevékenységet)

Összesen

 

Termékek szerinti bontás

CPA + életbiztosítási szolgáltatások további bontása

65.11.0a

Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0b

Kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0c

Tontina biztosítási szolgáltatások

65.11.0d

Tőkésítési biztosítási szolgáltatások

65.11.0e

Egyéb életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0f

Csoportos nyugdíjbiztosítási szolgáltatások

65.12.1

Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

65.11+65.12.1

Összes életbiztosítási szolgáltatás

65.12.1

Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

65.12.2

Gépjármű-biztosítási szolgáltatások

65.12.21

Gépjármű-biztosítási szolgáltatások, felelősségbiztosítás

65.12.29

Gépjármű egyéb biztosítása

65.12.3

Tengeri, légi és közlekedési biztosítási szolgáltatások

65.12.4

Tűz- és más vagyonkár-biztosítási szolgáltatások

65.12.5

Általános felelősségbiztosítási szolgáltatások

65.12.6

Hitel- és kezességbiztosítási szolgáltatások

65.12.7

Segítségnyújtással, jogi költségekkel és vegyes pénzügyi veszteséggel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások

65.12.9

Egyéb nem életbiztosítási szolgáltatások

65.12

Összes nem életbiztosítási szolgáltatás

65.11a

Egyedi életbiztosítási szerződések

65.11.0a

Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások

65.12.1

Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

65.12.4

Tűz- és más vagyonkár-biztosítási szolgáltatások

65.12.5

Általános felelősségbiztosítási szolgáltatások

65.11b

Csoportos életbiztosítási szerződések

65.12.1

Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

65.12.2

Gépjármű-biztosítási szolgáltatások

65.11.0a

Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0d

Tőkésítési biztosítási szolgáltatások

65.12.2

Gépjármű-biztosítási szolgáltatások

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika harmadik országokra is kiterjedő földrajzi bontásban.

5G adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások tekintetében harmadik országokra is kiterjedő földrajzi bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

11 41 0

Összes fióktelep száma és elhelyezkedése más országokban

1,2,3

 

Az V. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

 

 

34 11 0

A közvetlen bruttó díjbevétel általános földrajzi bontásban

1,2,5,6

 

34 12 0

Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel, díjelőírások általános földrajzi bontásban

1,2,4,5,6

 

34 13 0

Viszontbiztosítók részesedése a bruttó díjbevételből általános földrajzi bontásban

1,2,4,5,6

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

3.

Vegyes biztosítóintézetek

4.

Szakosodott viszontbiztosító gazdasági egységek

5.

Vegyes biztosítóintézetek életbiztosítási tevékenysége

6.

Vegyes biztosítóintézetek nem életbiztosítási tevékenysége (ideértve az elfogadott tevékenységet)

Összesen

 

Földrajzi bontás

(1)

A 11410 változó esetében:

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

Más EGT-országokban

29.

Schweiz/Suisse/Svizzera

30.

USA

31.

Japán

32.

Más harmadik országokban (a világ többi része)

Összesen

(2)

A 34110, 34120 és 34130 változók esetében

1.

A székhely szerinti tagállamban

2.

Más tagállamokban

3.

Más EGT-országokban

4.

Schweiz/Suisse/Svizzera

5.

USA

6.

Japán

7.

Más harmadik országokban (a világ többi része)

Összesen

 

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 4. szakaszának 3. és 4. pontjában felsorolt, biztosítási szolgáltatásokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika tagállamok szerinti bontásban.

5H adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika biztosítási szolgáltatások tekintetében tagállamonkénti földrajzi bontásban

 

Első referenciaév

2008

 

Gyakoriság

Éves

 

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 65 ágazatába tartozó valamennyi tevékenység, kivéve a 65.3 alágazatot.

 

Mutatók

Az V. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

A biztosítási vállalkozás vagy gazdasági egység típusa

 

34 31 1

Bruttó közvetlen díjbevétel termékek (a CPA alapján) és tagállam szerint, a letelepedés jogának értelmében megkötött biztosítások földrajzi bontásban

1,2,5,6

 

34 32 1

Bruttó közvetlen díjbevétel termékek (a CPA alapján) és tagállam szerint, a szolgáltatásnyújtás szabadságához való jog értelmében megkötött biztosítások földrajzi bontásban

1,2,5,6

A vállalkozás vagy biztosítási tevékenység típusa szerinti bontás

1.

