EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_079_R_0047_01

A Tanács 2009/293/KKBP határozata ( 2009. február 26. ) a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya között levélváltásról
Az Európai Unió és Kenya kormánya közötti levélváltás a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában levő lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és szabályokról

OJ L 79, 25.3.2009, p. 47–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/47


A TANÁCS 2009/293/KKBP HATÁROZATA

(2009. február 26.)

a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya között levélváltásról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. cikkére,

tekintettel az elnökség ajánlására,

mivel:

(1)

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa (ENSZ BT) 2008. június 2-án elfogadta az 1816 (2008) sz. határozatot, amelyben minden államot felhívott arra, hogy működjenek együtt a szomáliai partoknál elkövetetett kalóztámadásokért felelős személyekre vonatkozó joghatóság megállapításában, valamint e személyek üldözésében és a velük szembeni büntetőeljárások megindításában. Az ENSZ BT 2008. december 2-án elfogadott 1846 (2008) sz. határozata ezeket az intézkedéseket megerősítette.

(2)

A Tanács 2008. november 10-én elfogadta a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló 2008/851/KKBP együttes fellépést (1).

(3)

Az együttes fellépés úgy rendelkezik, hogy a szomáliai felségvizeken ténylegesen vagy feltételezhetően kalóztámadást vagy fegyveres rablást elkövető, és vádemelés céljából elfogott és fogva tartott személyeket, valamint ezen cselekmények elkövetésére szolgáló eszközöket átadhatják annak a harmadik államnak, amely joghatóságát az említett személyeken vagy eszközökön gyakorolni kívánja, ha e harmadik állammal az átadás feltételeiről az alkalmazandó nemzetközi joggal – nevezetesen a nemzetközi emberi joggal – összhangban megállapodás történt különösen annak biztosítása érdekében, hogy senkit ne sújtsanak halálbüntetéssel vagy vessenek alá kínzásnak vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak.

(4)

A Szerződés 24. cikkével összhangban az elnökség – a főtitkár/főképviselő közreműködésével – levélváltásra irányuló tárgyalásokat kezdett a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya közötti megállapodásról.

(6)

A levélváltást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról szóló, az Európai Unió és Kenya kormánya közötti levélváltás az Európai Unió nevében jóváhagyásra kerül.

A levélváltás szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a levélváltásnak az Európai Uniót jogilag kötelező aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER


(1)  HL L 301., 2008.11.12., 33. o.


FORDÍTÁS

Az Európai Unió és Kenya kormánya közötti levélváltás a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában levő lefoglalt javaknak az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és szabályokról

Nairobi, 2009. március 6., 10.15

Tisztelt Uram!

Megtiszteltetés számomra, hogy a 2008. november 14-én kelt levelemre és az Ön 2008. december 5-i levelére hivatkozással megerősíthetem, hogy az Európai Unió szándékában áll Kenya kormányával levélváltás formájában megállapodni a nyílt tengeren folytatott kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról.

Erre a levélváltás formájában való megállapodásra a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről („Atalanta” művelet) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés keretében kerül sor.

Ez a levélváltás továbbá nem érinti a résztvevők nemzetközi megállapodások és más, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti jogait és kötelezettségeit, és azt a következők teljes mértékű tiszteletben tartásával kötik meg:

az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) és 1851 (2008) sz. határozata, valamint az azokat követő határozatok,

az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. évi Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS), különösen a 100–107. cikk,

a nemzetközi emberi jogi jogszabályok, ideértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát (1966) és a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt (1984) is.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy – az e levél mellékletében foglaltak szerint – javaslatot tegyek a kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat meghatározó rendelkezésekre.

Lekötelezne, ha Kenya kormánya nevében megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását.

Ezt a jogi eszközt aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell és az a felek által lefolytatandó belső eljárások befejeződésekor lép hatályba. Ez a jogi eszköz hat hónapig hatályban marad azt követően, hogy bármely fél a jogi eszköz megszüntetésére vonatkozó döntéséről írásbeli értesítést küld a többi aláíró félnek. Ez a jogi eszköz a felek közös megállapodásával módosítható. E jogi eszköz megszűnése nem érinti az ezen jogi eszköz alkalmazásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve bármely átadott személy jogait is, amennyiben Kenyában tartják őt őrizetben vagy ott indítanak ellene büntetőeljárást.