Életbiztosító gazdasági egységek

2.

Nem életbiztosító gazdasági egységek

5.

Vegyes biztosítóintézetek életbiztosítási tevékenysége

6.

Vegyes biztosítóintézetek nem életbiztosítási tevékenysége (ideértve az elfogadott tevékenységet)

Összesen

 

Földrajzi bontás

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

Island

29.

Liechtenstein

30.

Norge

31.

EGT (a jelentéstevő ország kivételével)

Összesen

 

Termékek szerinti bontás

CPA + életbiztosítási szolgáltatások további bontása

Az 1. és 5. típus esetében

65.11.0a

Nem kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0b

Kapcsolt életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0c

Tontina biztosítási szolgáltatások

65.11.0d

Tőkésítési biztosítási szolgáltatások

65.11.0e

Egyéb életbiztosítási szolgáltatások

65.11.0f

Csoportos nyugdíjbiztosítási szolgáltatások

65.12.1

Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

Összesen

Az 2. és 6. típus esetében

65.12.1

Baleset- és egészségbiztosítási szolgáltatások

65.12.2

Gépjármű-biztosítási szolgáltatások

65.12.3

Tengeri, légi és közlekedési biztosítási szolgáltatások

65.12.4

Tűz- és más vagyonkár-biztosítási szolgáltatások

65.12.5

Általános felelősségbiztosítási szolgáltatások

65.12.6

Hitel- és kezességbiztosítási szolgáltatások

65.12.7

Segítségnyújtással, jogi költségekkel és vegyes pénzügyi veszteséggel kapcsolatos biztosítási szolgáltatások

65.12.9

Egyéb nem életbiztosítási szolgáltatások

Összesen

 

6.   HITELINTÉZETEK

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

6A

A hitelintézetekre vonatkozó éves vállalkozási statisztika

6B

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetek jogi formája szerinti bontásban

6C

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetek anyavállalatának rezidens országa szerinti bontásban

6D

Éves vállalkozási statisztika a hitelintézeti kategóriák szerinti bontásban

6E

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetek méretkategóriája szerinti bontásban

6F

Éves vállalkozási statisztika a hitelintézeti termékek szerinti bontásban

6G

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan egyes EGT-tagállamok szerinti földrajzi bontásban

6H

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan nem EGT-tagállamok szerinti földrajzi bontásban

6I

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan egyes EU-tagállamok és a világ többi része szerinti földrajzi bontásban

6J

A hitelintézetekre vonatkozó éves regionális statisztika

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában és I. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, hitelintézetekre vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

6A adatsor

Adatsor megnevezése

A hitelintézetekre vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

11 11 0

Gazdasági egységek száma

11 21 0

Telepek száma

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

13 31 0

Személyi költségek

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

16 11 2

Foglalkoztatott nők száma

16 13 0

Alkalmazottak száma

16 13 6

Női alkalmazottak száma

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

42 11 0

Kapott kamat és kamatjellegű árbevételek

42 11 1

Kapott kamatok és kamatjellegű árbevételek fix kamatozású értékpapírokból

42 12 0

Fizetendő kamat és kamatjellegű ráfordítások

42 12 1

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból

42 13 0

Értékpapírokból származó jövedelem

42 13 1

Részvényekből és egyéb változó hozamú értékpapírokból származó jövedelem

42 14 0

Kapott jutalékok

42 15 0

Fizetendő jutalékok

42 20 0

Pénzügyi műveletek nettó eredménye

42 31 0

Egyéb működési jövedelem

42 32 0

Általános igazgatási költségek

42 32 2

Egyéb igazgatási költségek

42 33 0

Egyéb működési ráfordítások

42 35 0

Értékhelyesbítés a kölcsönök és hitelek tekintetében, valamint céltartalék a függő kötelezettségekre és a biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

42 36 0

Egyéb értékhelyesbítések és ezek visszaírása

42 40 0

A szokásos tevékenységek nyeresége vagy vesztesége

42 50 0

Rendkívüli nyereség vagy veszteség

42 51 0

Összes adó (a szokásos üzleti tevékenység eredménye és a rendkívüli eredmény után fizetett adó, egyéb adók)

42 60 0

A pénzügyi év nyeresége vagy vesztesége

43 11 0

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és hitelek

43 21 0

Kötelezettségek ügyfelekkel szemben

43 29 0

Tőke és tartalékok összesen

43 30 0

Mérlegfőösszeg

47 13 0

Hitelintézetek tulajdonában álló bankautomaták (ATM) száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 64.19 és 64.92 szakágazat, összes hitelintézet

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetek jogi formája szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

6B adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetek jogi formája szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók:

 

11 11 1

Gazdasági egységek száma a jogi forma szerinti bontásban

43 32 0

Mérlegfőösszeg a jogi forma szerinti bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

Jogi forma szerinti bontás

1.