Az e levél mellékletében meghatározott művelet befejeztével az EU Tanácsának elnökségét betöltő állam által kijelölt bármely személy vagy szervezet gyakorolhatja az EUNAVFOR e jogi eszköz szerinti, a mellékletben meghatározott minden jogát. Kijelölt személy vagy szervezet lehet többek között az adott ország Kenyába akkreditált diplomáciai képviselője vagy konzulátusi tisztviselője. A művelet befejeztével az ezen jogi eszköz szerint az EUNAVFOR részére küldendő minden értesítést az EU Tanácsának elnökségét betöltő államnak kell küldeni.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

az Európai Unió Tanácsának részéről

MELLÉKLET

A KALÓZTÁMADÁSOK ELKÖVETÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT SZEMÉLYEKNEK ÉS A LEFOGLALT JAVAKNAK AZ EU ÁLTAL VEZETETT TENGERI ERŐK RÉSZÉRŐL A KENYAI KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1.   Fogalommeghatározások

E levélváltás alkalmazásában:

a)

„az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR)”: az „Atalanta” elnevezésű uniós műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek hajói, repülőgépei, felszerelései és eszközei;

b)

„művelet”: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés által létrehozott katonai missziónak és/vagy annak utódjának előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása;

c)

„az EU műveleti parancsnoka”: a művelet parancsnoka;

d)

„az EU-erők parancsnoka”: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott műveleti terület uniós parancsnoka;

e)

„nemzeti kontingensek”: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek és hajók;

f)

„küldő állam”: az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam;

g)

„kalóztámadások”: az UNCLOS 101. cikkében meghatározottak szerinti kalóztámadások;

h)

„átadott személy”: kalóztámadás vagy fegyveres rablás elkövetésével vagy annak szándékával gyanúsított, illetve kalóztámadást elkövető, az EUNAVFOR által e levélváltás értelmében Kenyának átadott bármely személy.

2.   Általános elvek

a)

Kenya az EUNAVFOR kérésére elfogadja az EUNAVFOR által kalóztámadások kapcsán őrizetbe vett személyek és az EUNAVFOR által ezzel összefüggésben lefoglalt javak átadását, valamint nyomozás és büntetőeljárás indítása céljából átadja ezen személyeket és javakat illetékes hatóságainak.

b)

Az EUNAVFOR, amikor e levélváltás szerint jár el, a személyeket vagy javakat kizárólag Kenya illetékes bűnüldöző hatóságainak adja át.

c)

Az aláíró felek megerősítik, hogy az e levélváltás értelmében átadott személyekkel – az átadást megelőző és követő időszakban egyaránt – kíméletesen és a nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek megfelelően bánnak, ideértve a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az önkényes letartóztatás tilalmát és a tisztességes eljárás biztosításának követelményét is.

3.   Az átadott személyekkel kapcsolatos bánásmód, büntetőeljárás és tárgyalás

a)

Valamennyi átadott személyt humánus bánásmódban kell részesíteni, nem tehetők ki kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, biztosítani kell számukra a megfelelő szállást és élelmezést és az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint lehetővé kell tenni, hogy a vallási szokásokat betarthassák.

b)

Minden átadott személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, aki késedelem nélkül határoz az őrizetben tartás törvényességéről, és elrendeli a személy szabadlábra helyezését, ha az őrizetben tartás nem törvényes.

c)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy szabadlábra helyezzék.

d)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságára vonatkozó határozathozatalt megelőzően ügyét törvény által létrehozott, független és pártatlan illetékes bíróság tisztességesen és nyilvánosan tárgyalja.

e)

Minden, bűncselekménnyel vádolt átadott személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.

f)

Az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságának tárgyában való határozathozatal során minden átadott személynek joga van – az egyenlőség jegyében – legalább a következő biztosítékokhoz:

1.

valamely általa értett nyelven haladéktalanul pontos tájékoztatásban részesüljön az ellene felhozott vád jellege és indokolása tekintetében;

2.

rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez és az általa választott tanácsadóval való érintkezéshez szükséges idővel és eszközökkel;

3.

ügyét késedelem nélkül tárgyalják;

4

ügyét jelenlétében tárgyalják, és személyesen vagy az általa választott jogi segítséggel védekezhessen; ha nem rendelkezik jogi segítséggel, tájékoztassák erről a jogáról; és jelöljenek ki számára jogi segítséget, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekében ez kívánatos, és ha nem rendelkezik az ennek fedezéséhez szükséges eszközökkel, térítésmentesen részesüljön ilyen segítségben;

5.

megvizsgálhasson vagy megvizsgáltathasson minden ellene szóló bizonyítékot, ideértve a letartóztatását végrehajtó tanúk vallomásait is, és kieszközölhesse a védelem tanúinak ugyanolyan feltételek melletti beidézését és kihallgatását, mint amelyek a vád tanúira vonatkoznak;

6.

ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet;

7.

ne kötelezzék saját maga elleni vallomásra vagy bűnösségének bevallására.

g)

Minden átadott és bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személynek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy a bűnössége megállapítása és a büntetés kiszabását tartalmazó ítélet ellen felsőbb bíróságnál fellebbezzen vagy felülvizsgálatot kérjen, a kenyai jogszabályoknak megfelelően.

h)

Az EUNAVFOR előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Kenya az átadott személyeket nem adja át harmadik államnak nyomozás vagy büntetőeljárás céljára.

4.   Halálbüntetés

Az átadott személyek halálbüntetéssel nem sújthatók. Kenya az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a halálbüntetést szabadságvesztéssel járó büntetésre változtassák.

5.   Nyilvántartás és értesítések

a)

Minden átadás az EUNAVFOR képviselője és Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának képviselője által aláírt megfelelő dokumentum tárgyát képezi.

b)

Az EUNAVFOR minden átadott személyre vonatkozóan az őrizetben tartással kapcsolatos nyilvántartást ad át Kenyának. Ez a nyilvántartás – lehetőség szerint – kiterjed az átadott személy őrizetben tartás alatti fizikai állapotára, a kenyai hatóságok részére történő átadás időpontjára, az őrizetben tartás indokolására, az őrizetbe vétel kezdetének időpontjára és helyére, valamint az őrizetben tartással kapcsolatos minden határozatra.

c)

Kenya felel valamennyi átadott személy pontos nyilvántartásáért, amely – a teljesség igénye nélkül – magában foglalja a lefoglalt javak összességének, a személyek fizikai állapotának, az őrizetben tartás helyének, a személyek ellen szóló vádaknak, valamint a büntetőeljárás és a tárgyalás során hozott minden jelentős határozatnak a nyilvántartását.

d)

Az EU és az EUNAVFOR képviselőinek Kenya Külügyminisztériumához intézett írásbeli kérésére ezt a nyilvántartást rendelkezésükre kell bocsátani.

e)

Kenya továbbá értesíti az EUNAVFOR-t az ezen levélváltás szerint átadott minden személy őrizetben tartásának helyéről, fizikai állapotának minden rosszabbodásáról, és minden állítólagosan nem megfelelő bánásmódról érkezett hírről. Az EU és az EUNAVFOR képviselői az ezen levélváltás értelmében átadott minden személyhez bejárással rendelkeznek az őrizetben tartás ideje alatt, és jogukban áll őket kihallgatni.

f)

A nemzeti és nemzetközi humanitárius ügynökségek kérésükre engedélyt kapnak az ezen levélváltás szerint átadott személyek látogatására.

g)

Annak biztosítása céljából, hogy az EUNAVFOR kellő időben képes legyen Kenya számára az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúk beidézésével és a vonatkozó tanúvallomás megtételével kapcsolatos segítséget nyújtani, Kenya bármely átadott személy elleni büntetőtárgyalási eljárás indítására vonatkozó szándékáról, valamint a bizonyításfelvételre és a vallomás meghallgatására vonatkozó határidőkről értesítést küld az EUNAVFOR részére.