Bejegyzett részvénytársaságok

2.

Szövetkezetek

3.

Közjogi vállalatok

4.

Nem EGT-országban lévő székhelyű gazdasági egységek fióktelepei

5.

Egyéb

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, a hitelintézet anyavállalatának rezidens országa szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

6C adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetek anyavállalatának rezidens országa szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók:

 

11 11 4

Gazdasági egységek száma az anyavállalat székhelye szerinti bontásban

43 31 0

Mérlegfőösszeg az anyavállalat székhelye szerinti bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet.

Az anyavállalat rezidens országa szerinti bontás

1.

A saját tagállamában működő anyavállalat

2.

Más országban található anyavállalat

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetek kategóriája szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

6D adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika a hitelintézeti kategóriák szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók:

 

11 11 7

Gazdasági egységek száma a hitelintézeti kategóriák szerinti bontásban

16 11 1

Foglalkoztatottak száma hitelintézeti kategória szerinti bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet.

Hitelintézeti kategória szerinti bontás

1.

Engedélyezett bankok

2.

Szakosított hitelnyújtó intézetek

3.

Egyéb hitelintézetek

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetek méretkategóriája szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

6E adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetek méretkategóriája szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók:

 

11 11 6

Gazdasági egységek száma a mérlegfőösszeg nagysága szerinti bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

A méretkategória szerinti bontás szintje

Teljes mérlegfőösszeg a számviteli év végén:

1.

> 99 999 millió EUR

2.

> 10 000–99 999 millió EUR

3.

> 1 000–9 999 millió EUR

4.

> 100–999 millió EUR

5.

< 100 millió EU R

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetek termékei szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

6F adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika a hitelintézeti termékek szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Választható mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

44 11 0

Kapott kamat és kamatjellegű árbevételek a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

44 12 0

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

44 13 0

Kapott jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

44 14 0

Fizetendő jutalékok a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

47 11 0

Számlák száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

47 12 0

Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és előlegek száma a CPA-(al)kategóriák szerinti bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

Termékek szerinti bontás

CPA (al)kategóriák

64.19.11

Letéti szolgáltatás vállalati és intézményes letétbe helyezőknek

64.19.12

Letéti szolgáltatás egyéb letétbe helyezőknek

64.19.21

Iparközi hitelnyújtási szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.22

Fogyasztói hitelnyújtási szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.23

Lakójelzálog-nyújtási szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.24

Bérbe adott lakásjelzálog-nyújtási szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.25

Kereskedelmi, nem jelzálog jellegű hitelnyújtási szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.26

Hitelkártya szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.29

Egyéb hitelnyújtási szolgáltatás monetáris intézetektől

64.19.30

Egyéb, máshová nem sorolt monetáris közvetítés

64.91.10

Pénzügyi lízing szolgáltatás

64.92.11

Iparközi hitelnyújtási szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.92.12

Fogyasztói hitelnyújtási szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.92.13

Lakójelzálog-nyújtási szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.92.14

Bérbe adott lakójelzálog-nyújtási szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.92.15

Kereskedelmi, nem jelzálog jellegű hitelnyújtási szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.92.16

Hitelkártya szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.92.19

Egyéb, máshová nem sorolt hitelnyújtási szolgáltatás nem monetáris intézetektől

64.99.1

Egyéb, máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatás (kivéve: biztosítás és nyugdíjalap)

66.12

Értékpapír- és árutőzsde kezelői szolgáltatás

66.19

Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás (kivéve: biztosítás és nyugdíjalap)

66.21

Kockázatértékelés és kárszakértés szolgáltatás

66.22

Biztosítási ügynöki és brókeri szolgáltatás

66.29

Biztosítás és nyugdíjalap egyéb kiegészítő szolgáltatása

66.30

Alapkezelő szolgáltatás

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetekre vonatkozó éves vállalkozási statisztika egyes EGT-tagállamok szerinti földrajzi bontásban.

6G adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan egyes EGT-tagállamok szerinti földrajzi bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

45 11 0

Az összes EGT-fióktelep földrajzi bontása

45 21 0

Kapott kamatok és kamatjellegű árbevételek földrajzi bontása

45 22 0

Mérlegfőösszeg földrajzi bontása

Választható mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

45 31 0

Más EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű árbevételek földrajzi bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

Földrajzi bontás

Földrajzi bontás EGT-tagállamok szerint (6):

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

Island

29.

Liechtenstein

30.

Norge

EGT (a jelentéstevő ország kivételével)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetekre vonatkozó éves vállalkozási statisztika egyes nem EGT-tagállamok szerinti földrajzi bontásban.

6H adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan nem EGT-tagállamok szerinti földrajzi bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

11 41 1

A nem EGT-országokban létesített fióktelepek száma területi bontásban

Választható mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

45 41 0

Nem EGT-országokban a fióktelep üzleti tevékenysége útján kapott kamatok és kamatjellegű árbevételek földrajzi bontásban

45 42 0

Nem EGT-országokban a szolgáltatások üzletszerű nyújtásának szabadsága révén kapott kamatok és kamatjellegű árbevételek földrajzi bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

Földrajzi bontás

1.

Schweiz/Suisse/Svizzera

2.

USA

3.

Japán

4.

Más harmadik országokban (a világ többi része)

5.

Összes nem EGT

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan egyes EU-tagállamok és a világ többi része szerinti földrajzi bontásban.

6I adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika hitelintézetekre vonatkozóan egyes EU-tagállamok és a világ többi része szerinti földrajzi bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

11 51 0

A külföldön létesített pénzügyi leányvállalatok száma területi bontásban

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

Földrajzi bontás

Földrajzi bontás EU-tagállamok és a világ többi része szerint (7):

1.

Belgique/België

2.

България

3.

Česká republika

4.

Danmark

5.

Deutschland

6.

Eesti

7.

Eλλάδα

8.

España

9.

France

10.

Ireland

11.

Italia

12.

Κύπρος

13.

Latvija

14.

Lietuva

15.

Luxembourg (Grand-Duché)

16.

Magyarország

17.

Malta

18.

Nederland

19.

Österreich

20.

Polska

21.

Portugal

22.

România

23.

Slovenija

24.

Slovensko

25.

Suomi/Finland

26.

Sverige

27.

United Kingdom

28.

In other EEA countries

29.

Schweiz/Suisse/Svizzera

30.

USA

31.

Japán

32.

Más harmadik országokban (a világ többi része)

33.

A világ összesen (a jelentéstevő ország kivételével)

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének 4. szakaszában felsorolt, hitelintézetekre vonatkozó éves regionális statisztika.

6J adatsor

Adatsor megnevezése

A hitelintézetekre vonatkozó éves regionális statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet

Mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

11 21 0

Telepek száma

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

Választható mutatók

A VI. melléklet 4. szakaszában szereplő mutatók

 

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

A tevékenységek szerinti bontás szintje

A NACE Rev. 64.19 és 64.92 szakágazatába tartozó valamennyi hitelintézet; összes hitelintézet

A regionális bontás szintje

NUTS1

NUTS0

7.   NYUGDÍJALAPOK

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

7A

Önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

7B

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok befektetési méretkategóriája szerinti bontásban

7C

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok taglétszáma szerinti bontásban

7D

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok pénzneme szerinti bontásban

7E

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok tekintetében földrajzi bontásban

7F

Nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 4. szakaszának 2. pontjában és I. melléklete 4. szakaszának 4. pontjában felsorolt, önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika.

7A adatsor

Adatsor megnevezése

Önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 65.3 alágazat

Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

11 11 0

Gazdasági egységek száma

12 11 0

Bevétel

48 00 1

Tagok által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 00 2

Munkáltatók által fizetendő nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 00 3

Beáramló jövedelemátutalások

48 00 4

Egyéb nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 00 5

Nyugdíjjárulék ellátási alapú biztosítási rendszerekhez

48 00 6

Nyugdíjjárulék járulékalapú biztosítási rendszerekhez

48 00 7

Vegyes sémákba fizetett nyugdíjpénztári hozzájárulások

48 01 0

Befektetési jövedelem (PF)