6.   Az EUNAVFOR által nyújtott segítség

a)

Az EUNAVFOR eszközeihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad Kenyának az átadott személyekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás megindítása céljából.

b)

Az EUNAVFOR:

1.

az ezen levélváltás 5. pontjának b) alpontja értelmében átadja az őrizetben tartásról vezetett nyilvántartást;

2.

minden bizonyítékot Kenya illetékes hatóságainak követelményeivel összhangban dolgoz fel, a 9. pontban foglalt végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően;

3.

törekszik arra, hogy az EUNAVFOR személyzetének az ezen levélváltás értelmében átadott személyekkel kapcsolatos bármely incidensben érintett tagja tanúvallomást tegyen;

4.

az EUNAVFOR birtokában lévő, vonatkozó lefoglalt javak összességét átadja.

7.   Az átadott személyek egyéb jogaihoz fűződő kapcsolat

E levélváltás rendelkezései nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők az átadott személyek számára az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított jogoktól való eltérésnek.

8.   Kapcsolattartás és vitás kérdések

a)

Az e rendelkezések alkalmazásával összefüggésben felmerülő bármely kérdést az EU és Kenya illetékes hatóságai közösen vizsgálják meg.

b)

Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e rendelkezések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket Kenya és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

9.   Végrehajtási rendelkezések

a)

E rendelkezések alkalmazásában a műveleti, adminisztratív és technikai kérdések egyrészről Kenya illetékes hatóságai, másrészről az EU illetékes hatóságai és a küldő állam illetékes hatóságai által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések tárgyát képezhetik.

b)

A végrehajtási rendelkezések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

1.

Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának megnevezése, amelynek az EUNAVFOR a személyeket átadhatja;

2.

az átadott személyek őrizetben tartására kijelölt fogda;

3.

a dokumentumok kezelése, ideértve a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos dokumentumokat is, amelyeket a személyek átadásakor átadnak Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának;

4.

értesítés céljára kijelölt kapcsolattartók;

5.

átadás esetén használandó formanyomtatványok;

6.

Kenya kérésére technikai, szakértői, képzési és egyéb támogatás nyújtása e levélváltás céljainak teljesítése érdekében.

Nairobi, 2009. március 6., 10.15

Tisztelt Uram!

Ezúton tisztelettel igazolom 2009. március 6-i levelének és annak mellékletének kézhezvételét a nyílt tengeren folytatott kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról, amely a következőképpen szól:

„Megtiszteltetés számomra, hogy a 2008. november 14-én kelt levelemre és az Ön 2008. december 5-i levelére hivatkozással megerősíthetem, hogy az Európai Unió szándékában áll Kenya kormányával levélváltás formájában megállapodni a nyílt tengeren folytatott kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR) által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételekről és részletes szabályokról.

Erre a levélváltás formájában való megállapodásra a Szomália partjainál folytatott kalóztámadásoktól és fegyveres rablásoktól való elrettentéshez, azok megelőzéséhez és visszaszorításához való hozzájárulás céljából folytatott európai uniós katonai műveletről (»Atalanta« művelet) szóló, 2008. november 10-i 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés keretében kerül sor.

Ez a levélváltás továbbá nem érinti a résztvevők nemzetközi megállapodások és más, nemzetközi bíróságok létrehozásáról szóló okiratok, valamint a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerinti jogait és kötelezettségeit, és azt a következők teljes mértékű tiszteletben tartásával kötik meg:

az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) és 1851 (2008) sz. határozata, valamint az azokat követő határozatok,

az Egyesült Nemzetek Szervezete 1982. évi Tengerjogi Egyezménye (UNCLOS), különösen a 100–107. cikk,

a nemzetközi emberi jogi jogszabályok, ideértve a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmányát (1966) és a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt (1984) is.

Ennek megfelelően engedje meg, hogy – az e levél mellékletében foglaltak szerint – javaslatot tegyek a Szomália vagy Kenya felségvizein tapasztalható kalóztámadások elkövetésével gyanúsított és az EUNAVFOR által fogva tartott személyeknek, valamint az EUNAVFOR birtokában lévő lefoglalt javaknak az EUNAVFOR részéről Kenya részére történő átadására és az átadást követően az azokkal való bánásmódra, illetve azok kezelésére vonatkozó feltételeket és részletes szabályokat meghatározó rendelkezésekre.

Lekötelezne, ha Kenya kormánya nevében megerősítené a mellékletben foglalt rendelkezések elfogadását.