48 01 1

Eszköztartási nyereség és veszteség

48 02 1

Kapott biztosítási díjak

48 02 2

Egyéb árbevételek (PF)

12 12 0

Termelési érték

12 15 0

Tényezőköltségen számított hozzáadott érték

48 03 0

Nyugdíjkiadás összesen

48 03 1

Rendszeres nyugdíjfolyósítás

48 03 2

Egyösszegű nyugdíjfolyósítás

48 03 3

Kiáramló jövedelemátutalások

48 04 0

Technikai céltartalék (tartalék) nettó változása

48 05 0

Fizetendő biztosítási díj

48 06 0

Működési költségek összesen

13 11 0

Áruk és szolgáltatások összes beszerzése

13 31 0

Személyi költségek

15 11 0

Bruttó tárgyi eszköz beruházása

48 07 0

Összes adó

48 11 0

Ingatlanok (PF)

48 12 0

Kapcsolt vállalkozásokba és egyéb részesedésekbe történő befektetés (PF)

48 13 0

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok

48 14 0

Befektetési alapok, átruházható értékpapírokban megjelenő jegyei

48 15 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix hozamú értékpapírok

48 16 0

Részesedés befektetési társulásokban (PF)

48 17 0

Máshol nem szereplő, jelzáloggal és egyéb kölcsönökkel biztosított kölcsönök

48 18 0

Egyéb befektetések

48 10 0

Nyugdíjalapokba történő összes befektetés

48 10 1

A „finanszírozó gazdasági egységbe” történő összes befektetés

48 10 4

Összes befektetés piaci értéken

48 13 1

Szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények

48 13 2

Kkv-kra szakosodott szabályozott piacon nyilvánosan forgalomba hozott részvények

48 13 3

Nyilvánosan nem forgalmazott részvények

48 13 4

Egyéb változó hozamú értékpapírok

48 20 0

Egyéb eszközök

48 30 0

Tőke és tartalék

48 40 0

Nettó technikai tartalék (PF)

48 50 0

Egyéb források

16 11 0

Foglalkoztatottak száma

48 70 0

Taglétszám

48 70 1

Ellátási alapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

48 70 2

Járulékalapú biztosítási rendszerek tagjainak száma

48 70 3

Vegyes sémák taglétszáma

48 70 4

Aktív tagok száma

48 70 5

Szüneteltető tagok száma

48 70 6

Nyugdíjba vonultak száma

Az I. melléklet 4. szakaszának 4. pontjában szereplő mutatók:

12 17 0

Bruttó működési eredmény

13 13 1

Kölcsönzött munkavállalókért történő kifizetések

13 32 0

Munkavállalói jövedelem

13 33 0

Bérjárulékok

16 14 0

Teljes munkaidősre átszámított alkalmazotti létszám

Választható mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

11 61 0

Nyugdíjrendszerek száma

12 14 0

Hozzáadott érték alapáron

48 15 1

Állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb fix kamatozású értékpapírok

48 15 2

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő és egyéb fix kamatozású értékpapírok

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, önálló nyugdíjalapok befektetési méretkategóriája szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

7B adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok befektetési méretkategóriája szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 65.3 alágazat

Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

11 11 8

Gazdasági egységek száma a befektetés nagysága szerinti bontásban

A méretkategória szerinti bontás szintje

Beruházási méretkategóriák:

1.

> 5 000 millió EUR

2.

> 2 501–5 000 millió EUR

3.

> 501–2 500 millió EUR

4.

> 50–500 millió EUR

5.

< 50 millió EUR

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, önálló nyugdíjalapok taglétszáma szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

7C adatsor

Adatsor megnevezése

Önálló nyugdíjalapok tekintetében taglétszám szerint bontott éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 65.3 alágazat

Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

11 11 9

Gazdasági egységek száma a taglétszám szerinti bontásban

A méretkategória szerinti bontás szintje

Taglétszámok:

1.

> 100 000 tag

2.

10 001–100 000 tag

3.

1 001–10 000 tag

4.

101–1 000 tag

5.

50–100 tag

6.

> 50 tag

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, önálló nyugdíjalapok pénzneme szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

7D adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok pénzneme szerinti bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 65.3 alágazat

Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

48 64 0

Összes befektetés EUR és nem EUR szerinti bontásban

Pénznem szerinti bontás

1.

EUR

2.

Egyéb

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. mellékletének 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika földrajzi bontásban.

7E adatsor

Adatsor megnevezése

Éves vállalkozási statisztika önálló nyugdíjalapok tekintetében földrajzi bontásban

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 65.3 alágazat

Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

48 61 0

Bevétel földrajzi bontásban

Választható Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

48 62 0

Részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok földrajzi bontásban

48 63 0

Összes befektetés földrajzi bontásban

Földrajzi bontás

1.

Anyaország,

2.

Más EU-országok,

3.

Más EGT-országok,

4.

USA és Kanada,

5.

Japán,

6.

A világ többi része

Összesen

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklete 4. szakaszának 3. pontjában felsorolt, nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves statisztika.

7F adatsor

Adatsor megnevezése

Nem önálló nyugdíjalapokra vonatkozó éves vállalkozási statisztika

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 B–N nemzetgazdasági ág és 95 ágazat

Mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

 

11 15 0

Nem önálló nyugdíjalapokkal rendelkező gazdasági egységek száma

Választható mutatók

A VII. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók

 

48 08 0

Nem önálló nyugdíjalapok forgalma

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 nemzetgazdasági ág szerinti szint + 95 ágazat; Teljes üzleti szolgáltatási gazdaság

8.   ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

Összefoglaló táblázat

Az adatsor kódja

Megnevezés

8A

A NACE Rev.2 62 ágazata 58.2, 63.1 és 73.1 alágazatai és a 78 ágazat szerinti tevékenységek terméktípus szerint bontott éves vállalkozási statisztikája

8B

A NACE Rev.2 62 ágazata 58.2, 63.1 és 73.1 alágazatai és a 78 ágazat szerinti tevékenységek ügyfél rezidensi besorolása szerint bontott éves vállalkozási statisztikája

8C

A NACE Rev.2 69.1, 69.2 és 70.2 alágazatai szerinti tevékenységek terméktípus szerint bontott kétévenkénti vállalkozási statisztikája

8D

A NACE Rev.2 69.1, 69.2 és 70.2 alágazatai szerinti tevékenységek ügyfél rezidensi besorolása szerint bontott kétévenkénti vállalkozási statisztikája

8E

A NACE Rev.2 73.2, 71.1 és 71.2 alágazatai szerinti tevékenységek terméktípus szerint bontott kétévenkénti vállalkozási statisztikája

8F

A NACE Rev.2 73.2, 71.1 és 71.2 alágazatai szerinti tevékenységek ügyfél rezidensi besorolása szerint bontott kétévenkénti vállalkozási statisztikája

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklete 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, NACE Rev.2 62 ágazata 58.2, 63.1 és 73.1 alágazatai és a 78 ágazat szerinti tevékenységekre vonatkozó, terméktípus szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

8A adatsor

Adatsor megnevezése

A NACE Rev.2 62 ágazata 58.2, 63.1 és 73.1 alágazatai és a 78 ágazat szerinti tevékenységek terméktípus szerint bontott éves vállalkozási statisztikája

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 62 ágazat, 58.2, 63.1 és 73.1 alágazat és 78 ágazat

Mutatók

A VIII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók

 

12110

Bevétel (csak a legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági egységeknél)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 62 és 78 ágazat

NACE Rev.2 58.2, 63.1 és 73.1 alágazat

Terméktípus szerinti bontás szintje

CPA

58.21

Számítógépes játék kiadása

58.29

Egyéb szoftverkiadás

58.29.1+58.29.2

Rendszerszoftver, csomagolt; Alkalmazói szoftver, csomagolt

58.29.3+58.29.4

Szoftverletöltés; Online szoftver

58.29.5

Számítógépes szoftver használatával kapcsolatos licencszolgáltatás

62.01

Számítógépes programozás

62.02

Számítógépes szaktanácsadás

62.03

Számítógép-üzemeltetés

62.09

Egyéb információ-technológiai és számítógépes szolgáltatások

63.11

Adatfeldolgozási, tárhely-szolgáltatási és kapcsolódó szolgáltatás

63.12

Webportál-tartalom

95.11

Számítógép és periféria javítása

TOVÁBBÉRTÉKESÍTÉS

Továbbértékesítés (ideértve a nem a gazdasági egység által fejlesztett szoftver, illetve a nem a gazdasági egység által gyártott hardver (nagy- és kiskereskedelmi) továbbértékesítését)