Ezt a jogi eszközt aláírásának napjától ideiglenesen alkalmazni kell és az a felek által lefolytatandó belső eljárások befejeződésekor lép hatályba. Ez a jogi eszköz hat hónapig hatályban marad azt követően, hogy bármely fél a jogi eszköz megszüntetésére vonatkozó döntéséről írásbeli értesítést küld a többi aláíró félnek. Ez a jogi eszköz a felek közös megállapodásával módosítható. E jogi eszköz megszűnése nem érinti az ezen jogi eszköz alkalmazásából a megszűnést megelőzően eredő jogokat és kötelezettségeket, ideértve bármely átadott személy jogait is, amennyiben Kenyában tartják őt őrizetben vagy ott indítanak ellene büntetőeljárást.

Az e levél mellékletében meghatározott művelet befejeztével az EU Tanácsának elnökségét betöltő állam által kijelölt bármely személy vagy szervezet gyakorolhatja az EUNAVFOR e jogi eszköz szerinti, a mellékletben meghatározott minden jogát. Kijelölt személy vagy szervezet lehet többek között az adott ország Kenyába akkreditált diplomáciai képviselője vagy konzulátusi tisztviselője. A művelet befejeztével az ezen jogi eszköz szerint az EUNAVFOR részére küldendő minden értesítést az EU Tanácsának elnökségét betöltő államnak kell küldeni.

MELLÉKLET

A KALÓZTÁMADÁSOK ELKÖVETÉSÉVEL GYANÚSÍTOTT SZEMÉLYEKNEK ÉS A LEFOGLALT JAVAKNAK AZ EU ÁLTAL VEZETETT TENGERI ERŐK RÉSZÉRŐL A KENYAI KÖZTÁRSASÁG RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

1.   Fogalommeghatározások

E levélváltás alkalmazásában:

a)

»az Európai Unió által vezetett tengeri erők (EUNAVFOR)«: az »Atalanta« elnevezésű uniós műveletben részt vevő EU katonai parancsnokságok és nemzeti kontingensek, valamint ezek hajói, repülőgépei, felszerelései és eszközei;

b)

»művelet«: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés által létrehozott katonai missziónak és/vagy annak utódjának előkészítése, telepítése, végrehajtása és támogatása;

c)

»az EU műveleti parancsnoka«: a művelet parancsnoka;

d)

»az EU-erők parancsnoka«: a 2008/851/KKBP tanácsi együttes fellépés 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott műveleti terület uniós parancsnoka;

e)

»nemzeti kontingensek«: az Európai Unió tagállamaihoz, valamint a műveletben részt vevő más államokhoz tartozó egységek és hajók;

f)

»küldő állam«: az EUNAVFOR számára nemzeti kontingenst biztosító állam;

g)

»kalóztámadások«: az UNCLOS 101. cikkében meghatározottak szerinti kalóztámadások;

h)

»átadott személy«: kalóztámadás vagy fegyveres rablás elkövetésével vagy annak szándékával gyanúsított, illetve kalóztámadást elkövető, az EUNAVFOR által e levélváltás értelmében Kenyának átadott bármely személy.

2.   Általános elvek

a)

Kenya az EUNAVFOR kérésére elfogadja az EUNAVFOR által kalóztámadások kapcsán őrizetbe vett személyek és az EUNAVFOR által ezzel összefüggésben lefoglalt javak átadását, valamint nyomozás és büntetőeljárás indítása céljából átadja ezen személyeket és javakat illetékes hatóságainak.

b)

Az EUNAVFOR, amikor e levélváltás szerint jár el, a személyeket vagy javakat kizárólag Kenya illetékes bűnüldöző hatóságainak adja át.

c)

Az aláíró felek megerősítik, hogy az e levélváltás értelmében átadott személyekkel – az átadást megelőző és követő időszakban egyaránt – kíméletesen és a nemzetközi emberi jogi előírásokból fakadó kötelezettségeknek megfelelően bánnak, ideértve a kínzás és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmát, az önkényes letartóztatás tilalmát és a tisztességes eljárás biztosításának követelményét is.