OTH

Máshova nem sorolt egyéb termékek

ÖSSZESEN

Összes árbevétel

73.11.1

Reklámügynökségi szolgáltatás

73.11.11

Teljes körű hirdetési szolgáltatás

73.11.12

Direktmarketing és -mailing

73.11.13

Reklámtervezés és koncepciófejlesztés

73.11.19

Egyéb hirdetési szolgáltatás

73.12.1

Reklámidő- és felület értékesítése ügynöki szolgáltatással

73.12.11

Reklámfelület értékesítése ügynöki szolgáltatással, a nyomtatott médiában

73.12.12

Tv- és rádiós reklámidő- és felület értékesítése ügynöki szolgáltatással

73.12.13

Internetes reklámidő- és felület értékesítése ügynöki szolgáltatással

73.12.14

Reklámhoz kötődő esemény értékesítése

73.12.19

Egyéb reklámidő- és felület értékesítése ügynöki szolgáltatással

OTH

Máshova nem sorolt egyéb termékek

ÖSSZESEN

Összes árbevétel

78.10.1

Munkaközvetítők által kínált szolgáltatás

78.10.11

Vezetőközvetítés

78.10.12

Állandó munkaerő-közvetítés, nem vezetőközvetítés

78.20.1

Időszaki munkaerő-közvetítés

78.20.11

Számítógépes és telekommunikációs munkaerő időszaki közvetítése

78.20.12

Egyéb irodai munkaerő időszaki közvetítése

78.20.13

Kereskedelmi munkaerő időszaki közvetítése

78.20.14

Közlekedési, raktározási, logisztikai és ipari munkaerő időszaki közvetítése

78.20.15

Vendéglátóegységben dolgozó munkaerő időszaki közvetítése

78.20.16

Orvosi munkaerő időszaki közvetítése

78.20.19

Egyéb munkaerő időszaki közvetítése

78.30.1

Egyéb humánerőforrás-szolgáltatás

OTH

Máshova nem sorolt egyéb termékek

ÖSSZESEN

Összes árbevétel

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VIII. melléklete 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, NACE Rev.2 62 ágazata 58.2, 63.1 és 73.1 alágazatai és a 78 ágazat szerinti tevékenységekre vonatkozó, az ügyfél rezidensi besorolása szerint bontott éves vállalkozási statisztika.

8B adatsor

Adatsor megnevezése

A NACE Rev.2 62 ágazata 58.2, 63.1 és 73.1 alágazatai és a 78 ágazat szerinti tevékenységek ügyfél rezidensi besorolása szerint bontott éves vállalkozási statisztikája

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

Éves

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 62 ágazat, 58.2, 63.1 és 73.1 alágazat és 78 ágazat

Mutatók

A VIII. melléklet 4. szakaszának 2. pontjában szereplő mutatók:

 

12110

Bevétel (csak legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági egységeknél)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 62 és 78 ágazat

NACE Rev.2 58.2, 63.1 és 73.1 alágazat

Az ügyfél rezidensi besorolása szerinti bontás szintje

1.

Rezidens (az ESA95 1.30 pontja szerinti meghatározásban)

2.

Nem rezidens

Melyből

2.1

EU-n belüli

2.2

EU-n kívüli

A vállalkozások szerkezeti statisztikáiról szóló 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklete 4. szakaszának 2. pontjában felsorolt, NACE Rev.2 69.1, 69.2 és 70.2 alágazatai szerinti tevékenységekre vonatkozó, terméktípus szerint bontott kétévenkénti vállalkozási statisztika.

8C adatsor

Adatsor megnevezése

A NACE Rev.2 69.1, 69.2 és 70.2 alágazatai szerinti tevékenységek terméktípus szerint bontott kétévenkénti vállalkozási statisztikája

Első referenciaév

2008

Gyakoriság

2 évenként

Tevékenységi kör

NACE Rev.2 69.1, 69.2 és 70.2 alágazat

Mutatók

A VIII. melléklet 4. szakaszának 3. pontjában szereplő mutatók:

 

12110

Bevétel (csak a legalább 20 főt foglalkoztató gazdasági egységeknél)

A tevékenységek szerinti bontás szintje

NACE Rev.2 69.1, 69.2 és 70.2 alágazat

Terméktípus szerinti bontás szintje

CPA

69.10.11

Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban

69.10.12

Jogi tanácsadás, képviselet üzleti- és vállalatjogi eljárásban

<