3.   Az átadott személyekkel kapcsolatos bánásmód, büntetőeljárás és tárgyalás

a)

Valamennyi átadott személyt humánus bánásmódban kell részesíteni, nem tehetők ki kínzásnak vagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, biztosítani kell számukra a megfelelő szállást és élelmezést és az orvosi ellátás igénybevételének lehetőségét, valamint lehetővé kell tenni, hogy a vallási szokásokat betarthassák.

b)

Minden átadott személyt haladéktalanul bíró vagy a törvény által bírói hatáskörrel felruházott más tisztségviselő elé kell állítani, aki késedelem nélkül határoz az őrizetben tartás törvényességéről, és elrendeli a személy szabadlábra helyezését, ha az őrizetben tartás nem törvényes.

c)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy ésszerű határidőn belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy szabadlábra helyezzék.

d)

Minden átadott személynek joga van arra, hogy az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságára vonatkozó határozathozatalt megelőzően ügyét törvény által létrehozott, független és pártatlan illetékes bíróság tisztességesen és nyilvánosan tárgyalja.

e)

Minden, bűncselekménnyel vádolt átadott személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően meg nem állapították.

f)

Az ellene felhozott büntetőjogi vádak megalapozottságának tárgyában való határozathozatal során minden átadott személynek joga van – az egyenlőség jegyében – legalább a következő biztosítékokhoz:

1.

valamely általa értett nyelven haladéktalanul pontos tájékoztatásban részesüljön az ellene felhozott vád jellege és indokolása tekintetében;

2.

rendelkezzék a védekezésének előkészítéséhez és az általa választott tanácsadóval való érintkezéshez szükséges idővel és eszközökkel;

3.

ügyét késedelem nélkül tárgyalják;

4

ügyét jelenlétében tárgyalják, és személyesen vagy az általa választott jogi segítséggel védekezhessen; ha nem rendelkezik jogi segítséggel, tájékoztassák erről a jogáról; és jelöljenek ki számára jogi segítséget, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekében ez kívánatos, és ha nem rendelkezik az ennek fedezéséhez szükséges eszközökkel, térítésmentesen részesüljön ilyen segítségben;

5.

megvizsgálhasson vagy megvizsgáltathasson minden ellene szóló bizonyítékot, ideértve a letartóztatását végrehajtó tanúk vallomásait is, és kieszközölhesse a védelem tanúinak ugyanolyan feltételek melletti beidézését és kihallgatását, mint amelyek a vád tanúira vonatkoznak;

6.

ingyenes tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet;

7.

ne kötelezzék saját maga elleni vallomásra vagy bűnösségének bevallására.

g)

Minden átadott és bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személynek meg kell adni a jogot ahhoz, hogy a bűnössége megállapítása és a büntetés kiszabását tartalmazó ítélet ellen felsőbb bíróságnál fellebbezzen vagy felülvizsgálatot kérjen, a kenyai jogszabályoknak megfelelően.

h)

Az EUNAVFOR előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Kenya az átadott személyeket nem adja át harmadik államnak nyomozás vagy büntetőeljárás céljára.

4.   Halálbüntetés

Az átadott személyek halálbüntetéssel nem sújthatók. Kenya az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a halálbüntetést szabadságvesztéssel járó büntetésre változtassák.

5.   Nyilvántartás és értesítések

a)

Minden átadás az EUNAVFOR képviselője és Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának képviselője által aláírt megfelelő dokumentum tárgyát képezi.

b)

Az EUNAVFOR minden átadott személyre vonatkozóan az őrizetben tartással kapcsolatos nyilvántartást ad át Kenyának. Ez a nyilvántartás – lehetőség szerint – kiterjed az átadott személy őrizetben tartás alatti fizikai állapotára, a kenyai hatóságok részére történő átadás időpontjára, az őrizetben tartás indokolására, az őrizetbe vétel kezdetének időpontjára és helyére, valamint az őrizetben tartással kapcsolatos minden határozatra.

c)

Kenya felel valamennyi átadott személy pontos nyilvántartásáért, amely – a teljesség igénye nélkül – magában foglalja a lefoglalt javak összességének, a személyek fizikai állapotának, az őrizetben tartás helyének, a személyek ellen szóló vádaknak, valamint a büntetőeljárás és a tárgyalás során hozott minden jelentős határozatnak a nyilvántartását.

d)

Az EU és az EUNAVFOR képviselőinek Kenya Külügyminisztériumához intézett írásbeli kérésére ezt a nyilvántartást rendelkezésükre kell bocsátani.

e)

Kenya továbbá értesíti az EUNAVFOR-t az ezen levélváltás szerint átadott minden személy őrizetben tartásának helyéről, fizikai állapotának minden rosszabbodásáról, és minden állítólagosan nem megfelelő bánásmódról érkezett hírről. Az EU és az EUNAVFOR képviselői az ezen levélváltás értelmében átadott minden személyhez bejárással rendelkeznek az őrizetben tartás ideje alatt, és jogukban áll őket kihallgatni.

f)

A nemzeti és nemzetközi humanitárius ügynökségek kérésükre engedélyt kapnak az ezen levélváltás szerint átadott személyek látogatására.

g)

Annak biztosítása céljából, hogy az EUNAVFOR kellő időben képes legyen Kenya számára az EUNAVFOR kötelékébe tartozó tanúk beidézésével és a vonatkozó tanúvallomás megtételével kapcsolatos segítséget nyújtani, Kenya bármely átadott személy elleni büntetőtárgyalási eljárás indítására vonatkozó szándékáról, valamint a bizonyításfelvételre és a vallomás meghallgatására vonatkozó határidőkről értesítést küld az EUNAVFOR részére.

6.   Az EUNAVFOR által nyújtott segítség

a)

Az EUNAVFOR eszközeihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad Kenyának az átadott személyekkel kapcsolatos nyomozás és büntetőeljárás megindítása céljából.

b)

Az EUNAVFOR:

1.

az ezen levélváltás 5. pontjának b) alpontja értelmében átadja az őrizetben tartásról vezetett nyilvántartást;

2.

minden bizonyítékot Kenya illetékes hatóságainak követelményeivel összhangban dolgoz fel, a 9. pontban foglalt végrehajtási rendelkezéseknek megfelelően;

3.

törekszik arra, hogy az EUNAVFOR személyzetének az ezen levélváltás értelmében átadott személyekkel kapcsolatos bármely incidensben érintett tagja tanúvallomást tegyen;

4.

az EUNAVFOR birtokában lévő, vonatkozó lefoglalt javak összességét átadja.

7.   Az átadott személyek egyéb jogaihoz fűződő kapcsolat

E levélváltás rendelkezései nem tekinthetők, illetve nem értelmezhetők az átadott személyek számára az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi jog által biztosított jogoktól való eltérésnek.

8.   Kapcsolattartás és vitás kérdések

a)

Az e rendelkezések alkalmazásával összefüggésben felmerülő bármely kérdést az EU és Kenya illetékes hatóságai közösen vizsgálják meg.

b)

Az előzetes rendezés elmaradása esetén az e rendelkezések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdéseket Kenya és az EU képviselői kizárólag diplomáciai úton rendezik.

9.   Végrehajtási rendelkezések

a)

E rendelkezések alkalmazásában a műveleti, adminisztratív és technikai kérdések egyrészről Kenya illetékes hatóságai, másrészről az EU illetékes hatóságai és a küldő állam illetékes hatóságai által jóváhagyandó végrehajtási rendelkezések tárgyát képezhetik.

b)

A végrehajtási rendelkezések többek között a következőkre terjedhetnek ki:

1.

Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának megnevezése, amelynek az EUNAVFOR a személyeket átadhatja;

2.

az átadott személyek őrizetben tartására kijelölt fogda;

3.

a dokumentumok kezelése, ideértve a bizonyítékok összegyűjtésével kapcsolatos dokumentumokat is, amelyeket a személyek átadásakor átadnak Kenya illetékes bűnüldöző hatóságának;

4.

értesítés céljára kijelölt kapcsolattartók;

5.

átadás esetén használandó formanyomtatványok;

6.

Kenya kérésére technikai, szakértői, képzési és egyéb támogatás nyújtása e levélváltás céljainak teljesítése érdekében.

A Kenyai Köztársaság kormányának nevében ezúton tisztelettel megerősítem, hogy az Ön levelében és annak mellékletében foglaltak elfogadhatók a Kenyai Köztársaság számára. Az Ön levelének megfelelően a jogi eszköz e levél aláírásának napjától ideiglenesen lép hatályba és véglegesen akkor lép hatályba, ha minden egyes aláíró fél saját belső eljárásainak eleget tett.

Kérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.

a Kenyai Köztársaság kormányának részéről


Top